Anda di halaman 1dari 248

BUPATI SOLOK SELATAN

PENGUMUMAN
Nomor : 800 / 723 / BKD-2013
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN PELAKSANAAN TES KOMPETENSI
DASAR (TKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DARI PELAMAR
UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2013
Sehubungan dengan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari Pelamar
Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2013, telah dilaksanakan seleksi
administrasi terhadap lamaran yang masuk, dengan hasil sebagai berikut:
1. Pelamar yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan MEMENUHI
SYARAT (MS) untuk mengikuti ujian TKD dan akan mendapatkan Kartu Peserta Ujian CPNS
2013 yang dikirimkan ke alamat masing-masing melalui POS, sebagai bukti untuk mengikuti
ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD);
2. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan TIDAK
MEMENUHI SYARAT (TMS) mengikuti ujian TKD dan tidak berhak mendapatkan Kartu
Peserta Ujian CPNS 2013;
3. Tes Kompetensi Dasar (TKD) setiap peserta dilaksanakan dengan menggunakan sistem Lembar
Jawaban Komputer (LJK), dengan tempat dan lokasi ujian seperti terlampir pada pengumuman
ini, jadwal ujian dimulai pada pukul 9.00 WIB;
4. Kelulusan TKD menggunakan sistem nilai passing grade yang ditetapkan oleh Menpan dan RB.
5. Apabila sampai 1 (satu) hari menjelang jadwal ujian, dan peserta yang bersangkutan belum
menerima kartu peserta ujian, maka peserta melaporkan diri (tidak dapat diwakilkan) kepada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan, dengan membawa kartu/tanda bukti
pendaftaran online, pasfoto 4x6 2 (dua) lembar dan KTP asli;
6. Setiap peserta ujian wajib memakai pakaian rapi dan sopan dengan kemeja berwarna putih dan
celana/rok warna hitam, panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta dalam ujian apabila
memakai pakaian yang tidak sesuai dan/atau melanggar norma-norma kesopanan;
7. Peserta ujian tidak boleh membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun
selama masa ujian berlangsung, panitia berhak menggagalkan peserta dalam ujian apabila
kedapatan menggunakan alat komunikasi.
8. Alat tulis (pena, pensil 2B, penghapus) yang berhubungan dengan tes LJK diperlukan pada saat
Tes, menjadi tanggung jawab peserta.
9. Pengawas dan panitia mempunyai hak mendiskualifikasikan peserta tes yang melakukan
pelanggaran dan kecurangan saat tes berlangsung.
10. Setiap peserta harus membawa KTP asli, dan harap datang 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal
ujian.
11. Dalam penerimaan CPNSD ini tidak diadakan surat menyurat dan tidak dipungut biaya apapun.
12. Keputusan panitia penerimaan CPNS Kabupaten Solok Selatan tahun 2013 bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu-gugat.
Demikian pengumuman ini untuk dimaklumi.
Dikeluarkan di Solok Selatan
Pada tanggal, 30 Oktober 2013
BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR:800/723/ BKD- 2013
NAMA PESERTA YAMG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DAN DAPAT MENGIKUTI TES SELEKSI PENERIMAAN CPNSD
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NO REG

NO PESERTA

NAMA

TEMPAT LAHIR

TGL LAHIR

JK

NILAI IPK

1104158783
1484831222
1395971424
1761855742
1904053334
2033236974
1687270115
1613385890
1887829118
2079089279
1924212469
1440198833
1577899330
1935549285
1730115394
1638804959
2118883829
2024686054
1710140406
1402548758
1567057868
2090619844
1626256526
2021749364
1422366186
1764135756
1963481644
1296037160
1980159912
1914779108
1825503447
1055416829
1613899498
1474157020
1646707740
1608172694
1898750134

54102200018
54102200027
54102200036
54102200045
54102200054
54102200063
54102200072
54102200089
54102200098
54102200107
54102200116
54102200125
54102200134
54102200143
54102200152
54102200169
54102200178
54102200187
54102200196
54102200205
54102200214
54102200223
54102200232
54102200249
54102200258
54102200267
54102200276
54102200285
54102200294
54102200303
54102200312
54102200329
54102200338
54102200347
54102200356
54102200365
54102200374

ENGLA FANIATI
SELVIANA OKTAVIA
RANI ANDRIANI
AGUNG PUTRA GALO
YUNITA PUTRI
BUSTANUL ILMI
SRI NGADIA NINGSIH
HERLINA SAVITRI
TRI SEPTIANI DARWIN
NISYE SEFTYA WIHANDA
RAFFIQAH
MERY PEDRI YULI
ERVI OKTRIANTI
VETRIS NOLLA ANGGRAINI
SYALVINA YOLISER
LIA WITA SARI
LIZA PUTRI YANTI
NADIAH FADHILAH
SISCA SETIAWATY
FEBDERIKA
VISKA DILANI SARI
FITRA RAMADANI
DEFNI AYU RASTI
MUHAMMAD ISNAN
AULIA SASNITA
NOVRA DELIANA
DEVICA FEBRIANDI
DERA DEVITA
YOWIL TATILO
NIKE KEMALA DELI
OKMI ARNAIRA
RIYA FITRAWATI
ROSA KURNIATI
OKTAVIANI
DARA PRASETIA WINDA
RAHMADANIA FITRI
RANDI SURYA DINATA

PADANG
BARIANG PASIR TALANG
PADANG TAE
DESA BARU LEMPUR
SUNGAI ABANG
BUKITTINGGI
PEKANBARU
BATAM
PADANG
SUNGAI RAMBUN
PADANG
TANAH GALO
INDERAPURA
PAINAN
CUPAK
PEKANBARU
SUNGAI RAMBUN
LUBUK PASING
JAKARTA
SOLOK
DUSUN
LUBUK ULANG-ALING
LUBUK GADANG
BIDAR ALAM
PADANG
MEDAN
KINARI
PADANG
TALANG
DUKU
KOTO TANGAH
BUKIK PUTUIH
SARIAK ALAHAN TIGO
MUARA LABUH
CUPAK
PADANG
SUNGAI LAMBAI

16-05-92
17-10-87
12-06-87
01-06-90
13-06-90
04-07-90
02-12-90
13-05-89
03-09-89
01-09-92
03-11-91
05-07-91
10-11-89
31-05-89
08-01-90
08-07-85
28-06-90
05-05-90
28-07-83
07-02-87
11-12-89
20-04-90
28-02-91
10-08-87
04-04-91
10-11-87
08-02-88
25-12-87
05-07-85
05-12-89
28-10-89
25-07-85
19-05-90
10-10-91
04-11-88
13-04-91
22-06-91

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria

3.39
3.43
3.23
3.29
3.49
3.43
3.17
3.06
2.93
3.19
3.26
3.23
3.13
2.89
3.73
3.19
2.83
3.52
2.74
3.22
3.09
2.77
2.97
2.91
2.94
2.96
3.14
2.85
2.73
3.03
3.49
3.20
3.35
3.47
2.76
3.57
3.62

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1263508118
1766818993
2111956226
1230676694
1390286631
1916588559
1456925201
1695743189
1552232513
2042113879
2145935131
1995364637
1841740701
1127206176
1296373031
1643043022
2087237940
1092601673
1693696150
1305901735
1767099173
1578065271
2059267627
1986965308
1748581728
1611682191
1516626589
1226790725
1060945624
1084575094
1363379744
1300898684
1699391346
2084018589
1539966041
1214745557
1574144746
1874676058
1349947752
1591261107
1305976670
1821078137
1345168036

54102200383
54102200392
54102200409
54102200418
54102200427
54102200436
54102200445
54102200454
54102200463
54102200472
54102200489
54102200498
54102200507
54102200516
54102200525
54102200534
54102200543
54102200552
54102200569
54102200578
54102200596
54102200605
54102200614
54102200623
54102200632
54102200649
54102200658
54102200667
54102200676
54102200685
54102200694
54102200703
54102200729
54102200738
54102200747
54102200756
54102200765
54102200774
54102200783
54102200792
54102200809
54102200818
54102200827

VINA REVONITA
URI FITRA SURYA
NIA PATRIONA
AULIA RAHMI
RAHMAH HARLIMA PERSIA
RANI RAZA RILLA
QORYNA PRATIWI
CITRA A DWI YANET
RAHMI OKTAVIANI
ALEX NASRI
WILA PERMATA SARI
SISKA SRI NENGSIH
DEVI SYAFNIATI
MITRA DESISCA AYU
FITRIANI
MAILINA YUSUF
REFI RAHMAWATI
WISDIA DONA
DEVI YUHERLINDAWATI
LASTRIA NINGSIH
YULIA SUSANTI
ZIKRA ATRINA
MIRA LAILA FEBRIANA
MEGA TRISIANIDILANY
MARTA SRI AYU
YOPI SILVIA
ANNISA USMAN
IFTATUR RAHMI HADI
ANITA GINOVIA LAJUSE
FEBRIAN ROZA
NOFILZA KUSUMA
DEFITRIA YOESA
RIKA JUNITA
MALISA AGNESIA
NINA AULIA
MIRA FATMAWATI
THESSA PRATIWI BURSA
SINTA AZHARI
MONICA ALMASARY
TIARA HAVEN
HELEN CANDRA GUSTI NOFIANA
RUSTIAN DHARMA
LINDRA NOFITRIA

BATANG LOLO
SUNGAI ARO
PADANG
PADANG
TANGERANG
JAMBI
PADANG
SOLOK
PADANG
PADANG ARO
JAKARTA
MUARA LABUH
JAMBI
TARATAK
MUDIAK LOLO
PADANG
SIKUMBANG
BULUH KASOK
DURIAN TARUNG
PADANG
TALANG
PADANG
PAYAKUMBUH
SIJUNJUNG
LUBUK SIKAPING - PASAMAN
PADANG
PADANG
MUARO PINGAI
PADANG
LUBUK GADANG
KOTO BARU
SINTUK LUBUK ALUNG
BATUSANGKAR
BATUSANGKAR
PADANG
PADANG PANJANG
LHOKSEUMAWE
PADANG
LIRIK
PADANG
AMPING PARAK
PADANG
TALANG BABUNGO

12-08-92
27-07-90
18-09-89
19-03-91
22-01-91
16-12-90
30-04-90
19-11-91
19-10-89
11-05-84
11-08-89
18-07-90
08-01-88
21-12-91
12-08-90
07-07-88
07-12-88
10-11-90
22-07-91
17-01-89
05-07-88
27-09-89
08-02-90
17-06-89
11-03-86
22-10-90
10-03-89
22-01-88
16-11-90
10-02-90
16-10-89
18-12-90
20-06-90
29-08-89
03-12-90
09-12-90
15-12-91
19-08-91
13-06-91
07-09-92
27-11-85
24-08-89
28-11-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

3.50
3.64
3.46
3.15
3.54
2.81
3.50
3.26
3.55
2.81
3.03
3.20
3.27
3.22
3.20
2.79
3.04
3.15
3.17
3.70
3.16
3.48
3.81
3.64
2.94
3.14
3.11
3.06
3.79
3.18
3.49
3.44
3.19
3.24
2.92
3.49
3.07
3.24
3.31
3.27
3.39
2.89
3.06

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

1404664419
1211691146
1616100227
1806715982
1667367750
2118255985
2071830417
1394998843
1913299185
1919258988
1055272788
1746275185
1572889365
1732754124
1931704151
1355087934
1542113570
1418290841
2000261210
2067373894
1335898312
1228145567
1975481713
1850305121
1621972429
1551918753
1511385671
2000195969
1473539794
1701539976
1364301626
1642740076
2068367045
1832872897
1823117478
1480623348
2035759572
2036224120
1446620838
1190651928
2051944286
1538328912
2105620939

54102200836
54102200845
54102200854
54102200863
54102200872
54102200889
54102200898
54102200907
54102200916
54102200925
54102200934
54102200943
54102200952
54102200969
54102200978
54102200987
54102200996
54102201005
54102201014
54102201023
54102201032
54102201049
54102201058
54102201067
54102201076
54102201085
54102201094
54102201103
54102201112
54102201129
54102201138
54102201147
54102201156
54102201165
54102201174
54102201183
54102201192
54102201209
54102201218
54102201227
54102201236
54102201245
54102201254

ELDARITA FITRI
RAHAYU
FAUZARIA
JULMIRAHAYU OKTAFIA
YENI SUSANTI
MARISA DELOFA
RISHA AINI
NELDA ASTRA
YURIKE PUSPITA SARI
NEVY MUSRIYENTI
ELA PUTRI MAYANG SARI
YOLA ALVIONITA
FITRIMA HANDAYANI
NADIA ANDIKA
MELVA YULIANTI
NIKE OKTAVELLY K
YOSSA MELKA PUTRI
FITRIA YESSY
RISDA OKTRALIZA HASUGIAN
LILI HELIZA
MASRITA YANTI
REREN NELVIA HURI
YULIA RATI
VIVI GUSDALIA KURNIA SARI
NINA YULIA JK
HELSA FITRI
HERCIL OKTAVIANA
YELMI OKTANERI
TRIA SHINTA ANGELINA
RIMELDA ERIFDA
DINI FEBRIANI
YORIS SULASMI
FRENSISKA FITRI
DIAN NOVITA SARI
HERWINDA PRIMA RIZKI ANANDA
HESTI FIKA MARSA PUTRI
GIO VANNY
ELVI NOPITA SARI
PRIMA JUWITA
LENI AFRIANTI
HIKMAWATI
AYU SAMANTHA
MICHE YOSWITA

PULAU JAMBU
PARIAMAN
PASAR KUOK
SAWAHLUNTO
PADANG
PADANG
PADANG
LURAH BUKIT
PAYAKUMBUH
PADANG
BIDAR ALAM
PARIAMAN
PADANG
PADANG
SINGKARAK
SELAYO
PADANG
BUKITTINGGI
SAWAHLUNTO
KOTO PANJANG
TANJUNG BALAI
SOLOK
LAMPUNG
MUARO
BUKITTINGGI
MUARO BODI
BIDAR ALAM
BIDAR ALAM
KOTO BARU
KAMPUNG TERANDAM
SUNGAI ARO
KOTO PANJANG
KAMPUNG DALAM
LANSANO
TALAWI
UJUNG JALAN
KAMPUNG BARU
KAMPUNG BARU
KEPALA BUKIT
MUARALABUH
PINTI KAYU GADANG
PADANG
MUARA LABUH

13-01-86
01-06-90
03-08-89
27-10-83
05-01-85
10-08-86
08-01-92
01-03-90
30-08-85
07-01-92
02-08-91
18-04-92
13-06-86
26-06-92
26-05-88
17-10-91
26-09-92
30-06-83
25-10-88
06-09-91
06-03-13
30-11-90
17-07-92
18-08-89
01-07-89
15-04-91
01-10-90
11-10-85
04-07-91
26-03-90
06-02-90
26-04-85
08-07-89
23-04-89
12-08-90
01-03-90
24-07-92
22-01-92
01-04-85
23-04-90
09-06-90
15-08-91
08-05-87

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.44
2.96
2.75
3.46
2.95
2.70
3.15
3.17
3.23
3.27
2.95
3.43
2.96
3.53
2.77
3.16
3.45
3.04
3.28
3.62
3.16
3.47
3.35
3.19
3.02
3.10
3.19
2.73
3.70
2.99
3.00
3.08
3.10
3.13
3.12
3.04
3.54
3.35
3.04
3.17
3.53
3.13
3.06

124
125

1641018130
1110272161

54102201263
54102201272

OKTARINA
DESRI ZANAHANIM

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

1727172538
1781833030
1470029230
1973270306
1927710524
1772923302
1564761792
2065471802
1320637262
1247279781
1389047356
1563203909
1480222049
1716073554
1799571577
1615671902
1624116651
1716995879
1912589620

54102201289
54102201298
54102201307
54102201316
54102201325
54102201343
54102201352
54102201369
54102201378
54102201387
54102201396
54102201405
54102201414
54102201423
54102201432
54102201449
54102201458
54102201467
54102201476

DEWI OKTAVIANI
SARI BUNGA
KARDIYANTO
DIAN ANGGRAINI
FITU AGRESI
OKSI YATI SURYANI
SUSILA SATRIA
REZI OVALIA
SYOFFIANA
DEBBY ANDRIANI
MAHARANI EFRIARTI
RICE OKTARINA
FITRI PRIMA YULANDA
PARIASIL SAFITRI GUSTIA
FERA HERMALINA
PRASELIA THERESA
DELLA ELVI NORA
TRISYA YUNELZA
ENDANG KOMALA DEWI

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

1095566875
1504579571
1813009199
1637596384
1435993386
1797047361
1561195985
1436259446
1108871177
1529270505
1820958877
1694646992
2110656408
1123517025
1715373377
1898464430
1384910510
1481706115
1485305893
1390613954

54102201485
54102201494
54102201503
54102201512
54102201529
54102201538
54102201547
54102201556
54102201565
54102201574
54102201583
54102201592
54102201609
54102201618
54102201627
54102201636
54102201645
54102201654
54102201663
54102201672

REFNI NOVITA
REFNI ELFIRA
YUDHA PRASETYA YUDHISTIRA
VONIKA YULIANTI
PUTRI MULIA HARMAN
WINDA FEBRIANI
PUTRI AWALINA S
NOFRI KARLINA
YUSTAMIRA
NOFIYEL LUCI
SRI MEUTIA DEWI
NIKE GUSMALA DEWI
DEBY ANGGRAINI
WIDYASTUTI
RETNA WIYANTI
DIAN PERMATASARI
FEBRIYANI ASMAR
ICA FITRI MAYENTI
SRI LESTARI
OVI WAHYUNI

PADANG
PULAKEK
PAKAN KAMIS TILATANG
KAMANG
JAKARTA
BUKITTINGGI
KOTO BARU
SUNGAI ARO
MATO AIA
MUDIK LAWAS
MAKARTI JAYA
BIDAR ALAM
SOLOK
ALAHAN PANJANG
SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
LUBUK JAYA
PULAU PUNJUNG
PASAR GUNUNG
PASAR BARU
KAMPUNG TERANDAM
SUNGAI ARO
PINANG AWAN
MUARA LABUH BARIANG RAO
RAO
KAMPUNG PALAK
PADANG
TANJUNG AMPALU
NILAU TAPAN
JAYA PURA
MINAS RIAU
BATUSANGKAR
TALUK
GANTUNG CIRI
PARIAMAN
KOTA SOLOK
SOLOK
BUKIT TINGGI
PAKANDANGAN
PAKANDANGAN
ANDALAS
KAUMAN
SOLOK
CUPAK

19-10-82
18-12-87

Wanita
Wanita

3.05
3.16

14-10-90
05-11-91
14-11-83
07-09-91
21-08-88
30-10-85
03-03-83
19-09-90
20-07-89
16-10-89
28-08-88
22-10-90
14-04-91
31-08-88
05-02-89
23-02-88
12-01-90
01-06-88
30-10-88

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.06
3.38
3.04
3.05
3.73
3.18
2.87
3.05
3.01
3.45
3.08
3.22
3.45
3.18
3.02
3.05
3.41
3.22
3.49

15-11-85
17-02-87
12-06-90
22-07-86
03-01-92
28-02-91
25-06-92
11-11-89
18-03-90
17-11-87
25-02-89
17-08-90
11-05-89
27-03-79
02-07-90
10-03-91
24-02-91
01-01-91
03-03-87
05-06-91

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.00
2.80
2.96
3.45
3.35
2.82
3.23
3.01
3.49
2.87
2.83
2.90
3.35
3.11
3.30
3.13
3.39
3.22
3.24
3.29

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

1395231488
1044903957
1295125049
1462902552
1824266535
1593875627
1743764313
1029883005
2141928449
1439392345
2016493770
1436646535
1959240432
1916993566
1689846322
1553427911
1583582584
1926941752
1644749442
2005828630
1378332359
1672520081
1211943836
1761513681
1730455569
1311701631
1277265969
1163258787
1893699266
1504572127
1348363294
1366018627
1759323333
1647440040
1748592877
1950822866
2127805489
1749174401
2078978471

54102201689
54102201698
54102201707
54102201716
54102201725
54102201734
54102201743
54102201752
54102201769
54102201778
54102201787
54102201796
54102201805
54102201814
54102201823
54102201832
54102201849
54102201858
54102201867
54102201885
54102201894
54102201903
54102201912
54102201929
54102201938
54102201947
54102201956
54102201983
54102201992
54102202009
54102202018
54102202027
54102202036
54102202045
54102202054
54102202063
54102202072
54102202089
54102202098

RAHMI NELVIA
VANNY SUSILA PUTRI
ELA TUTI MURNI S
SYUKMA RENI
RISKA ANGGRAINI
FIFI NOFRIANTI
IKE DAMIATI
RADIATUL USWAH
ELMASAPUTRI
YUNIA ASTUTI AZWAR
RACY ROKHASIWI
DELVITA PRATIWI WULANDARI
FIONA AIDILLA FITRI
RIZKA FITRIYANI
WINDA LISTIA NINGSIH
MUTIA HANDAYANI
DIAN WAHYU PRATIWI
AFRI YANTI SIRINGO
KHAIRANI
SUKMA NORI
MIKELA AFRIA
RAHMATUL AUFI
SYAHWENI USNA
RANI HUTRINA
RIKA ADRIATI
ADILLA FATMA WARNIZON
MUCHLIZA PUTRI
RANI NOVIA SARI
SYAHWELLI USNA
DEWI SARTIKA
ANDRIYANI
RASRIANTI
VINA JULIA FENHETRI
DOLA MARTHA SARI
MESI ALMAI FITRI
TIKA YONALISA
MUTIA RESTI
LIZA RAHMATUNNISA YURIDIKA
RIZA LINDA

KOTO BARU
BUKITTINGGI
BUKIT TINGGI
PADANG
PADANG
SARIK ALAHAN TIGO
PADANG
KOTO BARU
PINANG DURIAN GADANG
LUBUK SIKAPING
PADANG
SIMPANG
SILAPING
PADANG
SALIDO KECIL
KUBU ANAU
BATUSANGKAR
PAYAKUMBUH
DUMAI
KAJAI
AUR MALINTANG
PANINJAUAN
AUR MALINTANG
CUPAK
GANTUNG CIRI
PEKAN KAMIS
PARIAMAN
JAWI-JAWI
SUNGAI PAKU
KUBU KATAPIANG
TANJUNG BALAI KARIMUN
LAGAN GADANG MUDIK
SUMPADANG
PAYAKUMBUH
SUNGAI PATAI
LUBUK SIKAPING
BUKITTINGGI
PASIR
SOLOK

13-11-89
14-04-90
14-01-89
16-04-90
21-03-86
17-11-87
12-05-87
05-08-90
01-01-89
04-06-90
30-06-90
17-12-91
28-05-89
26-06-87
14-01-89
26-08-90
09-03-90
27-08-90
17-04-90
15-07-90
21-06-90
23-09-90
26-08-91
17-08-91
10-05-91
03-06-89
21-03-90
11-11-88
28-09-92
11-06-91
28-01-84
25-12-88
14-07-89
28-03-90
26-04-89
13-01-90
08-08-91
20-06-91
06-01-91

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.38
3.15
3.51
3.25
2.90
3.10
3.32
3.23
3.03
3.56
3.35
3.69
3.61
3.22
3.20
3.28
3.26
3.03
3.31
3.29
2.97
3.33
3.21
3.90
3.28
3.03
3.16
3.24
3.11
3.37
3.79
2.92
2.89
3.46
2.88
3.69
3.47
3.50
2.87

204
205
206

1585947103
1707430184
1962358091

54102202107
54102202116
54102202125

LESLY RAMADHANI
YANCE APRILIA
LUSI YULLY ARFINA

KOTO PANJANG BATUSANGKAR 14-04-91


SOLOK
12-04-90
BUKITTINGGI
07-07-90

Wanita
Wanita
Wanita

3.39
3.04
3.12

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

1795976719
1368866972
2127215158
1891480021
1571498378
1968537304
1789296245
1738698563
1451024142
1592970139
1484980401
1036946194
1161324127
1249234463
2136699956
1728303848
2051824879
1379018319
1582515522
1092694422
1785570062
1102030182
1314042024
1486012543
1776964760
1214714543
2034296591
1833621845
1753009173
1701694596
1591921567
1612546596
1128157466
2145937293
1862590086
1662926543
1815459066
2002317902
1229324877
1979629111
1689713115
1092687452
2011609163

54102202134
54102202143
54102202152
54102202169
54102202178
54102202187
54102202196
54102202205
54102202214
54102202223
54102202232
54102202249
54102202258
54102202267
54102202276
54102202285
54102202294
54102202303
54102202312
54102202329
54102202338
54102202347
54102202356
54102202365
54102202374
54102202383
54102202392
54102202409
54102202418
54102202427
54102202436
54102202445
54102202454
54102202463
54102202472
54102202489
54102202498
54102202507
54102202516
54102202525
54102202534
54102202543
54102202552

CICI OKTESA
DEWI ELVINA
VIVI OKTARIA
BISMILHAYATI
RIZKIKA SARI SAPUTRI
PRIHAMDINI
LISA SUSANTI
LISA PURNAMA SARI
WINDY NOVERA YETTI
RIRI DESMITA
SRI MULIYANTI
WIRZA REFIA
DELITA
LINA MAIFIA SARI
NINING KURNIATI
NIKE FEBRINA
HERLIA SARI VETRIKA H
SHONA ANNELIKE
YENI YULIA
NORA AFRIYANDA
EZA YUSNELLA
ANIDIA TRISIA
YUNELA MAYASARI
MELLA SRI RAHMAWATI
LISA PUSPITA SARI
SAYYIDAH RAHMAH
REZA SILVANA
NIKE SEPTRIA VIRGO
RIRIEN FEBRIANI
NOVA SOFIYANI
MELA YULINA PUTRI
ALDILA MELSI
RIDHA RAHMATIKA
SHERLY MARGARETTA
ELFIA ERIZA
NURUL ULFA SARTA
LUSIA FALAH DINA
MUTIA RAHMI
MIFTAH FURAHMI
SRI RAHAYU
CICI WULAN HANDAYANI
MARIA SEPRI YENTI
NANI SARTIKA

TANJUNG GADANG
SOLOK
PARIAMAN
PADANG
PADANG
KAYU TANAM
PADANG PANJANG
KOTO BARU
KUALA ENOK
SOLOK
PEKANBARU
TALANG BABUNGO
DUSUN TANGAH
LUBUK GADANG
GANTUNG CIRI
SOLOK
KERINCI
TAPAN
PADANG
TABING
PASAMAN
PADANG
BATUSANGKAR
PADANG
PADANG
MANDARAHAN
PADANG
PADANG
MUARA PANAS
PADANG
PEKONINA
PADANG
LUBUK BASUNG
UNGARAN
SILAWAI
PADANG
TALAOK KEC BAYANG
RAO
KOTO RAJO
PADANG
LUBUK JAYA
MANGGIS
SOLOK

05-10-87
08-11-84
29-10-92
12-09-91
07-06-89
23-10-91
13-11-90
11-03-91
02-11-90
11-12-87
08-10-90
04-11-88
05-11-90
28-05-90
28-10-90
11-02-90
17-10-90
10-01-90
22-07-85
19-04-91
24-04-92
22-03-91
06-05-91
13-07-91
20-01-91
10-01-90
26-05-88
14-09-90
09-02-90
03-11-88
23-06-91
07-06-92
10-09-91
01-03-91
20-02-89
16-03-91
10-02-92
10-07-89
01-02-91
30-09-90
02-07-90
08-03-89
04-11-89

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.62
2.82
3.50
3.15
3.36
2.78
3.50
3.39
3.44
3.15
3.07
2.87
2.91
3.25
2.87
3.15
3.09
3.47
3.23
3.68
3.80
3.52
3.13
3.25
2.98
3.33
2.77
3.25
3.60
3.10
3.24
3.29
3.00
3.30
3.41
3.00
3.26
3.05
2.80
3.21
3.45
3.28
2.75

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

1669561714
1372497383
1022650572
1173191621
1463321923
2084776027
1399346461
1506305901
1914002361
1934375041
1476858656
1591019718
2039178775
1257912403
2127073233
1331229219
1771020908
1234098326
1498750210
1860281565
1439426449
1996020806
1449700148
1983976858
1959786822
2024403836
1534229217
1356852731
1856758087
1783501973
1037340716
1699970393
1098766424
1032914948
1332813076
1765173445
1408656702
1636619963
2146005504
2081034986
1875805879
1871379067
1511149807

54102202569
54102202578
54102202587
54102202596
54102202605
54102202614
54102202623
54102202632
54102202649
54102202658
54102202667
54102202676
54102202685
54102202694
54102202703
54102202712
54102202729
54102202738
54102202747
54102202756
54102202765
54102202774
54102202783
54102202792
54102202809
54102202818
54102202827
54102202836
54102202845
54102202854
54102202863
54102202872
54102202889
54102202898
54102202907
54102202916
54102202925
54102202934
54102202943
54102202969
54102202978
54102202987
54102202996

RIKA FEBRIANA
YELMIZA
ELSA
EKO ANDRIANTO
AHSANUL HUSNA
TESI ANJELINA
MIZIA ANNISA
TITI INDRIANI
JUN FATRIANTI
RINTA NOVERA
RESTICA FETRA
SILFI OKTAFIA UTAMI
ELVIS WATMAN
DESRIA AULINA
MUSTIKA DESI
LARISSA INEZ
LAMI ASIH
MIRA RAHMA YENI
RITA PRIMA YUNITA
VOFI YUFINA SARI
MURNIDA
YULLIA FRANSISKA
WINDA RUTAMI
NUR LAILA
INTIKAH
YOSI FATMA YUMELDA
ULFI ARLY
EKA OKTAVIA FRANSISCA
WIDYAWATI
HAVIZ FADILASWAN
ELVI SUKAESIH
FIKRI LAJBI
WINDA YULIANDES
RETNO SUDIASTUTI
SRI RAHMA WARDANI
MERY SYOFRIANI
BELLI ZAAKBAR
ANAS BEND NOVITA
YULIA
RIFQI AFIF
ZULHELMI
AYU RAHMI KHAIRUNISAK
ZALDI BENI PUTRA

TALANG BABUNGO
TAMBANGAN
SOLOK
LEMPUYANG BANDAR
PADANG
SUNGAI PADI
PADANG ARO
LUAK KAPAU
MUARA LABUH
TABING
MUARA LABUH
MUARA LABUH
PARIAMAN
MUARA LABUH
PADANG
PADANG
KAMPUNG PALAK
PADANG
PULAU KIJANG
PEKAN SELASA
BANGKO
KOTO BARU
kampung palak
BANGUN REJO
TUBAN
PADANG ARO
PADANG
LAMPUNG
SARIAK TABA
PADANG
PANTI
SUNGAI PENUH
PALEMBAYAN
PADANG
PAGARUYUNG
BANDUNG
KEDONDONG
PADANG GANTING
PADANG
ARIPAN
PADANG
BUKITTINGGI
BATUSANGKAR

09-02-90
04-03-90
12-01-89
30-12-85
10-12-82
09-02-91
02-10-87
27-06-89
01-09-86
24-12-88
18-02-91
13-10-91
12-11-88
30-12-90
09-12-90
15-01-89
04-02-88
08-05-91
09-08-85
07-06-91
07-08-87
16-07-90
13-03-89
04-07-90
12-05-89
21-01-91
06-06-88
21-10-91
01-12-88
29-01-93
02-08-86
16-07-89
09-07-90
10-05-90
21-05-92
26-05-80
06-06-88
20-07-87
24-07-88
30-01-88
06-08-87
05-07-89
04-10-88

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria

3.28
3.10
3.24
3.23
2.70
2.91
2.71
3.22
3.13
3.01
3.36
3.34
3.29
3.30
3.14
2.97
3.25
3.20
3.02
3.29
3.07
3.06
2.87
3.01
3.50
3.23
2.77
3.32
3.39
3.55
3.03
3.09
3.66
3.51
3.52
3.71
2.88
3.14
3.28
3.05
2.98
3.16
2.84

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

1817031411
1928068243
1874495184
1859346872
1772728495
1887280187
2117798026
1643903208
1888767842
1310979010
1334322030
1479365974
1780287251
2095415218
1217850813
1834960089
1212562455
1764235741
1074037102
1460946238
2033075105
1373278768
2025398079
1828613580
1494433658
2109830249
1106933312
1098555982
1988602607
1714795026
1910007144
1949652757
1100758952
1632364676
1142703251
1795968779
1748457616
1265861068
1829912028
1457481327
1175208229
1971355776
1945544933

54102203005
54102203014
54102203023
54102203032
54102203049
54102203058
54102203067
54102203076
54102203085
54102203094
54102203103
54102203112
54102203129
54102203138
54102203147
54102203156
54102203165
54102203174
54102203183
54102203192
54102203209
54102203218
54102203227
54102203236
54102203245
54102203254
54102203263
54102203272
54102203289
54102203298
54102203307
54102203316
54102203325
54102203334
54102203343
54102203352
54102203369
54102203378
54102203387
54102203405
54102203414
54102203423
54102203432

CORI CILVIA ANGELA


RINO EFRIZAL
LENY CYTRA
YULIA FITRI
BENNY RAHMAT
ISMAN ROZI
Sari Afriyanti
ILHAM HALICH
MARINA WIDIASTUTI
DWI NOVI YANTI
ZULLIAN ELFIRA
FETRINA SUSANTI
NOFRIANDA
MEYLIA ROZA
RENI RAHMAWATI
ARI SEPTIA NINGSI
RUSDI BASRA
EKA PUTRA
HENDRA E
RONA ROSHABI
FEBRIA AQUARA
EFRIZUL LUBIS
GUSRIANI
ANTONIUS
SUSANTI
RAHIMA SYASNI
MARIA EKA PUTRI
BEVINA ZURIANDA
SRI HAYATI
KURATUL AINI
AFRIANI KEMBANG SARI
MARISSA PUTRI HANDAYANI
YESI DIA PUTRI MARIANTI
FEBRIANI DELYA
RIZKY PUTRI LONA
FIDIA DWI SOLFIANA
PUTRI PASTIA NOVA
FAINDRA THEODORA FILLAZA
RESHA NOVALINA
TRI ZUWESTI
SOPIA
TIFANI AGUS ERITA
MEGA ULYA ZARMAN

PAYAKUMBUH
PADANG
PADANG
KUBANG DUO
BUKITTINGGI
BULUH KASOK
SUNGAI LAMBAI
JAKARTA
SIMPANG EMPAT
PURWAJAYA
LUBUK SIKAPING
SIJUNJUNG
PADANG
LUBUK BASUNG
PADANG
PADANG
PADANG
PAYAKUMBUH
TARAM
PADANG
PEKANBARU
PINYONGEK
MUARA SIBERUT
PADANG PANJANG
KAMPUNG DALAM
SISAWAH
MUARO SIJUNJUNG
JAKARTA
PAYAKUMBUH
KAMPUNG BARU
PADANG
BUKITTINGGI
LUBUK BASUNG
TANJUNG
PADANG
PAYAKUMBUH
SITUMBUK
SITIUNG
PADANG
KAMPUNG CANIAGO
LUBUK ALIR
PARIAMAN
PADANG

23-12-88
07-09-85
07-03-84
20-07-82
27-11-82
01-07-85
25-04-86
27-10-87
27-03-88
04-11-90
14-06-88
05-02-89
26-11-84
12-05-84
19-01-87
27-09-83
18-08-84
29-08-89
08-12-79
14-01-85
11-02-87
06-07-85
19-08-88
06-07-80
21-05-88
03-11-13
25-08-89
29-08-89
31-12-88
15-08-89
13-04-87
21-05-87
14-03-89
03-08-90
23-11-91
02-09-87
19-07-89
25-10-91
31-01-92
27-05-90
20-03-84
26-08-87
16-09-87

Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.19
3.08
3.32
3.03
3.26
2.73
2.92
3.36
3.07
3.73
3.24
3.26
3.21
3.33
3.04
3.39
2.97
3.08
8.82
3.63
3.43
2.81
3.7
2.87
2.88
2.94
2.97
2.92
3.70
3.47
3.30
2.98
3.23
3.03
3.55
3.40
2.85
3.38
3.02
3.03
2.86
3.14
3.00

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

1673857860
2041062060
1423216748
2138579110
1088619571
1524660947
1391773639
1479777565
1122256328
1798687944
2020453336
1685588403
1359900817
1842598121
1255653703
1037387709
2102461896
1327624812
1359546079
1154222714
1865642242
1095965340
2057875700
1787224291
1996863158
1926897056
1711557689
1008837006
1416654214
1068244711
1670808903
1998138336
1813347080
1708582603
1365289885
1331073734
1995629692
1333242919
1336324676
1812026992
1719581453
1626355206
1446855254

54102203449
54102203458
54102203467
54102203476
54102203485
54102203494
54102203503
54102203512
54102203529
54102203538
54102203547
54102203556
54102203565
54102203574
54102203583
54102203592
54102203609
54102203618
54102203627
54102203636
54102203645
54102203654
54102203663
54102203672
54102203689
54102203698
54102203707
54102203716
54102203725
54102203734
54102203743
54102203752
54102203769
54102203778
54102203787
54102203796
54102203805
54102203814
54102203823
54102203832
54102203849
54102203858
54102203867

SHERLY SELVY ANGGRAENI DAWOLO


WARDIANA PUTRI
MARTA FELA SY
NOVIKA SARI
VIVI PANDUWINATA
LITA PRIMASARI
MARTIATIS
SRI DEWI
DIAN INSANI PUTRI
TESA BISMIL ARIFAH
AGUSTIN RAHAYU
RIZKY SASVITA
NEPRI YUNITA
NILAM GUSMELA DEWISKA
EKA
DEWI ELFITA IKHWAN
SITI MULYANTI
RENO YUFENDRI
RIA PUSPITA SARI
DESI VERA PUTRI AYANDA
YUHAFIZUN
WARIS TRI PAMUNGKAS
RITA PEBRIDA
MELI WELDARISMA
NESA FITRI MULIA
LESTARIWIRANTI
DELVIA RINI
DELVI SUCIANTI
RETNO YUNITA
WINDA PERMATA PUTRI
WIWI ENGLA SARI
REFNI ELITA
SILFA WAHYUNI
FEBRIZA ALIANITA
SUSI FITRI DIANTI
MARDHIAH
YANTI MUSWARA
HERLINA YULIA PUTRI
MARTALITA WAHYUNI
RIA SAVALON
RATIH SRI FOZA
CYINTI PERMATA SARI
NANTA SETIA PUTRINA

SOLOK
PANINGGAHAN
TANJUNG AMPALU
PADANG BENAI
PAYAKUMBUH
BUKITTINGGI
RAO
PAYAKUMBUH
PADANG
ANDALAS
PAYAKUMBUH
SOLOK
SAMPU
TIMBULUN
TALAO
PADANG
BANYUMAS
ABAI
MEDAN JAYA
KOTO TUO
SUNGAI AUR
SAWAHLUNTO
LUBUK MALAKO
KOTO TUO LUBUK MALAKO
BATANG LOLO
BENGKULU
DURIAN GADANG
PADANG
TANAH KERAS
KOTO PANJANG
KAMPUNG PALAK
UNGGAN
TARATAK BUKAREH
PADANG
ALAHAN PANJANG
KAMPUNG NAN LIMO
PASAR SEBELAH
MUDIAK LOLO
LUAK KAPAU
PAYAKUMBUH
BATANG LAWE
PADANG ALAI
SILAPING

29-04-92
20-09-90
11-12-90
19-06-89
08-08-90
22-12-90
21-12-83
08-06-86
24-12-90
23-11-90
24-08-88
15-09-88
06-06-88
01-09-90
07-04-87
18-01-90
18-04-90
09-05-89
19-01-89
20-02-86
17-10-88
23-01-92
25-02-91
21-03-85
12-11-92
08-10-89
09-09-84
08-04-90
08-06-91
15-06-91
15-07-89
18-01-87
26-06-90
20-02-88
02-07-88
13-08-90
11-11-91
13-08-90
12-03-91
16-08-85
16-11-90
25-07-90
20-09-89

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.52
3.44
3.54
3.49
3.79
3.55
3.49
3.32
3.47
3.12
3.11
3.08
3.36
3.45
3.09
2.93
3.06
3.06
3.05
3.02
2.75
3.32
3.23
3.22
3.29
2.91
3.11
3.07
3.42
3.01
2.96
2.96
3.26
3.00
3.13
3.33
3.09
3.04
2.94
3.20
3.15
3.07
3.16

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

1406316839
1613846236
1605456711
1374832070
1729744527
1665612794
1576199455
1141371101
1397041943
1921850816
1881194149
1827895442
1748325771
1741321942
1828131743
1986042327
1567630049
2015448972
2042783878
1973044008
1792619029
1514433472
1000932790
1249027017
1341310422
1110389726
2091487057
1642309820
1510205209
1795758709
1738626909
1362588829
1301186443
1864384225
1852126803
1275505589
1695646929
1970859175
1423481190
1933443970
1041012994
1942310451
2009240970

54102203876
54102203885
54102203894
54102203903
54102203912
54102203929
54102203938
54102203947
54102203956
54102203965
54102203974
54102203983
54102203992
54102204009
54102204018
54102204027
54102204036
54102204045
54102204054
54102204063
54102204072
54102204089
54102204098
54102204107
54102204116
54102204125
54102204134
54102204143
54102204152
54102204169
54102204178
54102204187
54102204196
54102204205
54102204214
54102204223
54102204232
54102204249
54102204258
54102204267
54102204276
54102204285
54102204294

ARVILA RIVANI
RIAS MONALISA
WARTA KUSUMA
DWI YANI ZULAWATI
NERINKUSMIRA
BERTYNIA AMARILLA
NOFIRMAN ANTONI
RIMA PUTRI AYUNDA
EUIS WIRANTI
HOFIRGA PEBRA YOSI
SYASTRI NINGSIH
SISRY GUSVINA
RECI SUSANTI
NELLA RAHMAWATI
YULIANISA
DESI MELANI
TARI ADRIA
WINDA PUSPITA SARI
SRI SULASTRI AZANI
NURUL HIDAYATI
YURISDA MUSTIKA
MARDA YOLANDA
JUNIA MUCHTAR
RAHMI MULYAWATI
MAYUNIS
SELVI IRAWATI
MONIKA RAHAYU PUTERI
NURUL FADHILLAH
RAHMI HAYATI
MELINA PUSPITA SARI
MERY ZANNA AULIA
MERI LISWARNI
MARINA
DEVI RAHMANITA
MERI IRDAYANTI
NURHAMIDAH
NINA FEBRIANI
DEVNI KUMALASARI
GUSTINI
DWI OKTOVERA
NEZA PEBRINA
YENNY NOVIA
RIZA GUSMILLA

RIMBO TANGAH
LIKI
MUARA PANGI
LUBUK SIKAPING
SILANTAI
ALAHAN PANJANG
SOLOK
TALU
BANDUNG
PADANG
DURI
KATAPING
BERIANG
PADANG
KAMPUNG TANGAH
SURIAN
SURANTIH
SOLOK
MUARA LABUH
JAKARTA
PADANG
PAYAKUMBUH
PAYAKUMBUH
PADANG
SICINCIN
MUTABE MENTAWAI
SOLOK
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
BAWAN
PARIAMAN
SITANANG
UJUNGGADING
PADANG
PADANG
PAINAN
PADANG BENAI
RONAH MAHAT
PADANG
PADANG

14-12-91
17-01-91
14-12-88
15-10-88
25-12-86
14-05-91
28-11-85
07-03-87
12-11-90
03-02-92
14-10-90
17-08-90
10-10-90
13-01-91
10-07-91
11-12-89
01-11-91
18-02-89
28-08-88
06-04-91
09-01-91
30-11-89
01-06-89
29-11-91
21-03-79
01-10-83
30-04-91
22-11-91
16-09-88
06-06-92
27-08-88
14-01-92
20-10-89
24-10-88
23-04-91
15-01-88
15-02-91
30-12-87
27-08-83
31-10-87
13-02-91
25-11-91
16-08-86

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

4.44
3.22
3.24
3.64
3.00
3.86
3.39
3.37
3.44
3.66
3.39
3.83
2.88
3.79
2.91
3.57
3.00
3.55
3.07
3.48
3.13
3.27
3.46
2.99
2.86
2.81
3.10
3.43
2.96
3.32
3.27
3.75
3.24
2.82
3.27
2.83
3.47
3.53
3.16
2.87
3.55
2.98
3.15

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

1031044249
1284847631
1820123551
1379862833
2088770811
1583571452
1290888784
1888968814
2064069233
1767751391
1652603532
1093435053
1630029731
1998677215
1887477003
1860338476
1579067724
2107740073
2055917134
1296938291
1654049347
2010829773
1194376619
1836544007
1724037831
2002954703
2091202134
1757344015
1374525548
2015358573
1086228370
1599101005
1240284238
1082487799
1342451678
1860762331
1703090276
2138335014
1564796470
1515013965
1595964304
1686579178
2088593709

54102204303
54102204312
54102204329
54102204338
54102204347
54102204356
54102204365
54102204374
54102204383
54102204392
54102204409
54102204418
54102204427
54102204436
54102204445
54102204454
54102204463
54102204472
54102204489
54102204498
54102204507
54102204516
54102204525
54102204534
54102204543
54102204552
54102204569
54102204578
54102204587
54102204596
54102204605
54102204614
54102204623
54102204632
54102204649
54102204658
54102204667
54102204676
54102204685
54102204694
54102204703
54102204712
54102204729

DODI FHIKRI TANJUNG


HAFIZAH
FENTI NUGRAHENI
DWI AGUSTIN
ANGGIA PRAMITA
MUTIA SURI TAULADANI
DEWI RISNA
SUCY ANANDA PUTRI
ERI ANDRIANI
DEVI ANDRI YANI HASIBUAN
NOVIA YASMAN
RIRI YUNITA TRISIA
WULAN PERMATA SARI
OKTAVIYANI
ZOLI PUTRI DELMITA
YOLANDA PUTRI
RIHISTIA HARSEN YANRA
REZA RAZIKAL HAYU
REALIANA PAHLAVANI
HURIYA LISA
SUSI DELFIA
NADYA MARCELINA
SHERLY GIOVANI
GANGGA CITRA
SUSANTI
AKHRIANI YUWITA
YANITA EFENDI
INDAH MUSTIKA ZULFI
ROSI YULIA PUTRI
ARMEN
MIMING REFITA
VELVETY SAFAATIRA INSANI
PETRI DESWITA
ELMISMORI
SHANTRYA DHELLY SUSANTY
FEBI ZILVANIA
ZUBAIDA
EKA HARVENITA KURNIATI
RINI HARDIANTI
ORA AMDA
PUTRI NOVIA INDRIANI
TRISNAWATI
MAIDE INDRA MAYA

SIBOLGA
KAPAS PANJI
SOLOK
AIR BANGIS
TARUSAN
BUKITTINGGI
DUSUN TANGAH
RAWANG MUARALABUH
BASO
PADANGSIDIMPUAN
TABEK PATAH
KUBANG NAN DUO
TALANG
SITIUNG
KAMPUNG PALAK
MUARALABUH
PANINGGAHAN
PADANG GANTING
MUARO GAMBOK
BALAI TENGAH
SALAYO
SIRUKAM
BUKITTINGGI
BATUSANGKAR
MAHAKARYA
PADANG
BIDAR ALAM
BONJOL
ABAI
SINGKARAK
PAYAKUMBUH
PADANG
PADANG BONAI
PADANG
PAYAKUMBUH
PADANG
PARIAMAN
PADANG
PALUPUH
LUBUK BASUNG
PAINAN
PASA DAMA
TAPAN

04-07-88
28-12-89
23-02-88
18-08-90
19-12-89
03-12-90
06-10-86
04-01-92
22-10-90
26-08-89
29-07-89
04-06-90
19-05-88
13-10-84
01-12-88
27-01-92
23-04-90
27-07-90
16-11-90
17-08-90
18-08-90
04-03-90
24-07-90
24-05-87
04-06-90
18-08-89
12-01-88
15-03-91
30-07-90
24-08-90
09-01-92
27-07-91
20-12-90
05-01-89
22-12-90
05-02-92
07-09-89
30-06-92
26-01-91
06-10-89
10-11-90
24-12-87
28-05-91

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.26
3.09
2.80
3.38
3.02
3.47
3.09
2.87
3.40
3.19
2.90
3.46
3.05
2.97
3.02
3.03
3.36
3.00
3.48
3.04
3.13
3.08
3.03
2.94
3.20
3.25
2.77
3.18
2.83
3.20
3.24
3.20
3.36
2.74
3.37
3.28
3.00
3.19
2.97
2.89
3.10
3.08
3.60

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

2011464614
1198482722
1605329136
1996507643
1199426704
2045055184
1394997013
1416207410
1462682633
2138333944
1964466911
1470752442
1708091561
1823887322
1576684334
2122202182
1071701729
2129499547
1577237714

54102204738
54102204747
54102204756
54102204765
54102204774
54102204783
54102204792
54102204809
54102204818
54102204827
54102204836
54102204845
54102204854
54102204863
54102204872
54102204889
54102204898
54102204907
54102204916

AYU WANDIRA
HARY TANIA
YOZI YULIA SARI
OLIVIA FEBRI MARCHANTIA
POPI OKTAVIANA
AMELYA PERMATA SARI
YUANITA PUTRI
NOFA SRI WAHYU
NOVITA ASTARI
HELMA YUNITA
LIDIA DESY LINA
SILVIA ANGGRAINI
RAHMADIAN EKA PUTRI
ARINDA YULITA
BEBRI YULIASTUTI
CINDRA RAHMA
AULIA DWI MARTHA
SRI WAHYUNI
EVRINA WATI DALIMUNTHE

KAMBANG PESISIR SELATAN


BUKITTINGGI
BANGKINANG
SOLOK
SUMANIK
PAYAKUMBUH
PAYAKUMBUH
PRAPAT
PANGKALAN
BUKIT PUTUIH
BUKITTINGGI
BUKITTINGGI
KOTA SOLOK
SOLOK
SINGKARAK
TANJUNG BINGKUNG
PADANG SIBUSUK
TARUNG-TARUNG
PASAR SILAYANG

02-10-91
10-01-85
18-01-89
20-02-89
20-10-89
03-10-90
06-12-90
05-11-82
21-11-92
15-03-89
31-12-84
22-04-87
01-04-90
27-08-87
11-04-92
07-12-89
12-03-90
17-09-82
02-02-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.01
3.37
3.43
3.01
3.14
3.51
3.06
3.01
3.62
3.08
2.87
3.42
3.24
2.89
3.36
3.42
3.43
2.83
2.88

484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

1727240012
1672868954
1944260167
1807184061
1698241562
2019717077
1808200777
1404710609
1371842820
1541725909
1114696131
1587937855
1765922209
1840889839
1700137706
1952411295
1362840470
1335680719
1402112916
1861042865
1685922184
1520477754
2142828477

54102204925
54102204943
54102204952
54102204969
54102204978
54102204987
54102204996
54102205005
54102205014
54102205023
54102205032
54102205049
54102205058
54102205067
54102205076
54102205085
54102205094
54102205103
54102205112
54102205129
54102205138
54102205147
54102205156

WENI SAMNA SARI


REVI EVAYANTI
GUSTIKA MONIA LIZA
REKI SODRIONO
hermadewi
SYOFIA GITAWATI
SAMSILFITRI
YULIA INDAH TESPANI
LIZA PUTRI AZHARI
JUMADIL IKHSAN
ISWAHYUDI
KASIRUN
KRISTINA
DIAN SUKMA SARI
SRI MAYA UTARI
YENI REFNITA
APRI RAHMADENI
ASWARNI
YETRIZA AMALIA
LERIS BONNY
DESTI EMILIA
SRI RESKI
AD TRISNO YOGA SURYADI

KAMPUNG PADANG SILAYANG


SOLOK
LUBUK SIKAPING
SUNGAI JARING
MERAL KARIMUN
SUNGAI SARIK
LUBUK BASUNG
PAINAN
PADANG
PADANG
PASIA - AGAM
KEDUNG URANG
SUNGAI SUNGKAI
PADANG AIR DINGIN
MEDAN
PADANG PANJANG
KAMPUNG DALAM
SOLOK
SAMPU
PADANG
BALANTI
TIMBULUN
MUDIAK LOLO

21-08-90
26-06-88
11-08-91
13-10-84
30-01-86
17-06-90
26-06-86
16-10-85
23-05-89
06-04-84
05-10-82
28-04-81
25-02-86
25-12-90
24-06-89
31-01-89
04-04-91
22-01-88
14-01-90
17-10-82
18-12-86
30-11-85
30-07-91

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria

3.30
2.85
3.36
2.83
3.16
2.91
3.50
2.72
3.09
3.09
3.43
2.89
3.07
3.08
3.27
3.06
3.00
2.82
3.40
2.75
3.08
2.94
3.34

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

1502764643
1619695904
1679631445
1497877864
1972937013
1978237380
1009346058
2127106687
1891822069
1328438285
1015456744
2039626364
1707295253
1342942751
1943855034
2017592336
2122779046
2128351281
1392884447
1778778195
1049948790
2019119866
1462141024
2061998930
1884193215
1914387185
1688648980
2018282322
1340385136
1791589746
1342880988
1622838951
1324416212
1807070827
1780960224
1669994719
1317726499
1637066159
1977691069
2073246438
1670293233
1645048543
1284022715

54102205165
54102205174
54102205183
54102205192
54102205209
54102205218
54102205227
54102205254
54102205263
54102205272
54102205289
54102205298
54102205307
54102205316
54102205325
54102205334
54102205343
54102205352
54102205369
54102205378
54102205387
54102205396
54102205405
54102205414
54102205423
54102205432
54102205449
54102205458
54102205467
54102205476
54102205485
54102205494
54102205503
54102205512
54102205529
54102205538
54102205547
54102205556
54102205565
54102205574
54102205583
54102205592
54102205609

SUSI WISMARIA
SILVIA HARLINA
EMILIAWATI
FITRI ELMAYANTI
EGI REZKI HANDAYANI
ANGGIA TRESYA NANDA
DINA MARDIAH
ANGGA COVERDALE
WIRA HAYATI
SUSILAWATI
JON HARMEDI
ENGLA PARINA
YELSA VIRMA SARI
REFKIADEL FAJRI
SEFLINA YUSRI
DONA NOFRIANTI
PUTRI ISNAINI
SRIMADONA
RAFLES
AYU PRIMA SARI
KHAIRANI
NOVI KOMALASARI
ERVINA ETA HARTATI
HASNI MINA SARI
ADI SURIANTO
ASRIAN IKHSAN
ZULFAMILAYATI
RAFIL PRATAMA PUTRA
KHAIRAT
MAIZAR HOSEN
YURNAL HARPION
RAYMOND PUTRA
ENDRA SAPUTRA
LUCY PUTRIKA RIZAL
ROMI RAHMANZAH
RAHMAT HIDAYAT
FANI SRI FAYECI
KHAIRUNAS RASYID
IRYAN FEBRI VADLY
NANDA SAPUTRA
EVA YULIANTI
ARMALINDA
rini mulya sari

BANCAH TALEH
AUR GADING
SANGIR
PULAU BATU
SUNGAI DAREH
BUKITTINGGI
KOTO BARU
PAYAKUMBUH
PADANG
JAMBAK
PADANG
PADANG
TALANG
PADANG
KOTO BARU
PADANG
MEDAN
KOTO BARU
KAMPUNG BATU
PAINAN
TANJUNGBALAI ASAHAN
PADANG
TAMPUNIK
PARIAMAN
PADANG
INDERAPURA
SINGKARAK
PADANG
BATUHAMPAR
PANINJAUAN
TANJUNG DURIAN
PADANG
KOTO LAWEH
PADANG
PADANG
PADANG
SICINCIN
KUMANIS ATAS
TALU
BATUSANGKAR
PADANG
PADANG
PADANG

12-06-89
03-02-89
25-01-90
04-10-90
04-01-87
09-08-90
17-09-88
11-10-87
25-05-81
23-08-86
22-01-80
10-09-88
13-10-90
19-01-91
17-09-86
22-01-85
28-04-86
07-02-88
17-04-82
09-08-90
27-04-79
04-01-82
14-10-85
27-01-81
01-06-88
09-06-89
13-04-81
15-04-89
20-03-80
29-12-88
16-11-88
01-05-84
13-01-88
28-01-89
17-07-91
24-04-91
05-01-92
28-03-86
26-02-90
25-09-86
01-07-90
10-05-86
05-12-82

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita

3.07
3.04
3.28
2.94
3.24
3.80
3.45
3.20
2.86
3.13
2.75
3.35
3.33
3.19
3.32
2.97
2.98
2.70
2.76
3.16
3.09
2.81
3.34
2.92
3.08
2.86
2.72
2.76
2.79
3.06
3.28
3.14
3.14
3.05
2.97
3.08
3.75
2.81
2.86
2.76
3.39
2.72
3.12

550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

2056412869
1432319219
2123244930
1441695443
2004728272
1691188338
1435216482
1485272393
1970288423
1932353174
1465097351
1652967638
1610081340
1125348410
1955329793
1708516692
1795153591
1295645548
1345924667
1354972295
2002460645
1531692492
1556608255
1873935294
1494377915
1161186708
1899320340
1926447716
2038473808
1932488278
1588186217
1315388547
1574844474
1818238300
1357480328
1885406146
1856406527
1926744547
2103986731
1047724412
2072497010
1576133952
1333201279

54102205618
54102205627
54102205636
54102205645
54102205654
54102205663
54102205672
54102205689
54102205698
54102205707
54102205716
54102205725
54102205734
54102205743
54102205752
54102205769
54102205787
54102205796
54102205805
54102205814
54102205823
54102205832
54102205849
54102205858
54102205867
54102205876
54102205885
54102205894
54102205903
54102205912
54102205929
54102205938
54102205947
54102205956
54102205965
54102205974
54102205983
54102205992
54102206009
54102206018
54102206027
54102206036
54102206045

YOGA PARAMITA RUSADI


GUSTRI EFENDI
DEFFIRA FARMA
HENDRIA DWI DESVIANA
YULIA WATI
SRI MARTINI
ANGGI ANANTA PUTRI
M HAFIF PRIANA PUTRA
REVI ELVIRA
VIRA AUDINA
LUSI ELVITA SARI
FEBRIANI ADE JOHAN
HERLINA DESWITA
DEWITA MANIHURUK
MAIZONA
JHON HENDRI
RITA GAMELIA
LIDYA MARYENI FITRI
SHINTA PUSPA SARI
APIT ARDI
TITIL WERRYANTI
RISI ANDRIANI
EPALINDA FITRIA
YOLANDA RAHAYU
ANGGREINI DWI ASTUTIK
VICA SUNDARI
REGA FITRI YUNITA
LISTIANA RAHAYU NINGSIH
RIA ERLINA EFENDI
SASRA EDISON
ADE WIDANTI
YUDHA PRANATA
JUNAIDI
SANDRA GUSNELI
ASMADEWITA NENGSI
FERAWATI
HOLYVIA NISA
FANNI SAFRUDDIN MALIK
EGA SURYANI
MELIA FANI
MUHAMMAD NASIR
FITRI RAHMA DONA
RIVO FRIHATINO

SAMPU
PADANG
SITIUNG
LUBUK SIKAPING
PADANG
TELUK BAKUNG
MUARA PAITI
PAYAKUMBUH
PADANG
MUNGO
BATANG KAPAS
KOTO BARU
TARATAK BARU
PADANG
SUNGAI DURIAN
SOLOK
SIMPANG TANJUNG NAN IV
BUKITTINGGI
JAKARTA
SIMPANG LANGSAT KADAP
KUMANGO
KAMPUNG TANGAH
KOTO GADANG LUBUK
PADANG
KOTO BARU
PAINAN
MUARO PINGAI
SLEMAN
PADANG
BATIKAN
PADANG
PADANG
PEKANBARU
LUBUK BASUNG
LINTAU BUO
RIAU
PADANG
SERANG
KAJAI
PADANG
ALAMANDA
SOLOK
BANDUNG

04-09-91
14-08-83
26-02-86
27-12-88
20-01-87
27-09-86
01-07-85
30-12-84
29-06-86
23-12-89
29-12-86
14-02-89
08-03-89
28-12-85
25-05-89
17-02-84
19-08-83
12-03-87
08-10-89
20-10-87
23-06-85
14-04-80
03-08-85
14-06-91
18-08-13
14-12-89
28-06-88
11-10-88
14-05-86
07-04-86
13-03-91
20-05-91
22-12-81
21-08-82
09-09-82
20-12-79
18-01-90
11-08-88
02-09-89
20-03-90
01-01-91
07-05-88
09-12-87

Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria

2.82
3.55
3.01
3.09
2.96
3.1
3.37
2.92
3.33
2.86
3.02
2.76
3.08
2.83
3.12
2.70
3.10
3.25
3.09
2.84
3.10
2.79
2.74
2.9
3.05
3.34
3.24
3.47
3.32
2.77
3.27
3.26
3.13
2.98
2.89
2.85
3.03
2.97
3.18
2.93
3.02
3.09
2.72

593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635

1377549504
1077756170
1527224953
1553050870
1529551138
1015311481
1704661666
1544120261
1240658469
1441345891
1078963260
1384536059
1512837012
1181638072
1616533657
2122953613
1202214649
1072956245
1202139392
1407956069
1410259959
1971262844
2018785398
1796244852
1218674616
1587752453
1299740045
1573682820
1017577290
1359151715
1820273056
1496913441
2140126753
1639451839
1855373824
1829209856
1671013019
1817009384
1294967436
1526226715
1668283903
1426071014
1983227347

54102206054
54102206063
54102206072
54102206089
54102206098
54102206107
54102206116
54102206125
54102206134
54102206143
54102206152
54102206169
54102206178
54102206187
54102206196
54102206205
54102206214
54102206223
54102206232
54102206249
54102206258
54102206267
54102206276
54102206285
54102206294
54102206303
54102206312
54102206329
54102206338
54102206347
54102206356
54102206365
54102206374
54102206383
54102206392
54102206409
54102206418
54102206427
54102206436
54102206445
54102206454
54102206463
54102206472

AFRIZAL
FILMI MASELFI
IRKA DEFINA SARI
AFRIZAL
JIMMY RAHMANSYAH
NOFRI YANDRI
SYLVIA ZM
BETARI FEBRIANY
MUHAMMAD RISKI
MEGA SEPTIKA
ADI ZUHENDRA
DONA OKTAVIA
SAFRIAN RONALDI
DELVI DIANSYAH PUTRA
JENNI RAHAYU MARYO
DESI FITRIANI
YUNIKA PUTRI
RAHMA MIYANTI
RUTH NOVI ELIDA
ITA GUSTINA
ELVI YULIANTI
ISRADELI
NURMALA DWI PUTRI
SARIDANIA SAPUTRI
MONA MELDA
YELI FAMIA
MEGAWATI
YUSKARMILA SEPTRIANA
MUCHSIN ALATAS
ANIKE ELVIS
RIO SAPUTRA
SEPTI WAHYUNI
MARLINA SAFRIANI
SEPTI MARDIANTO
YENNY SYAFRIYANTI
RANTI PURNAMA SARI
RITA SEPMINARTI
HAIRUNISA
ERDIANSYAH
RAHMADHANI PUTRI
TIARA AYU ANNISA
ADE ERNA SURYANI
ARAHIM

SAGO
KOTO BARU
MEDAN
AMPALU TINGGI
PADANG
PADANG GANTING
PADANG
BATUSANGKAR
PADANG
SUMANI
KOTO BARU
LUBUK JAYA KOTO BARU
PADANG ARO
KEPALA BUKIT
PADANG
PADANG
MUARO BODI
BUNGA PASANG
BANDUNG
SUMANI
SITIUNG
SIKALADI
SUNGAI LASI
ACEH
PASAR KUOK
PARIT PAUH KAMBAR
BUKITTINGGI
MUARA SAKAI
SUMANI
SAWAH LUNTO
DURI
PADANG
AMPALU
MUARA PANAS
PADANG
PAKANDANGAN
BUKITTINGGI
PADANG
PADANG PANJANG
PULAKEK
BUKITTINGGI
PASAMAN
SOLOK

29-06-89
15-05-91
04-08-84
19-04-87
17-10-86
02-11-91
20-05-89
07-02-91
01-06-88
20-09-90
17-06-87
25-12-86
10-11-89
23-12-88
12-07-90
02-12-90
10-06-89
21-04-92
05-11-83
14-08-88
23-10-91
16-03-87
15-01-90
30-03-90
16-01-91
27-07-87
13-05-79
30-09-92
13-08-90
13-10-89
08-12-85
13-09-89
20-11-91
21-09-88
19-02-81
07-09-87
22-09-85
06-01-86
28-03-83
25-04-89
24-05-89
09-12-85
11-07-86

Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria

3.11
3.20
3.02
2.93
3.04
2.98
3.25
3.40
3.15
3.29
3.28
2.72
3.05
3.31
2.89
3.11
3.38
3.34
4
3.45
3.41
2.90
3.43
3.69
3.51
3.00
3.41
3.36
3.03
3
2.82
3.44
3.19
2.95
3.30
3.25
3.34
3.21
2.92
2.71
3.23
3.02
3.11

636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678

1661621683
1345449155
1366287052
1684480865
1786646286
1013297070
1592739183
1415452237
1373679840
1972431805
1961873662
2004094694
1480252428
1105533750
1831146623
1887648481
1695408990
1267516256
1459965094
1933809496
1004536259
1785747839
1929840136
1864927131
1815752351
2075985389
2047599511
1599127435
1354804990
1658472538
1623933228
1931267553
1075620882
1504961402
1375812419
2054186231
1401426458
1443982695
1858369517
1699077503
1876194255
1452529028
1990248655

54102206489
54102206498
54102206507
54102206516
54102206525
54102206534
54102206543
54102206552
54102206569
54102206578
54102206596
54102206605
54102206614
54102206623
54102206632
54102206649
54102206658
54102206667
54102206676
54102206685
54102206694
54102206703
54102206712
54102206729
54102206738
54102206747
54102206756
54102206765
54102206774
54102206783
54102206792
54102206809
54102206818
54102206827
54102206836
54102206845
54102206854
54102206863
54102206872
54102206889
54102206898
54102206907
54102206916

MARLIA
WELA DELKA MELIA
MARDIANA
PRIMA NOVADE CANDRA
NOPRIANI
NIKE PUTRI LADITA
REVI FEBRIA SARI
FITRIA TITI AISYAH
LILI SUMARTA
RIRIN RAMAYANI
CICI WAHYUNI
ENI ASTUTI
LUCYA OKTAPINA
FITRIA GUSTI
SRI HARYANI
MIA MUSLIAH
MARDIA PATRIANI
NURHAYATI
DEVA YUSRINA
NOFA DJOHAN
RARA YOLANDA
WATRINA
NELFIA LUSIAWATI
LITU FARYUNA
DESSY FITRI YENI
NURHALIMA RAHMI
VERO GUSRI VERNANDO
BENNY SETIAWAN
DESVI MELIA
DHORA CITRA LESTARI
TRINI PURNAMA SARI
MAILIZA AKHRI
SEPTRIA NINI
FITRI YANTI
PUTRI PARITA
UMMU HATIRAH
MEYCI WIRDA
YANA HANDRA
SISKA OKTA MARIA
BETTIA NURMA
MONA NOVITA SARI
RINI PURYANI
YUNIA

