Anda di halaman 1dari 2

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPEMETAAN STANDARD KURIKULUM DENGAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Deskriptor Evidens

1. Al-Quran
1.1 BACAAN

1.1.1 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris satu di atas.
1.1.1.1 Menyebut dan membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris
satu di atas ( Alif Ya )
1.1.1.2 Membanding beza bunyi huruf hijaiyyah yang hampir sama
bunyi ( Alif Ya )

B1D1
B1D1E1

1.1.2 Membaca huruf hijaiyyah
bersambung dan kalimah berbaris satu
di atas

1.1.2.1 Membaca huruf hijaiyyah bersambung dan kalimah berbaris
satu di atas
1.1.2.2 Membaca kalimah yang mengandungi huruf mad dan
tanda bacaan mad


B2D1

B2D2


B2D1E1

B2D2E1


1.1.3 Membaca kalimah,,potongan
ayat dan ayat pendek yang
mengandungi pelbagai baris.

1.1.3.4 Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi
nun dan mim sakinah
1.1.3.5 Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi
bacaan qalqalahB5D1


B5D1E1

1.1.4 Membaca kalimah , potongan
ayat dan ayt pendek yang
mengandungi pelbagai baris dan
tanda

1.1.4.4 Membaca ayat yang mengandungi :
Nun & Mim Syaddah , Alif Lam Qamariah dan Syamsiah ,
Huruf bertasydid , mim sakinah bertemu huruf ba , nun
sakinah dan tanwin bertemu huruf Lam Dan Ra , bacaan
panjang 6 harkat , Nun sakinah dan tanwin bertemu wau dan
ya , bad an huruf2 ikhfak hakiki , tanda waqaf , waqaf pada
kalimah tertentu dan huruf muqattaah
B5D1
B6D1B5D1E1
B6D1E1

1.2 HAFAZAN

1.2.1 Membaca dan menghafaz
surah berikut :
Surah Al-Fatihah
Surah An-Nas
Surah Al-Falaq
Surah Al-Ikhlas1.2.1.1 Membaca dan menghafaz surah Al-Fatihah dengan betul
1.2.1.2 Membaca dan menghafaz surah An-Nas dengan betul
1.2.1.3 Membaca dan menghafaz surah Al-Falaq dengan betul
1.2.1.4 Membaca dan menghafaz surah Al-Ikhlas dengan betul
B1D2
B2D3
B3D1
B4D1B1D2E1
B2D3E1
B3D1E1
B4D1E1