Anda di halaman 1dari 3

Jadual Perbandingan Antara Sistem Pernomboran Hindu Arabic Dan Sistem

Pernomboran Roman

PERKARA SISTEM PERNOMBORAN HINDU
ARABIC
SISTEM PERNOMBORAN ROMAN
Pengenalan Sistem nombor Mayan dibangunkan
oleh tamadun Maya Kuno Amerika
Tengah dan telah dipengaruhi oleh
nilai setempat.
Digunakan di Mesir Purba hingga awal
millennium iaitu tahun pertama Masihi.
Membawa kepada penghasilan
kalender 365 hari
Ciri-Ciri Menggunakan simbol untuk mewakili
sesuatu maksud.
Menggunakan tiga simbol iaitu
kerang, titik dan garis yang masing-
masing mewakili kosong,satu dan
lima.
Menggunakan dua proses asas iaitu
penambahan dan pendaraban.
Menggunakan asas sepuluh
Simbol-simbol dicipta dan diadaptasi
daripada objek-objek yang dilihat
disekeliling.
Menggunakan tulisan heiroglif sebagai
tulisan untuk mencipta dan
menggabungkan simbol sehingga nilai
1 000 000.
Simbol-simbol yang digunakan
membawa nilai mengikut kepentingan
objek asal yang telah diadaptasi.-
Semakin penting atau semakin
bermakna sesuatu objek itu, semakin
tinggi nilai kuasa sepuluh yang diwakili.
Kelebihan Satu-satunya sistem nombor purba
yang menggunakan konsep sifar yang
membolehkan mereka menulis untuk
jumlah yang besar.
Hanya menggunakan proses asas
dalam Matematik iaitu darab dan
tambah.
Proses untuk mengenal pasti nilai
sesuatu simbol agak mudah dengan
penggunaan simbol yang seragam
dan mudah dikenal pasti bentuknya
memandangkan banyak penggunaan
Digunakan untuk menyelesaikan
masalah kehidupan seharian.
Setiap simbol mewakili kuasa sepuluh
yang akan memudahkan mendapat
nilai sebenar simbol.
simbol titik dan garis panjang
melintang.
Kekurangan Memerlukan ketelitian untuk
menghafal setiap makna simbol untuk
mengintepretasikan sesuatu simbol
kepada nilainya yang sebenar.
Memerlukan kaedah yang lebih
komplek untuk nilai 20 dan keatas
iaitu memerlukan penggabungan
proses pendaraban dan penambahan.
Terlalu bayak huruf untuk diingati
Penulisan yang sama dan hanya
penambahan bar mengelirukan para
pengguna tulisan roman.
Menggunakan sistem substraktif dan
additif dalam mengahasilkan nilai yang
besar.
Tiada nilai spesifik untuk nilai yang
besar


http://try123error.blogspot.com/2012_06_01_archive.html
modul for ppg