Anda di halaman 1dari 20

PGT 201E

TEKNOLOGI PENGAJARAN

SHAHAIDA SHAHARAL 94901
HARTINI MOHD NOOR 94787
NOR MAZILA MOHKTAR 94849
NOR AZIZAH MOHD DIAH 94842
GEOGRAFI TINGKATAN 1

BAB 4: GRAF GARISAN MUDAHOBJEKTIF AM
pelajar dapat memahami cara
mengaplikasikan maklumat dalam
bentuk jadual dan melukis graf
garis mudah.
OBJEKTIF KHAS
Pada akhir pembelajaran,
pelajar-pelajar akan dapat :


- mengumpul dan merekod data
-memilih data yang releven
-membina graf garis mudah
berdasarkan jadual dengan
menggunakan label dan petunjuk
yang betul


GRAF GARISAN
Graf garis terdiri daripada satu
garisan yang dilukis untuk
menunjukkan nilai yang berbeza
bagi satu tempoh.

Graf garis terbahagi kepada graf
garis mudah dan graf garis
berganda.

FUNGSI GRAF GARIS
GRAF
GARIS
Suhu
bulanan
Pengeluaran
barangan
Prestasi
syarikat
Harga
barangan
Graf garis dibentuk dengan
menandakan setiap data
dengan satu titik di atas kertas
graf dan kemudian titik-titik
tersebut akan disambung dan
akan terbentuklah graf garis.

Graf yang telah siap dilukis di atas
paksi ini mestilah dilengkapkan
dengan tajuk iaitu untuk
menyatakan data berkaitan sesuatu
perkara yang diwakili oleh graf yang
telah dibina tersebut.

Paksi tegak (y) dan paksi
mendatar (x) juga mesti dilabel
dengan betul.

Graf garis mudah digunakan untuk
menunjukkan pola perubahan
satu unsur sahaja.Lukis paksi mendatar dan menegak ( paksi x dan
paksi y ).

Labelkan paksi menegak sebagai suhu dalam C (
jika data yang dikumpul adalah mengenai suhu )
dan paksi mendatar mewakili bulan.

Skala yang sesuai perlu ditentukan. Contoh: 1 cm=
5 C untuk memudahkan graf diplot.
Langkah-langkah melukis graf garis mudah:
Untuk mewakili bulan pula, paksi
mendatar dibahagikan kepada 12 bulan
dan dinamakan dengan 12 bulan
tersebut.

Merujuk kepada jadual, poin-poin nilai
suhu ditanda di atas graf dengan
menggunakan titik () atau tanda x.


Setelah semua poin ditanda, poin-poin
tersebut ditanda untuk membentuk satu
garisan

Graf yang telah dilukis kemudian perlu
dilengkapkan dengan tajuk
BULAN
J F M A M J J O S O N D
MIN
SUHU
(C)
26 26 27 28 29 28 28 27 27 27 26 26

Jadual 1.1: Min suhu bulanan
Kuantan, Pahang 1998

Jadual 1.2: Hujan Tahunan Sandakan 2001
BULAN
J F M A M J J O S O N D
HUJAN
(mm)
120 100 80 100 120 150 180 200 250 300 350 300
KERJA RUMAH

Buku teks-halaman 31 dan 32
(latihan 1 dan 2)