BANGUN REJO
PADANG
POLONGAN DUA
PARIAMAN
LUBUK DURIAN
TAPAN
TARUSAN
SUGAI TALANG
JORONG RAO-RAO
KAUMAN
SUNGAI PANDAHAN
SIMPANG
PAINAN
PAKAN RABAA
BATU BERSURAT
JAKARTA
KUBANG RASAU
PADANG
BARUH GUNUNG
PADANG
PADANG
AIR BANGIS
SITUJUH
PADANG
TIGO JANGKO
MUARA LABUH
PUNGGASAN
SUNGAI PENUH
BUKIT TAMASU
BALAI TANGAH
BATANG PALUPUH
SILABUK
KOTO RANAH
PADANG
PEKAN BARU
PADANG TOBOH
KOTO NAN TUO
SANING BAKAR
MANGGILANG
MEDAN
LIMBANANG
BUKIT TALAO
PADANG TAROK

04-03-91
02-06-86
22-11-90
20-11-90
12-11-82
05-08-90
06-02-90
24-04-89
19-01-88
26-04-91
15-06-90
15-08-89
17-10-90
08-08-89
03-05-91
23-07-92
26-03-90
23-09-87
12-12-90
24-09-84
28-09-92
17-04-89
20-11-84
28-11-89
29-04-89
03-09-86
03-08-92
10-10-84
04-12-90
11-12-83
01-08-85
15-05-84
19-09-89
24-10-89
20-01-90
05-05-90
13-10-84
07-08-90
29-10-86
22-08-90
03-11-89
14-03-90
29-12-89

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.10
3.08
3.32
3.05
3.20
3.10
3.20
2.86
2.78
3.23
3.01
2.88
3.31
3.07
2.82
3.26
3.56
3.11
3.20
2.91
3.03
3.51
3.19
2.92
3.09
2.80
3.44
3.16
3.33
2.76
3.52
3.67
3.75
3.14
3.30
3.85
3.34
3.40
2.76
2.87
3.29
3.31
3.33

679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

1494919017
1520563498
1461391304
1510301845
2129978282
1382379892
2124185900
1497459861
1856139165
1782554609
1630772613
1583086023
1030364416
1621627944
1780160040
1170768939
1905751296
1356182107
1323298693
1509773503
1391501469
1363385398
1092306723
1412983206
1486796540
2138217970
1583182271
1926018717
1692857775
1822053501
1298852823
1900978546
2060730559
1010437209
1837170277
2125573558
1623872667
1259044589
1469391942
1747841320
1230567649
1294721343
1384177027

54102206925
54102206934
54102206943
54102206952
54102206969
54102206978
54102206987
54102206996
54102207005
54102207014
54102207023
54102207032
54102207049
54102207058
54102207067
54102207076
54102207085
54102207094
54102207103
54102207112
54102207129
54102207138
54102207147
54102207156
54102207165
54102207174
54102207183
54102207192
54102207209
54102207218
54102207227
54102207236
54102207245
54102207254
54102207263
54102207272
54102207289
54102207298
54102207307
54102207316
54102207325
54102207334
54102207343

WIDIA RAMADONA
AYU FEBZIAH
LIDIA PUTRI
ELSA
ELSI
RAHMI AYU PRATIWI
JELLY SUCI HERVANI
MIRA NOFRI YENTI
YESSI MARIANCE
WELLY FEBRINA
Suci Ramadhani
FILIA PAMELAWATI
MERI CITRA SARI
SITI AZAHRA NOER
YUDIA FEBRINA
NOLA ELYZON VIA
LAILATUL FITRI
RAHAYUNING PARAH DINA
WENITA HERMAN
RIKE WINANDA
RAHMAWATI
NOVIANTI
PUTRA MULTI MEDIA PW
IMPARISAL
ELSA FITRIA
FAISAL
RUDI CANDRA
YOZA ALFIANO
RIFKI ROZA
ETRINALDI
RUKIAH
LONA PUTRI NAYA
AMALINA
ALFA RIDWAN
FEBRIAN HIDAYAT
RIFKI RIZA ERNANDA
VERAWATI
ADE PUTRA
YANDRIADI
RIO REFALDI
ALEX SILKI
ARMAD MUHARYA
ROZI AULIA RAHMAT

TABEK PATAH
OMBILIN
BATUSANGKAR
PADANG
PADANG
PADANG PANJANG
KOTO GADANG
LUBUK BASUNG
PADANG
SUNGAYANG
PAYAKUMBUH
SUNGAI LAMBAI
SURABAYO
MALAI TANGAH
BUKITTINGGI
BUKITTINGGI
PADANG
JAKARTA
LUBUK BASUNG
PANINJAUAN
BUKITTINGGI
PADANG
PAINAN
BIDAR ALAM
KEMANTAN DARAT
PADANG GANTING
PADANG
PADANG
PADANG KUNIK
SUNGAI IPUH
TANJUNG TANAH
SARUASO
PARIT
PADANG PANJANG
SITUJUH BATUR
PAYAKUMBUH
TAREH
PAYAKUMBUH
SIULAK DERAS MUDIK
SOLOK
BUKITTINGGI
BUKITTINGGI
BUKITTINGGI

21-04-89
09-02-89
19-10-89
18-07-86
18-07-86
22-01-89
19-07-91
30-11-85
21-02-84
26-02-90
15-03-92
17-02-90
18-03-89
05-04-91
08-02-90
15-09-87
24-04-90
28-11-83
03-09-81
08-12-89
20-04-89
02-11-80
13-12-88
06-07-79
16-02-92
01-01-89
03-08-86
21-04-82
19-08-90
10-07-88
25-12-86
26-02-91
25-10-90
05-10-89
24-02-91
24-10-90
07-10-86
16-04-86
06-01-83
29-04-90
07-07-83
10-12-90
26-03-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Pria
Pria

3.14
2.77
3.18
3.19
3.09
3.07
3.59
3.09
2.83
3.00
3.20
3.40
3.03
3.24
2.85
3.88
3.24
3.11
3.55
3.34
3.27
2.74
3.03
3.01
2.83
2.76
2.70
2.83
2.77
2.92
3.13
3.39
3.25
3.47
3.46
2.86
3.59
3.15
3.03
3.11
3.09
3.10
3.11

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764

1459286373
1850578358
1044417379
1871312283
1623858578
1970970684
2016854872
1582983516
1465130074
1213068989
1727503383
1807851805
1792269031
2068952100
1387882092
2025824464
1723687088
1323928709
1735487089
1092253674
1111368474
2052075091
1960480450
1780031288
1652430769
1869316150
1912598060
1429738659
1770186265
1012130689
1475128165
1421659119
1874338482
1810517152
2124123523
1646532943
2031499966
1767114664
1756212005
1682709324
1420177721
2029162667
1098140294

54102207352
54102207369
54102207378
54102207387
54102207396
54102207405
54102207414
54102207423
54102207432
54102207449
54102207458
54102207467
54102207476
54102207485
54102207494
54102207503
54102207512
54102207529
54102207538
54102207547
54102207556
54102207565
54102207574
54102207583
54102207592
54102207609
54102207618
54102207627
54102207636
54102207645
54102207654
54102207663
54102207672
54102207689
54102207698
54102207707
54102207716
54102207725
54102207734
54102207743
54102207752
54102207769
54102207778

RAMALONDRA
DIAN HANDAYANI
LOLA LESTARI
YOLA DAFWITA CHANDRA
HAPPY MASDALIA NOFA
DEWI PUTRI
RICKA VERAWATI
REVI JUNIATI
AYKE ZULCHAN
LENA MARNI
NOLA INDRIA BASVI
RIRI ZULNITA
SISKI ANGRIANI
FITRI MIRAWATI
GUSRIANI
DINI PITRA SARI
RENVIOSA
ROMA PURBA
KASMAWATI
RANI KESUMA DEWI
ERIDA SRI SUKMI
RINI FITRIANA
ANDRI FITRAH
YESY ASTUTY
NOFRI YUNITA
HALIMATU SADIAH
ALLAN DIEGO
SOFIA MARLINDA
NI MATUL HUSNA
VICKY ARGAONESA
HILFA NENGSIH
ESI WULANDARI
DEWI MURNI
RIZA KURNIASARI
YUNI ANNISA
NOVRI SAPUTRA
NANDA WULAN SARI
MISBAHUL ISLAMY NASUTION
RIAN PUSPITA ARUM
DEWI SOFIANITA
MEGA SEPRI NENGSIH
MARTA PADUAN ARTA SIRAIT
MAILIDA RAHAYU PUTRI

KAYU ARO
BUKITTINGGI
BUKITTINGGI
SOLOK
SIMPANG TIGA
PADANG
BEKASI
BATU BASA
PASAMAN BARU
SAWAH LUNTO SIJUNJUNG
PADANG
TANTAMAN
PULAU PUNJUNG
RANAH PANTAI CERMIN
BAYANG
PAYAKUMBUH
PADANG
PAYAKUMBUH
KOTO PADANG
PADANG PANJANG
PULAKEK
BIDAR ALAM
PINANG SINAWA
PADANG
PESISIR
MUARO
PADANG
PAINAN
BUKITTINGGI
MUARA LABUH
PADANG
PADANG
MUARA LABUH
PADANG LUAR
PAKAN SINAYAN
PAYAKUMBUH
PADANG
PADANGSIDIMPUAN
KAYU ARO
ABAI
BARIANG
BAGAN BATU
PADANG

13-06-83
06-01-90
16-12-88
26-07-91
10-02-87
11-11-91
03-12-86
30-06-91
25-10-84
25-07-89
29-12-90
20-08-90
03-01-89
02-07-90
30-08-86
26-04-90
29-10-86
02-02-87
06-05-90
31-10-87
03-01-89
26-12-90
25-04-90
18-10-92
19-03-87
27-08-91
13-05-89
23-03-91
01-09-89
25-08-91
03-05-90
28-04-86
07-08-86
28-08-89
23-06-88
27-11-87
20-08-90
12-01-90
29-10-88
20-10-91
14-09-89
08-08-91
20-05-90

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.50
3.14
2.72
3.60
3.23
3.02
2.94
3.32
3.19
3.10
2.91
3.19
2.88
2.91
2.78
3.16
2.87
3.11
3.51
3.39
3.38
3.32
2.88
3.37
3.17
3.14
2.81
3.31
2.99
3.17
3.00
3.09
3.02
3.38
3.17
2.94
3.00
3.28
3.24
3.38
3.42
3.31
3.20

765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

1665268008
1896639490
1111022611
1639819935
1314308036
1196073746
1569313840
1940453113
1563543343
1553476974
1573749732
2103510096
1614200578
2133759301
1549510932
1158767835
1608852379
1688217913
1709616210
1749309863
1648550655
2033415938
2105865820
1934304711
1353792606
1966464646
2124060656
1248160438
1871218564
1779247000
1485775376
1386519712
1311578182
1205382773
1936819571
2086543902
1472390966
1741815563
1853231260
1475132410
1301324815
1902686853
1183107869

54102207787
54102207796
54102207805
54102207814
54102207823
54102207832
54102207849
54102207858
54102207867
54102207876
54102207885
54102207894
54102207903
54102207912
54102207929
54102207938
54102207947
54102207956
54102207965
54102207974
54102207983
54102207992
54102208009
54102208018
54102208027
54102208036
54102208045
54102208054
54102208063
54102208072
54102208089
54102208098
54102208107
54102208116
54102208125
54102208134
54102208143
54102208152
54102208169
54102208178
54102208187
54102208196
54102208205

SICILIA JUWITA
SUCI YUNIKA
FITRI SANTIFUL
DINI MOTOVANI
NURUL ELYA SYAFRIANI
MERRY PERMATA
SRI WAHYUNI
NITRA YULIA
OVIE KARTIKA SARI
HILMA HUMAIROH
AFRICI FITRI
MAULINA ROZI
SEPTRI AYULIA WANTI
LULU NIKMAH TULLAH
YULIZA MARTASISKA
PAHMAN KHALID
ERIA OKTIANA
AULIA WULANDARI
YELMI FENI SOLINA
LISYA OKTAVIATRI
SUSI SUSANTI
MEGA ANJAR SARI
WIWIT PERMATASARI
SUCI ZETRI
NURLELI
SISKA MAYANG SARI
ZULPADRI EKA PUTRA
NOFIYANTI
AULIA HUSNI
ZULHAIDA
ELMIA LOVIANA
INTAN FITRI NINGSIH
APRILIA YOLANDA
ERA KUSMALA DEWI
LILI JULIANI
MIRA MARZA
DESVITA RIKA SAPUTRI
YULIA REFIRA NOFRIANTI
ELVINA
EKA TRISNAWATI
SISKA ARIANI SYAH
FITRI RAHAYU
SUKMA AMIDA

PADANG
ALAHAN MATI
PADANG
BUKITTINGGI
MUARA PANAS
PADANG
PADANG
HALABAN
PADANG
SIMAWANG
ARIPAN
LUBUK ALUNG
PADANG PARIAMAN
PADANG
SOLOK
MUARA TAPUS
SUNGAI LIUK
KOTO AGUNG
SUMBER AGUNG
KOTA SOLOK
LAKITAN
DURI
BATUSANGKAR
PADANG PANJANG
PADANG
SILULUK
KAMPUNG PALAK
BUKITTINGGI
ANDALEH
PADANG
DUKU
TANJUNG BARULAK
PADANG
PAMUATAN
PANINGGAHAN
PADANG PANJANG
PARIAMAN
UJUNG AIR
PASIR PANJANG
MUARO LABUH
PARIAMAN
JAMBAK PASAMAN BARAT
BUKITTINGGI

20-10-92
30-06-89
07-04-91
25-12-90
25-07-87
07-02-92
15-06-89
07-05-90
07-03-91
25-01-92
19-04-91
13-09-92
12-09-90
04-06-93
28-07-79
19-12-86
07-10-91
13-11-90
13-01-92
20-10-87
09-10-90
11-09-86
07-09-91
09-01-92
07-09-91
18-11-88
12-10-79
13-10-89
19-02-85
08-01-91
22-07-91
08-05-90
15-04-92
02-03-92
06-07-92
01-08-87
12-12-87
25-11-88
28-04-88
13-09-89
24-10-90
27-05-88
30-07-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.71
3.13
3.02
3.57
3.15
3.59
2.85
2.86
3.05
3.47
3.38
3.62
2.98
3.26
2.82
3.04
2.99
3.12
3.15
3.19
3.22
3.17
3.37
3.50
3.21
2.83
2.73
2.90
3.11
2.97
3.15
3.28
3.06
3.10
3.26
3.44
3.13
3.01
3.20
3.09
3.51
3.04
3.70

808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

1577837220
1831326996
1821148022
1420760359
2035056643
1961061878
2125714982
1405871726
1441798521
1783035608
2090426448
1446729210
1570858615
1260420963
1512390373
1775794585
1406604699
2100676351
2015326692
1437019542
1590735383
1201237916
1577904745
2018976436
2053855770
1432620130
1457284929
1041602068
2054207952
1582822010
2050189934
1644874499
1543031580
1831696204
2065263188
1317512701
2078608008
1854278344
1736174410
1913270413
1123046393
1588635969

54102208214
54102208223
54102208232
54102208249
54102208258
54102208267
54102208276
54102208285
54102208294
54102208303
54102208312
54102208329
54102208338
54102208347
54102208356
54102208365
54102208374
54102208383
54102208392
54102208409
54102208418
54102208427
54102208436
54102208445
54102208454
54102208463
54102208472
54102208489
54102208498
54102208507
54102208516
54102208525
54102208534
54102208543
54102208552
54102208569
54102208578
54102208587
54102208596
54102208605
54102208614
54102208623

DERMAYUNI PRATIWI
GUSTIVIKA WIDIA
EKA MUSPIDA
SEPTIN YOHANA PUTRI
UMMIL FAHMI ZUKRI
LILLA WULANDARI
ABDURROHMAN HASYIM
SUSRIANTI PEBRINAS
IRHAMNIDA
LIDYA PUSPITA SARI
DEKA MAYA SARI
YUSRA JUNITA
DELWATI
RIFELDA RENDI
INA WAHYU NINGSIH
DILLA RIZKI YULAND
SILVIA RIVIANA
NILAM FEBRINA
ZELLY MULYANI
MAILISA
NIKE SYNTIA
RAHMI HIDAYAT
DAS ANDRIANA
WENI YUNITA
NURVITA SARI
DIAN RAMADIA PUTRI
ENDANG ASTUTI
YORA NOTALIA
MAWAR SUSANTI
DELVI NENGSIH
ROSMAULI SANTI PIMARSINTA
YESSISKA YULIANTI
VIVI ERVA NOFLITA
FEBRIYONA
MASRA PUTRI
DARITA TRANDIANIS
HERMANSYAH NASUTION
FIKA OKTALIA
DIAN NOVITA SARI
SITI AISAH
KHARMILA NOFITA SARI
MELIZA PUTRI

DUSUN BARU PULAU TENGAH


GAMBOK
TABEK PATAH
PAYAKUMBUH
PASAR KUDUNG
BUKITTINGGI
KOTO GADANG
BUKITTINGGI
JAMBI
BUKITTINGGI
KERINCI
BATIPUH ATAS
BAYANG TENGAH
BUKITTINGGI
AIR LUO
BATUSANGKAR
PADANG
SIMALANGGANG
LUBUK SIKAPING
LEBAK PENIANGAN
PADANG
SUNGAI RUMBAI
PADANG
SAWAHLUNTO
SUMBER MULYA
KOTO SIBAUAK
PADANG
KUMANIS
SOLOK
JAMBAK
PANTI
TANJUNG BARULAK
BATUSANGKAR
LINTAU
BUKITTINGGI
SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
SIMPANGGAMBIR
BATUSANGKAR
SOLOK
RANTOBI
PAYAKUMBUH
ARIPAN

06-06-86
06-08-88
07-02-90
24-09-88
28-11-91
21-04-83
27-05-81
09-02-91
07-09-13
05-08-84
09-02-89
25-10-82
02-01-88
06-02-92
20-09-91
20-04-90
14-06-87
11-02-91
29-09-91
19-05-89
03-04-91
02-08-92
24-12-87
13-06-89
17-08-90
22-03-91
10-07-91
25-12-86
06-06-90
10-10-92
06-07-89
22-07-87
11-07-85
25-02-90
05-09-79
17-04-89
03-12-87
25-10-85
13-02-88
20-09-90
05-11-89
12-09-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.12
3.13
3.29
3.06
3.24
3.81
3.31
3.33
3.20
3.32
2.98
2.96
3.46
3.54
3.21
3.05
2.79
3.50
3.08
3.37
3.33
3.07
3.08
2.88
3.73
3.08
3.70
3.15
3.28
3.29
3.05
3.12
3.04
2.92
2.73
2.98
2.92
3.19
3.53
3.21
3.10
3.43

850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892

1356039524
1656638943
1822812650
2093716292
2013910448
1880799638
1528685817
1102422182
1399579839
2085237217
1449939821
1579474612
1450499133
1163939922
1699979946
1180740179
1901929158
1002054228
1290510660
1188722293
1554254135
1899758418
1698572384
1911368595
1529220329
1927134177
1624582959
1403603114
1404036042
1490077808
1374854916
1976831300
1965623169
1317281002
2131674648
1606242012
2047231850
1489276713
1077699816
1515968187
1465002484
1781633348
1819209999

54102208632
54102208649
54102208658
54102208667
54102208676
54102208685
54102208694
54102208703
54102208712
54102208729
54102208738
54102208747
54102208756
54102208765
54102208774
54102208783
54102208792
54102208809
54102208818
54102208827
54102208836
54102208845
54102208854
54102208863
54102208872
54102208889
54102208898
54102208907
54102208916
54102208925
54102208934
54102208943
54102208952
54102208969
54102208978
54102208987
54102208996
54102209005
54102209014
54102209023
54102209032
54102209049
54102209058

LUCIA KATLIN
JUNILA PUTRI
AFWIAN KURNIA FITRI
HARTIKA
MERINA PIKO
ELVI ARMAWATI
ADESRA CHERY MARTHA
WIWIK PRABAWATI
PENI WILIA SARI
WELLY RANTIKA RIZA
GUSTI RANDA
RESI NOVITA
LINDA HAFSYAHYATI
POPI TRININGSIH
RIRI ANGGITAVELA
MONA NATALIA TAMPUBOLON
REVI PERMATA SARI
NOVIA HERLIN Z
YOSRI KOSTANTIA NENGSIH
SITI NURROHMAH
LUZI RAMADHANI
FITRI HANDAYANI
FEBRINA
SHANDRA S PERMATA
KARTIKA SARI
DEWI AGUSTINA
RIRI ARDIAYUNI
YULI NOFIARNI
TRISNA ASMI
NENG SRI HAYU
MAIYARNIS
LAURA AYU NINGSIH
SEPTILONA CHAIRUL
MIFTAHUL HAYATI
DEFI SUSANTI
BRAMA YUDI
YILSA DESREKI EPIJA
AULIA URRIDHA
DELVIANA
PEPY NORAWATI
HUSNAWATI
RESTI SYAFLINA
RATIH DESPA NILPI

PADANG
BATUSANGKAR
KOTO BARU
KUBU APAR
TANJUNG LEIDONG
PADANG
SURIAN
PADANG
LOLO
SOLOK
TARANTANG
PADANG
BANGKO
TALANG
KOTO ANAU
BULU INAS
CUPAK
PILADANG
PAKAN RABAA
SILAUT IV
TANAH DATAR
MAKARTI JAYA
RANTAU IKIL
BENGKULU
PARIAMAN
WONOGIRI
PEMATANGSIANTAR
TERATAK TEMPATIH
PADANG
SOLOK
PADANG
PADANG
PADANG
TANJUNG ALAM
TAMBANGAN
PULAU PUNJUNG
KOTO GAEK
LUBUK ALUNG
PADANG
ACEH BARAT
LIMAU PURUT
SUNGAI DAREH
KUMANIS

25-12-89
01-06-90
14-04-91
30-08-91
19-08-89
24-01-92
13-03-92
07-02-91
06-06-91
27-08-90
18-08-85
10-11-86
09-11-85
11-04-92
21-04-85
18-12-92
18-04-90
09-11-87
12-01-90
16-07-92
07-04-90
05-04-90
23-02-92
07-11-88
13-12-90
24-08-89
16-09-91
05-11-84
15-02-85
16-04-90
28-01-84
28-06-86
08-09-92
31-01-90
17-03-91
11-02-86
20-12-88
21-06-92
19-01-90
11-09-83
30-08-90
17-09-87
13-12-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.47
2.76
3.66
3.49
2.80
2.88
3.18
3.01
3.25
3.48
2.95
2.98
2.82
3.27
2.79
3.08
3.27
3.13
3.27
3.49
3.41
3.68
3.27
2.95
2.98
3.26
3.38
3.48
3.22
3.19
2.92
2.96
3.30
3.21
3.09
2.94
3.19
3.28
3.42
3.19
3.37
3.22
3.37

893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935

1367786410
1424793378
1785308208
1794788074
1035646691
1624046585
1342341212
1506517490
1120053456
1955178460
1248325273
2103031636
2139292692
1584339965
1850287730
1564353432
1379227927
1787971354
1724398887
1551640833
1314974909
1870617122
1901277789
1736625145
1916568119
1852890529
1779449721
1816991304
1955825015
1363871925
1931526532
1732146946
1571463735
2105300219
1596751090
1468079332
1309392705
1453050922
1544802124
1093286771
1251789626
1019153070
1522398705

54102209067
54102209076
54102209085
54102209103
54102209112
54102209129
54102209138
54102209147
54102209156
54102209165
54102209174
54102209183
54102209192
54102209209
54102209218
54102209227
54102209236
54102209245
54102209254
54102209263
54102209272
54102209289
54102209298
54102209307
54102209316
54102209325
54102209334
54102209343
54102209352
54102209369
54102209378
54102209387
54102209396
54102209405
54102209414
54102209423
54102209432
54102209449
54102209458
54102209467
54102209476
54102209485
54102209494

ARNANDA DWI PUTRI


YEYEN NISRA
FITRI RAHMADANI
ELFINA NOFIARTI
HAMILATUS SAIDAH
MEGA AYU FEBRIDA
RICI YULANDARI
MIKE MARDWIANA
TITI ROHIMI
RIKA NOVRIANTI
SUHARNI H
SISKA PRATAMA
LUSITANIA AMRIZAL
OKTARI FAJRI THAIB
RIKA RAHAYU
CICI PUSPITA SARI
DEVI YULIANTI
DEBI ANGRAINI
SINTA MOLINA
RARA FADILLA
DELNI ARIANI
ULHY FITRI
DEWI ERINA
YELMI
RINI SUNARTI
LENI VARAMITA
NOFRI DAYU SOGITA
SELVIA RINI
MELIDA SEFWENI
WIDIA ARIANTI
REZA DARMA SATRYA
DEVI ELINA DEWI
ARCELONA
FITRA WAHYUNI
WIKI INDRA SARI
RINA FITRIANI
ANRIKA DESTI
YULFITA
DITA ANGRIANI E
MAULIDIA PURWITASARI
SILVIA
REZYY NOVITA SARI
HUMAIRA

PADANG PANJANG
BULANTIAK
PADANG
PADANG PANJANG
SUNGAI TALANG
BUKITTINGGI
BATANG LOLO
BATU KULAMBAI
SONTANG
TEPI SELO
KOTO DALAM
MUARO LABUH
Padang
KOTO BARU
PADANG PANJANG
SIJUNJUNG
LUBUK ULANG ALING
LUBUK GADANG
PADANG ARO
LUBUK LINGGAU
ASAM KUMBANG
KOTO BARU
LUBUK ALUNG
LUBUK MALAKO
PADANG
SEBUKAR
TOBOH APAR
SIULAK GEDANG
PADANG
KOTO ALAM
PADANG
PASA DAMA
PAYAKUMBUH
RETAK ILIR
PADANG TUJUH
SUNGAI SIRAH
AIR RUNDING
DUMAI
MUARA BUNGO
JAKARTA
BUKITTINGGI
CANDUNG
BUKITTINGGI

16-08-88
12-02-89
24-04-88
15-11-89
17-01-89
16-02-89
29-06-90
13-03-92
13-08-92
15-06-83
09-10-89
02-06-92
12-03-92
09-10-92
22-07-90
03-10-91
10-10-91
27-08-89
21-09-91
18-01-93
31-08-90
24-07-82
04-08-86
26-08-88
26-07-81
05-05-89
22-11-90
27-08-89
06-09-91
08-11-90
13-11-89
22-07-87
31-07-92
20-06-89
20-08-89
05-07-89
22-07-89
26-05-83
17-11-91
08-09-92
02-06-91
02-07-92
28-10-92

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.54
3.06
2.81
3.74
2.99
3.05
3.09
3.06
3.53
3.27
3.10
3.03
3.66
3.59
3.59
3.56
3.52
2.85
3.09
3.85
3.40
3.08
2.73
3.18
3.02
3.10
3.35
3.15
3.11
3.14
2.77
3.29
3.48
3.18
3.31
3.31
3.28
3.00
3.15
3.43
3.19
3.44
3.51

936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978

1054875780
2117217527
1353860038
1982625223
1518007281
1074595220
1483557657
1445084266
1975896657
2097501455
2066335432
1722524333
1926115326
1708955663
1791054174
1637285517
1730853214
2137273413
1060019092
2034719435
1686236962
1539563001
1922431177
1491112293
1241586804
1935305157
2009982274
1336733627
1743379992
1466693183
1628831761
1290926887
1966301402
1307991088
1385068871
1700449249
1980891320
1820136486
1862053093
1978890551
1720902836
1396872288
1564743052

54102209503
54102209512
54102209529
54102209538
54102209547
54102209556
54102209565
54102209574
54102209583
54102209592
54102209609
54102209618
54102209627
54102209636
54102209645
54102209654
54102209663
54102209672
54102209689
54102209698
54102209707
54102209716
54102209725
54102209734
54102209743
54102209752
54102209769
54102209778
54102209787
54102209796
54102209805
54102209814
54102209823
54102209832
54102209849
54102209858
54102209867
54102209876
54102209885
54102209894
54102209903
54102209912
54102209929

SISKA RIZA
RINI CYNTHIA DEWI
AGUDIANA KASHERI
ZULFITRIANI
OKTAVIANI ARNIZA
DWI SEPTI WIDYA
ELIA NORSISADRINA
BETRIA LIZA
EKO SYAFRIYANTO
AFRITA RESI
ANNISA AKBARRINA
ARMADONA
ASRIDA
AYU MIRANTI OCTAVIA
SUSETRIYANI
DINI RAHMAWATI
DITA TRIJULIANI
RISKI ANGRAINI
SILVIANA GUSTIA DEWI
WINDA RIZKI
RESKI MAWADAH
ERNI PUTRIANIS
IRA SYURAHMI
HENNY
VIA ISMANAZA
CICI PURNAMASARI
NESHA OCTAMA
FADYA PRIMI PUTRI
SILVYA
DENTI MARSIKA
NOVIZA EZMI
MIRANTI RIANI
TATIE MARDIAN
RIDHA WAHYUNI
STEVANI LAURA
RIZKY CITRA NOVELIA
LIZA OKTAVIA
LOLI OKTAVIA
SHERLY GAMARSI
SHINTA TRISIA
YESI FIRMAYENTI
SUCI MUSTUKA
WENNY PEBRITA SARI

PEKAN KAMIS
SUNGAI KAMBUT
AIR GEMURUH
BENGKULU
JAKARTA
BUKITTINGGI
BUKITTINGGI
DANGUNG-DANGUNG
PADANG
PAINAN
LAHAT
SITUJUH GADANG
SUNGAI LIMAU
PARIAMAN
BATU BASA
PAKAN RABAA
KERINCI
BAYAU
JANJANG KAMBING
JAKARTA
PADANG
PEKANBARU
LUBUK ALUNG
SILAMBAU
TIKU
BENGKULU
PADANG PANJANG
PADANG
BUKITTINGGI
PULAU PANJANG
LUBUK SIKAPING
SUNGAI PENUH
ABAI
PARIAMAN
PADANG
JAKARTA
PADANG
PADANG
PADANG
API-API
TALANG BABUNGO
PADANG
JAMBI

18-09-91
25-09-79
07-08-92
24-06-90
19-10-92
05-09-92
20-11-87
04-06-90
05-10-89
23-04-86
16-12-90
02-06-89
15-09-87
29-10-91
29-08-91
27-04-92
03-07-88
18-02-89
11-08-92
20-10-90
18-10-90
03-03-82
02-07-92
07-06-89
26-03-90
12-03-92
04-10-89
04-09-88
07-09-89
07-01-90
03-11-91
28-01-90
27-08-90
02-10-88
14-09-92
08-11-92
07-10-90
05-10-87
28-09-89
14-04-88
14-08-84
11-04-90
03-02-90

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.65
3.18
3.30
3.25
3.38
3.24
2.71
3.23
2.78
3.16
3.21
2.72
3.04
2.93
3.15
3.32
3.48
3.19
3.32
3.03
3.32
3.11
3.45
2.87
3.41
3.30
2.75
3.28
3.17
2.87
3.76
3.47
2.95
3.03
3.18
3.42
3.33
2.83
2.80
3.13
2.83
3.29
3.00

979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1,000
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015
1,016
1,017
1,018
1,019
1,020
1,021

1011732256
2004276733
2051901243
1760557760
1524315178
1325457009
1576815489
1362413748
1889169897
2099916842
1556998449
1504814249
1536901657
1444693391
1420672820
2117884239
1506775806
1860795261
1905650113
1343908594
1289375714
1860651586
2022628743
1972816534
1235014510
2090696052
1323089881
1583651673
1883593489
1984213984
1714186240
1443689978
1452628441
1993242420
2051171994
2027180466
2130213563
1323673999
1997149088
1638321726
1099129754
1200479815
1387907479

54102209938
54102209947
54102209956
54102209965
54102209974
54102209983
54102209992
54102210009
54102210018
54102210027
54102210036
54102210045
54102210054
54102210063
54102210072
54102210089
54102210098
54102210107
54102210116
54102210125
54102210134
54102210143
54102210152
54102210169
54102210178
54102210187
54102210196
54102210205
54102210214
54102210223
54102210232
54102210249
54102210258
54102210267
54102210276
54102210285
54102210294
54102210303
54102210312
54102210329
54102210338
54102210347
54102210356

RISCA WINA NOFERTA


RICCY PURNAMA SARI
BURHANUDIN
RIA PUSPITA SARI
WIDYA ANGGRAINI
AYU DESWITA
DESI DERTA RIA
RADIAH
SRI NADIA MUSTIKA
SUSI SUSANTI
ELSA YUNITA
RICA HARDIANA
NUR AISYAH
YESTA PERMATA AFINDA
SAPTA ROSIDA
ANOM MUHARYADANU
NOVIA GUSTIN ANGGRAINI
WINDA EKA PUTRI
F YOSI IKHSANA
LISTRA HAFRIANI PUTRI
MIMIL RAHAYU
FITRI ANDRIANI
MAY ROZA RINA
DESI FEBRINA
LUSIANA PERTIWI
ADINA MINGGO
RAHMADHIA FATMA
DIAN PURNAMASARI
ORIZA RIDMEL HIDAYAH
YULIA GUSTINA
YOSSIE YOLANDA
FITRI
DEDDY LIRANDA
SYERWAN FATONI
IQBAL ICHROMY
BUDI RACHMAD
MUHAMMAD WARDI
TARI NOVELLA
FRINCE WELLI PUTRI
RINDU PUTRI PRATAMA
SASRI HARTUTI
ELDIS MAYOEKI EMRI
AMELIA

SIJUNJUNG
KAMPUNG NAN LIMO
SITIUNG
PADANG
SINGKARAK
KOTO BERAPAK
PADANG
TANJUNG TANAH
BANDA ACEH
SURIAN
PADANG
BUKITTINGGI
PADANG
LUBUK NYIUR
PILADANG
PADANG
KOTO TABANG
Pasar Usang
GUGUK NUNANG
JAKARTA
TEMBILAHAN
DUMAI
MEDAN
BARUH BUKIT
BUKITTINGGI
PADANG
PADANG PANJANG
JAKARTA
LINTAU
SUNGAYANG
PADANG
TANJUNG BINGKUNG
PADANG
PADANG
PADANG
KOTA BAKTI
BUKITTINGGI
PADANG BENAI
KAYU TANAM
PEKAN BARU
BARIANG
PAYAKUMBUH
bukittinggi

08-11-90
10-02-91
31-05-85
19-08-89
03-06-88
15-12-90
02-12-91
03-07-85
11-12-90
01-03-91
11-06-91
11-08-90
11-12-83
12-06-91
03-12-86
29-05-84
30-08-90
13-06-91
13-05-91
03-07-92
23-09-87
06-03-85
01-08-93
19-12-90
17-04-92
20-10-85
16-03-92
22-09-91
04-10-92
06-03-91
19-05-89
13-07-83
24-06-86
27-12-87
12-05-89
15-06-84
05-01-85
04-05-91
07-12-91
31-01-91
16-04-87
27-05-84
10-04-90

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

3.01
3.30
2.83
2.72
2.82
3.18
3.20
2.75
3.11
2.98
2.78
3.08
2.83
3.43
3.07
2.88
3.34
3.77
2.94
3.29
3.19
3.35
3.37
3.70
3.40
3.22
3.21
3.11
2.96
3.31
2.96
3.54
2.72
2.83
2.97
2.72
3.33
3.45
3.73
3.37
2.76
2.85
3.07

1,022
1,023
1,024
1,025
1,026
1,027
1,028
1,029
1,030
1,031
1,032
1,033
1,034
1,035
1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,041
1,042
1,043
1,044
1,045
1,046
1,047
1,048
1,049
1,050
1,051
1,052
1,053
1,054
1,055
1,056
1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063
1,064

1173204952
1730027581
2090114235
1989242027
1174060421
1839909784
1444244200
1886126652
1886280982
1760629826
1757528747
1654528156
1713094066
1826222394
1223867279
1846217192
2023649770
2028189543
1324308710
1172012994
1702763395
1663434797
1237515066
1561439848
1572648068
1334066318
1220139343
1585958863
1343939844
1518760905
1690294357
2135197258
2018010991
1280811188
1915788037
1320721289
1159920114
1856552449
1800016440
1194054367
1375802894
1561923939
1793511400

54102210365
54102210374
54102210383
54102210392
54102210409
54102210418
54102210427
54102210436
54102210445
54102210454
54102210463
54102210472
54102210489
54102210498
54102210507
54102210516
54102210525
54102210534
54102210543
54102210552
54102210569
54102210578
54102210587
54102210596
54102210605
54102210614
54102210623
54102210632
54102210649
54102210658
54102210667
54102210676
54102210685
54102210694
54102210703
54102210712
54102210729
54102210738
54102210747
54102210756
54102210765
54102210774
54102210783

ALMUDI KARIM
WINDRA YANDI
VIVI NOVITA
Adinda Putri
M AFIF RAHMAN
GUSMANTO ADE SAPUTRA
YULIA NINGSIH
NILA FITRI
MAI YULIANI MARYUNIS
MAGFIRALLAH
IIS SUGIARTI
EKA FITRIANI
NOVI SUSANTI
RAYU TIARA AMORE
NOVIA NIKE SAPUTRI
JONNERI
SRI SUCIANA
YULIA FIRDAYATI
NOVERLY
FULTRI NOVDIA DERITA
NOVA LINDA
NOVI YANTI
DAULAT PALESTINE
MARFIL HENDRA
SYURGANIL HAYATI
HAMNIS YUNITA VIROSA
DIAN MEIRITA PUTRI
RIZKI HAMDANI
MERI KRISTIANI MENDROFA
RIKA FEBRIDA
SISKA RATNA SARI
MELIA ANGRAINI
LILIS SURYANI
DESY RATNA SARI
SISKA ANGELIA
YOSSI GUMALA
WIEN
NOFRIMA DEVITA
DEVI RAHMATUL FADILA
PUTRI YOLANDA
FEZA REFLUSIA
PUJA IMAN SETYAWAN
DEWI FITRIANI

KUNCIR
TANJUNG PAUH HILIR
PADANG
Padang
PAYAKUMBUH
PADANG
TANJUNG ALAI
PAINAN
BANDUNG
BARUH GUNUANG
KAMPUNG BARU
SITIUNG
BATANG LAWE
SOLOK
LUBUK PINANG
SOLOK
KUBANG NAN DUO
PAKAN SALASA
RAO
KOTO RANDAH
PADANG
Padang Panjang
PADANG
SELAYO
SISAWAH
JAKARTA
PADANG
PADANG
STABAT
PADANG
ACEH BESAR
LAWANG
TANJUNG BARULAK
MAKARTI JAYA
PADANG
BATUSANGKAR
PINTIR KAYU
BAWAN
MEDAN
PADANG PANJANG
PADANG PANJANG
PEKANBARU
PADANG PANJANG

05-04-87
07-11-84
23-11-82
11-10-89
18-03-90
12-08-84
18-05-90
26-04-90
18-03-92
10-06-87
06-05-89
21-04-90
03-11-89
03-12-86
09-09-91
13-03-84
07-03-92
12-07-88
04-11-88
29-11-88
24-04-91
20-03-88
27-03-86
15-06-83
16-09-92
14-06-86
09-05-89
12-05-90
11-12-90
04-02-89
14-01-86
23-06-90
31-10-89
01-12-91
23-04-85
14-03-91
14-04-89
11-11-91
28-07-89
19-01-90
25-06-90
17-05-91
18-01-84

Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

2.76
3.00
3.32
3.71
3.03
2.77
3.04
3.40
3.13
3.26
2.70
3.41
2.75
3.13
3.38
3.41
3.13
3.01
2.88
2.80
3.20
3.09
2.75
3.01
3.64
2.90
3.21
3.32
3.00
3.13
3.33
3.50
3.12
3.50
2.90
3.39
2.82
3.30
2.79
3.22
3.31
3.02
3.25

1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
1,070
1,071
1,072
1,073
1,074
1,075
1,076
1,077
1,078
1,079
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107

2076951688
1702286840
1815138074
1650563540
1516939327
1992221057
2133876231
1827683526
1521575158
2036145784
1589221313
1675008089
1043291703
1734940937
1913212086
1549608857
1928326817
1471203609
1464394560
1282793936
1969158555
1449517892
1096369476
1212632584
1438352833
1598407009
1465044411
2129587200
1824251413
2013312699
1600087068
1374297459
1270095540
1738766191
1769300854
2077240930
1341149329
1656462153
1513623819
1523084681
1461570733
1528978107
1284896164

54102210792
54102210809
54102210818
54102210827
54102210836
54102210845
54102210854
54102210863
54102210872
54102210889
54102210898
54102210907
54102210916
54102210925
54102210934
54102210943
54102210952
54102210969
54102210978
54102210987
54102210996
54102211005
54102211014
54102211023
54102211032
54102211049
54102211058
54102211067
54102211076
54102211085
54102211094
54102211103
54102211112
54102211129
54102211138
54102211147
54102211156
54102211165
54102211174
54102211183
54102211192
54102211209
54102211218

HUMDATUL HUSNA LUBIS


RINI HARVINA ARNAZ
ZULFA INDRA
LUSIANA WIJAYA
NURYANTI
RISA ANGRIANI
MEGA PRAVITHA SARI
KIKI MARLINA
SITI ZAHARA
LILA NUARITA
OZIE AYUNINGRUM GW
ALFI NORA
DWI TRESNA DAMAYANTI
MUJAHADILLA MULYA
ZULHITA SUSANTI
OLIVIA CICI PARLIN
TESI DEPRA YESI
AINUR RIDHA
PEBRINA RAHAYU
ANITA FITRIA PUTRI UTAMA
HENDRI
DWI FITRI UFANI
FITRIA LASEPA
FITRIA DIANA
MULYADI
GHEABIMA CLORIDA
ELSA ELDIASIS
WENNIZURMAN
RAHMI NOVITA YUSUF
RINA YURIZA
IRMA LENNY
WELLA FEBRIASMAR
ZHURRI HAYATI FAJRIN
PUTRI YUNIRIA PRATIWI
RIO ANDHIKO
GUSTIA MAHARANI
EVIKA YUNI ANDESI
WINNA FITRIA
NICE NOFRIWANTI
SRI POPPI
DEWI SRI SIMAMORA
ZADIYAR
SHELVIE MADONA LESTARI

BAWAN
MUARO BUNGO
PADANG PANJANG
PADANG
SRAGEN
BUKITTINGGI
BATUSANGKAR
AUR MALINTANG
PADANG
PAINAN
BUNGA TANJUNG MAHAT
PADANG
TIKU
KINARI
PADANG
PADANG
SOLOK
PARIAMAN
KOTTO LEBUH TINGGI
PADANG MANDIANGIN
LUBUKSIKAPING
PADANG CUPAK
KERINCI
BENGKULU
SINGGALANG
PADANG
BUKITTINGGI
PADANG
DURIAN TINGGI
PADANG
PADANG
LUBUK BUAYA
PADANG
PADANG
KOTO MALINTANG
KAMPUNG PANSUR
PADANG TAROK
PAINAN
PADANG
PADANG
DOLOK SANGGUL
BELITAR MUKA
BOGOR

17-09-87
07-01-87
19-04-85
06-03-90
10-10-84
15-10-85
01-11-89
08-06-89
10-06-90
20-01-93
07-09-88
09-09-90
26-09-13
08-11-88
08-12-87
24-07-86
31-12-90
20-02-90
22-02-88
28-02-91
01-12-86
20-04-91
10-08-81
15-04-91
17-03-89
04-04-90
16-09-90
10-10-90
18-11-88
04-11-90
20-08-88
23-02-87
28-05-88
21-06-90
14-10-91
24-08-91
26-06-91
23-04-91
10-11-88
26-02-84
10-11-85
19-05-87
06-01-87

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.01
2.71
2.70
3.05
2.98
3.55
3.51
3.51
3.09
3.19
3.57
3.39
2.98
3.34
3.29
3.18
3.15
3.70
2.87
3.13
2.81
3.03
2.84
3.39
3.34
3.66
3.12
3.01
3.34
3.06
3.00
3.46
3.50
3.03
3.25
3.38
3.49
2.97
2.82
3.01
3.15
3.76
2.85

1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
1,120
1,121
1,122
1,123
1,124
1,125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
1,136
1,137
1,138
1,139
1,140
1,141
1,142
1,143
1,144
1,145
1,146
1,147
1,148
1,149
1,150

1294953670
2140727072
1939092663
1476718091
1791040417
1993076846
1525344564
1378544333
1355426678
1574766723
1791154184
1529178627
1535496122
1715627366
1836525102
2053751208
1915909073
2117518130
1849231031
2089924521
1587699293
2117324479
1432830400
1913531593
1460804069
1804196071
2085150837
1402298092
1531309257
1507348286
1807569715
1332419855
1576767188
1408452958
1187536735
2111756878
1944253645
1009626191
1036506080
1906868372
1859022707
1519410288
2122252047

54102211227
54102211236
54102211245
54102211254
54102211263
54102211272
54102211289
54102211298
54102211307
54102211316
54102211325
54102211334
54102211343
54102211352
54102211369
54102211378
54102211387
54102211396
54102211405
54102211414
54102211423
54102211432
54102211449
54102211458
54102211467
54102211476
54102211485
54102211494
54102211503
54102211512
54102211529
54102211538
54102211547
54102211556
54102211565
54102211574
54102211583
54102211592
54102211609
54102211618
54102211627
54102211636
54102211645

NOVA MIRAWATI
ANDI SAHPUTRA
HARMAWENI
PIZA SUJANA
LILIAN ANJELIA
HELMI MARLINA
FUJI AYULAN
DIAN RAHMAT
SULVIA YUSNIRA
UKI S KARNITA
ADE SOEHASBY
ANNA ANDRIANI NASUTION
PEGI DOKLAS YOZA
PRATIWI ISKAR
AYU SISKA NENGSIH
RETSI DEMANTI
NOLA ZARPAN YULANDA
WANDRA AFRIADI AGUS
ARMA YELITA
AINUR RAHMI
RAHMATUL HUSNA SYAFRIDA
MEGA SARI
LAILA NOVITA
HENDRA MIANTO
SILVIA PRODESTA
YASMI ALINDA
ANDYA ROZA
ESI PARAMITA SARI
DESI PUSPITA
YULIA SUSANTI
SURYA
LIDYA DARMA YANTI
ASRI YANTI
NILLA NOVITA SARI
RIKI ANDESKO
AYU KARTIKA
LAFIKA OKTAVIANI
TRESYA FITRA
ELISYA FITRI
SILVIA ANANDA ISMET
WAHYU EKO WIJAYA
ERMA YANTI
SRI KURNIAWATI

GUGUK
BALIMBING
KAMP BETUNG PASAMAN
KUMANIS
PADANG
LADANG PANJANG
BUKIT TOGANG
BATU BANYAK
JORONG SIMPANG
SULIT AIR
MATUR
PULAU RAKYAT
SOLOK
PADANG
DURI
JAKARTA
KAMPUNG TANGAH
PAYAKUMBUH
ANDILAN
KOTO TANGAH
PADANG
SOLOK
BANDAR
BARUH GUNUNG
PAINAN
BARUH GUNUNG
TAREH
OPHIR
SIMABUR
BUKITTINGGI
PADANG
PADANG
BATU TABA
PADANG
PADANG
SUNGAI PENUH
SIMABUR
BARULAK
SIMPANG TONANG
PADANG TUJUH
MEDAN
SIMPANG EMPAT
PASAR TERUSAN

03-03-90
22-03-88
01-05-87
11-01-91
08-08-91
30-07-87
12-12-91
02-04-89
23-11-89
01-09-84
03-05-83
01-12-90
02-10-81
07-08-87
11-08-88
03-12-85
19-03-90
20-10-91
18-07-88
19-11-89
04-06-90
18-06-84
01-11-89
21-07-85
28-12-91
24-02-82
30-03-85
01-01-88
11-10-88
24-04-86
06-08-79
15-06-89
12-08-84
13-11-89
25-03-83
05-07-90
02-10-89
24-04-90
31-01-91
17-08-91
03-10-92
05-06-91
01-03-90

Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita

2.94
2.86
3.19
3.28
3.44
2.86
3.17
3.10
3
2.91
2.76
3.05
2.86
3.34
3.08
3.29
3.33
3.46
3.27
3.33
3.24
2.79
3.19
3.08
3.47
3.22
3.02
2.94
3.81
3.21
2.98
2.99
2.85
3.06
2.94
3.42
3.08
2.87
3.51
3.21
3.25
3.19
3.18

1,151
1,152
1,153
1,154
1,155
1,156
1,157
1,158
1,159
1,160
1,161
1,162
1,163
1,164
1,165
1,166
1,167
1,168
1,169
1,170
1,171
1,172
1,173
1,174
1,175
1,176
1,177
1,178
1,179
1,180
1,181
1,182
1,183
1,184
1,185
1,186
1,187
1,188
1,189
1,190
1,191
1,192
1,193

1853552170
2039874041
1926338213
1021814466
1020371659
1757593608
1075893130
2076747693
1983145559
1071417230
1281294006
1813847633
1856209192
1655773347
1876304986
1699739067
1803021223
1790577079
1913022944
1277763238
1031223371
1923418614
2085451773
1579800293
1190496500
2087985275
1174209685
2008276732
1271314202
1328753797
1608515113
2039543093
1592360831
1495923416
1410693631
1513465070
1438549620
1339123853
1698575837
1430459880
1479438621
1584177507
2016207970

54102211654
54102211663
54102211672
54102211689
54102211698
54102211707
54102211716
54102211725
54102211734
54102211743
54102211752
54102211769
54102211778
54102211787
54102211796
54102211805
54102211814
54102211823
54102211832
54102211849
54102211858
54102211867
54102211876
54102211885
54102211894
54102211903
54102211912
54102211929
54102211938
54102211947
54102211956
54102211965
54102211974
54102211983
54102211992
54102212009
54102212018
54102212027
54102212036
54102212045
54102212054
54102212063
54102212072

DESY ANGGRAINI JUWITA


DEWITA FATMI
RAYMONA PRISKA
DINI RAHMAWATI
REZA CAHAYU RAHMADHONA
DESI FITRIA
RIZKY OKTA MULYALISA
VANI AFRIANTI
SELLY MEIDILA
NOVITA EKA PUTRI
SUCI FITRISIA ANDRE
VELLIA PUTRI
RAHMI NOVA SUCITRA
ADE YUSNIAR
RIMA OKTA YUDARFIA
ANITA EKA PUTRI
VENNY GUSTIKA
SARI ELVINA
YESSY KHARTIKA
SITI RAHMI
RIZKA WULANDARI
FERA YULIYA
Fitrah KHatimah
AZUMIL ISMELNA
WELLI YATRIVIA
ELIMAR
WINARTI
ARMIDA WATI
ULFA RAHMADANI
SRI RAHAYU LESTARI
ENGLI CIPTA KASIH
FIRA DELVITA
DENI NOTALIA
WETRI
EKA PUTRI
IKE LESTARI
FERMAYANTI EKA PUTRI
SISKA
SUSI SUSANTI
RITA SISRI YENI
MAIYULISNAITA
MONAELSA PITRI YENI
YULIDA

KOTO BARU
TAPAN
GUGUAK NUNANG
PADANG
BUKITTINGGI
PADANG
SUNGAI GERINGGING
PADANG
SALIDO
SOLOK
SOLOK
KOTO AGUNG
PARIAMAN
PLASMA V
KOTO BARU
SILAPING
MUARA LABUH
PADANG
PEKANBARU
PEKANBARU
SIJUNJUNG
BUKIT KUDUNG
UJUNG GADING
PADANG SIBUSUK
SALIMPAT
KAMPUNG PISANG
JOMBANG
MANISAK
PADANG SIBUSUK
SIJUNJUNG
PAYAKUMBUH
PEMATANG PANJANG
SIPANGKUR
MANGGOPOH
PARAMAN AMPALU
MALIGI
PADANG ARO
PADANG
ABAI
PADANG
SUNGAI LAMBAI
PANINGGAHAN
GUNUNG TUA

01-08-86
26-12-82
26-06-91
16-12-89
17-03-91
26-06-85
17-10-91
17-04-86
24-05-91
22-11-86
14-05-91
23-12-85
19-11-90
01-02-91
24-10-90
29-04-87
11-08-89
30-08-89
03-01-90
06-03-90
08-02-91
03-10-88
15-12-89
30-08-88
01-03-88
25-04-91
19-04-89
28-08-89
22-04-90
13-05-85
07-08-87
24-08-88
09-06-89
07-08-90
05-07-91
21-09-89
23-02-90
26-07-87
01-01-89
23-07-87
12-05-83
06-05-90
05-07-89

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.30
3.58
3.01
3.31
3.03
2.71
3.58
2.99
3.20
3.35
3.26
2.77
3.22
3.15
2.98
3.31
3.45
3.16
3.24
2.81
3.25
2.98
3.04
3.34
3.42
3.48
2.90
3.18
3.43
3.16
3.40
3.24
2.79
3.19
3.11
3.00
3.30
2.95
3.42
3.38
2.93
2.97
2.86

1,194
1,195
1,196
1,197
1,198
1,199
1,200
1,201
1,202
1,203
1,204
1,205
1,206
1,207
1,208
1,209
1,210
1,211
1,212
1,213
1,214
1,215
1,216
1,217
1,218
1,219
1,220
1,221
1,222
1,223
1,224
1,225
1,226
1,227
1,228
1,229
1,230
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
1,236

2050138320
1509310703
1025142244
1743973101
2024610649
1427756489
2045373141
1667266788
1081229558
1439575188
1838614849
2115972047
1833733590
1791105804
2037711904
1850902198
2098473346
1423751105
2090876814
1963222861
1918689484
1062980483
1902180370
1868288204
1556434195
1625460095
1974362760
1532096188
2023686055
1498393527
1288535166
2013820817
1552819456
2103347102
2097935057
1405096563
1846332400
1593986174
1705928384
1288997288
2132493598
1507586617
1467807003

54102212089
54102212098
54102212107
54102212116
54102212125
54102212134
54102212143
54102212152
54102212169
54102212178
54102212187
54102212196
54102212205
54102212214
54102212223
54102212232
54102212249
54102212258
54102212267
54102212276
54102212285
54102212294
54102212303
54102212312
54102212329
54102212338
54102212347
54102212356
54102212365
54102212374
54102212383
54102212392
54102212409
54102212418
54102212427
54102212436
54102212445
54102212454
54102212463
54102212472
54102212489
54102212498
54102212507

DESI HASNAH
NILLA HARSSES
NOVI YANTI
NUNUNG YULIANTI
DESRI ANGGELIA
ALFIANO ORAMI
WELLY PUSPITA
NONA MURTIA RISA
DELFI RAHMA
LIRA OKTAVIA
ANIKE ENDAH YULIKA
SITI MUTIA ULLY SEPNITA
SYEFRINA YUWINDA
AYU NOARI WILZI
EKA MAYASARI
AFRIWINDA SYAF PUTRI
YULIZA FEFRININGSIH
SOSMAWATI
YULIA ELVA SONARIA
ULTARI LOVA
SUMA DENI
ALFIANOTASARI ARNIZA
GUSRIDA YENTI
SUQTI DRAYEZA
YULHASNA
VERA MAULIDA
MARIYANI RATNASARI
INDAH SURYANI
TUTI ANASUSANTI
RIA VITA SARI
ROMA SISCA TAMPUBOLON
HANIFAH MARDATILLAH
ZARICI SUSMI DARZA
DOLA VARINI
RATI KEMALA SARI
SILVIA HARLIANTI
WINDA MISLAWATI
WERDANETA YULIGUSTI
NOFERLIANI
DENI NELIANTI
CICI ELPIKA
MARDIANIS
MELA OKTASARI

SIMAWANG
SAKATO JAYA
JAKARTA
ABAI
PASIR TALANG
MUARA LABUH
PASIR TALANG
TIKU
PAYAKUMBUH
TIMBULUN
MAKARTI JAYA
DUSUN TANGAH
LUBUK GADANG
PADANG ARO
KEPALA HILALANG
PADANG
BIDAR ALAM
ABAI
TALANG BABUNGO
BARIANG RAO-RAO
SITAPUS
TALANG BABUNGO
KOTO TUO LUBUK MALAKO
PADANG AIR DINGIN
DUSUN TANGAH
MEDAN
SUKOHARJO
PADANG KACIAK
GUNUNG TALANG
PADANG
BANGKO
MUARA LABUH
KAMBANG
PADANG
TALANG SOLOK
SUNGAI PADI
KAMPUNG KANDANG
PULAU PUNJUNG
SITAPUS
LUBUK MALAKO
LUBUK GADANG
PADANG
API-API

01-12-89
10-09-91
11-11-90
24-03-93
10-12-92
09-11-91
14-06-87
02-04-88
10-06-79
09-12-84
03-07-90
17-09-90
08-09-91
18-01-89
05-03-86
15-04-90
28-07-89
10-11-86
24-09-89
16-08-92
29-01-89
24-03-88
16-02-89
14-06-91
26-04-89
15-09-91
22-03-86
01-01-90
20-09-87
20-02-89
25-09-85
02-01-92
05-05-87
13-12-90
23-04-88
01-11-89
13-09-91
09-11-88
09-11-89
16-09-90
28-11-89
01-03-86
17-10-92

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.12
3.22
3.14
2.94
3.24
3.02
3.00
3.19
2.74
3.33
3.08
2.93
3.55
3.07
2.99
3.30
3.19
3.12
3.04
3.46
3.59
3.05
2.97
3.11
3.05
3.30
3.04
3.47
2.77
3.32
3.15
3.41
2.78
3.14
2.94
3.13
3.18
2.79
3.05
2.98
3.23
3.63
3.20

1,237
1,238
1,239
1,240
1,241
1,242
1,243
1,244
1,245
1,246
1,247
1,248
1,249
1,250
1,251
1,252
1,253
1,254
1,255
1,256
1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272
1,273
1,274
1,275
1,276
1,277
1,278
1,279

1956482223
1102999817
1562684443
1773071060
1389111127
1622244632
1694073360
1807568699
1917350461
1986731155
1545594780
1668763167
2137108462
2075922014
1918261955
1898988266
1770708320
1273559833
1747781356
2136463559
1082892888
2129241829
1471581114
1747671228
2037836844
2001004308
1416570032
1547295877
1452999830
1830387049
1464539876
1806137068
1858998455
1676970807
1470221102
1985130757
1566756361
1115632342
1815425851
1414674826
2066775993
1962342680
1653980065

54102212516
54102212525
54102212534
54102212543
54102212552
54102212569
54102212578
54102212587
54102212596
54102212605
54102212614
54102212623
54102212632
54102212649
54102212658
54102212667
54102212676
54102212685
54102212694
54102212703
54102212712
54102212729
54102212738
54102212747
54102212756
54102212765
54102212774
54102212783
54102212792
54102212809
54102212818
54102212827
54102212836
54102212845
54102212854
54102212863
54102212872
54102212889
54102212898
54102212907
54102212916
54102212925
54102212934

RESTU FAJRI
DIANA EKA SARI
WERI YANI
RAMADHANIL DOREN
HANIFAL MUFLI
NOLY EFNIDA
ADE NERIZA
ETIS MARIA FARUCI
RISKA AMDANI
REVY HUTRIYANI
LEDI DIANA
FITRI RUSTAM
ULFA AULIA
PUTRI RAHMAH SARI
AULIA DWI ANANDA
ICE SETIAWATI
SOVIA PUTRI
MYQRAT MERY WETRI
MELIYA PLAYATI
WELLY ARMITHA
VEVRI ERPITA
SILVIA EKA FEBRIZA
FEBRIANTI
YENI MARLINA
WAHYUNI
RIRIN FEBRIANI
NURHADISAH PUTRI
DESI KURNIATI
ERI SUSANTI
DEWI EVAZER
MERI OKTAVIA
ANDALIA HUTRI NN
MONALISA PERMANA
FITRI YANTI
ZIL NOVIYANTI
EVA NILA YANTI
HUSNI SELFI
PUTRI UTAMI SIREGAR
LIFAMAI HARIANI
NOVI INDAH SARI
NURMA YUNITA
AFRIYENTI
DINA ARLEN

BIDAR ALAM
LIMAU SUNDAI
MPL PASIR TALANG
KAMPUNG NAN LIMA
PEKAN SELASA
PEKAN SELASA
UJUNG GADING
PADANG TAROK
GUGUK
PADANG
LABUNG
BALAI PANJANG ATEH
TANJUNG PAUH
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
BATIKAN
LUBUK MALAKO
OMBILIN
AIE AMO
SAWAH LUNTO SIJUNJUNG
KAMPUNG MELAYU
SUMPUR KUDUS
JAMBI
SOPANG
PEMATANG PANJANG
DURIAN TIBARAU
PANCAH
SITIUNG
BATU KABAU
TALAWI
PADANG
GARAGAHAN
KEPALA CURUP
MALAYSIA
GALO GANDANG
PAYAKUMBUH
PADANG
PADANG
SIPANGKUR
MUARA BUNGO
LOLO

07-08-89
22-10-87
10-03-84
24-04-85
13-07-86
01-11-91
22-08-89
30-03-88
09-06-90
17-08-87
07-07-89
24-05-88
25-12-87
21-04-90
09-06-91
03-12-90
05-10-91
19-02-89
08-05-91
15-05-88
14-02-91
20-02-91
27-02-89
15-08-84
08-10-91
02-02-90
24-11-92
12-06-89
10-02-90
14-09-87
01-10-91
17-08-90
01-05-88
05-10-88
26-11-82
18-06-87
13-09-89
01-05-90
12-05-90
06-11-88
02-09-90
09-03-91
13-04-90

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.59
3.07
2.74
2.86
2.70
3.23
3.11
2.89
3.72
3.05
3.11
3.27
3.18
3.40
3.19
3.32
3.68
3.03
3.03
3.27
3.66
3.04
3.40
3.08
3.46
2.94
3.36
3.21
3.56
3.31
3.16
3.50
3.13
3.35
3.41
3.78
3.03
3.19
3.02
3.27
2.76
3.11
3.04

1,280
1,281
1,282
1,283
1,284
1,285
1,286
1,287
1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295
1,296
1,297
1,298
1,299
1,300
1,301
1,302
1,303
1,304
1,305
1,306
1,307
1,308
1,309
1,310
1,311
1,312
1,313
1,314
1,315
1,316
1,317
1,318
1,319
1,320
1,321
1,322

1717358579
1976590820
1000583359
1625346731
1917370434
2093056678
1824980747
1318105614
1215657460
2143833958
2015507433
1914003652
1928030011
1702673412
1665014316
1466719869
1716482590
2128797635
1308188203
1277274444
1179245371
1895130825
1809492704
1097374534
1726764161
1027300510
1862070771
1789934840
1433678332
1581830166
1084433647
1825902628
1554092698
1873757309
1750445774
1498666970
1028083871
1228455390
1157436040
1792119413
1762280830
1051358206
1251361011

54102212943
54102212952
54102212969
54102212978
54102212987
54102212996
54102213005
54102213014
54102213023
54102213032
54102213049
54102213058
54102213067
54102213076
54102213085
54102213094
54102213103
54102213112
54102213129
54102213138
54102213156
54102213165
54102213174
54102213183
54102213192
54102213209
54102213218
54102213227
54102213236
54102213245
54102213254
54102213263
54102213272
54102213289
54102213298
54102213307
54102213316
54102213325
54102213334
54102213343
54102213352
54102213369
54102213378

NIKI FITRI DELFIA


LIAN SOLFITA
YULIA ROZA
FITRA DEWI
ZAHRIA ANGGRAENI
SILVIANI WILANDARI
NORES FIRSTA LARASATI
NURHIDAYATI
NENI GUSMAWATI
SYSCA AULYA BAKHRY
SUCI DWI HATSARI
RIZKI MELA FARANTI
YOPEZ SRIZA YATI
RACHMI KASMAN
MAULIDA WARNIS
KURNIA UTAMA
FITRIA NINGSIH
EKA SRI MULYANI
RIRI YULIA HANDAYANI
MONALISA
ELMA FITRI YENITA
ENGLA DESPITA
DIAN PRATIWI AS
VINNA KUMALA SARI
DARATUL LAILA
ADE MUTIA SARI
SRI KRISE ARNIDA DEWI
EKA GUSYENI
QORRI SUTI ARMY
NUZZILA RAHMASARI
NOVITA
FITRIANI ELSERA
SUCI RAHMI PUTRI
SARMILIS
SAMTI SRIWAHYUNI
DESPITA SARI
NITA DESMAIDA
SEFNI DEWI
WENNI ANJASARI
NOLA RATNA SARI
VONNY FEBRIANTI
FRETI MUTIA
FITRA KURNIA SARI

SOLOK
SOLOK
LAWANG AGUNG
PADANG PANJANG
BENGKULU
KOTO TINGGI MAEK
PADANG CUPAK
UJUNGGADING
KATIAGAN
PAKANDANGAN
SUMPUR KUDUS
PADANG
SURIAN
PADANG
TALANG BABUNGO
PADANG
PADANG
GUNUNG TALANG
PADANG
PADANG
MATUR
SILAGO
PADANG
CUPAK
PADANG
PADANG
SOLOK
PADANG
PADANG
TABEK PATAH
AMBUNG KAPUR
ALAHAN PANJANG
PASAMAN BARU
AIR AMO
PARIAMAN
KOTO TANGAH
INDERAPURA
PANTI
TINGKARANG
SUMANIK
PAYAKUMBUH
BATANG KABUNG
BUKITTINGGI

26-04-90
05-08-90
11-07-90
04-07-85
18-04-89
07-03-92
24-03-91
21-01-89
17-08-86
19-03-91
13-10-91
14-05-89
14-08-88
25-01-90
19-10-92
29-01-91
22-08-86
18-05-90
27-07-90
10-03-86
02-03-83
12-10-92
05-02-90
22-06-91
26-06-90
08-08-89
17-07-89
10-08-85
04-01-87
25-01-90
11-11-92
10-10-85
06-04-91
05-02-89
18-06-91
03-05-85
06-05-89
21-05-91
01-01-88
28-07-90
17-02-89
14-02-92
24-04-91

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.62
3.47
2.98
3.34
2.98
3.30
3.09
3.18
3.15
3.30
3.17
3.47
3.19
3.36
3.20
3.20
2.71
3.68
3.47
3.23
3.29
3.20
3.11
3.22
3.29
3.28
3.29
3.06
3.50
3.24
3.24
3.25
3.10
3.28
3.15
3.04
2.90
3.28
3.22
3.62
3.01
3.46
3.13

1,323
1,324
1,325
1,326
1,327
1,328
1,329
1,330
1,331
1,332
1,333
1,334
1,335
1,336
1,337
1,338
1,339
1,340
1,341
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347
1,348
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353
1,354
1,355
1,356
1,357
1,358
1,359
1,360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365

2029831784
1439318066
1071288871
1887142446
1641786731
1527254334
1178287194
1527931074
2047131021
1096230509
1517643373
1884812219
1564496025
1133703003
2134452658
1761597217
1425916369
1302100839
1741454474
2007940650
1265469647
1012109607
1350750957
1548765700
1819755139
1794529304
1484518594
1859845670
1973588392
1863010191
1944360093
1854727199
2147028204
1547074407
1460106955
2039182617
1213905062
2084246388
1974508928
2107743084
1532597677
1933709608
1379537205

54102213387
54102213396
54102213405
54102213414
54102213423
54102213432
54102213449
54102213458
54102213467
54102213476
54102213485
54102213494
54102213503
54102213512
54102213529
54102213538
54102213547
54102213556
54102213565
54102213574
54102213583
54102213592
54102213609
54102213618
54102213627
54102213636
54102213645
54102213654
54102213663
54102213672
54102213689
54102213698
54102213707
54102213716
54102213725
54102213734
54102213743
54102213752
54102213769
54102213778
54102213787
54102213796
54102213805

YANI EKA PUTRI


DESI DAWARNIS
FITRIA RAHMAH
NURMITA SARI
NOVI YELNI
NELLA KUMALASARI
MILA MEDIAN SARI
SAGITA K
RICE ANDRIANI
RESTI LESTARI
YULIA SURYANI
FITRA ERMILA BASRI
SONYA FITRIANI
SELVIA RAMADHANI
LUSIA SAVITRI
ISKA OKTAVIANI
MARETTA AULIA
NURHAYATI
AFDHALIA SYARIF
ATIKA YULIA
SHINTA ADRIDA YONA
MERY FARMITA
NOVIA RIZA
SARI YULIA
MARIA ULFA
NURUL IRAWATI
SRIA FEBRIANTI
AMELIA
RANI MARTA HAYU
NIA SUMANTRI
YULIA ARIFIN
ARMYS WELYA YUNIKA
NORA TRI WULAN ZULDI
NURWATI NINGSIH
SINTA NOFRITI LOVA
RAHMI
ROZITA AFRI YENI
SERLI
ICE OCTAVIA
FITRI
SILVIA AYUNI
TETI WIRDA NINGSIH
SISWITA DELVIA

TUNGKAR
ANDALAS
KOTO KACIAK
PADANG
LIMA KAUM
PADANG
ANDALEH
JAKARTA
SUNGAI LILIN
PANKALAN
AIR AMO
LUBUK JAYA
PADANG PANJANG
ENOK DALAM
PADANG
TALUK
SITIUNG
CURUP
PARIAMAN
SICINCIN
PADANG
PADANG
PARIAMAN
KOTO SANI
SAOK LAWAS
PADANG PANJANG
LAMPUNG
SINGARAJA
CUPAK
PADANG
PAYAKUMBUH
MUARO GAMBOK
BALAI SELASA
MUARA LABUH
TARATAK BUKAREH
BUKIT GONGGANG
PADANG LAWEH
PADANG MAGEK
PADANG
PALE
PARIAMAN
PANGGIR-PANGGIR
SOLOK

28-08-90
23-11-91
19-03-91
03-11-89
25-11-85
14-09-90
29-05-89
17-12-89
27-06-92
17-07-91
22-07-91
23-07-92
12-02-90
09-04-90
25-03-93
20-04-90
01-03-90
06-07-87
18-01-92
08-07-91
11-10-90
24-01-91
09-03-92
28-07-92
16-11-91
29-04-92
24-04-87
17-08-91
27-08-87
09-06-90
24-07-88
04-02-91
20-11-89
06-03-90
16-09-87
01-11-90
22-04-88
28-08-81
04-10-92
04-05-91
20-05-92
29-11-88
30-09-91

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.28
3.48
3.28
3.28
2.99
3.51
3.66
3.45
2.95
3.17
3.48
3.75
3.22
3.08
3.01
3.03
3.24
3.11
3.49
3.56
3.13
3.32
3.03
2.94
3.24
3.10
2.90
3.81
3.21
3.42
3.52
2.85
3.64
3.22
2.97
3.29
2.87
3.43
3.18
3.40
3.38
3.01
3.60

1,366
1,367
1,368
1,369
1,370
1,371
1,372
1,373
1,374
1,375
1,376
1,377
1,378
1,379
1,380
1,381
1,382
1,383
1,384
1,385
1,386
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
1,392
1,393
1,394
1,395
1,396
1,397
1,398
1,399
1,400
1,401
1,402
1,403
1,404
1,405
1,406
1,407
1,408

1662050043
1623912377
1602050994
1782202727
1477297668
1513388869
1994398994
1901525556
1994720723
1456401958
1552974753
1937106335
1460172524
1862352445
2038322342
1760899539
1378526151
1783743249
1975057366
1874788292
1140778984
1604489325
2091258076
1119716333
1628420849
1042622831
1831081804
1983528616
1692104720
1982537840
1696088474
1156646639
1132965894
1723994674
1308776906
1508560197
1449151837
2084675017
1485144858
1792749312
2075269361
1760238731
1506887392

54102213814
54102213823
54102213832
54102213849
54102213858
54102213867
54102213876
54102213885
54102213894
54102213903
54102213912
54102213929
54102213938
54102213947
54102213956
54102213965
54102213974
54102213983
54102213992
54102214009
54102214018
54102214027
54102214036
54102214045
54102214054
54102214063
54102214072
54102214089
54102214098
54102214107
54102214116
54102214125
54102214134
54102214143
54102214152
54103500018
54103500027
54103500045
54103500054
54103500072
54103500089
54103500098
54103500107

IVANI NADIA HAPSARI


DESI RAHAYU
CITRA RESMI
MIMI SRIMAYENI
RENI LISSANDI
DWISOFIA RAHMADANUL FITRI
YONI HASRIATI
RIRI SRI HANDAYANI
RAMADINI FITRI
MELAZELISA
ELYA NOFIA
ASRI SILVIANTI
WINDA REFAYENI
FITRI YENI
RAHMA PUTRI IDAMAN
SYAHWIATRI
DESTRI AMELIA
RIRI SATRIA EMELYDA
LIZA APRISA URIKA
LISA AFRIA STEVANI
YULITA ARIANTI
RAHMA YANTI
YESI NELLIA
REKA SUSANTI
MEGA PURNAMA SARI
MIFTAHUL JANNAH NASUTION
RIKA YULIANTI
FAUZIAH
RIZA SRI NOFITA
SURYANI ARYA YUNDA
LIDYA RAHMAN
METHILDA RESSY AGUSFA
AMSAHARIJADI
LUSI AFTRIANA
RISA TITI SUYANTI
YOGI PUTRI NILA SARI
MILDA SRIANA
Ranti Arisandi
DANU DANARDONO
ROZA YULIANIS
MARCELLYNA
ASRI JONI
ANDRI KURNIAWAN

PADANG
PADANG
KAYU GADANG
NARAS
PADANG
SARIK ALAHAN TIGO
KUBANG
PARIAMAN
BATUSANGKAR
PITALAH
SALIMPAT
PADANG
BUKITTINGGI
LUBUK ALUNG
PADANG
PADANG PANJANG
PINCURAN BETUNG
PADANG
BUKITTINGGI
PARIAMAN
KERINCI
PAYAKUMBUH
PAYAKUMBUH
SUNGAI ASAM
PADANG
PADANGSIDIMPUAN
KOTO GADIH
BUKITTINGGI
PAINAN
IKAN BANYAK
KOTO ALAM
SOLOK
SUNGAI NIBUNG
SIKAPAK HILIR
TANJUNG PINANG
SOLOK
BATANG LAWE
Bancah
JAKARTA
PADANG
PADANG
LUBUK GADANG
KOTA SOLOK

23-05-93
17-12-91
12-12-88
20-02-89
26-06-89
04-04-91
22-12-89
12-09-92
04-09-90
15-03-90
02-07-88
28-04-91
14-09-89
08-01-89
25-09-90
28-04-91
04-12-87
10-04-86
15-04-88
05-04-89
06-04-89
03-08-80
28-10-91
15-09-87
30-10-86
05-09-88
09-09-89
30-11-88
29-11-86
17-06-90
14-03-91
06-08-92
11-06-91
01-05-91
27-10-90
02-07-85
03-08-79
21-12-85
07-09-84
17-07-89
05-05-90
01-03-83
21-08-86

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria

3.66
3.08
2.83
3.55
2.71
3.60
3.36
3.58
3.41
2.95
3.05
2.96
3.53
3.03
3.39
3.13
3.41
3.39
2.83
3.18
2.92
2.90
3.10
2.78
3.08
3.17
3.63
2.95
3.50
2.98
3.47
3.63
3.73
3.41
3.34
3.07
3.03
3.67
2.87
3.07
3.28
3.57
3.25

1,409
1,410
1,411
1,412
1,413
1,414
1,415
1,416
1,417
1,418
1,419
1,420
1,421
1,422
1,423
1,424
1,425
1,426
1,427
1,428
1,429
1,430
1,431
1,432
1,433
1,434
1,435
1,436
1,437
1,438
1,439
1,440
1,441
1,442
1,443
1,444
1,445
1,446
1,447
1,448
1,449
1,450
1,451

1206888148
1482240035
1541792250
1744488567
1234434254
1893039268
1360474650
1961587964
1446154912
2086508970
1384828131
1337646411
1537026357
1316117782
1032380003
1346555951
1012037495
1891472063
1849593043
1802425636
1954032684
1621714405
1408105921
2013595455
1795824111
1728174622
1594756565
1344037484
2081834887
1137013127
1678465273
1809580870
1542086879
1914020434
1541674787
1987700602
1729830086
1339659647
2069915818
1245449746
1158140069
1962635581
1056659508

54103500116
54103500125
54103500134
54103500143
54103500152
54103500169
54103500178
54103500187
54103500196
54103500205
54103500214
54103500223
54103500232
54103500249
54103500258
54103500267
54103500276
54103500285
54103500294
54103500303
54103500312
54103500329
54103500338
54103500347
54103500356
54103500365
54103500374
54103500383
54103500392
54103500409
54103500418
54103500427
54103500436
54103500445
54103500454
54103500463
54103500472
54103500489
54103500498
54103500507
54103500516
54103500525
54103500534

YULIADI CHANDRA
PANGKI SUGITO
ANNA KEMISESA
FIDRIKA WANANDA
DONA RIONA TRAWELI
DERI OVALDA
MELISA NOVRIA
DESRI FONI FAUZIAH
ALWAN ALFIAN
ALMI YUSDI
MAISATUL FITRIA
RAFKI HADI YUSID
DEWI SUSANTI
RAHMAILIS
YULIA AFRIANI
SEFRIDA
JAYA JAYANDI ARTANA
SUSILAWATI
AMALA JUWITA
DANI GUSNEKA
RAFINO ADIRANDA
SAFRINA S
MELATI ARDELIZA
MITRA DHIANA SEKTI
NIKO SURYA DINATA
RIRI ANGGRAINI
AVIV ANDRICI
WINDA VEBRIANITA
AGUSRI YANTO
ELSA YUNITA
IRA MARLINA
ZAMRONI
NOFRIADI EKA PUTRA
MAIDILLA ISWARI
RAHMI SURI LESMANA
COYZA UDHE YUANDA
NOFRITA AMNUR
RESTU MULIA
SRI YUNI FITRIA
MELIA PRIMA YANI
SEPRI MELISA
KARTIKA MAHARANI
DEVI RAHMI UTARI

PAINAN
KOTO MERAPAK
TARATAK BUKAREH
NANGGALO
LUBUK ALUNG
SIULAK GEDANG
LUBUK ALUNG
PULAKEK
PAUH KAMBAR
TALANG BABUNGO
TARATAK BUKAREH
BSM PASIR TALANG
AIR DINGIN
AIR DINGIN BARAT
LUBUK ALUNG
INDERAPURA
PASAR KUOK
BUKIK PUTUIH
TALANG BABUNGO
DUSUN TANGAH
SALIMPAT
LIMAU LUNGGO
ARIPAN
Ponorogo
PARAK GADANG
PEKAN SELASA
BATANG LOLO
PADANG
UJUNG GADING
LUBUK ALUNG
AMPALU TINGGI
TANJUNG GADANG
PADANG
KAMPUNG PALAK
PADANG PANJANG
MUKAI TENGAH
SUNGAI RAMBUN
MUARA LABUH
PULAKEK
Bancah
BUNGO TEBO
MEDAN
LUBUK ALUNG

12-07-88
10-06-85
28-12-89
11-06-89
10-11-89
01-01-86
20-01-91
25-12-88
04-04-83
21-01-87
13-05-88
27-07-86
02-06-88
15-01-88
16-04-90
27-09-89
13-05-89
04-05-89
02-04-85
10-04-89
17-08-87
03-06-86
16-06-90
14-03-87
04-06-89
14-04-86
10-10-90
28-02-88
10-08-85
22-06-89
02-08-89
12-02-88
21-11-84
18-05-89
19-07-89
16-04-89
06-11-90
26-07-88
11-06-88
11-05-90
18-09-90
05-12-81
08-02-90

Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.17
3.35
3.92
3.30
3.61
2.81
3.31
3.38
3.30
3.33
3.28
3.25
2.88
3.17
2.85
3.12
3.34
3.31
3.15
3.13
3.29
3.09
3.30
3.06
3.01
2.93
3.71
2.99
2.77
3.08
3.20
3.24
3.41
3.45
3.59
3.57
3.29
3.28
3.69
3.85
2.88
3.09
3.01

1,452
1,453
1,454
1,455
1,456
1,457
1,458
1,459
1,460
1,461
1,462
1,463
1,464
1,465
1,466
1,467
1,468
1,469
1,470
1,471
1,472
1,473
1,474
1,475
1,476
1,477
1,478
1,479
1,480
1,481
1,482
1,483
1,484
1,485
1,486
1,487
1,488
1,489
1,490
1,491
1,492
1,493
1,494

1638543150
1987420148
1437179007
1391801152
1961605539
2030190570
1103571962
1867708996
1607435478
1441203931
1644013252
1985024064
1131992077
1140956217
1192139377
1076227140
1468203193
1489982841
1001898167
1489871121
1381826091
2127561168
1171144506
1274723022
2132933423
1508690208
2043421517
1793567730
1562823778
1186964159
1250096393
1727817176
1311772197
2007833538
1132782249
1382387046
2015868718
1791020839
2035585263
1810709684
1507926024
1857105967
1851799444

54103500543
54103500552
54103500569
54103500578
54103500587
54103500596
54103500605
54103500614
54103500623
54103500632
54103500649
54103500658
54103500667
54103500676
54103500685
54103500694
54103500703
54103500712
54103500729
54103500738
54103500747
54103500756
54103500765
54103500774
54103500783
54103500792
54103500809
54103500818
54103500827
54103500836
54103500845
54103500854
54103500863
54103500872
54103500889
54103500898
54103500907
54103500916
54103500925
54103500934
54103500943
54103500952
54103500969

SINTA WESTIKA PUTRI


DIAN KURNIA SARI
MARSISKA JUWITA
FEBRIZA NANDA
SEPTO BERMADI
PUJO MUDIYATMO
NOVIYENDRA
GUSRINI YEZA
DANI FIRMANSYAH
PRIMA JENIA SISCA
SARI FITRIA
ENTI SUMARNI
DEDI SAPUTRA
SISWARNI
MITA OKTAVIA KARISMA
ROBBIE PISANCHE
ALES PURWANTO SIMARMATA
RISKI NODINATA
SALMA AFRIA
GUSTI FARYA SASTRA
SUCI MULYA
NOVEL SURYADI
SHINTA WIDYA
SRI JULITA
ARISKA SY
FITRIA OKTAVIANI
ALEK CHANDRA
LISA FEBRIANTI
FERRINHO ARMEN
SYOFIAN SOFANI
SYLVIA PRIMAPUTRI
SARI RAHMA PUTRI
AIRY ANANDITA PUTRI
HARRY RAMA PRAHARA
MAHENDRA
ANNISA PRATIWY SUWANDI
RENI AFRIANI
NASHIF ROMI HANJAYA
FITRI YANI
RENI HARTATI
AYU SISKA
EVA VITRI
LEVENI

SUMANI
ALAHAN PANJANG
TANJUNG BATU
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
AMPANG PULAI
SUBANG
SOLOK
PADANG
SARIK ALAHAN TIGO
SOLOK
SUNGAI LANDEH
SOLOK
TALANG
SOLOK
SOLOK
LUBUK JAYA
KOTO BARU
SOLOK
LAING
SOLOK
KOTO BARU
SOLOK
SOLOK
AIR JERNIH
SOLOK
BUKITTINGGI
BATANG HARI
PAYAKUMBUH
SOLOK
PADANG PANJANG
SOLOK
MEDAN
PADANG
JAMBI
KAYU ARO
PEKONINA
JAMBI
PADANG
LUNDANG
LUNDANG

21-05-87
30-08-89
29-03-88
27-06-86
17-09-79
16-09-84
26-11-81
18-08-88
29-12-84
18-10-86
12-07-86
15-08-87
18-09-87
05-06-83
28-10-84
04-03-87
16-05-90
18-09-90
21-01-89
02-08-83
09-12-84
14-04-84
25-11-83
19-07-87
22-02-88
10-10-88
26-03-82
25-02-86
11-12-80
05-10-86
20-09-89
06-12-86
03-11-89
14-05-88
27-07-85
01-05-90
27-10-90
11-03-80
17-05-88
09-06-83
05-07-87
11-07-85
14-03-84

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.19
3.38
3.23
2.80
3.15
2.92
3.06
3.26
3.10
3.22
3.16
3.23
3.00
3.16
3.31
3.37
2.94
3.18
3.58
2.88
3.21
2.98
3.23
3.26
3.25
3.40
2.72
3.33
2.81
3.31
3.25
3.45
3.26
2.82
3.03
3.04
3.33
3.28
3.25
3.44
2.91
3.03
2.90

1,495
1,496
1,497
1,498
1,499
1,500
1,501
1,502
1,503
1,504
1,505
1,506
1,507
1,508
1,509
1,510
1,511
1,512
1,513
1,514
1,515
1,516
1,517
1,518
1,519
1,520
1,521
1,522
1,523
1,524
1,525
1,526
1,527
1,528
1,529
1,530
1,531
1,532
1,533
1,534
1,535
1,536
1,537

1623590128
1327296121
1240823199
1092350833
1409972291
1701532031
1432676523
2134408621
1826057415
1865502034
1855757668
1907787951
1539949606
1726412459
1330913567
2010779449
1766582944
1780072966
1417780561
1374126248
1953793315
2099472625
1798093365
1972421823
1360764063
1551586497
1670199412
1703283768
1768741045
1619987297
2116082088
1402737653
1548329958
1428551718
1707513337
1701074787
1946672979
1890605009
1895281898
1075466712
1798685946
1087093122
1903664005

54103500978
54103500987
54103500996
54103501005
54103501014
54103501023
54103501032
54103501049
54103501058
54103501067
54103501076
54103501085
54103501094
54103501103
54103501112
54103501129
54103501138
54103501147
54103501156
54103501165
54103501174
54103501183
54103501192
54103501209
54103501218
54103501227
54103501236
54103501245
54103501254
54103501263
54103501272
54103501289
54103501298
54103501307
54103501316
54103501325
54103501334
54103501343
54103501352
54103501369
54103501378
54103501387
54103501396

EDRIAL
MUTIA TRINANDA
SRI LESTARI
MEDYA SISKA
SRI KUSUMA
MUHAMMAD IRWANSYAH
LELY SURYANI BATUBARA
ANGEL INDAH PERMATA
TIKHA YULIFANI
DESI AFRIYANTI
JIHAN MELASARI
DANU ISNADI
MERI FEBRIA EKA NINGSIH
NASRIL
AHMAD DUMYADI
ISRA MAYENI
RINA OKTAVIOLA
SARTIKA
ISLAMIDINA
PUPUT ANIPON
ADRIANI
NUZUL FIRMAN
KURATA AYUN SYAM
FEBRI ANRIO
LOLI TRANSISKA
LIBRERI SUKMA SUPARMAN
MELDA QORIAH
MARZAINI
YUL SUSILAWATI
DONALDI R
MARYUDI SAPUTRA
YESSI ISRAMELDA
NOFRIAL HAFIZ
OKTAVIANA SARI
ALIYUL AKBAR
NUNUNG INDRA YENI
DELFI RIATI
DESI SUSANTI
NAFRINAL
GATRA SEKAR PUTRA
DEFNI SUARDI
RIRI ISNAINI LESTARI
MARDIYONTO

BUKITTINGGI
LUBUK SIKAPING
SUKOHARJO
PADANG
KOTO IMAN
RAWANG
TAMBANG KALUANG
PADANG
MUARALABUH
KOTO BARU
JAKARTA
BALAI AHAD
PADANG
LADANG KONSI
SANING BAKAR
PADANG
BENDANG
TANJUNG PAUH
SOLOK
SOLOK
PADANG
SUMANI
PARIT
PEKAN SELASA
SUNGAI RAMBUN
PAINAN
SOLOK
SIPOTU
PULAKEK
BATANG LAWE
SIPOTU
BATANG LAWE
ALAI SAKO
PASIR TALANG
MUARA LABUH
BANGUN REJO
RIMBO TANGAH
PAKAN RABAA
GARABAK DATA
KERINCI
CUPAK
SUNGAI DURIAN
SUNGAI SUNGKAI

21-11-82
21-01-84
06-04-81
09-05-82
12-12-84
21-05-89
22-10-86
13-07-88
13-06-89
09-08-84
14-04-89
24-10-86
02-03-89
09-02-84
10-08-88
26-04-88
27-10-79
16-07-89
22-02-87
05-06-90
08-05-89
04-05-88
18-08-89
28-02-84
22-09-85
04-10-88
14-12-89
24-03-85
07-10-84
06-12-86
01-03-90
22-01-79
05-11-86
01-10-89
18-09-88
06-01-92
24-04-87
01-12-83
28-12-87
28-08-87
02-06-84
18-05-85
16-02-89

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria

2.77
2.70
3.31
3.23
3.23
3.34
2.92
2.97
3.48
3.34
2.90
3.18
3.20
3.20
3.21
3.08
3.01
3.13
3.12
3.37
3.10
2.96
3.25
3.45
3.77
3.30
3.73
3.23
3.35
3.03
3.21
3.48
3.25
3.60
3.02
3.50
3.27
3.15
3.03
3.06
3.35
3.08
2.98

1,538
1,539
1,540
1,541
1,542
1,543
1,544
1,545
1,546
1,547
1,548
1,549
1,550
1,551
1,552
1,553
1,554
1,555
1,556
1,557
1,558
1,559
1,560
1,561
1,562
1,563
1,564
1,565
1,566
1,567
1,568
1,569
1,570
1,571
1,572
1,573
1,574
1,575
1,576
1,577
1,578
1,579
1,580

1010159387
1142268648
1335649211
1063218836
2097950787
1686691753
1562256901
1614915911
1810202859
1603535079
1328843109
1756856980
2061327106
1457711586
1318852354
2064185029
1663634117
1497333992
1575227339
1909572566
1314116021
1686893312
1787546449
1802689849
1425923505
1248095617
1016764949
2057108613
1017547451
1563518563
1630297035
1633026089
1633109291
1537035068
1705429869
1662658095
1978153927
2140135239
1735290665
1642942462
1355778791
2119584514
2120207045

54103501405
54103501414
54103501423
54103501432
54103501449
54103501458
54103501467
54103501476
54103501485
54103501494
54103501503
54103501512
54103501529
54103501538
54103501547
54103501556
54103501565
54103501574
54103501583
54103501592
54103501609
54103501618
54103501627
54103501636
54103501645
54103501654
54103501663
54103501672
54103501689
54103501698
54103501707
54103501716
54103501725
54103501734
54103501743
54103501752
54103501769
54103501778
54103501787
54103501796
54103501805
54103501814
54103501823

LIZA STOVIA
MARIA PUSPA DEWI
MASWARDI
SEIKA GEMALA SARI
ARIF
ROLI AGUISMAN
NOVI EKA PUTRI
ENDANG SISWANTI
YASRI
YODI TRIYANTO
NOFRIADI
WIDYA RAMANITA
ZENYLAF OKTORA
INDAH PURNAMA SARI
RENNY NILASARI
DELFI SUMARNO
SRI NANDA UTAMI
WITRAYENI
CUSRUHOVA
NELWIZA NAZAR
MAHARANI SARIASIH
EGA BULIFAR
SARI AFRIYENI
RENO GUSRIAWAN
ADILA REKRIYALDI
FITRI MULYANI
KIKI MARIA NOVITA
GUSMITA SARI
RENI OKTARIYANTI
NOPRIANIS
DEPI ZULMADI
BURMAN
INDRA SETIADI
MERISA HERLIANA
AULIA BUDIMAN
DESI YULIANA EKA PUTRI
DESRA SUMARDI
NURLEV AVANA
WAHYU PURNAMA ASKAR
AFRIKA DEWI
DENI VADILA MELSA
NANO ROMANTO
ARLIATI

PRINGSEWU
GERABAK DATA
PULAU KARAM
MUARA PANAS
LAMBAH
PADANG
JAKARTA
GUMARANG
ABAI
JAWI-JAWI
GUGUK
TJ BINGKUNG
PADANG
PAINAN
SOLOK
KOTO BARU
GUGUK
KAMPUNG BATU
TALANG
SURIAN
KAYU ARO
SOLOK
SOLOK
PULAKEK
MUARALABUH
SUNGAI LAMBAI
PADANG
KOTO BERAPAK
SOLOK
PEMATANG PANJANG
KERINCI
SARIAK ALAHAN TIGO
JAMBI
SOLOK
KEPALA BUKIT
AIR DINGIN TIMUR
SANIANG BAKAR
SALIMPAT
MUARA PANAS
PADANG
KOTO BARU
SUMANI
SUNGAI PADI

21-11-81
23-10-88
10-06-79
03-12-89
12-07-84
25-08-83
06-11-86
31-07-90
28-01-87
30-08-86
18-11-86
27-04-89
13-10-87
24-08-85
02-07-85
07-09-87
09-05-87
09-05-87
05-09-79
28-05-82
28-12-86
30-03-87
15-04-88
25-08-88
28-04-86
23-07-82
01-11-87
06-08-88
27-10-89
14-11-89
29-03-80
10-05-85
25-11-85
20-05-89
23-12-88
10-12-88
02-12-86
29-04-88
12-06-90
07-04-79
31-12-90
21-12-85
08-09-85

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

2.86
3.44
3.15
3.95
3.33
3.00
3.12
2.90
2.91
3.05
3.38
2.90
2.83
2.93
3.32
3.07
3.67
3.02
3.17
3.03
3.24
3.21
3.52
3.52
3.10
3.18
3.56
3.03
3.39
3.19
3.02
3.22
2.82
3.67
3.12
3.71
3.71
3.04
3.06
3.41
3.12
2.78
3.00

1,581
1,582
1,583
1,584
1,585
1,586
1,587
1,588
1,589
1,590
1,591
1,592
1,593
1,594
1,595
1,596
1,597
1,598
1,599
1,600
1,601
1,602
1,603
1,604
1,605
1,606
1,607
1,608
1,609
1,610
1,611
1,612
1,613
1,614
1,615
1,616
1,617
1,618
1,619
1,620
1,621
1,622
1,623

1393846383
1404455031
2141447151
1702441855
1676655181
1354987317
1477087356
1364708441
1770502616
2082428428
1508647569
1061102617
1808421233
1782999907
1893870062
1455721895
1577350460
2002940551
1191283275
2069236360
1457855523
1794011793
1804386443
1447407223
1087254588
1667652304
2088430813
1485544577
1786532995
2142974978
1310987154
1237197187
1136716043
1072884420
1213894963
1916372405
1495172131
1422527587
1905383997
1540196530
1400195378
2112780408
1467412776

54103501832
54103501849
54103501858
54103501867
54103501876
54103501885
54103501894
54103501903
54103501912
54103501929
54103501938
54103501947
54103501956
54103501965
54103501974
54103501983
54103501992
54103502009
54103502018
54103502027
54103502036
54103502045
54103502054
54103502063
54103502072
54103502089
54103502098
54103502107
54103502116
54103502125
54103502134
54103502143
54103502152
54103502169
54103502178
54103502187
54103502196
54103502205
54103502214
54103502223
54103502232
54103502249
54103502258

LARA VEBRIZON
MARSIKA SEPYANDA
ASRINA
FITRI YENI
WAHDANIA
PUSPITA ANGGRAINI
EVA NOFRIANTI
INDAH RAHMAH DINI
ENDANG PUTRA
NOFI YANTI
HAIRUL
RONI HANDA YANI
ZAKIAH SARDI
ENI MARLITA
SRI AGUSTI
MICE ANGELASARI
YOSSE SRIVERA GUSTI
RENI TRIS YENI
SISKA YENI
DEDEK SYAHPUTRA
MEDI FIKRI
DESNIATI
RIKO ARISANDI
REFNITA
PETBRIYANTO
RINDU SATRIA
MAHDALENA
SRINADIA MUHAYUMI
ZULKARNAINI
SELVI ANDRIANIS
ROBERTO AKDA KARISMA
WULAN ANANDA MELATI PUTRI
RIRI IRA YENI
ELGA FEBRINA
YULVIA SARI
NENDRA WATI
NURKHALIS
YESI ESTAFIZA
JAYANTI NOLA SARI
YULI HASNIDA
JAYANI ISRANERI
YAPRAWANTO
SISKA WANDA ANITA

PADANG
SOLOK
DUSUN TANGAH
SAWAHLUNTO
SOLOK
PASAR MUARA LABUH
ABAI SIAT
SOLOK
KOTO BARU
JAMBI
SITAPUS
PARAK GADANG
ALAHAN PANJANG
SUNGAI DUO
PASIR TALANG
MUARA LABUH
SALIMPAT
KASANG
BUKIT BAIS
BANGKINANG
TALANG BABUNGO
TALANG
MEDAN
PULAU PANJANG
KOTO PANJANG
PADANG
AIR DINGIN TIMUR
BARIANG RAO-RAO
PEKAN SELASA
MUARA LABUH
SOLOK
PADANG
PINANG SINAWA
KEBUN BARU
PADANG
ULU SULITI - SOLOK SELATAN
PANCUNG TEBAL
LOLO
PADANG TUJUH
BSM PASIR TALANG
LUBUK GADANG
PANDUNG
LOLO

01-02-87
15-09-87
02-02-86
05-10-89
23-05-88
13-02-87
30-11-83
18-12-90
12-12-87
15-11-82
14-07-87
11-09-88
01-08-88
03-11-87
22-08-86
23-10-88
20-08-87
30-09-88
08-10-90
23-07-89
17-08-89
22-12-90
25-11-86
15-06-84
30-12-89
09-02-86
03-07-84
28-02-88
21-08-83
23-08-89
30-11-88
25-10-90
24-08-83
09-02-88
25-07-89
27-06-85
06-06-85
06-06-85
17-01-90
23-07-87
02-01-87
25-05-83
24-04-85

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

3.04
3.31
3.06
3.66
3.58
3.17
2.83
3.68
3.07
2.95
3.15
3.20
3.60
3.20
3.29
3.07
3.16
3.31
3.52
3.37
3.42
3.49
3.19
2.87
3.18
3.18
3.18
2.88
3.12
3.52
3.08
3.21
3.09
3.07
2.94
3.34
3.12
2.89
3.07
3.43
3.23
3.05
3.26

1,624
1,625
1,626
1,627
1,628
1,629
1,630
1,631

1736954758
1928398997
1715721494
1623913413
1025101655
1297082531
1365534218
1701170309

54103502267
54103502276
54103502285
54103502294
54103502303
54103502312
54103502329
54103502338

SRI WAHYU NINGSIH


OKTARIANTO
RISTA MURNI
RIDWAN YUMARTI
ISNANIAH
SRIWIDIASTUTI
DENA PITRIA
DESRITA RENDAWATI

KAMPUNG TERANDAM
KOTO GADANG
PULAU PANJANG
KOTO BERAPAK
AIR JERNIH
BATANG LIMPAUNG
KAMPUNG DALAM
SIMPANG TIGO

02-12-88
01-10-87
12-05-87
20-04-86
17-09-86
01-05-85
20-02-90
20-12-86

Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.36
3.29
3.25
3.00
3.27
2.78
3.58
3.16

1,632
1,633
1,634
1,635
1,636
1,637
1,638
1,639
1,640
1,641
1,642
1,643
1,644
1,645
1,646
1,647
1,648
1,649
1,650
1,651
1,652
1,653
1,654
1,655
1,656
1,657
1,658
1,659
1,660
1,661
1,662
1,663
1,664
1,665

1826457541
1703471561
1742181378
1980046807
1438701520
1453056834
1389341367
1559095987
2056786602
1966890092
1802039771
1295508383
1751836687
1675693544
1684520905
1495251781
1230661904
1459775137
1231880375
1804864922
1266096356
1920722379
1927821533
1683226118
1540608111
1225160412
2057490458
1927811766
1609200944
1410835388
2107693895
1468044172
1776870855
1465671807

54103502347
54103502356
54103502365
54103502374
54103502383
54103502392
54103502409
54103502418
54103502427
54103502436
54103502445
54103502454
54103502463
54103502472
54103502489
54103502498
54103502507
54103502516
54103502525
54103502534
54103502543
54103502552
54103502569
54103502578
54103502587
54103502596
54103502605
54103502614
54103502623
54103502632
54103502649
54103502658
54103502667
54103502676

NOFRIDAYENTI
YEFRI HARYANTO
FAUZI
RESI YOHANA MARTATI
HUSNUL HABIBI
SRIWAHYU ZET
ALMISYAH PUTRI
RISTA SUSANTI
INDRA YESI
DAVID YOVINALDO
SHELVI MILANDA KARISMA
LIZATAFRIYANTI
MISKA MURNI
DESNIYENTI
RAHMI CHALIDA
EKY HARJONI
ESKA PUTRI
MEINY IRMA YENNY
VIVI FAKHRIA
WELVIDANI
NURHABIBAH
IRFANI ULFA
VANDHI CASPIN JAMIL
LIZA SARI
RAHMAD RAHMADAN
PURIE EKAL MAULANA
BOBY OLVIANDA JAMIL
SHALLY NOVRINA ULVIA
NOVIA ARDILA
CERIA FERTA RUSARI
RIFKA PUTRI ANDAYANI
WINDA AMELIA
TRI MARTA KUSUMA
KEMBANG ROSI

SIMPANG TIGO LUBUK MALAKO


KOTO DIAN
LUBUK JAYA
TALANG
KAMPUNG DALAM
PADANG
BARIANG RAWO-RAWO
GUNUNG BERANTAI
PULAU PANJANG
BATUSANGKAR
SOLOK
SOLOK
SURIAN
KOTA SOLOK
SURIAN
BUKIT CALIK
BATUSANGKAR
PADANG
TALANG BABUNGO
ALAHAN PANJANG
AIR DINGIN TIMUR
PADANG
SOLOK
PADANG
PADANG
PADANG
SOLOK
PADANG
SANING BAKAR
LAKITAN
PADANG
PULAU BURUNG
PARIAMAN
PADANG

13-01-83
05-01-85
18-03-89
07-03-90
01-04-90
02-02-90
08-12-86
18-08-87
26-07-79
04-01-88
20-09-87
14-10-86
03-05-86
20-12-91
13-09-85
14-04-85
15-01-89
14-03-83
13-02-89
24-12-89
10-05-83
06-10-85
02-09-88
17-08-80
11-04-89
11-10-89
22-10-90
08-11-86
20-11-89
28-01-91
09-01-89
09-11-88
30-03-85
23-11-85

Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

3.06
3.65
3.47
3.42
3.29
3.29
3.36
3.05
3.00
3.11
3.26
3.39
3.38
3.28
3.07
3.67
3.38
2.72
3.56
3.30
2.95
3.01
3.08
2.72
3.34
3.20
2.91
3.20
3.57
2.98
3.58
3.16
2.82
3.28

1,666
1,667
1,668
1,669
1,670
1,671
1,672
1,673
1,674
1,675
1,676
1,677
1,678
1,679
1,680
1,681
1,682
1,683
1,684
1,685
1,686
1,687
1,688
1,689
1,690
1,691
1,692
1,693
1,694
1,695
1,696
1,697
1,698
1,699
1,700
1,701
1,702
1,703
1,704
1,705
1,706
1,707
1,708

1437013553
1695521934
2107276530
1515871861
1905806558
1902510997
1570579435
1772650383
1781222427
1945075695
1331711963
1485578739
1769086577
1194718394
1286257603
1454864803
1850009194
2069539544
1901499772
2103408907
1354373640
1061949651
1233524719
1489275853
1331499866
1132085692
1510906024
2080498164
1144192078
1505645725
1525338454
1309811730
1464120360
1461926739
1710916436
2019120918
1778503024
1900805621
1712655619
1821366389
1484452622
1726247041
2028762472

54103502685
54103502694
54103502703
54103502712
54103502729
54103502738
54103502747
54103502756
54103502765
54103502774
54103502783
54103502792
54103502809
54103502818
54103502827
54103502836
54103502845
54103502854
54103502863
54103502872
54103502889
54103502898
54103502907
54103502916
54103502925
54103502934
54103502943
54103502952
54103502969
54103502978
54103502987
54103502996
54103503005
54103503014
54103503023
54103503032
54103503049
54103503058
54103503067
54103503076
54103503085
54103503094
54103503103

NELIWATI
YENI SISWITA
MALFIN HARIADI
CHUFI ELFA GHANI
DONI RIANTO
HILDA ELKHAIMA PUTRI
SISKA SYAFPUTRI
ARIF YURIANTO
RINA DESFITRA
YUDHA NOVANDRI
SISKA EFRIWITA
AFRI VIVI LISMA
DWI VEBBY MAZDHA
RELI ASMAR
RAHMADENI HARISKA
RAHMADENA HARISKA
MAYA RAHMA YANI
OKE WIDODO
RIKA YOLANDA
RISA DWI KURNIATI
RAHMI ARSYI YENNI
YULHAN
EKA PUTRI PRIMASARI
WAYUDI ADE PUTRA
DETTY ERVITA
QORI FAUZIAH
HIDAYATIL KURNIA
ALEX SURYA ATMAJA
EKA MAYASARI
GESTY
APRI SUWENI
EDI ERIANTO
MELANI
HERLANY MARYES
MEGA TETCHER
IRA WIDIASTUTI
AMELIA ALWISARAMDANI AMRIL
RIKA KURNIA
HELPI SISTA
SANTI VIRGO
JUNIWARTI
RAHAYU YULIA
DIANA PURNAMA SARI

DURIANTINGGI
PULAU PUNJUNG
PADANG
PADANG
KOTA SOLOK
TANJUNG GADANG
ACEH
TANJUNG BALIK
SUMANI
PARIAMAN
SAWAHLUNTO
SOLOK
KINARI
KOTO HILALANG
SUMANI
SUMANI
TALANG
PADANG BENAI
SUMANI
PADANG
SOLOK
SOLOK
PARIAMAN
SUMANI
PARIAMAN
PADANG
PADANG
KAMBANG
PADANG
SOLOK
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
BARUNG BARUNG BALANTAI
PADANG
PADANG
KUNCIR
SOLOK
TALANG
SUMANI
PADANG
PADANG

05-04-80
27-07-84
04-05-82
22-04-87
01-07-86
15-05-87
27-06-85
16-12-87
06-12-89
08-11-85
15-09-86
19-04-84
13-07-89
16-01-88
15-04-90
15-04-90
20-10-87
10-10-87
02-01-84
05-03-91
21-12-86
24-07-83
16-06-90
08-03-90
04-01-88
28-02-91
13-06-88
03-09-87
04-03-80
15-06-91
08-04-87
09-12-83
27-02-89
31-03-81
02-06-89
28-08-80
29-04-87
01-01-89
28-10-86
16-02-88
18-06-85
29-07-86
03-10-90

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.06
3.43
3.28
3.30
3.00
2.97
2.79
3.48
3.30
2.77
3.06
3.17
3.32
3.36
3.36
3.47
3.38
3.19
3.14
3.39
3.39
3.02
3.35
3.18
3.39
3.35
3.09
2.87
2.92
3.54
2.89
3.41
3.55
2.86
2.88
3.00
2.93
3.46
2.96
3.48
3.61
3.38
3.27

1,709
1,710
1,711
1,712
1,713
1,714
1,715
1,716
1,717
1,718
1,719
1,720
1,721
1,722
1,723
1,724
1,725
1,726
1,727
1,728
1,729
1,730
1,731
1,732
1,733
1,734
1,735
1,736
1,737
1,738
1,739
1,740
1,741
1,742
1,743
1,744
1,745
1,746
1,747
1,748
1,749
1,750
1,751

1690672845
1425737080
1818904761
1094923861
1390598754
1354290034
1841584848
1801466513
2059608974
2021497301
1746458747
2102476508
1670479406
1826519097
1597489710
1952718880
2028667399
1786058117
1721568317
1143390666
1976837665
1852835529
2034185677
1426918143
1995678104
1260326252
1830788070
2056335992
1027927956
1562289649
1184324780
2082223930
1555357504
1299199501
2142224027
2103480875
1565499929
2123920300
1556378837
1970476593
1775106551
1620475819
1457130503

54103503112
54103503129
54103503138
54103503147
54103503156
54103503165
54103503174
54103503183
54103503192
54103503209
54103503218
54103503227
54103503236
54103503245
54103503254
54103503263
54103503272
54103503289
54103503298
54103503307
54103503316
54103503334
54103503343
54103503352
54103503369
54103503378
54103503387
54103503396
54103503405
54103503414
54103503423
54103503432
54103503449
54103503458
54103503467
54103503476
54103503485
54103503494
54103503503
54103503512
54103503529
54103503538
54103503547

DESRA MASRIDA
RIRIEN KATHERINA HERIYOS
EZI SOVIA
ENDA FEBRINA
DESI KASMIRA
RENNY SURYA DASRUL
ROZI OKTA CANDRA
YATRI NINGSIH
IRFAN DANI
febrianda yenni syafei
SURYANI
AHSANUL BIN ZAINI
LUSI SUMARNI
NAZRIL HADI
IKHLAS
FAUZA HIJRIATI
DINAL UTAMA SUARDI
YUNI SYARIANIS
LIDYA SUSANTI
ALWI SURYA
IDFARENI
OLFAN FUARY
RETNO WULANDARI
HUTRI MARDEKAWATI
DIRA SYAMNIKA
RIRI NURHADI
DEFNI ARYANI
LUSI KUMALA SARI
YUNI ANGGRAINI
YOSSI HASRUL
SRI WAHYUNIARTI
RIKA DWI PERMATA SARI
LIZA SILVIA
RINGGA THAFIRA
LILA TANZILA
JELMIA DONA
MAIYURIS
LINDA PUSPITA SARI
LINDA KURNIA ZEGA
SILFIA ANDRE
TRI HANDAYANI
NEFRITA
FADILA RAMADHANI

SIBERAMBANG
PADANG
SIGUNTUR MUDA
BUKITTINGGI
MEDAN
PADANG
KOTO BARU
CUPAK
PARIAMAN
PADANG
PASAR KUOK
PADANG
PEMATANG PANJANG
TINGGIRAN HILIR
KOTO TUO
KOTO AGUNG
PADANG
BUKIT TANDANG
BUKITTINGGI
KOTA SOLOK
BUKITTINGGI
PADANG
SOLOK
KOTA SOLOK
PADANG
SUNGAI KAMBUT
PADANG
KOTA SOLOK
KOTA SOLOK
PADANG
SOLOK
PADANG
KOTO SANI
JAKARTA
KINARI
PADANG
PANINGGAHAN
MUARA PANAS
PADANG
SOLOK
PADANG
KOTA SOLOK
KOTO BERAPAK

18-12-90
06-08-89
30-09-88
26-02-87
08-07-82
31-10-88
28-10-89
03-03-87
14-11-87
19-02-88
08-07-89
09-05-84
03-11-84
28-04-88
24-11-90
14-08-88
06-05-85
20-06-90
17-10-83
06-07-89
17-10-81
10-02-88
07-02-89
17-08-88
21-07-87
02-06-87
01-12-88
15-05-87
22-06-87
02-04-86
15-06-87
08-09-85
13-11-84
23-05-87
14-06-86
19-11-81
19-05-86
29-08-85
29-06-84
10-04-89
02-07-83
16-11-81
15-06-86

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.16
3.28
3.12
2.82
3.26
3.18
3.15
3.31
3.20
2.92
3.03
2.83
3.19
3.35
3.22
3.47
2.83
3.67
3.05
3.55
2.92
2.80
3.11
3.73
3.12
3.09
3.42
3.25
2.85
3.00
3.40
2.99
3.25
3.05
3.28
3.24
3.16
3.12
3.47
3.51
2.80
3.35
3.30

1,752
1,753
1,754
1,755
1,756
1,757
1,758
1,759
1,760
1,761
1,762
1,763
1,764
1,765
1,766
1,767
1,768
1,769
1,770
1,771
1,772
1,773
1,774
1,775
1,776
1,777
1,778
1,779
1,780
1,781
1,782
1,783
1,784
1,785
1,786
1,787
1,788
1,789
1,790
1,791
1,792
1,793
1,794

1499544564
1173724177
2047038964
1555997752
1780759959
1810344405
1624481112
1399723781
1541205210
1791131887
1330213112
2073594026
2013893448
1551404172
1652720855
1733675708
1570544460
1523440892
1272504889
1389654751
1905481078
1320908929
1608321382
1855036740
1269162430
1378093667
1694965308
1959798741
2010899016
2066397875
1510478927
1668268423
1356407171
1259376229
1577151943
1660348529
1381272921
1407919181
1912933856
1782708314
1433774012
1529233736
1735792663

54103503556
54103503565
54103503574
54103503583
54103503592
54103503609
54103503618
54103503627
54103503636
54103503645
54103503654
54103503663
54103503672
54103503689
54103503698
54103503707
54103503716
54103503725
54103503734
54103503743
54103503752
54103503769
54103503778
54103503787
54103503796
54103503805
54103503814
54103503823
54103503832
54103503849
54103503858
54103503867
54103503876
54103503885
54103503894
54103503903
54103503912
54103503929
54103503938
54103503947
54103503956
54103503965
54103503974

ROVEL HANDRI
NONA NENGSIH
ERICH ASTRAWINATA
HIRRA AGUSTINA
SEFIEN FITRI
RIA YANITA
STEFINA MAXIMOVNA
SALMI DESTIAWAN
RAHMIL HUSNA
LINA FITRIANI
M KAMIL BURT LOLEK
AANNOVA HARYANI
IKEE FIORA
ANA WAHIDA
LIFIA RAHAYU
Arnovendi
INDAH MARIZA SARI
MEIRA PUTRI
LILID WULANDARI
EDO PRAMANA PUTRA
VIO SUANARA
SHELSI D ERIESTA
LILI WAHYUNI
UCI YUNIKA
RAHAYU MARDA SARI
RAHMI ASRITA
DELLY SEFRIYENI
MELVIANTIKA
MINDA FEBRIANTI
HAVID HUMARDANI
PIPIN JANESIA
SETIA PURNAMA SARI
YUNI SYARIASA
RIZKI YULIANDRI
RIKO SAPUTRA
ARIF PRIBADI
ELVIRA DIANA S
RONAL FADLI
RIA JUNI PUTRA
MEGAWATI
ROLANDO YURIZAL
DINI WALDANI
RIKA AMELIA

SUNGAI PAMPAN
GUNUNG MAS
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
MUARA LABUH
PARIAMAN
PADANG
PADANG PANJANG
PAUH KAMBAR
SOLOK
PADANG PANJANG
PADANG
PADANG
PADANG
SOLOK
PADANG
CUPAK
SOLOK
KOTO BARU
TALANG
MEDAN BAIK
PADANG
PAYAKUMBUH
KOTO BARU
PADANG
SIMAWANG
KOTO BARU
PADANG
PANINGGAHAN
PADANG
SAI GUNTUNG
PADANG
PADANG
BUKIT TINGGI
ALAHAN PANJANG
PAYAKUMBUH
PADANG
JAKARTA
TALANG
MUARA LABUH
SUNGAI CUBADAK

08-10-87
05-11-84
25-12-85
17-08-84
07-05-89
05-04-85
03-07-88
30-12-85
25-05-89
05-08-81
09-07-85
12-11-86
14-06-87
15-08-87
04-09-87
01-11-87
12-09-88
08-05-87
06-01-90
30-12-88
02-07-91
26-05-91
09-01-88
06-06-85
02-03-89
08-03-89
13-09-87
21-11-88
11-02-88
24-06-85
12-11-90
28-05-89
26-06-90
19-07-13
10-11-81
12-07-88
14-01-90
12-04-87
02-06-84
20-05-92
09-09-86
27-07-88
26-06-90

Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita

3.27
3.21
3.03
3.13
3.39
3.45
3.17
3.04
3.22
3.35
2.83
3.31
3.00
3.12
3.32
3.17
3.47
2.92
3.38
3.28
3.51
3.34
2.92
2.76
3.55
3.09
3.00
3.08
3.24
2.96
3.55
3.40
3.66
3.08
2.97
3.39
3.52
2.87
3.20
3.54
2.81
3.65
3.38

1,795
1,796
1,797
1,798
1,799
1,800
1,801
1,802
1,803
1,804
1,805
1,806
1,807
1,808
1,809
1,810
1,811
1,812
1,813
1,814
1,815
1,816
1,817
1,818
1,819
1,820
1,821
1,822
1,823
1,824
1,825
1,826
1,827
1,828
1,829
1,830
1,831
1,832
1,833
1,834
1,835
1,836
1,837

1987384110
1398753934
2016997692
1728453286
1498425522
1953169289
1986627870
1770621094
1570317506
1772716809
1353304300
1113594884
1398785541
1747055290
1893889648
1808780655
2084430274
1427555198
1126683037
1577039244
1723959500
1834246444
2072754599
1082166191
2063632622
1719006572
1447331329
1741067550
1011687943
1362548947
1912158275
1612475413
1071269517
1829521335
1383870243
2057197807
1029651826
2091688653
1718858553
1250927563
1453929642
1356804953
1856334604

54103503983
54103503992
54103504009
54103504018
54103504027
54103504036
54103504045
54103504054
54103504063
54103504072
54103504089
54103504098
54103504107
54103504116
54103504125
54103504134
54103504143
54103504152
54103504169
54103504178
54103504187
54103504196
54103504205
54103504214
54103504223
54103504232
54103504249
54103504258
54103504267
54103504276
54103504285
54103504294
54103504303
54103504312
54103504329
54103504338
54103504347
54103504356
54103504365
54103504374
54103504383
54103504392
54103504409

HERMANELLY RAMADHANI
indah zulmita putri
SRI SYAFMANELLY
AIDIL
HARNI DANIATI
YULIA RAHMI
ADMI AFRIMADONA
WIDAYANTI
YURIKE YULITA
RIKA YULIANTI
TOMI WARDANA
DION PRATAMA SAPUTRA
BONA WIRAS SUHAIDA
KHALID USMAN AMIN
LENI DARLINA
RADY FITRANADI
DESWITA HERIYANTI
ILMA HUDALINA FUMASA
MAILENDRA
RISKI HIDAYAT
YOHANDES RAMEL
FRIDITA YANA
II GENSA
DINA WALDANI
Armida
ROCKY SETYA BUDI
RILLY RASIANA
BUDI EKA PUTRA
HARYATI
ARINI MAIZAR
ANNA FAJRIA
RETNA DEWI PURNAMA
RISA NOFELA
ZESWITA
MELIA FITRI ASTUTI
NILA ENDRIANI
RAMADHANI SUCI
SISKA RESTU MULYANI
RAHMA WINNI OKTARI PUTERI
NUR ROPIDAH
PUJI ASTUTI
VICI YENI SYISKA
MULYANI

ALAHAN PANJANG
pariaman
BIARO
PADANG
SUNGAI GERINGGING
PADANG
MUARA LABUH
PAYAKUMBUH
PADANG
CUPAK
PADANG
PADANG
KOTO BARU
KUPANG
SUNGAI JARING
PADANG
BENGKULU
PADANG
PADANG
PADANG
SAWAHLUNTO SIJUNJUNG
PADANG
BATANG KERING
MUARA LABUH
PASAR MAGA
RANTAU PANJANG
SOLOK
SIJUNJUNG
BETUNG KUNING
BUKITTINGGI
MEDAN
PAYAKUMBUH
SUNGAI JERNIH
SOLOK
SOLOK
SOLOK
SOLOK
BENGKULU
SOLOK
HUTATINGGI
PADANG PANJANG
SOLOK
PADANG

29-04-88
20-07-90
06-04-83
27-09-82
25-09-89
07-04-90
03-04-85
11-12-84
28-07-90
08-07-89
20-02-88
29-09-84
27-09-90
24-08-87
20-07-81
25-04-90
06-12-81
26-10-89
31-05-89
21-10-89
25-04-90
01-04-86
12-01-89
27-07-88
18-07-87
15-04-88
29-04-87
04-05-79
12-06-80
05-05-85
11-09-85
16-03-87
10-11-89
13-09-86
08-05-89
23-04-86
06-04-86
19-01-89
06-10-90
09-11-87
29-01-88
21-04-82
22-12-82

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.43
3.11
3.18
3.11
3.14
3.58
2.84
3.46
3.38
3.61
3.11
3.84
3.28
2.73
3.04
3.25
3.20
3.27
3.21
3.18
3.17
3.09
2.96
3.36
3.13
3.65
3.15
3.04
3.25
3.77
3.15
3.42
3.18
3.54
3.74
3.02
3.70
3.01
3.46
3.02
3.18
3.31
2.74

1,838
1,839
1,840
1,841
1,842
1,843
1,844
1,845
1,846
1,847
1,848
1,849
1,850
1,851
1,852
1,853
1,854
1,855
1,856
1,857
1,858
1,859
1,860
1,861
1,862
1,863
1,864
1,865
1,866
1,867
1,868
1,869
1,870
1,871
1,872
1,873
1,874
1,875
1,876
1,877
1,878
1,879
1,880

1549965981
2041113088
1571754704
1849715403
1469440609
1414786227
1410355455
1663186224
1430267557
1928118407
2017108451
1576149773
1622069096
1389394408
1467602072
1578078059
1491593760
1532203294
2038956623
2008015308
1346494920
1829214336
1518290992
1798624818
1429850522
1348024555
2087100632
1163933623
1652376726
1355453912
1792082863
1701068890
1920907457
1347278492
1868327648
1428227598
2136200989
1651507288
2100151734
1414726113
1978083041
1505299390
1614360969

54103504418
54103504427
54103504436
54103504445
54103504454
54103504463
54103504472
54103504489
54103504498
54103504507
54103504516
54103504525
54103504534
54103504543
54103504552
54103504569
54103504578
54103504587
54103504596
54103504605
54103504614
54103504623
54103504632
54103504649
54103504658
54103504667
54103504676
54103504685
54103504694
54103504712
54103504729
54103504738
54103504747
54103504756
54103504765
54103504774
54103504783
54103504792
54103504809
54103504818
54103504827
54103504836
54103504845

LELVIA AZOLA
SERLI JONES
IDRIS KIMI
ARLIS MEDAWATI
SELVIA LASTRI
AIDO FITRA LAMENDES
SILVIA
DONELLA DESVITA
ARMILIA RIZA
HANAFIS
PENI YURNELIS
SRI OKTARINA
DESI RATNA SARI
MIRA OCTARINA
ANTARIA
SILVIA ELVA YANTI
LONA SYOFNIDA
ROSI DARLISA
MELISA SUSANTI
DODI YATUL AKYAR
DESI RENITA
NADIA VELAWINA
YOSI SEFRINA
YENDRAMAIRI
RIKA NOFRIKA
FITRI ANITA
AFRIDONI
YULIZA FITRI
MAIYUSRIKA
RENI NOFRA
MARIES PUTRI NENGSIH
DORA YASTRI
ULYA RAHMI FITRI
DONTI MELANI
ESA NURWIDIANA PUTRI
MELLIKA PUTRI
HAFIZAH
MUTIA TRIANITA
NETRI YENI
NELLA SILVIA
GUSNIWATI
RISMAYANI
RIZKI KURNIADI

SOLOK
BATANG LIMPAUNG
AIR TAWAR
BUKIT TANDANG
LUBUK JAYA
SOLOK
LUNTO
PADANG
PALANGKI
PADANG AMBACANG
SIMANAU
SUNGAI DAREH
PANINGGAHAN
PEMATANG PANJANG
LUBUK TARAB
SEI NYALO
SUNGAI PENUH
PUNGGUNG KASIK
PADANG
BATUSANGKAR
KOLOK
PADANG
BENGKULU
LUAK KAPAU
SUNGAI RAMBUN
LUAK KAPAU
BATANG LIMPAUNG
SUBARANG SULITI
PADANG
SUNGAI BINUANG
LUBUK ALUNG
PAKAN RABAA
MUDIAK LOLO
SURIAN
PADANG
BANCAH
KUBANG
BATANG LIMPAUNG
BIDAR ALAM
KAMBANG
SIKILIR
SIAUR
KERINCI

02-03-86
24-03-89
08-05-87
09-11-89
03-09-86
29-05-87
29-10-86
02-12-86
24-03-83
07-01-84
10-11-85
19-10-91
12-01-88
02-10-86
27-11-84
05-07-89
08-08-84
22-06-86
15-08-86
26-06-81
02-09-82
20-12-89
25-09-89
25-12-85
05-09-89
20-01-85
27-03-86
30-09-88
15-05-85
09-02-88
30-03-88
15-12-89
23-06-86
29-04-85
01-06-89
06-09-89
16-09-88
02-03-90
08-01-85
29-09-86
21-08-90
03-03-83
11-02-88

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria

3.80
3.54
3.46
3.23
3.63
3.06
3.21
3.04
3.03
2.83
3.56
3.55
2.86
3.14
2.91
3.10
2.70
2.97
3.25
3.23
3.48
3.19
3.07
3.21
2.83
3.55
3.02
3.19
2.77
3.35
3.05
3.45
3.46
2.89
3.03
3.43
3.52
3.06
2.86
2.73
3.21
2.88
2.71

1,881
1,882
1,883
1,884
1,885
1,886
1,887
1,888
1,889
1,890
1,891
1,892
1,893
1,894
1,895
1,896
1,897
1,898
1,899
1,900
1,901
1,902

2087059684
2078406408
1438128320
2085583572
1028961558
2034366461
1661933130
1630080166
1956096705
1825685464
1583561219
1472444754
1497466494
1101815552
1178318625
1395554952
1181989782
1520065685
2082585406
1460549117
1930873311
1683319554

54103504854
54103504863
54103504872
54103504889
54103504898
54103504907
54103504916
54103504925
54103504934
54103504943
54103504952
54103504969
54103504978
54103504987
54103504996
54103505005
54103505014
54103505023
54103505032
54103505049
54103505058
54103505067

SRI VIKTI SHAUMITA


WENI YULIZA
NIKE SUCIANDA
NURFAZLIN NOVA
HARTESTY HANDAYANY
RAHMAH ELSI SABRI
WINY HETRI
WINDA VEROWITA
FITRISIA MAIDINA
INDRA NALDI
ERFINA FEBRI
YUNI ERPITA
DINA FITRI WAHYUNI
HERLINDA JANITA
SRI SURYATI
HORIZON MUHAMMAD ILHAM
EKA TRISNA YETTI EDI PUTRI
RENDRA SANJAYA YOFA ZEBUA
LUSI MARIANTI
WAHYUNI MALFERA
DONA JERINALVIA
IRMAZULTICARAHMI

SOLOK
SIGINTIR
KOTO BARU HIANG
MUARA LABUH
MUARO BUNGO
PADANG
BANDUNG
PADANG
PINANG SINAWA
KAMPUNG BARU SAGO
PADANG LAWAS
TARATAK BUKAREH
SUPAYANG
SIKUMBANG
PEMATANG PANJANG
JAKARTA
SOLOK
PADANG
KAMPUNG PALAK
PANYAKALAN
AMBAI ATAS
KOTO SEI TARATAK

05-05-89
06-07-89
19-02-89
12-02-90
03-09-85
23-07-87
07-10-86
10-11-88
16-09-84
23-05-88
08-03-91
11-06-86
20-05-88
27-01-88
20-10-85
11-07-89
12-04-85
25-01-86
26-03-85
18-03-86
20-01-90
22-08-87

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.47
3.38
2.95
3.46
3.20
2.99
3.61
3.06
3.13
3.09
3.46
3.24
3.66
3.38
3.13
3.49
3.03
3.08
2.93
3.10
3.00
3.21

1,903
1,904
1,905
1,906
1,907
1,908
1,909
1,910
1,911
1,912
1,913
1,914
1,915
1,916
1,917
1,918
1,919
1,920
1,921
1,922

1006759439
1820290724
1447093273
2034943365
1644284632
1264538283
1947493917
1171240353
1945252680
1627244749
1630911939
1321683209
1950765141
1858656248
1596864864
1550263479
1871539976
1837673430
1972896916
1757084742

54103505076
54103505085
54103505094
54103505103
54103505112
54103505129
54103505138
54103505147
54103505156
54103505165
54103505174
54103505183
54103505192
54103505209
54103505218
54103505227
54103505236
54103505245
54103505254
54103505263

OFRILLAWARMAN
ARJES HARTOMI
RISPAN DEDI
MESI KOSWITA
DIAN
LENI KUSUMA DEWI
ROSLENTATI
MARCE LESTARI
HEPPY FEBRIA SILVINA
YUNIARTI YULIS
ANDINI PUTRI SYLVIA
PERA WATI
SANTY OKTARINA
VENI TRIANDINI
MEIRIZA DIANA PUTRI
DASMENDI
VINCE SILVIA
DITHA FADILLA
ANDRI SEPRIO EKA PUTRA
HILDA SALMI

TARUNG TARUNG KAB SOLOK


KOTO BARU HIANG
DILAM
PADANG
LUBUK JAYA
PADANG
KAMPUNG BATU
BATU BAJANJANG
SIULAK GEDANG
PADANG
PEKAN SELASA
SURIAN
TALAGO GUNUNG
MUARA LABUH
PADANG
LUBUAK JAYA
BATUSANGKAR
PADANG
SOLOK
LAWANG

20-04-86
18-06-87
11-08-85
24-05-89
20-07-79
07-07-87
01-12-87
21-03-87
09-02-90
04-06-88
01-06-89
31-12-85
19-10-87
17-09-79
21-05-89
20-08-88
13-01-88
30-12-85
25-09-85
07-03-90

Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita

3.23
2.72
3.01
3.48
3.11
3.45
3.34
3.23
3.15
3.47
3.14
2.81
3.28
3.07
3.27
3.11
3.15
3.01
2.73
3.24

1,923
1,924
1,925
1,926
1,927
1,928
1,929
1,930
1,931
1,932
1,933
1,934
1,935
1,936
1,937
1,938
1,939
1,940
1,941
1,942
1,943
1,944
1,945
1,946
1,947
1,948
1,949
1,950
1,951
1,952
1,953
1,954
1,955
1,956
1,957
1,958
1,959

1448041247
1952839807
2133211883
1584049850
1901347233
1961942835
1762939701
1641927646
1565943916
2105048527
2003182233
1550930568
1971159277
1135819535
2124892050
2121823415
1917279244
1818248155
1962060735
1948465617
1628714772
2142837910
1658033540
1097241522
1625243317
1059590697
1467481476
1439636563
1373247312
2088058663
1477429216
2011498436
2011699985
1465222420
2133549073
1030303288
1481779508

54103505272
54103505289
54103505298
54103505307
54103505316
54103505325
54103505334
54103505343
54103505352
54103505369
54103505378
54103505387
54103505396
54103505405
54103505414
54103505423
54103505432
54103505449
54103505458
54103505467
54103505476
54103505485
54103505494
54103505503
54103505512
54103505529
54103505538
54103505547
54103505556
54103505565
54103505583
54103505592
54103505609
54103505618
54103505627
54103505636
54103505645

KHAIRIL AMIR
NOVA KARMILA DEWI
TALSI RITI VERSI
RITA KOMALASARI
SILVIA OKTAFIANI
NOFRIALDI
SAADATAL FAJRI
PUTRI RAHMA SARI
NOVITA SARI
RIZA PUTRI SARMAN
ZULHENDRI
YULIA ESPINDA
KHAIRIYAN NOFRI
DENI MAULANA
JEMI SANDRA SAPUTRA
GENTA ANGRIAWAN
YELVI YENI
BELLY NELTA SYUKRI
YESI ELFIRA
FITRI ANGGRAINI
EDI SURIANTO
RAHMI YULYA AFDA
RIRI YULFIANA
ANDHIKA SARI PUTRI
REFKESNITA
WENNY AGUSMAYANDRA
TANTI YULIZA
YULITA
RUSDIANTO
DILA YUDIARTI
NOMILA SARI
FEBY DEROLY
BISMI RAHMI
SYL QURRATUL AINI
SULASTRI PURWANTI
RAHMAJUNITA
SANTI MARLINA

1,960
1,961
1,962
1,963
1,964

1889915528
2067346900
1743303988
1688501398
1782647298

54103505654
54103505663
54103505672
54103505689
54103505698

YANRI FIRDAUS
HAMDI
RAHAYU AULIA
FEBI RINALDO
HUSNUL FAJRI ARDI

MUARA LABUH
PADANG PANJANG
PADANG
KAMPAI
PASA DAMA
TALANG BABUNGO
TARATAK GALUNDI
PARIAMAN
BENGKULU
SUNGAI LIMAU
PADANG PANJANG
LADANG LAWEH
SIPOTU
PANAI PASIR TALANG
SIALANG GAUNG
TARATAK BARU
PADANG CUPAK
MUARA LABUH
PADANG
SOLOK
SURIAN
PULAU PUNJUNG
MPL
PADANG
LUBUK JAYA
BUNGA PASANG
TALANG BABUNGO
KOTO TUO
LUAK KAPAU
TALANG BABUNGO
KAMPUNG NAN LIMO
BATUSANGKAR
MUARA TEBO
PAKAN RABAA
SUNGAI DUO
TALUK
MATO AIA
MATO AIA SUNGAI PAGU
SOLSEL
LIMA BADAK
PEKAN SELASA
BATU BAJANJANG
PARIAMAN

09-11-81
01-10-86
18-07-84
21-09-82
20-10-88
15-11-88
24-11-85
12-05-90
02-11-84
06-12-88
25-07-89
15-12-91
09-11-88
23-12-13
19-10-85
29-06-89
14-01-88
26-09-89
15-01-88
22-06-85
08-12-80
16-05-87
09-01-89
17-12-86
25-12-82
01-09-87
28-03-13
04-06-87
08-06-87
07-08-87
22-11-90
27-08-87
20-12-89
04-09-89
12-01-86
26-06-86
16-03-89

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.06
3.17
2.73
2.75
3.43
3.21
3.19
3.40
3.09
3.28
3.43
3.44
3.03
2.97
2.79
2.74
2.77
2.77
3.42
3.27
2.85
3.12
3.14
3.36
3.08
3.42
3.16
2.95
2.78
2.96
3.54
3.00
3.11
3.05
3.13
3.17
3.25

17-01-89
18-03-89
01-09-88
12-12-89
01-12-86

Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria

3.20
3.55
3.40
3.17
3.00

1,965
1,966
1,967
1,968
1,969
1,970
1,971
1,972
1,973
1,974
1,975
1,976
1,977
1,978
1,979
1,980
1,981
1,982
1,983
1,984
1,985
1,986
1,987
1,988
1,989
1,990
1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007

1354670095
2092093393
1639421300
1305245948
2068479176
2023335233
1385339529
1174737439
1173607015
1473118723
1894357732
1135202560
1624798776
1753418329
1442839080
1629409025
1509353420
2015455973
1626736607
2004186407
1832654431
2147094944
1300492057
1599347750
1790415338
1519240155
1750172445
1130820995
2006833298
2121679643
1388820484
1644525545
1260600457
1851776276
1055615161
1309173806
2030549074
2024467061
1625129252
1449136651
1817311782
1901568090
1219518334

54103505707
54103505716
54103505725
54103505734
54103505743
54103505752
54103505769
54103505778
54103505787
54103505796
54103505805
54103505814
54103505823
54103505832
54103505849
54103505858
54103505867
54103505876
54103505885
54103505894
54103505903
54103505912
54103505929
54103505938
54103505947
54103505956
54103505965
54103505974
54103505983
54103505992
54103506009
54103506018
54103506027
54103506036
54103506045
54103506054
54103506063
54103506072
54103506089
54103506098
54103506107
54103506116
54103506125

MONA YULIA
BAMBANG MUHAMMAD IRVAN
NITA FEBRINOZA B
LESTARI
MERIZA FITRIANI
DELPI YUNISA
YUMARCHELY RAHMADEVI
LIBRYOSI OKTAVIA
RINI MARLINA
YANA PUTRI
RIA ALQOSSARI
MUHAMMAD HIDAYAT
WINA APRI MANOLA
RACHMI OKTOANDISSA
NORMA YUNITA
RIRI PURNAMA SARI
SULASTRI
RIFNALDI CANDRA
MUHAMMAD SYUKRI
MUHAMAD HASRI
ROZI FIRDAUS
NIKE AMELIA
SUSILAWATI M
Mike Nurmalia Sari
WIDYA EKAWATI
YESTI NOVIANTI
DAHLIA
WAHYUNI FEBRIANTI
VIVI PUTRI ANGGRAINI
IRMA ARIATI
SRI FITRIA MELYZA
AHMAD ZAIDANI
EKA PUTRIANA
HEMA MALINI
RICE TRISNAWATI
MARIATI
RINA SYAFNITA
LINDA KURNIATI
DEDE PUTRAYANTO
EPROZA LINDA
SYAFRINEDI
ARIOCITRA SURYA
WELI SUSANTI

KAJAI
KAMPUNG PALAK
ALAHAN PANJANG
GUNUNG MEDAN
MPL PASIR TALANG
KOTO GADANG
BUKITTINGGI
PADANG
KAMPUNG TERANDAM
TALANG BABUNGO
PADANG
MUARA PANAS
BUKITTINGGI
KOTO BARU
SOLOK
BATANG SUNGAI PAGU
LUAK KAPAU
PADANG
SOLOK
LUAK KAPAU
BATANG LOLO
TALANG BABUNGO
BATANG LIMPAUNG
Bukittinggi
SINGKARAK
PARAMAN AMPALU
GUGUK TINGGI
PAYAKUMBUH
PADANG
BALAI GADANG MUNGO
PADANG
DUSUN TANGAH
MUARA LABUH
MUDIAK LAWE
PANINGGAHAN
TANJUNG DURIAN
PAMPANGAN
PADANG
KOTO DIAN
AIR TAWAR
LUBUK JAYA
PADANG
MUDIAK LOLO BARAT

13-07-90
04-09-82
27-02-86
05-01-81
17-03-88
19-09-89
29-03-90
18-10-88
13-06-84
27-06-87
24-05-86
18-02-83
29-04-88
15-10-90
15-11-88
02-04-81
20-08-88
29-07-85
22-12-13
19-03-89
22-11-85
25-01-88
27-01-80
12-01-90
09-09-82
05-06-82
22-06-84
15-02-83
14-08-83
26-01-83
09-10-88
11-05-88
04-05-88
17-10-88
04-07-87
24-03-89
05-07-89
18-09-87
20-09-87
29-08-89
09-07-79
06-01-85
05-04-90

Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita

3.27
3.00
3.05
2.95
3.07
3.68
3.23
3.09
3.01
2.88
3.02
2.88
3.29
3.32
3.01
3.78
3.03
2.77
3.21
3.08
3.09
2.79
3.13
3.68
3.39
3.30
3.48
3.23
3.40
3.88
3.14
3.08
3.04
3.20
3.51
3.41
2.99
2.85
3.21
3.32
2.79
2.75
3.32

2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,036
2,037
2,038
2,039
2,040
2,041
2,042
2,043
2,044
2,045
2,046
2,047
2,048
2,049
2,050

1953859159
1719387868
1339950403
1993603003
1369291620
1712216433
2122690915
1065559864
1908174476
1767177143
1982283301
1714817079
1339638848
1897869721
1529960662
1717295063
1498001345
1494385026
1352501550
1985519358
1976637211
1127432731
1633892792
1736154859
2025641577
1389683355
1526508951
1347081601
1625721956
1264141963
1427213764
1377613663
1907736292
1359831519
2046026284
1322717275
1327292154
1297025117
1264020542
1618142033
1904191723
1671872638
1765464416

54103506134
54103506143
54103506152
54103506178
54103506187
54103506196
54103506205
54103506214
54103506223
54103506232
54103506249
54103506258
54103506267
54103506276
54103506285
54103506294
54103506303
54103506312
54103506329
54103506338
54103506347
54103506356
54103506365
54103506374
54103506383
54103506392
54103506409
54103506418
54103506427
54103506436
54103506445
54103506454
54103506463
54103506472
54103506489
54103506498
54103506507
54103506516
54103506525
54103506534
54103506543
54103506552
54103506569

ELVIRA ROZA
ENDANG PRI UTAMI
ROBEN DAYAT PUTRA
SRI MAWARNI
YULFI ANNUR
VOVI SARTIKA PUTRA
EMI MARLINA
ELWAN ATMAJAR
SRI RESTU BUNDA
MOHAMMAD NANANG MUSTAQIEM
REVA ANGRAINI
SISMAWATI
APRUR RAZI
MARLYN AYU KARMILA
RONI CHANDRA
FITRA HAMDANI
AGUSMAN EFENDI
ADRIZAL
EFRIYANTONI
META WELINSA
RINI KHAIRIAH
OKTI ROZALIA
ENDANG LESTARI
ANDRI AUTAMA
ROCCI ANGGRENI
IRMAYESI
DEFNITA HAMRI YANI
MISNAWATI
MARLIA HANDAYANI
MEGA SELVIA
BETA KHARLINA ARISANDI
YUSMI YANTI
DAVIT HIDAYAT
LIRA RAHAYU
NITRISIA MELANINGSIH
YOSI SUSANTI
ARISTIA RAHMAN
ELDA GUSTINA
ABDUL KHOLIK
ISMAIL
RINA MARIANA
VILKHIYAM
MERI ANDANI

BERIANG
PULAU PUNJUNG
MUDIAK LOLO
SUNGAI PENUH
SAOK LAWEH
KOTO BARU HIANG
TARATAK BUKAREH
PASAR SEMURUP
MUARA LABUH
KUPANG
PULAKEK AIR BATU
SUNGAI ARO
SUNGAI ARO
MUARA BUNGO
PADANG PANJANG
MUARA LABUH
CIMPAGO
SITALANG
ALAHAN TABEK
NARAS
KUBANG
MUDIAK LOLO
PADANG
PAYAKUMBUH
KERINCI
BATANG LIMPAUNG
PANDUNG
LOLO
SUNGAI KALU I
SURIAN
PADANG
SURIAN
ALAI SAKO
PADANG
SURIAN
KOTO KACIAK
ALAHAN PANJANG
INDERAPURA
SUNGAI GURUN
SARIK ALAHAN TIGO
SUNGAI TAMBANG
SIKABAU
GANTING

06-07-88
25-04-89
30-05-89
31-03-82
07-07-86
08-08-85
25-12-85
24-03-86
22-07-89
15-04-82
16-06-87
02-01-88
02-04-85
14-03-89
25-01-89
16-06-85
19-02-90
19-05-83
26-04-83
21-07-89
14-08-85
21-10-88
29-10-79
18-05-79
06-08-87
20-03-83
14-01-89
01-10-80
02-03-89
13-04-88
26-06-86
19-04-86
06-05-88
06-05-81
30-03-88
18-09-87
05-10-89
18-02-85
15-05-82
20-03-85
21-08-87
06-03-87
21-01-85

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita

3.10
3.00
2.90
3.15
3.15
2.77
2.96
2.99
3.32
3.14
3.52
3.13
2.81
3.39
3.25
3.01
3.21
2.72
3.09
2.87
2.78
3.53
3.16
2.87
3.35
3.26
3.35
3.09
3.39
3.71
3.26
2.85
3.03
3.25
3.33
3.10
3.51
3.28
3.17
2.78
2.92
3.33
2.73

1935295468
1114758158
1953958878
2075106104
2093574281
1530348923
1155798758
1686099157
1463423560
1522957145
1180889717
1501659765
2119856415
1893256444
1956978749
1848669441
2049763881
1677562662
1199574761
1641777793
1806479706
2117564269
1675794029
1113422117
2061656497
1970813384
1434271430
1753801175
2013655136
1730475958
1804514037
2141406482
1396797474
1611263283
1986318893
1874313809
1822877622
1998757474
1816043290
1563562945
1301516536

54103506578
54103506587
54103506596
54103506605
54103506614
54103506623
54103506632
54103506649
54103506658
54103506667
54103506676
54103506685
54103506694
54103506703
54103506712
54103506729
54103506738
54103506747
54103506756
54103506765
54103506774
54103506783
54103506792
54103506809
54103506818
54103506827
54103506836
54103506845
54103506854
54103506863
54103506872
54103506889
54103506898
54103506907
54103506916
54103506925
54103506934
54103506943
54103506952
54103506969
54103506978

NOVRIANDI
OLFA FITRIANA
JUFRISON
WELDO S
YUNITA SUSANTI
SRI WAHYUNI
DIDI NAZMI
ENIZA WATI
DIKE NYNOKE
NURLEN AFRIAN
INDRI MISWAR
AFDAL
NOVY HARYATI
FENTY ZONITA
OVI RAHMAWATI
BUDI IRWAN ASRI
RIKA PUSPITA
AHMAD YANIS ARUNDINA
IFSAN WAHYUDI
MENDRA KURNIAWAN PUTRA
ARIF HIDAYAT
LIFESSY MARTALINA
EDO SAPUTRA
SRI HIDAYATURRAHMAH
SRIWIL YUDHI
RISMA YENTI
HENDRA SURYADIANTO
RIRIN OCTARINA
MIMI DEWITA
SRI UTAMI NINGSIH
LILA AULIA CESARIA
SILVIA DELVY
RISWAN
LENI LISFIYANTI
ANHAR ARIF
IKHSAN WRYDA
GUSRIA WAHYU RISA
RISATRI OKTAYENI
BUDDY MUNARDI
RILDA NOFRIYANTI
WENDA MERAHWATI

PADANG
PEKAN SELASA
PARIAMAN
PAGARRUYUNG
PADANG
PEKAN KAMIS
PADANG
BATUSANGKAR
SOLOK
JAWI-JAWI
BANDA ACEH
KAJAI
PAYAKUMBUH
BATU SANGKAR
KAMPUNG NAN LIMO
PADANG
KAMPUNG NAN LIMO
PEKALONGAN
PADANG
PAYAKUMBUH
AMBAI ATAS
PADANG
PADANG
MUDIAK LAWE
KOTO TERATAK
LUMINDAI
GANTING
PADANG
LIMO KOTO
TANJUNG NAN IV
PADANG
PADANG
LANGSA
PADANG PANJANG
BUKITTINGGI
SIJUNJUNG
JAKARTA
LUBUK PASING
PADANG
PADANG
BATU BANYAK

15-11-82
07-03-88
09-09-82
02-04-88
10-03-88
24-11-87
19-04-80
30-03-90
17-11-87
03-04-82
01-08-88
30-09-88
07-11-83
28-02-85
22-04-90
19-07-79
10-06-90
25-09-82
05-09-85
28-03-89
15-03-84
30-03-89
28-04-91
28-07-85
01-01-85
16-08-87
10-10-87
31-10-82
06-11-88
03-01-85
29-04-89
14-07-86
22-05-79
12-05-85
28-08-85
08-12-89
31-08-90
14-10-89
18-09-80
20-11-85
13-12-89

Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita

3.01
3.53
3.00
3.09
2.91
3.34
2.71
2.95
3.01
3.29
3.41
3.41
3.20
3.29
3.90
2.91
3.63
3.04
2.90
3.18
3.02
3.46
3.31
3.24
2.91
3.13
3.52
3.28
3.63
3.23
3.20
2.93
3.28
3.26
3.09
2.97
3.01
2.93
2.82
2.90
3.19

2,092 1897656061

54103506987

RIRI VEBRIENTI

KOTO TANGAH SIMALANGGANG 22-02-86

Wanita

2.90

2,051
2,052
2,053
2,054
2,055
2,056
2,057
2,058
2,059
2,060
2,061
2,062
2,063
2,064
2,065
2,066
2,067
2,068
2,069
2,070
2,071
2,072
2,073
2,074
2,075
2,076
2,077
2,078
2,079
2,080
2,081
2,082
2,083
2,084
2,085
2,086
2,087
2,088
2,089
2,090
2,091

2,093
2,094
2,095
2,096
2,097
2,098
2,099
2,100
2,101
2,102
2,103
2,104
2,105
2,106
2,107
2,108
2,109
2,110
2,111
2,112
2,113
2,114
2,115
2,116
2,117
2,118
2,119
2,120
2,121
2,122
2,123
2,124
2,125
2,126
2,127
2,128
2,129
2,130
2,131
2,132
2,133
2,134
2,135

1859886402
1613181587
2001268023
1433479775
1785582380
1887270845
2002002622
1107355945
1954937404
1328747347
1758193232
1929748504
1395444307
1977826378
1336327485
1580911768
1492321593
1777858469
1093032686
1018261230
1525493497
1416105115
1489898972
1798817608
1529144511
2143156048
1849187932
1805872227
1553038555
1301408343
1671720982
1256145997
1635166251
1241107762
1152362561
1804691764
1868294116
1732879923
1912025512
1589891104
1172238187
1203764698
1929484633

54103506996
54103507005
54103507014
54103507023
54103507032
54103507049
54103507058
54103507067
54103507076
54103507085
54103507094
54103507103
54103507112
54103507129
54103507138
54103507147
54103507156
54103507165
54103507174
54103507183
54103507192
54103507209
54103507218
54103507227
54103507236
54103507245
54103507254
54103507263
54103507272
54103507289
54103507298
54103507307
54103507316
54103507325
54103507334
54103507343
54103507352
54103507369
54103507378
54103507387
54103507396
54103507405
54103507414

RADHIKALIA FERDANA
KIKI SUMARNI
ARI BUDIMAN
DEWI ANGGRAINI
AVANY OKTARI
WENTI NOVA DIAN
YULIA PUSPITA SARI
BOY FITRAYONI
YULITA OMPIYA
NES KURNIA NINGSIH
HARY GUSRINANDA
SYERLI FITRIANI
DEBBY RIYANI MANAS
NOVRIZA
AFRIANINGSIH PUTRI
AGUS ANDRIFAL
DEWI MASTEDA
RISSA MERINA
FEBRI SABTO
PRIHATI KUSUMA NINGRUM
SYLVI IRYANI
SARI MULYA RAMADHAN
MIA FITRIANANDA
GUSTI RAHAYU
BENI SUPRIADI
NIKE KURNIA
PITRIA
FITRI HARMAYANI
KHIKI NIDIA WIRASTI
Venny Ray Septia
FIVO MOSEGA
MEGA SRIAN SISKA
ANTON
MARDI INDRA
NURSALMA
ILHAM KHALID
PAINGGA RUKMANA DB
FENI ANDRIANI
ENGLA PERPISA
SRI YULIANTI
GUSNAWATI
SUCI KURNIA
SRI MEUTIA NINGSIH

UJUNG GADING
SUMANI
SANING BAKAR
LUBUK ALUNG
SOLOK
SUPAYANG
LUBUK LINGGAU
KOTO BARU
KOTO BARU
PADANG
CUPAK
SUPAYANG
PARIAMAN
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
BALAI SELASA
SOLOK
PADANG
SOLOK
KOTO ANAU
GUGUAK RANGPISANG
TARUNG-TARUNG
PAKOTAN
NARAS
PADANG
Lubuk Sikaping
PADANG
SOLOK
PADANG
PADANG ARO
LINTAU
PARIAMAN
PADANG PANJANG
SOLOK
BARIANG RAWO RAWO
MUARA TEBO
PANINJAUAN BARAT
SOLOK
BUKITTINGGI

29-05-89
15-03-87
07-01-91
29-03-83
01-10-87
24-11-88
20-07-88
19-06-87
12-07-87
12-04-89
02-08-87
24-04-88
11-12-84
05-11-88
21-04-82
17-08-86
02-09-82
10-03-87
14-02-87
13-02-90
02-06-83
11-04-89
08-05-87
27-08-91
10-12-84
23-07-91
14-05-89
07-06-85
18-05-85
08-09-90
06-10-85
30-10-86
08-04-88
05-03-88
20-04-87
24-04-85
23-02-90
05-02-88
07-08-84
18-10-82
25-08-86
20-06-89
13-07-79

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.22
3.03
3.77
3.40
3.13
3.36
3.10
3.17
3.58
3.62
2.94
3.35
2.84
3.47
3.32
3.26
3.07
3.21
3.13
3.34
3.28
3.72
3.65
3.33
3.09
3.43
3.27
3.21
2.78
3.
2.84
3.10
2.90
3.25
3.09
3.07
3.05
3.07
3.55
3.05
3.42
3.73
3.16

2,136
2,137
2,138
2,139
2,140
2,141
2,142
2,143
2,144
2,145
2,146
2,147
2,148
2,149
2,150
2,151
2,152
2,153
2,154
2,155
2,156
2,157
2,158
2,159
2,160
2,161
2,162
2,163
2,164
2,165
2,166
2,167
2,168
2,169
2,170
2,171
2,172
2,173
2,174
2,175
2,176
2,177
2,178

2076417163
2045405303
1531699353
1732106978
1139132405
1599770399
1484778954
1890141815
1845227749
1533946638
1508217767
1788577637
1928510205
1888597668
1528358568
1711863506
1445592906
2112971633
1377975181
1010512970
1477429740
1400019080
1772085044
1581970817
1451419725
2080959360
2063859919
1205535213
1515040188
1702947489
2140634842
1700871796
2052475053
1781590210
2050227908
1520143291
1404150743
2130636870
1619888749
1843085293
2047326733
1888860926
1676507090

54103507423
54103507432
54103507449
54103507467
54103507476
54103507485
54103507494
54103507503
54103507512
54103507529
54103507538
54103507547
54103507556
54103507565
54103507574
54103507583
54103507592
54103507609
54103507618
54103507627
54103507636
54103507645
54103507654
54103507663
54103507672
54103507689
54103507698
54103507707
54103507716
54103507725
54103507734
54103507743
54103507752
54103507769
54103507778
54103507787
54103507796
54103507805
54103507814
54103507823
54103507832
54103507849
54103507858

DILA SRI YOGA


FERA SUSANTI
ALGHANIY NURHADIYATI
LENI ARIANTI
YOAN SITI FADHILAH
RIRI DONA RATNASARI
FITRIA BOTTI
ADE OXI VALEN TINO
YOSSINTA DURI
ERWIN
HENOVI YOZAN
CHINTIA
IKHWA CAPRITAMA
SHERLYA NANDA WIRYETNI
TRI WAHYUNI
VITRI YENIZA
ELVIS
EFNI YULIZA
PUTRI LEWI KARMILA
ILHAMDI SEPUTRA
SURYANITA
SISKA YUNIHATMI
ROWELLY RAHAYU PUTRI
RIRI MARDAYENI
DIAN PUSPITA SARI
LINDA YANI
FEBY
NIARAHMA SARI
MELLI SESARYA
NURAINI
AMELIA SARI DEWI
PIA YUSRI
ADHE MUTHIA
CUT SAFRAWILDA
FEBRI YURIA NINGSIH
ISRA MARIZA
GUSNI EMILDA
SRI LAILA MADINA
REVINA BERLIANI
OKA AULIA MAMARITA
DESI ANGGRAINI
DEWI GUSMANIAR
AFREZI AKMAL

MUARA LABUH
PADANG PANJANG
PADANG
SUMANIK
SOLOK
GUGUK
SOLOK
MUARA LABUH
DURI PAKAN BARU
MAGEK
PASIR TALANG
SOLOK
TANJUNG PAUH MUDIK
PEKAN KAMIS
PADANG
MUDIAK LOLO
KOTO BARU
BALUN
BANDUNG
SOLOK
KAMPUNG PANSUR
ALAHAN PANJANG
PADANG
PADANG
KUMPULAN
PADANG
SOLOK
KOTA SOLOK
BUKITTINGGI
SOLOK
TANGGERANG
KAMPUNG DADOK
PADANG PANJANG
BATU BASA
AIR HANGAT
PADANG
TALAWI
PADANG
PADANG
BUKITTINGGI
KOTO HILIANG
SUMANIK
BATUSANGKAR

01-12-87
20-07-89
27-12-90
18-01-85
07-01-89
01-06-88
30-11-88
22-05-85
26-03-89
03-10-90
21-11-86
21-01-91
31-05-85
21-06-89
31-05-87
11-06-82
24-04-86
02-07-84
30-08-80
09-09-80
14-07-89
22-06-87
02-03-91
26-02-90
31-05-86
16-01-90
04-07-91
23-07-88
09-01-89
02-10-84
31-01-89
07-02-89
14-05-91
17-09-87
05-02-84
17-03-88
23-08-86
07-09-87
19-11-88
22-03-90
20-08-83
11-05-89
29-05-85

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria

3.50
3.63
3.32
3.17
3.25
3.19
3.01
3.32
3.21
3.55
2.72
3.34
3.01
2.94
3.01
3.00
3.16
3.03
3..0
2.90
3.46
3.03
3.33
3.01
2.97
3.38
3.69
3.51
3.11
3.00
3.52
3.73
3.30
3.64
2.98
3.26
3.01
3.51
3.29
3.22
2.85
2.98
2.80

2,179
2,180
2,181
2,182
2,183
2,184
2,185
2,186
2,187
2,188
2,189
2,190
2,191
2,192
2,193
2,194
2,195
2,196
2,197
2,198
2,199
2,200
2,201
2,202
2,203
2,204
2,205
2,206
2,207
2,208
2,209
2,210
2,211
2,212
2,213
2,214
2,215
2,216
2,217
2,218
2,219
2,220
2,221

1939396427
1642686604
1738459052
1765238399
2097863138
1116645045
1324573075
1730262114
1301386959
1374838850
1059521613
2058437462
1359900380
1486646151
1945941453
1130048630
1457780145
1835025988
1307683163
2064567076
1540226572
1586530171
1442380269
1529594968
1033571730
1083042912
1134946111
1520566447
2087453312
1749690515
1459522760
1953894327
1402967073
1141806084
1351749863
1392715608
1773678395
2025389798
1346371430
1023741151
1640465160
1752295989
1607222196

54103507867
54103507876
54103507885
54103507894
54103507903
54103507912
54103507929
54103507938
54103507947
54103507956
54103507965
54103507974
54103507983
54103507992
54103508009
54103508018
54103508027
54103508036
54103508045
54103508054
54103508063
54103508072
54103508089
54103508098
54103508107
54103508116
54103508125
54103508134
54103508143
54103508152
54103508169
54103508178
54103508187
54103508196
54103508205
54103508214
54103508223
54103508232
54103508249
54103508258
54103508267
54103508276
54103508285

RIDHO AL AMIN
FEBRIA DEVITA
SARI YUNITA SUKMAWATI NOER
ELVIRA SAGISNA
WENI RAHAYU
RENI DEBORA
FITRI ARDILLA
MERY YUNITA SYOFYAN
LIZA SILVIA
AAN OKTAVIA YUMAN LUBIS
ALI YUNUS
NOLLY JULFERY
MELIA NESTI AYU
MIRANDA PERMATA SARI
RABBI USNAINI
HENNY YANCE
NAZHIFAH
RIKA YUHELMI
RIO AFDANI KURNIAWAN
RINI WIDYANINGSIH
SYURYA ZULFATMI
RESTUTI ENDANG SULASTRI
NINCE ELSE DITAHIDA
ROZA GUSTI ASERA
ELSINDI AKRA
SEVTIA PIANUS
WENGGY VIRLAZALLY
MARDIAWATI
MAIFIDEL SUFITRO
LIA NOVERA
PUTRI YUDI UTAMI
YULIANNEDI
MONA ADRIAND
EDI
MUSLIMAH
RIKI WAHYONI
RITA ARIYANTI
DEWI ASHARI
SYAIFUL BAHRI
RIZA ANDRESTA DEVEGA
ISMET JUNAIDI
RONI WIRSAM
MARIA JAYANTI

MUARA SIBERUT
PADANG
PARIAMAN
TALAWI
TIKALAK
JAMBI
CUBADAK-KAPAU
BUKITTINGGI
PADANG
PANTI
KAPAU
PRABUMULIH
PADANG
SOLOK
LASI TUO
TALANG
TANJUNG DURIAN
LASI TUO
PINANG AWAN
BATUSANGKAR
BATUASANGKAR
TANJUNG JATI
TANJUNG PATI
BATUSANGKAR
BATUSANGKAR
JAKARTA
PEMATANG PANJANG
BATUSANGKAR
PARIAMAN
LAREH NAN PANJANG ATAR
BUKITTINGGI
SILAPING
SALIMPAUNG
TANJUNG DURIAN
BUKIT GOMBAK
SOLOK
SOLOK
SUNGAI PUTIH
KINALI
DRT MERANTIH
PEKAN KAMIS
PADANG
KOTO PANJANG

31-05-90
22-01-86
17-06-84
05-04-88
07-12-89
24-09-87
24-02-91
06-06-79
23-12-89
22-10-86
15-12-85
07-11-82
09-12-90
14-05-89
15-04-82
16-08-80
31-01-90
19-07-83
25-04-88
10-09-86
30-09-89
23-04-80
31-05-82
12-08-89
16-05-88
18-09-86
09-09-88
06-03-88
27-05-87
10-11-84
23-03-87
04-07-79
04-03-88
02-07-81
10-05-88
26-08-82
16-09-83
01-01-88
18-06-81
02-09-85
10-01-80
01-05-86
05-10-88

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita

3.32
3.30
3.37
3.20
3.44
3.16
3.42
2.86
3.21
2.95
3.15
3.25
3.48
3.46
3.10
2.89
3.10
3.18
2.99
3.36
3.06
2.97
3.03
3.30
3.16
3.05
3.06
3.24
3.28
3.24
3.31
3.00
3.03
3.62
2.99
3.09
3.01
3.58
2.77
3.00
3.23
3.25
3.28

2,222
2,223
2,224
2,225
2,226
2,227
2,228
2,229
2,230
2,231
2,232
2,233
2,234
2,235
2,236
2,237
2,238
2,239
2,240
2,241
2,242
2,243
2,244
2,245
2,246
2,247
2,248
2,249
2,250
2,251
2,252
2,253
2,254
2,255
2,256
2,257
2,258
2,259
2,260
2,261
2,262
2,263
2,264

2130230931
1289002377
1253352457
1044787061
1360768630
1830473113
1528874902
1200769763
1385315929
1679590069
1457337932
1653360060
1632880834
1300771397
1575291133
1306444869
1681659756
1568399825
1284202355
1679452921
1975677621
1426992145
2002415736
1617909678
1346252338
1871488273
1840169497
1573631877
1286782251
2124685395
1332962830
2130984215
1304298787
1728774281
1849920326
1683995510
1627043473
1796489421
2077801809
1865240110
1923044316
1835022927
1540576583

54103508294
54103508303
54103508312
54103508329
54103508338
54103508347
54103508356
54103508365
54103508374
54103508383
54103508392
54103508409
54103508418
54103508427
54103508436
54103508445
54103508454
54103508463
54103508472
54103508489
54103508498
54103508507
54103508516
54103508525
54103508534
54103508543
54103508552
54103508569
54103508578
54103508587
54103508596
54103508605
54103508614
54103508623
54103508632
54103508649
54103508658
54103508667
54103508676
54103508685
54103508694
54103508703
54103508712

ZULVIA RAHMI
VERI ISWANDI
YUHARNIS
RIZZA YUSTIANINGSIH
RENY FITRIANI
MUHAMMAD YUNUS
RANIA AHYAR
SILA DEWINDA
SUCI MELASARI
SWI LESTARI
SRI OKTAVIANI
JULI YETRI
DESMALINDA A
DINDA MERDEKAWATI MUSLIMAH
DECI LISMA KARNELA
YANNI NURMISARI
RHIEKA WHULANDA
IRNA SARI KOILARA
RIKY RHAMADANI ZADRI
SITI NURMALA SARI
AYU DESWITA
NOVA AYU JAMIARTI
ZILFADHLIYAH
NUR ASWAT
MAIFA YELLI
NENENG NOVITA
NELIDAR
MORASE SANTRIA ALBANA
CICI SYAMRATUL AMRAN
SEPTA MERIA
HIZBUL FATIYA KUDUS
HETRI GUSPADOLA
ZURHAYATI
SUTAN MAULANA SASTRA
SILTA RAMADONA
ISMAL YAHYA
RAHAYU YULI NENGSIH
IWAN KAMARA YUSTA
EVA EFRIDA
RIYONA YULIA PRATIWI
RIVIA NOLA
MELLASTRI YARSI
REFIARNI

PADANG
ALANG RAMBAH
PADANG TUJUH
TALAWI
KOTA BUMI
KOTO RAJO
SIMPANG TONANG
BONJOL
TANJUNG BALAI
PADANG
PADANG
PADANG
MANGGOPOH DALAM
PADANG
PADANG
SARUASO
PADANG
SELAYO
MPL PASIR TALANG
PADANG LUAR
TANJUNG ALAM
PANGKALAN KOTO BARU
TANJUNG BARULAK
BATU SANGKAR
BALAI GADANG
PARIK RANTANG
BUKITTINGGI
SUNGAI PENUH
PADANG SIBUSUK
BALIMBING
SUMPUR KUDUS
KOTO BARU
PADANG JAYA
SOLOK
PALANGKI
KUBANGAN TOMPEK
PADANG
BUKIT KANDUNG
JAKARTA
PADANG
TANAH DATAR
KUBANG
PUNCO RUYUNG

26-06-88
07-01-87
05-09-87
19-09-89
17-01-79
26-07-89
18-04-88
17-06-88
31-03-89
07-09-85
09-10-85
30-07-86
15-12-88
17-08-88
11-10-90
27-11-88
27-11-85
26-12-86
29-03-91
10-06-89
20-12-86
20-11-88
15-08-89
16-02-81
26-05-84
03-04-90
31-03-88
28-01-88
07-02-89
27-09-83
30-08-89
23-08-87
18-08-87
24-10-87
19-04-88
19-04-88
13-07-87
11-08-87
22-11-87
25-07-87
20-11-87
15-05-85
24-06-84

Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.74
3.08
2.96
3.67
3.06
3.21
3.10
3.48
3.28
3.22
3.60
3.05
3.31
3.41
3.48
3.68
2.88
3.38
3.21
3.66
2.88
3.46
3.8
2.84
2.98
3.32
3.27
2.82
3.11
3.09
3.36
2.9
2.80
2.92
3.18
2.77
3.38
3.51
3.09
3.16
2.94
3.16
3.01

2,265
2,266
2,267
2,268
2,269
2,270
2,271
2,272
2,273
2,274
2,275
2,276
2,277
2,278
2,279
2,280
2,281
2,282
2,283
2,284
2,285
2,286
2,287
2,288
2,289
2,290
2,291
2,292
2,293
2,294

1593084464
1824985082
1361422413
1616386813
1025442710
1041422067
1853210323
1900342046
1635521856
1457551842
1132401378
1518695503
1517259384
1856248963
1790693016
2071489318
1695803153
1427792470
1588095485
1013338406
1616283600
1806259388
1520133114
1157358954
1729855316
1806059574
1351356660
1660954159
1484141180
2006875471

54103508729
54103508738
54103508747
54103508756
54103508765
54103508774
54103508783
54103508792
54103508809
54103508818
54103508827
54103508836
54103508845
54103508854
54103508863
54103508872
54103508889
54103508898
54103508907
54103508916
54103508925
54103508934
54103508943
54103508952
54103508969
54103508978
54103508987
54103508996
54103509005
54103509014

EKO WAHYUDI HARUN


SONYA LIDYA
FEBRILINA
EFRINEINI
DEWI OKTAVIA
FERRY FEBRIYANTA
NINING DELISE
ROSI HERLINDA SARI
HELENDRA NISTIAWATI
RAHMA KURNIATI
DIAN FEBRINA
ENI SAPITRI
BUDI YANTO
TURMIZI
ROZA FAHLEVI
MUHAMMAD ANDI
RUDY HARMIKO
SHINTA TRI WULANDARI
CITRA WINANDA
SALVENI MAYRITA
DESSY PUTRI
ERIKA DARMA SANTI
RIKA NOVIANTI
HENDRA SUSANTO
ELFIANA
ELMAYANTI
LILY PITRIANI
NELI SUSANTI
FITRI YULIA SARI
RICE JAYATI

2,295
2,296
2,297
2,298
2,299
2,300
2,301
2,302
2,303
2,304
2,305
2,306

1918031670
1152966171
1920921592
1959737817
2111035752
2145037732
2005945323
1663445655
1760119942
1645608426
1359960026
1902140521

54103509023
54103509032
54103509049
54103509058
54103509067
54103509076
54103509085
54103509094
54103509103
54103509112
54103509129
54103509138

NILAWATI
SULTIA ORINA
YUSNI ASMAITA
RENA OKTAFRIMA
MUHAMMAD JEFRI
DESSY TRIYANI SUHERLINA
FATMA SARI
WIDYA RUJIANA
HENDRAWATI AMRI
LESI SEPTRIANI
RICCA SARI
SARNIS SISKA MARTA

GUNUNG MEDAN
KAPALO KOTO
PEMATANG PANJANG
PADANG
SUNGAI DAREH
PADANG
MUARO SIJUNJUNG
SINGKUT
SUMANI
LUNTO
SIALANG
LUMINDAI
KARAYA HARAPAN
BENGKULU
BATANG KAPAS
KUMANGO
SOLOK
LIMA KAUM
PADANG
BUKITTINGGI
LUBUK JANTAN
SUNGAI LAMBAI
PADANG
SALIMPAT
KOTO BARU
BANDUNG
ABAI SIAT
TOBOH PARUPUK
PADANG
PAINAN
KAMPUNG JAWA TANJUNG
HARAPAN
PADANG TUJUH
SIMPANG
PADANG
RAO
PADANG
PADANG
LUBUK SIKAPING
PADANG
KOTO KECIL
PADANG
SIMPANG

19-06-89
03-11-86
04-02-86
21-04-87
09-10-86
21-02-82
11-12-88
20-10-86
20-05-89
04-02-86
24-02-87
18-12-87
01-04-83
10-03-82
07-02-87
17-08-84
17-04-84
25-12-90
01-04-88
29-05-82
02-12-89
12-08-85
30-11-86
21-07-86
16-12-86
23-11-84
16-01-87
08-03-87
10-07-85
14-01-90

Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.18
3.46
3.03
3.15
3.43
2.96
3.29
3.19
3.09
3.40
3.39
3.51
2.93
2.92
3.21
3.25
3.34
3.20
3.15
3.02
3.66
3.33
3.21
3.36
3.31
3.61
2.82
3.03
3.30
3.20

13-02-89
21-10-87
18-08-87
29-10-84
23-10-89
28-12-89
28-01-86
14-10-89
16-06-83
01-09-86
03-01-85
27-03-89

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.65
2.84
3.07
3.16
3.40
3.26
3.15
3.37
3.44
2.84
3.17
3.07

2,307
2,308
2,309
2,310
2,311
2,312
2,313
2,314
2,315
2,316
2,317
2,318
2,319
2,320
2,321
2,322
2,323
2,324
2,325
2,326
2,327
2,328
2,329
2,330
2,331
2,332
2,333
2,334
2,335
2,336
2,337
2,338
2,339
2,340
2,341
2,342
2,343
2,344
2,345
2,346
2,347
2,348
2,349

1796450702
1620885795
1355896696
1337815110
1569531179
2003832155
1518283662
2007280232
2114833235
1787242293
1511816726
1189032334
1207653364
1150248678
1358600840
1795905707
1693788169
1413786881
1027738744
1248886731
1186806430
1156264889
1578389618
1210241143
1442260686
1465935993
1538126624
1111913205
1676345654
1984761189
1426640788
1851959588
1099492577
1898867145
1540952502
1966934272
1001617724
1636473266
2131696724
2065187560
1383001908
1877640064
1767285587

54103509147
54103509156
54103509165
54103509174
54103509183
54103509192
54103509209
54103509218
54103509227
54103509236
54103509245
54103509254
54103509263
54103509272
54103509289
54103509298
54103509307
54103509316
54103509325
54103509334
54103509343
54103509352
54103509369
54103509378
54103509387
54103509396
54103509405
54103509414
54103509423
54103509432
54103509449
54103509458
54103509467
54103509476
54103509485
54103509494
54103509503
54103509512
54103509529
54103509538
54103509547
54103509556
54103509565

NELI SRIWAHYUNI AFRINA


RADISWAN PASARIBU
LEILA MUHELNI
ERAWATI
RICE OKTRI MUSTIKA
MIRA YULI SANTI
AFRIZEN
NELVIA
RAHMINIL FITRIA
YON AMRI
MAIZUL PAHMI
HARLIZA
SUCI CHARISMA PENDAR
RITA SUSMIATI
RIAKA PUTRI
MELDA SUBRI
RIRIN DEFLINA
RENI FATMAWATI
LUCYA NITRI
ROBY RAHMAN
WIWIT DESVINA SARI
SISKA OKSASTANTIA
YOLA KHAIRATI
WIRA CHANDRA
RISKE LESTARI MARDIN
MAISYARAH
RAHMA JUWITA
IKE YUSRIANTI
DEDE OKTORA
ANIE MARINI
AFRILIA ANGGRIANI
YENNI ANGGRAINI
MAYANGSARI
FITRIA DEWI SAGITARIANA
ERNI ELITA
SILVIAWATI
NURUL MUFLIHAH
RAMADHANIYATI
MEISELINA FITRI
RIKA AYDIMENT
DEBBY MULIA SARI
RIZANI UTAMI
GITA DEWANTI PRIMA

SUNGAI LABAN
SIMARGARAP
PAKANDANGAN
PADANG
SOLOK
SOLOK
PADANG
KOTO CAYO
KAMANG
TUNGKAR
SUNGAI ARO
PADANG
PADANG PANJANG
UJUNG GADING
SIMPANG
PADANG
LUBUK ALUNG
LUBUK SIKAPING
LOLO
DELI SERDANG
LUBUK SIKAPING
PEKANBARU
BUKITTINGGI
PADANG
PADANG GANTING
BAYUR
BADINA MURNI
PADANG
TANGGERANG
KUALA TUNGKAL
PAYAKUMBUH
BUKITTINGGI
SAWAHLUNTO
PANYAKALAN
SOLOK
BUKITTINGGI
TANJUNG KARANG
BUKITTINGGI
PADANG
ANDING
DANGUNG - DANGUNG
SOLOK
PADANG

09-04-88
12-07-88
09-09-87
10-06-80
30-10-90
10-05-89
02-04-88
21-12-86
30-07-81
11-03-79
03-05-82
24-07-79
09-02-87
11-03-90
10-02-89
10-05-88
12-12-86
22-10-87
21-03-88
21-04-89
12-12-81
12-10-88
02-09-84
08-07-84
11-04-88
03-04-85
01-04-90
09-02-80
06-10-85
09-03-85
05-04-90
16-08-87
14-10-86
09-02-86
08-06-85
16-02-89
15-08-88
14-04-89
04-05-90
26-12-80
10-06-88
20-08-90
17-12-88

Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.29
3.40
3.59
3.09
3.32
3.23
3.30
3.08
3.03
3.22
3.01
2.90
3.24
3.10
2.91
3.27
3.27
3.65
3.10
2.91
2.81
3.04
3.48
2.81
2.83
3.64
3.48
3.20
2.92
2.97
3.66
3.43
3.23
3.44
3.32
3.48
3.27
2.92
3.33
3.30
3.01
3.49
3.30

2,350
2,351
2,352
2,353
2,354
2,355
2,356
2,357
2,358
2,359
2,360
2,361
2,362
2,363
2,364
2,365
2,366
2,367
2,368
2,369
2,370
2,371
2,372
2,373
2,374
2,375
2,376
2,377
2,378
2,379
2,380
2,381
2,382
2,383
2,384
2,385
2,386
2,387
2,388
2,389
2,390
2,391
2,392

1383164971
1873050971
1811644881
2032564161
2041631540
1860624800
1540185296
1171704083
1739576904
1310971753
2100133120
1881220576
1108094008
1329692787
2097642672
1350076869
2118255593
1422765148
1848032952
1889419546
1834422456
1679608741
2011233497
1803619105
1823386646
1542011776
1145341664
1154508149
2018303626
1625886893
1018530132
1346725861
1674402132
1291101637
1935317104
2021980689
1793650944
1618462493
1799826193
1519348752
1550018806
1434601315
1076657429

54103509574
54103509583
54103509592
54103509609
54103509618
54103509627
54103509636
54103509645
54103509654
54103509663
54103509672
54103509689
54103509698
54103509707
54103509716
54103509725
54103509734
54103509743
54103509752
54103509769
54103509778
54103509787
54103509796
54103509805
54103509814
54103509823
54103509832
54103509849
54103509858
54103509867
54103509876
54103509885
54103509894
54103509903
54103509912
54103509929
54103509938
54103509947
54103509956
54103509965
54103509974
54103509983
54103509992

WINDA SYLVIA
NORA FERI
ELVANI OKSA PUTRA
DEVI YULITA ELVINA
JAFRIL EFFENDI
JUNISHA FITRIA
RAHMI ADLI
MERI NURSEFITA
DODY DORES
RIKKO
RIRIN FEBRINITA
KARTINI HERAWATI
ISDYA RAHMA JUITA ZULDA
SEVNI DEWITA
INDRIANI NATALIA
MEGA LESTARI
SYAFRI ANI
SISKA ARDILA
SILMIA IZZATI
RIRI ARIZONA
DONI EKA PUTRA
DERI ZANDRA
ARNI LUSY
SILVIA PUTRI
DEWI YULIA
YASSERLY AMRAINI
CHENORA BEFINDA SARI
YUNIRSAN
NELFI ERLINDA
OKY SATRIA
MHD SAYUTI
SARI YULIMIARNI
FITRIA LUMONGGA
EDHELLYN ZIKRILA RUSWAN
ADITYA ARIS
WANDA SAPUTRA
NOVA DIANTI
REZI ERMANOFITRI
ALEXANDER TINAMBUNAN
ERMALINDA
AMRINA
IIS MARLINA
MONITEM YURITA

PADANG
PADANG
BATANG LAWE
AUR MALINTANG
PADANG PANJANG
AIR BANGIS
BUKITTINGGI
PADANG
INDERAPURA
PASIR
BALAI TANGAH
BUKITTINGGI
PADANG
BUKITTINGGI
SURANTIH
GUGUAK KATIAK
GASAN KECIL
SANING BAKAR
SUNGAI LAMBAI
KOTO LAWEH
PADANG
PADANG
PASAR USANG
PADANG PANJANG
BUKITTINGGI
PANDAI SIKEK
PADANG
PADANG
MUDIAK LOLO
MUARA LABUH
TALAU
PADANG
SUNGAI PAKNING
LUBUK ALUNG
PARIAMAN
PADANG
PADANG PANJANG
BATUSANGKAR
PADANG
PUNGGUNG KASIK
SUNGAILIAT
PARIAMAN
SALIMPAUNG

23-10-87
29-03-85
25-10-86
20-07-88
24-01-86
15-06-85
19-09-90
11-09-81
06-03-88
19-09-90
14-02-89
26-09-80
16-06-83
13-09-82
14-10-84
12-03-90
23-05-89
08-10-90
12-02-90
30-08-85
16-03-82
04-04-83
04-06-83
24-01-88
25-02-82
23-03-84
15-06-88
31-07-84
18-02-87
25-10-87
13-08-84
21-07-88
01-08-81
12-09-88
23-12-87
29-04-86
15-11-86
17-04-90
26-02-85
27-07-85
25-11-80
04-09-88
06-02-87

Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.12
3.10
3.02
3.58
3.55
3.42
3.64
3.05
3.07
3.39
3.76
2.99
2.70
2.77
2.85
3.14
3.09
3.57
3.82
2.97
3.24
3.16
3.68
3.69
3.40
2.83
3.12
3.34
3.80
3.53
3.11
3.46
2.95
3.52
3.06
3.01
3.34
3.40
2.83
3.36
2.95
3.58
3.61

2,393
2,394
2,395
2,396
2,397
2,398
2,399
2,400
2,401
2,402
2,403
2,404
2,405
2,406
2,407
2,408
2,409
2,410
2,411
2,412
2,413
2,414
2,415
2,416
2,417
2,418
2,419
2,420
2,421
2,422
2,423
2,424
2,425
2,426
2,427
2,428
2,429
2,430
2,431
2,432
2,433
2,434
2,435

2136485432
1961388545
2042511429
1966388559
1938481761
2086349954
1439582471
1355072404
1750933237
1768410446
1670082151
2072357252
1848904978
1569397383
1397684724
1687373875
1599960653
2013492234
1564380931
1401780901
1546802434
1447167966
1450419289
1200045219
1350635126
1565085494
1422318297
1876064055
1775946569
2007845638
1473124175
1791797516
1840805792
1368935503
2080506450
2035712008
1509249065
1499623702
1188430298
1187215106
1792742101
1884359119
1987658795

54103510009
54103510018
54103510027
54103510036
54103510045
54103510054
54103510089
54103510098
54103510107
54103510116
54103510125
54103510134
54103510143
54103510152
54103510169
54103510178
54103510187
54103510196
54103510205
54103510214
54103510223
54103510232
54103510249
54103510258
54103510267
54103510276
54103510285
54103510294
54103510303
54103510312
54103510329
54103510338
54103510347
54103510356
54103510365
54103510374
54103510383
54103510392
54103510409
54103510418
54103510427
54103510436
54103510445

ZULHASNIAR
NISWATUN FAUZIAH
RAHMAYANI
DITA OKTRINA
DIAN KURNIAWATI
ESI YARNIS
VITA OKTORINA
YULI AFRIKA
YUNITRA
NOFRI NALDI
RIRI ASMIDA
MAILIS DAYANTI
GUSMIARNI
YENI SASTRI
LAILA MARHAYATI
YUNI ASTUTI
RINI SUSANTI
DILLA SYAFITRI
KOKO JUTAVIA
AFRIDA YENI
SYAHRUL FUADI
DWI SARI SARTIKA
DOVA RINSI KARISFA
ELI SUSANTI
VIVIN SULISTYA
MIRA YARIANTI
RIKA OKTAVIA PUTRI
SUMITRI NININGSIH
HERLINDA
RIKA AFRIYUNI
ETIKA LUSIANA M NUR
SILVANA MARDIAN AM
SRI WILDANI
ASMALINA
MIRA AMRIUS
CICILIA YUDAWASTUTI
ADEK KURNIA FIZA
FEBRYA ROSSYA
NENENG SUSILOWATI
MAIDEL FIANA
SANDI MISWARDI
NOVA ANGRAINI
SRI HELDIYANI FITRI

BATIPUH
TANJUNG GADANG
Padang
PADANG
PADANG
SIGUNTUR
PADANG SIBUSUK
SUNGAI NANAM BARAT
BULAT TINGGI
BALINGKA
TALANG BABUNGO
PADANG
BUKITTINGGI
PADANG
KOTO BARU
SOLOK
BALINGKA
PADANG
BATANG PAGU
PADANG
LOLO
PAINAN
PADANG
PADANG
SOLOK
JAKARTA
SUMPUR KUDUS
PARAK GADANG
PADANG
PADANG
MUARO
BUKITTINGGI
KOTO RANDAH
CIMPAGO
KOTO BARU
TAMBANGAN
PADANG
BALAI SELASA
BUKITTINGGI
SIMAWANG
SINGKARAK
KOTO KECIL
PADANG

13-08-88
29-08-89
02-06-86
31-10-86
22-04-82
22-08-81
23-10-89
14-07-87
08-06-82
05-11-88
10-03-88
12-05-85
02-08-88
26-08-86
31-03-88
07-06-80
11-11-85
24-04-89
02-07-89
02-04-87
05-03-88
28-12-85
20-09-83
23-07-83
02-10-89
10-05-88
17-10-87
11-03-86
16-09-79
03-06-87
21-12-88
13-03-85
13-03-84
07-03-87
31-03-83
22-09-83
12-01-86
16-02-89
26-10-88
04-03-90
08-12-89
26-11-85
28-05-88

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita

3.6
3.21
3.03
3.12
2.86
3.16
3.19
3.11
3.40
2.92
3.61
3.36
3.43
2.94
3.42
3.48
3.11
3.34
2.81
3.65
3.02
2.76
3.06
2.93
3.07
3.69
2.97
3.44
2.76
3.32
2.80
2.85
3.09
3.12
3.08
3.22
3.44
3.37
3.52
3.38
3.63
3.32
2.93

2,436
2,437
2,438
2,439
2,440
2,441
2,442
2,443
2,444
2,445
2,446
2,447
2,448
2,449
2,450
2,451
2,452

1890746831
1488360330
1456054324
1735976875
1295827978
1227392568
1904301507
1773326573
1970793285
2033669158
1821800081
1554604041
1191544145
1928150134
1835425759
1624005129
1070391405

54103510454
54103510463
54103510472
54103510489
54103510498
54103510507
54103510516
54103510525
54103510534
54103510543
54103510552
54103510569
54103510578
54103510587
54103510596
54103510605
54103510614

AFRIYANTI
MONALISA HARNUM
VINA MALFIA RAHMI
NOFRI YANDI
MEFRI MAYTA
DILMA SARI
REZY AFRIANI
WAHANA RAHMA YUDA
DIKA WIRATAMA
SISRI RAHMAWATI
SILVIA HORTILA
FADHLAN
TRI NOVELIA WIESDY
DENNY SESRI
DIKI ZULIANDA PUTRA
HANDRA IRAWAN
SRI ROHANA PUTRI

PADANG
KAMPUNG PAUH
SOLOK
PASAR GEDANG
BASO
SURAU LUBUAK
PASIR
PADANG
PADANG
KOTO BARU
SOLOK
PADANG
SOLOK
PADANG
SIGLI ACEH
MUARA BULIAN
PADANG

06-04-88
02-05-87
24-03-85
21-11-87
28-05-89
06-01-90
23-04-87
27-04-87
23-12-86
23-11-89
27-08-90
23-07-84
03-11-86
28-07-87
28-07-87
19-07-88
03-07-88

Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita

3.31
3.30
3.36
2.82
3.40
3.24
3.34
3.40
2.78
3.52
3.34
3.29
3.76
3.10
3.08
3.21
2.86

2,453
2,454
2,455
2,456
2,457
2,458
2,459
2,460
2,461
2,462
2,463
2,464
2,465
2,466
2,467
2,468
2,469
2,470
2,471
2,472
2,473
2,474
2,475
2,476
2,477

1823994304
2009404967
1566675125
1574436992
1334160328
1630268835
2079970243
1359165727
2025984549
1520310522
1727450305
1793290218
1980751794
1262178542
1044093478
1470760683
2075445623
1726115421
1524691966
1659434994
1425542087
1399636077
1105951794
1553959198
1465575288

54103510623
54103510632
54103510649
54103510658
54103510667
54103510676
54103510685
54103510694
54103510703
54103510712
54103510729
54103510738
54103510747
54103510756
54103510765
54103510774
54103510783
54103510792
54103510809
54103510818
54103510827
54103510836
54103510845
54103510854
54103510863

TRISNA YATI
ANTON SUWANDI RANI
AYNI SUHADA
ANNISA DWI KHAIRAT
ARIO TAFTANI
LISA MARTINA
LOLA MERIA SURTON
HARIANTI
REFNI DELVIANTI
LIRA EZIA PERDANA
DESI DASMERI RIFDA
RAHMAIDA EFIF
DESRI SELMIATI
NORA ELWATI
RUDISMAN
RINA MARDIYENTI
BUSRIZAL
RIA MEILANI
NENENG SUTINAH
DEFKI WAHYUDI
RENI OKTRIA
FITRI WIRMA SARI
RENDRA CATUR PUTRA
ANGGA MANDALA PUTRA
NOVERI PRIMA YUDI

TIGO BALAI LIMA PULUH KOTA


LUBUK JAYA
BUKITTINGGI
PADANG
BATUSANGKAR
LEMPUR TENGAH
SOLOK
BANGUN REJO
DUMAI
LUBUK GADANG
RIMBO TANGAH
PADANG
KOTO TINGGI
LUBUK GADANG
CURANTING
BUKITTINGGI
TUNGKAL
SURABAYA
KERINCI
LUAK KAPAU
SILUNGKANG
SIRUKAM
PADANG
BENGKULU
PARIAMAN

04-03-83
22-04-83
14-09-13
03-10-91
07-02-87
01-03-83
24-01-90
01-01-88
17-03-86
03-05-90
07-01-85
09-08-79
12-12-89
24-11-79
14-07-84
27-03-86
02-08-90
18-05-80
30-01-88
21-12-88
11-10-86
29-05-87
22-05-89
06-10-89
13-11-90

Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Pria

3.18
3.03
3.35
3.01
2.97
3.03
3.00
3.05
2.80
3.28
3.17
3.11
3.42
3.15
3.26
3.14
3.65
2.86
3.26
3.56
3.17
2.89
3.31
3.55
2.91

2,478
2,479
2,480
2,481
2,482
2,483
2,484
2,485
2,486
2,487
2,488
2,489
2,490
2,491
2,492
2,493
2,494
2,495
2,496
2,497
2,498
2,499
2,500
2,501
2,502
2,503
2,504
2,505
2,506
2,507
2,508
2,509
2,510
2,511
2,512
2,513
2,514
2,515
2,516
2,517
2,518
2,519
2,520

1463073187
2041792806
1478456211
1360737001
1606386600
1129436553
1494798824
1301459173
1450074432
1344811619
1374848700
2088529260
1769996284
1742156440
1398823360
1908841114
2100239106
1998876647
1289506013
1104095830
1844294906
1761724391
1517945153
1947273331
1522085840
2139885849
1645902443
1604392488
1716214536
1415203224
1488949945
1970795410
1887856797
2015757726
1557132462
1066113726
1558930712
1524761172
1753834224
1527192627
1402553298
1304490285
1528532850

54103510872
54103510889
54103510898
54103510907
54103510916
54103510925
54103510934
54103510943
54103510952
54103510969
54103510978
54103510987
54103510996
54103511005
54103511014
54103511023
54103511032
54103511049
54103511058
54103511067
54103511076
54103511085
54103511094
54103511103
54103511112
54103511129
54103511138
54103511147
54103511156
54103511165
54103511174
54103511183
54103511192
54103511209
54103511218
54103511227
54103511236
54103511245
54103511254
54103511263
54103511272
54103511289
54103511298

NOVI TRIANA
AFMILA FATMI
SILVI YUNEDRA
NITA RAHMAWATI
WISMA YUNITA
ROSITA ELFIA
NOVIA ANDRIANI
EMILIA NOFRI UTAMI
RICKA PRIMA SARI
AULIA AZIZ
RIDO PERWIRA
SUCI PRADINTA
FIRMAN SURGANA
FIKI RAYSANDI
DODI KURNIAWAN
SILVINA TRI DEWI
TIANA SANJAYA
VOVI GUSRA YUZA
ASRIA SISKA
KESI SRI MULIA INDAH
DEWI MEGA SARI
FATMAWATI
NIA DANIATI FAU
NADIA HILDA
HENDRI NENI
IKI GUNTALA
ANTON SATRIO
IRMA YUNITA
FIRDAUS
AFRIDONI
TRIOBY SATRIA
NURMA YENTI
HENDRI ZALDI
IRDIALITA
ALTEHAVENCORA
MARIANIS
JASMAWARNI
RIKA YANITA
HENDRA YULIANTO
TEMI JUNAIDI
WELA MARTA RISANTI
noni savera
ARNEDY

PADANG
PADANG
LUNDANG
MANNA
PADANG
PAYAKUMBUH
SOLOK
PADANG
PADANG
TALU
PADANG
PADANG
PADANG
LUBUK ALUNG
PADANG
PARIAMAN
KURAI
PARIT MALINTANG
PADANG
PASIR BARU
SUNGAI LIMAU
BUKITTINGGI
TELUK BAYUR
LUBUK JAYA
KAMBANG
SOLOK
PUJORAHAYU
PADANG
LUBUK KARYA SITIUNG IV
PANINGGAHAN SOLOK
PADANG PANJANG
MALUS
PADANG
MANGGIS
PULAKEK
GUNUNG BARANTAI
BUKIT PUTUIH
PADANG
SUNGAI PENUH
PAYAKUMBUH
SUNGAI PENUH
kampung palak
AIR HAJI

03-11-80
08-11-82
15-11-88
11-01-87
30-07-85
14-01-84
14-11-84
07-11-90
04-11-88
25-11-84
29-04-86
25-11-87
15-06-79
29-05-87
28-03-87
08-09-88
10-02-87
28-08-81
08-06-87
01-02-91
22-05-85
02-12-88
21-01-87
04-08-88
02-06-83
27-02-88
13-05-89
18-06-91
26-03-86
20-08-88
16-03-89
06-08-84
16-06-89
17-01-85
17-09-87
13-08-88
02-04-82
20-02-85
26-01-81
19-07-88
09-07-89
20-09-83
14-01-89

Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Pria

3.05
3.03
3.27
2.81
2.86
3.01
3
3.07
3.11
3.21
3.20
3.18
3.20
2.72
2.93
3.18
2.84
3.07
3.40
3.72
2.78
3.45
3.00
3.15
2.93
2.96
3.01
3.84
3.10
2.90
3.08
3.06
3.38
2.93
3.42
3.06
3.07
3.23
2.82
3.19
3.86
3.22
3.07

2,521
2,522
2,523
2,524
2,525
2,526
2,527
2,528
2,529
2,530
2,531
2,532
2,533
2,534
2,535
2,536
2,537
2,538
2,539
2,540
2,541
2,542
2,543
2,544
2,545
2,546
2,547
2,548
2,549
2,550
2,551
2,552
2,553
2,554
2,555
2,556
2,557
2,558
2,559
2,560
2,561
2,562
2,563

1155632117
1910645492
1790770833
1622202410
2142047245
1412521263
1186962910
2125948508
1581519145
1317327249
2048586903
1910166588
1364631665
1680372570
1777539002
1918857228
1607880957
1060586751
1324500395
1206072048
1315623814
1352604673
2095493732
1994225455
1823333451
1990075663
1334296809
1707303308
1727802635
1227769300
2024475593
1976837367
1353961309
1806927659
2073827233
1496217310
1369178031
1086073007
1717104906
1179603789
1920360438
1761767655
1460979046

54103511307
54103511316
54103511325
54103511334
54103511343
54103511352
54103511369
54103511378
54103511387
54103511396
54103511405
54103511414
54103511423
54103511432
54103511449
54103511458
54103511467
54103511476
54103511485
54103511494
54103511503
54103511512
54103511529
54103511538
54103511547
54103511556
54103511565
54103511574
54103511583
54103511592
54103511609
54103511618
54103511627
54103511636
54103511645
54103511654
54103511663
54103511672
54103511689
54103511698
54103511707
54103511716
54103511725

BENI SUBARJA
SALMI SUSANTI
ZUL OKTAWINDRA
ADRI FAUZAN
SRIVOVI SILVIANA
FITRIA ANANDA
ARI GUSTI
ADEFIA NOFITA
DEWI RATMA YENTI
Puspasari adetia dewi putri
WISMALENI
DEWI DELFITA
PEPI SEPRIKA AGUSVINA
YENI ARWEN
HELSI HELMI
SILVIA SARI
AHDIA FAJRI
NIA MAWAR SARI
SRI GUSRIANI
ZULFITRI
SAPUTRA OLYA
DESMAWATI
AMRUL AKBAR
DIAN ASTUTI
JUNAIDI
REFNITA YENIBRA
RAHMI SUHATI
FAJRI AL HAYATI
RAHMITA YENTI
ASNI YUSNI PITRI
FITRI YUNITA
EVA YULIANI
OKWIRIA FIRDAUS
BENNY HARIADY
RIFDAL
YULIA SUSANTI
WENDRY TRIAGUNG FEBRIZAL
NURHAYATI
BARLI HALIM
INTAN PURNAMA SARI
YOSHE AMELIA
FEBRIA DEWI HELENA
INTAN SARI ROSIANA DEWI

SELEMAN
SIKUMBANG
SIKUMBANG
BANCAH KAPEH
MUARA LABUH
MUARA LABUH
MUARA PANAS
KOTO BARU
KOTO GADANG
PADANG PANJANG
BANCAH KAMPEH
LUBUK JAYA
LUBUK GADANG
BATANG LAWE
PADANG
PADANG
AMPING PARAK
PADANG
NARAS
BALAI AHAD
PADANG
PADANG SAGO
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
BARULAK
BATU GAJAH
PADANG
PADANG
PADANG
SAWAH LUNTO
PADANG
KAMPUANG BONAI
PADANG
BAGAN SIAPI-API
LOLO
PADANG
LUBUK ALUNG
PADANG
PADANG

11-03-88
05-04-79
18-10-81
12-06-81
28-10-80
12-05-82
19-08-87
01-11-90
01-09-89
14-12-89
16-05-81
22-01-84
11-08-86
01-01-86
16-12-83
27-01-87
18-04-82
10-11-87
03-08-89
14-07-84
07-05-85
08-07-88
19-07-87
26-03-85
11-06-83
14-04-84
14-08-81
09-02-89
07-01-90
08-06-82
08-06-86
16-07-88
26-10-83
10-04-80
25-05-86
10-07-90
07-02-85
25-04-86
20-06-82
31-12-88
28-07-88
19-02-83
08-07-91

Pria
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita

3.07
3.19
3.07
2.96
3.05
3.38
3.56
3.06
2.95
3.28
3.03
3.30
3.03
3.21
3.73
3.30
2.70
2.81
3.04
2.88
3.03
3.40
3.14
3.06
3.15
3.02
3.03
2.95
3.11
3.12
3.16
2.73
3.41
2.77
3.23
3.53
2.83
2.99
2.82
3.13
3.14
2.85
3.48

2,564
2,565
2,566
2,567
2,568
2,569
2,570
2,571
2,572
2,573
2,574
2,575
2,576
2,577
2,578
2,579
2,580
2,581
2,582
2,583
2,584
2,585
2,586
2,587
2,588
2,589
2,590
2,591
2,592
2,593
2,594
2,595
2,596
2,597
2,598
2,599
2,600
2,601
2,602
2,603
2,604
2,605
2,606

1308294218
1836892300
1297291132
1440833465
1054000657
2127816795
1145465795
1909536389
1175562493
1914102291
2049373616
1964495297
1758157687
1342074428
1991147243
1447062679
1618401388
1588119833
2037089836
1829859940
1163132862
1967203559
1748307409
1964680631
2090406239
1661651874
1604762220
2104245869
1987020129
1496652116
1470980077
1972673322
1477411282
2135201619
1861849120
1407683724
2075639366
1799076566
1105978731
1318530342
1420031987
1725390569
1355343469

54103511734
54103511743
54103511752
54103511769
54103511778
54103511787
54103511796
54103511805
54103511814
54103511823
54103511832
54103511849
54103511858
54103511867
54103511876
54103511885
54103511894
54103511903
54103511912
54103511929
54103511938
54103511947
54103511956
54103511965
54103511974
54103511983
54103511992
54103512009
54103512018
54103512027
54103512036
54103512045
54103512054
54103512063
54103512072
54103512089
54103512098
54103512107
54103512116
54103512125
54103512134
54103512143
54103512152

RIRA YUNIARTI
ANDRO IRNIL
MARIANO AGUSTA
BERY MARIYUS
RIO JULIANDRA ARDIAN
WINDY VEBRIA NOVA
NELLA YULIANTI
SRI MARINI
CANDRA NILAWATI
SRI RAHAYU
NIVA ANOLA
SAGITA AYUNDA
ALFRA YUDHA
SRI NOVA DELTU
RESKI HELFINDO
LINDA FITRIANTI
DEFRI MIYULIA
RENA NOVASOLINA
Novi Yulianis
BAYU FETWENTI THERESIA
ANA ZULFA NENGSIH
RATIH TRIANITA
RIAN SURYANA
ILHAM KHOLIS
FEBRINA MIRANDA
GENI SHINTIA DEWI
FEBRICO
NURHAMISAH
HAFIZATUL ISMI
NOPAN KURNIAWAN
APEN DENAL
AELIASISKA
RAHMAT FIRMANSYAH
DELFIRA BELINA
AFRIA RINA SARI
HUSNUL ANNISA
IRENA DWI FIRSA
YOSEP DARMA PUTRA
LISA OKTASATRI
MUHAMMAD ALAMSYAH
JUNIA SARI WARTATI
YULIZA FITRY
SILVIA ARIF

PADANG
PADANG
PADANG
MARUNGGI
JAKARTA
JAKARTA
KOTO BARU
PADANG
PASAR LAMA
PONDOK TINGGI
KAJAI
LUBUK SIKAPING
LUBUK SIKAPING
KOTO PANJANG
PAINAN
SAGO
ASAHAN
SIJUNJUNG
SAWAHLUNTO
GAMBOK
SOLOK
MUARO GAMBOK
SOLOK
SAWAHLUNTO
SAWAHLUNTO
PADANG
PADANG
PULASAN
KUBANG
PADANG
SALAYO
SAWAHLUNTO
SOLOK
PADANG
RAWANG
SOLOK
SOLOK
PADANG
TAROK
BASO
BALAI PANJANG KAMANG
BUKITTINGGI
PADANG

15-04-83
08-05-88
23-08-84
27-12-84
05-07-87
05-02-87
12-07-89
12-03-82
04-02-84
27-08-84
04-09-89
16-12-85
29-10-88
18-11-87
25-05-89
18-05-88
20-12-87
25-05-85
06-11-82
20-02-87
27-12-89
20-01-89
02-01-90
21-07-90
23-02-90
12-09-89
11-02-82
07-08-85
31-08-87
10-11-81
25-12-81
28-01-86
02-11-84
06-12-83
21-09-90
21-01-90
13-02-88
01-08-87
19-10-85
30-03-89
28-06-88
13-04-88
25-12-82

Wanita
Pria
Pria
Pria
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Pria
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita
Wanita
Pria
Wanita
Pria
Wanita
Wanita
Wanita

2.84
3.14
3.43
2.75
3.48
3.05
2.98
2.76
3.04
2.94
3.22
2.98
2.98
3.04
3.20
3.12
3.13
2.95
3.28
3.30
2.78
3.24
2.77
3.10
3.39
3.12
3.52
2.74
3.24
2.76
2.75
3.07
3.02
2.82
3.54
3.05
3.02
2.79
3.20
3.35
3.62
2.88
2.95

2,607
2,608
2,609
2,610
2,611
2,612
2,613
2,614
2,615
2,616
2,617
2,618
2,619
2,620
2,621
2,622
2,623
2,624
2,625
2,626
2,627
2,628
2,629
2,630
2,631
2,632
2,633
2,634
2,635
2,636
2,637
2,638
2,639
2,640
2,641
2,642
2,643
2,644
2,645
2,646
2,647
2,648
2,649

1669344655
1420692653
1527925956
1355934522
1377043973
1677947295
1463787163
1378434459
1284304190
1866160428
1141400461
1730040144
1855791516
1798243263
1322088927
1862507602
1399746892
1000231472
1149099289
1752052848
1032136599
1779171084
1860187084
1047251181
1684013457
2092049912
1272183583
1532497619
1082998153
2007113165
1675579446
1881700745
1921326272
1829338754
1396234952
1302322502
1354297071
1889269947
1256817783
1902429694
1576155979
1517215782
1619651285

54103512169
54103512178
54103512187
54103512196
54103512205
54103512214
54103512223
54103512232
54103512249
54103512258
54103512267
54103512276
54103512285
54103512294
54103512303
54103512312
54103512329
54103512338
54103512347
54103512356
54103512365
54103512374
54103512383