Anda di halaman 1dari 14

Kegiatan Pelancongan

Produk pelancongan di Malaysia


 Eko pelancongan
 Pelancongan pertanian
 Pelancongan kesihatan
 Pelancongan pendidikan
 Pelancongan budaya dan warisan sejarah
 Pelancongan MICE
 Pelancongan kapal mewah
 Pelancongan sukan dan rekreasi
Faktor yang mempengaruhi
pekembangan pelancongan
 Alam sekitar fizikal
 Alam sekitar manusia
Alam sekitar fizikal
 Keadaan geografi negara Malaysia.
 Sekililing adalah laut berpantai dan berpasir –
contoh ?????
 Pulau pulau - ????
 Terumbu karang ?????? Taman laut???????
 Kawasan tanah tinggi ????????????
 Hutan ?????????
 Hutan simpan..?????????????
 Batu kapur ?????
 Keadaan iklim???????
Faktor manusia
 Tempat bersejarah contoh???
 Ciri-ciri budaya contoh ???
 Prasarana ????????????
 Kemudahan pengangkutan dan perhubungan
 promosi
Kajian kes 1.
Faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan
pelancongan di Pulau Langkawi
Tarikan fizikal
 Pesisiran pantai yang cantik, lagun, teluk dan
tanjung – contoh pantai chenang, tanjung rhu
 Laut cetek, tenang, bersih dan kaya dengan
hidupan maritim dan karangan laut
 Kawasan tanah tinggi, gunung raya dan
gunung mat cincang – kereta kabel
menghubungkan kedua-dua gunung
 Hutan lipur, flora dan fauna, jeram, air terjun
Tarikan buatan
 Tempat bersejarah – arkeologi
 Perisytiharan sebagai kawasan bebas cukai
 Kemudahan perhubungan dan pengangkutan
 Kemudahan penginapan dan riadah
 Pelancongan MICE
Kepentingan sektor pelancongan
1. Sumbangan kepada pendapatan negara – pelancong
asing – matawang asing
2. Perbelanjaan semasa melancong – menambah
pendapatan
3. Menyediakan peluang pekerjaan – meningkatkan
pendapatan perkapita
4. Menggalakkan perkembangan industri berkaitan
5. Membangunkan kawasan mundur – menukar struktur
ekonomi tradisional kepada struktur ekonomi moden
Masalah yang timbul
 Masalah terhadap persekitaran fizikal
 Masalah terhadap persekitaran manusia
Masalah terhadap persekiran fizikal
 Hakisan di kawasan tanah tinggi –
akibat??????????
 Pencemaran air
 Gangguan kepada ekosistem
 Perubahan iklim mikro
Masalah terhadap alam sekitar
manusia
 Pencemaran budaya
 Kesesakan di pusat pelancongan popular /
pintu masuk
 Wabak penyakit
 Masalah sosial
Cadangan memajukan sektor
pelancongan
 Memperhebatkan promosi
 Membangunkan sumber sumber setempat
yang berpotensi
 Memperkenalkan konsep dan produk
pelancongan baru
 Menyediakan dan memajukan sistem
pengangkutan dan perhubungan
 Menjalankan kempen