Anda di halaman 1dari 9

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan


ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysaia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan NegaraVISI
INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Institut Pendidikan Guru secara sepakat dan kolektif
berperanan sebagai pusat kecemerlangan dan pakar
rundung dalam penyelidikan dan pembangunan dalam
bidang sains, matematik, Bahasa dan budaya untuk
melahirkan insan pendidik yang berimu, berketrampilan
dan berhemah tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara.


TUJUAN

1. Menyediakan warga IPG tentang visi IPG
2. Mendorong warga berkhidmat lebih cemerlang
berpandukan visi itu.
3. Memperkembangkan minat dalam bidang penulisan
ilmiah di kalangan warga Institut Pendidikan Guru.


TATASUSILA PROFESION PERGURUAN, MALAYSIA

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujan utama pendidikan ialah
berusaha ke arah pembentukan waRganegara yang berilmu, yang taat setia, yang
bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha
menuju kea rah kebenaran dank e arah pemcapaian hasrat yang gemilang, dan yang
percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara.
Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami
kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman
berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa
hadapan.
Dengan menyedari betapa besarnya tangungjawab membimbing anak muda
untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima
Tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan
profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-timgginya:

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami
daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-
faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, social, keturunan atau
agama.
3. Merahsiaan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali
kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri
atau dalam matapelajaran-matapelajaran yang diajar dibilik darjah
tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang
dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian,
penyelidikan lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang
setinggi-tingginya.


II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak
mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di
antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan meoleh ibu bapa
mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai
sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuainya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa
secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh
kedudukan social dan ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan dri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan
sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa
atau penjaga mereka.

III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh
merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau Negara, ataupun
yang bertentangan dengan Rukunegara.
2. Memupuk dalam diri setipa pelajar sikap dan nilai yang boleh
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang
taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang
yang lebih tua, dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi
segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa
sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu
bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral,
kebudayaan dan kecendikiawanan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan dan diterima oleh
masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.
IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN
PROFESION PERGURUAN.
1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan
yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan pelajar
atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah
seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan
kecekapan kami sebagai guru
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menuenaikan tanggungjawab
kami dengan rajian dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya
sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan social.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka
yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

(Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang
menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah,
menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran
organisasi dan penyeliaan pendidikan)INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS KENINGAU


BUKU REKOD INTERNSHIP
2014


NAMA GURU PELATIH: NORASHIKIN BINTI MOHD JOHAN @ JOHANIS
TAHUN/SEMESTER: 2014/2
SEKOLAH: SEK. KEB. PASIR PUTEH, KENINGAU
PERKARA DIAJAR: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI DARJAH 2
TEMPOH INTERNSHIP: 07.07.2014 HINGGA 08.08.2014
NAMA PENYELIA: PUAN ROHANI MADAN

BUTIR BUTIR PERIBADINama: Norashikin binti Mohd Johan @ Johanis
Jantina: Perempuan
Tempat Lahir: Hospital Keningau
Tarikh Lahir: 06 Mei 1991
No. MyKad: 910506-12-6042
Nombor Matriks: 6846
Tahun Pertama di IPG: 2011
Pengkhususan / Kursus: Sains Pendidikan Rendah
Matapelajaran yang diajar: DST/PM/PJ
Alamat Tetap: Kampung Bayangan, Peti Surat 2334, 89008 Keningau, Sabah
Alamat Sementara: IPG Kampus Keningau, Beg Berkunci No. 11, 89009 Keningau, Sabah
Tel: (Rumah) 087-392263 (Telefon Bimbit) 0148732652
Email: asidalaktika@gmail.com
Kegiatan Persatuan: Persatuan Sains, Kadet Remaja Sekolah, Bola KeranjangJADUAL WAKTU PERSENDIRIAN
NAMA GURU : NORASHIKIN BINTI MOHD JOHAN @ JOHANIS
Masa
Hari
12.20 12.45 1.10 1.35 2.00 2.25 2.50 3.10 3.35 4.00 4.25
12.45 1.10 1.35 2.00 2.25 2.50 3.10 3.35 4.00 4.25 4.50
Isnin

R
Selasa

E
Rabu DST
(2R)
DST
(2R)
H
Khamis DST
(2K)
DST
(2K)
A
Jumaat

T


Tanda tangan Guru :

Tanda tangan Guru Besar/ Penolong Kanan : .
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM