Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PENENTUAN UJIAN MATEMATIK PENGGAL 1 2014

(KERTAS 2)
PENGETAHUAN PENGIRAAN APLIKASI
KONSTRUK
TOPIK
P1 P2 P3 P4 P5 K1 K2 K3 K4 AP1 AP2 Jum
NOMBOR BULAT 1
(1)
12
(2)
2
PECAHAN 5
(2)
1
PERPULUHAN 4
(1)
7
(2)
13
(2)
3
PERATUS 2
(1)
8
(2)
2
WANG 11
(2)
14
(2)
18
(3)
3
MASA DAN WAKTU 9
(2)
19
(3)
2
UKURAN PANJANG 16
(3)
1
JISIM 6
(1)
20
(3)
2
ISIPADU CECAIR 10
(2)
15
(2)
2
RUANG 3
(1)
17
(3)
2
PEERWAKILAN DATA 0
JUMLAH 2 0 0 1 1 2 5 3 0 3 3 20

Anda mungkin juga menyukai