Anda di halaman 1dari 2

CARA PELAPORAN HASIL POSITIF

MALARIA
Pf : Tropozoit P.falciparum bentuk ring /
Ring Form
Pf+g : Tropozoit P.falciparum bentuk ring +
Gametosit
Pfg : Gametosit P.falciparum
Pv : Ring, tropozoit, skizon dan gametosit
P.vivax semua stadium!
Pm : Ring, tropozoit, skizon dan gametosit
P.malariae semua stadium!
Po : Ring, tropozoit, skizon dan gametosit
P.ovale semua stadium!
Mix Infection, mis (Pf+g+Pv) :
Tropozoit P.falciparum bentuk ring +
Gametosit dan P.vivax
CARA PELAPORAN SECARA SEMI
!ANTITATIF
+ " #$ #% & #%% '(
++ " ## $ #%% & #%% '(
+++ " # ) #% & # '(
++++ " ## ) t*+ te,-ingg* & # '(
Conto- .
Pf + / Pf +! : P.falciparum +", stadium ring form
#tau
Pf ++ / Pf ++! :P.falciparum+$,stadium ring form