Anda di halaman 1dari 1

Tutorial 5

Senaraikan aspek kekuatan, kelemahan dan keistimewaan teori Kognitif dan Konstruktivis terhadap PdP & implikasi teori terhadap kanak-kanak khas.
Teori Kognitif:
kekuatan kelemahan
- Dapat meningkatkan kemampuan
peserta didik untuk memecahkan
suatu masalah.
- Dapat meningkatkan motivasi.
- Membantu peserta didik untuk
memahami bahan belajar dengan lebih
mudah.

Pencapaian objektif berdasarkan
kemampuan murid
Mengambil kira kebolehan murid.
Memerlukan sokongan peralatan

Teori Konstruktivis
Implikasi
Guru hendaklah bijak merancang PdP dengan teliti, mengambil kira segala aspek yang
berkaitan dengan keupayaan murid.
Pembelajaran yang dilakukan adalah lebih berpusat kepada murid - murid belajar melalui
segala proses membuat aktiviti yang dijalankan oleh guru semasa di dalam kelas.
Penekanan adalah penguasaan murid dalam proses pembelajaran
Memilih beberapa orang murid yang berkemahiran untuk mengajar murid lain yang belum
lagi menguasai sesuatu proses pembelajaran.
Bantuan daripada rakan-rakan yang lebih mahir adalah sangat membantu kerana
berkemungkinan besar murid yang tidak mahir itu lebih selesa diajarkan oleh rakan-rakan
yang lebih dikenali dan mesra.
Kanak-kanak juga sebenarnya adalah lebih mudah memahami sesuatu perkara itu apabila
dibimbing oleh rakan sebaya berbanding guru.

Anda mungkin juga menyukai