Anda di halaman 1dari 9

LOGO

MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
MSS : KATEGORI :
PEGAWAI PASUKAN
PTPS:
NAMA :
PENGURU
S
PASUKAN
:
NAMA :
JURULATI
H:
NAMA :
PENOLON
G
JURULATI
H :
NAMA :
FISIOTER
API:
NAMA :
PEMAIN PASUKAN
1.
NAMA :
NO. KP/SB :
2.
NAMA :
NO. KP/SB :
3.
NAMA :
NO. KP/SB :
4.
NAMA :
NO. KP/SB :
PEMAIN PASUKAN
LELAKI 12
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
5.
NAMA :
NO. KP/SB :
6.
NAMA :
NO. KP/SB :
7.
NAMA :
NO. KP/SB :
8.
NAMA :
NO. KP/SB :
.
NAMA :
NO. KP/SB :
1!.
NAMA :
NO. KP/SB :
11.
NAMA :
NO. KP/SB :
12.
NAMA :
NO. KP/SB :
13.
NAMA :
NO. KP/SB :
14.
NAMA :
NO. KP/SB :
15.
NAMA :
NO. KP/SB :
"ISAHKAN OLEH :

....................................................
.......................................
# NAMA PTPS
$
PENGERUSI TEKNIK SOFBOL
MSS NEGERI %%%%%%%%%%
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
MSS : KATEGORI :
PEGAWAI PASUKAN
PTPS :
NAMA :
PENGURU
S
PASUKAN
:
NAMA :
JURULATI
H:
NAMA :
PENOLON
G
JURULATI
H :
NAMA :
FISIOTER
API:
NAMA :
PEMAIN PASUKAN
1.
NAMA :
NO. KP/SB :
2.
NAMA :
NO. KP/SB :
3.
NAMA :
NO. KP/SB :
4.
NAMA :
NO. KP/SB :
PEMAIN PASUKAN
PEREMPUAN 1218
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
5.
NAMA :
NO. KP/SB :
6.
NAMA :
NO. KP/SB :
7.
NAMA :
NO. KP/SB :
8.
NAMA :
NO. KP/SB :
.
NAMA :
NO. KP/SB :
1!.
NAMA :
NO. KP/SB :
11.
NAMA :
NO. KP/SB :
12.
NAMA :
NO. KP/SB :
13.
NAMA :
NO. KP/SB :
14.
NAMA :
NO. KP/SB :
15.
NAMA :
NO. KP/SB :
"ISAHKAN OLEH :

....................................................
.......................................
# NAMA PTPS
$
PENGERUSI TEKNIK SOFBOL
MSS NEGERI %%%%%%%%%%
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
MSS : KATEGORI :
PEGAWAI PASUKAN
PTPS :
NAMA :
PENGURU
S
PASUKAN
:
NAMA :
JURULATI
H:
NAMA :
PENOLON
G
JURULATI
H :
NAMA :
FISIOTER
API:
NAMA :
PEMAIN PASUKAN
1.
NAMA :
NO. KP/SB :
2.
NAMA :
NO. KP/SB :
3.
NAMA :
NO. KP/SB :
4.
NAMA :
NO. KP/SB :
PEMAIN PASUKAN
LELAKI 18
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
5.
NAMA :
NO. KP/SB :
6.
NAMA :
NO. KP/SB :
7.
NAMA :
NO. KP/SB :
8.
NAMA :
NO. KP/SB :
.
NAMA :
NO. KP/SB :
1!.
NAMA :
NO. KP/SB :
11.
NAMA :
NO. KP/SB :
12.
NAMA :
NO. KP/SB :
13.
NAMA :
NO. KP/SB :
14.
NAMA :
NO. KP/SB :
15.
NAMA :
NO. KP/SB :
"ISAHKAN OLEH :

....................................................
.......................................
# NAMA PTPS
$
PENGERUSI TEKNIK SOFBOL
MSS NEGERI %%%%%%%%%%
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
MSS : KATEGORI :
PEGAWAI PASUKAN
PTPS :
NAMA :
PENGURU
S
PASUKAN
:
NAMA :
JURULATI
H:
NAMA :
PENOLON
G
JURULATI
H :
NAMA :
FISIOTER
API:
NAMA :
PEMAIN PASUKAN
1.
NAMA :
NO. KP/SB :
2.
NAMA :
NO. KP/SB :
3.
NAMA :
NO. KP/SB :
4.
NAMA :
NO. KP/SB :
PEMAIN PASUKAN
PEREMPUAN 18
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN
5.
NAMA :
NO. KP/SB :
6.
NAMA :
NO. KP/SB :
7.
NAMA :
NO. KP/SB :
8.
NAMA :
NO. KP/SB :
.
NAMA :
NO. KP/SB :
1!.
NAMA :
NO. KP/SB :
11.
NAMA :
NO. KP/SB :
12.
NAMA :
NO. KP/SB :
13.
NAMA :
NO. KP/SB :
14.
NAMA :
NO. KP/SB :
15.
NAMA :
NO. KP/SB :
"ISAHKAN OLEH :

....................................................
.......................................
# NAMA PTPS
$
PENGERUSI TEKNIK SOFBOL
MSS NEGERI %%%%%%%%%%
LOGO
MSS
NEGERI
KEJOHANAN SOFBOL
MAJLIS SUKAN SEKOLAH ______________ 2014
BORANG PENGESAHAN PASUKAN