Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Sekolah

Hak Cipta Terpelihara Sektor J aminan Kualiti, J abatan Pelajaran J ohor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00PK01/3

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Pertandingan Mereka Cipta Persembahan Multimedia

2. Tarikh : 2 April 17 April 2014

3. Hari / Masa : Waktu P dan P Literasi Komputer ( 80 minit )

3. Tempat : Makmal ICT SMK Tasek Utara

4. Objektif :

i. Mengasah bakat, kemahiran dan daya pemikiran
kreatif pelajar tingkatan 1 dan 2 dalam
merekacipta persembahan multimedia yang
bermanfaat dan menarik menggunakan perisian
aplikasi yang telah dipelajari.
ii. Menggalakkan semangat untuk bersaing secara
sihat dalam kalangan pelajar.

6. Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1 dan 2

7. Butiran aktiviti :

i. Pelajar Tingkatan 1 menghasilkan persembahan
multimedia berbentuk ilmiah dengan
menggunakan aplikasi MS Power Point.
ii. Pelajar Tingkatan 2 menghasilkan persembahan
multimedia berbentuk ilmiah dengan
menggunakan aplikasi Windows Movie Maker.
iii. Pelajar dibenarkan menyediakan persembahan
multimedia semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran Literasi Komputer dalam Makmal
ICT dan juga di rumah.
iv. Penyertaan adalah secara individu.
v. Penilaian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran
Literasi Komputer Tingkatan 1 dan 2.

PK01 Pengurusan Sekolah


Hak Cipta Terpelihara Sektor J aminan Kualiti, J abatan Pelajaran J ohor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 008. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :

i. Minat pelajar terhadap mata pelajaran
Teknologi Maklumat dapat ditingkatkan.
ii. Semangat bersaing secara sihat juga dapat
diterapkan dalam diri setiap pelajar.

8.2 Kelemahan Program :

i. Pelajar mengambil masa yang agak lama
untuk menyiapkan persembahan kerana
hanya terdapat beberapa komputer sahaja
yang dapat digunakan di Makmal ICT.
Pelajar terpaksa bergilir-gilir menggunakan
komputer di makmal atau menggunakan
komputer riba sendiri yang dibawa ke
sekolah dengan izin dan pemantauan guru
atau menyiapkannya di rumah masing-
masing.

8.3 Cadangan Penambahbaikan :

i. Penyertaan pertandingan boleh dibuka
kepada semua pelajar bermula tingkatan 1
hingga 5. Penggunaan perisian aplikasi
yang digunakan juga boleh dipelbagaikan
lagi mengikut kategori.
Hak Cip
19 Mac9.DisediaPn. Fao
Penyela
Mereka
ta Terpelihar
2012 - Kel
Dokument
akan :

ni binti Abdu
aras Pertandi
Cipta Persem
ra Sektor J
uaran 03 |
tasi Bergam

ullawapa
ingan
mbahan Mul
J aminan Kua
Pindaan 00
mbar :
D

timedia
aliti, J abatan

Disemak :

Pelajaran J o


PK01
ohor


Pengurusa
Disahkan:

an Sekolah
: