Anda di halaman 1dari 33

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 1

PENGENALAN MENGENAI PEPEJAL.


Terdapat tiga jenis pepejal:

1. Pepejal platonik.
Merupakan suatu pepejal sekata yang berbucu cembung (convex regular
solid).
Di dalam ilmu geometri, pepejal platonik ialah pepejal sekata yang
konveks.
Berbentuk tiga dimensi.
Terdapat lima jenis pepejal platonik yang unik (kongruen dari aspek
bentuk permukaan, sisi dan sudut).
Sesuatu pepejal adalah konveks jika dan hanya jika
i. Semua bentuk permukaan pepejal adalah berbentuk poligon sekata
yang kongruen.
ii. Tiada berlaku pertindihan di antara permukaan pada sisi.
iii. Setiap bucu pepejal dipertemukan oleh bilangan bentuk permukaan
yang sama banyak.
Jenis dan bentuk pepejal platonik dan ciri-cirinya.
Pepejal Platonik Bilangan bucu Bilangan sisi Bilangan permukaan

Tetrahedron
4 6 4
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 2


Kubus (hexahedron)
8 12 6

Dodekahedron
20 30 12

Octahedron
6 12 8

Ikosahedron
12 30 20

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 3

2. Pepejal Archimedean
Merupakan pepejal separa sekata yang juga berbucu cembung.
Terbentuk daripada dua atau lebih poligon cekung (regular convex
polygon).
Ciri utama pepejal Archimedean ialah setiap permukaan adalah poligon
sekata dan pada setiap bucu, poligon-poligon berulang dalam susunan
yang sama,
Terdapat dua atau lebih poligon sekata pada pepejal Archimedean dan
polihedron tersebut perlulah cembung.
Terdapat 13 jenis pepejal Archimedean (pepejal separa sekata) dan ciri-
cirinya.

Pepejal
Archimedean
Bilangan Permukaan Bilangan sisi Bilangan bucu
Kuboktahedron
14 24 12
Ikosidodekahedron
32 60 30
Truncated
Tetrahedron
8 18 12

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 4

Truncated Oktahedron

14 36 24
Truncated Kiub

14 36 24
Truncated
Ikosahedron
32 90 60


Truncated
Dodekahedron
32 90 60
Rhombikuboktahedron

26 48 24

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 5Truncated Kuboktahedron
26 72 48


Rhombikosidodekahedron

62 120 60


Truncated
Ikosidodekahedron
62 180 120


Snub Kiub

38 60 24


Snub Dodekahedron

92 150 60

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 6


3. Pepejal Kepler-Pointsot
Polihedron bukan berbucu cekung sekata (Regular non-convex
polyhedron)
Juga dinamakan polyhedron bintang sekata (regular star polyhedra)
Kesemua permukaan adalah poligon sekata kongruen (All the faces are
congruent (identical) regular polygons)
Bilangan permukaan yang bertemu pada kesemua bucu adalah sama.
Terdapat empat jenis pepejal Kepler-Poinsot dan ciri-cirinya.

Pepejal Kepler-Poinsot
Bilangan
Permukaan
Bilangan Bucu Bilangan Sisi


Stellated dodekahedron
kecil
12 12 30


Dodekahedron
Besar
12 12 30

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 7Stellated Dodekahedron
Besar
12 20 30


Ikosahedron besar
20 12 30


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 8

TUGASAN TAKSIRAN KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU PPG
TUGASAN 2
Menyediakan kit bahan pembelajaran objek-objek 3D serta jejaring masing-masing,

Di dalam tugasan ini kami telah memilih untuk membuat kesemua lima pepejal
platonik, 2 bentuk pepejal Archimedean dan 1 bentuk pepejal Kepler-Poinsot. Berikut
adalah hasil kerja pepejal yang telah kami cipta (model) berserta jaringan (net).
1. Tetrahedron
Gambar model Tetrahedron.Tetrahedron
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 9

Jejaringan Tetrahedron


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 10

Lakaran jejaring model Tetrahedron.


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 11

2. Kubus (hexahedron)
Gambar model Kubus (hexahedron).hexahedron
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 12

Jaringan Kubus (hexahedron)
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 13

Lakaran jejaring model Kubus (hexahedron)

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 14

3. Dodekahedron
Gambar model Dodekahedron

Dedekahedron
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 15

Jaringan Dodekahedron.
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 16

Lakaran model Jaringan Dodekahedron.
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 17

4. Octahedron
Gambar model Octahedron

octahedron
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 18

Jejaring Octahedron.
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 19

Lakaran model jejaring Octahedron.


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 20

5. Ikosahedron
Gambar model Ikosahedron.Ikosahedron
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 21

Jejaring Ikosahedron.
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 22

Lakaran model jejaring Ikosahedron Ikosahedron.


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 23

6. Stellated dodekahedron kecil ( pepejal Kepler-Poinsot)
Gambar model Stellated dodekahedron kecil.

Stellated dodekahedron
kecil.

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 24

Jejaring Stellated dodekahedron kecil.
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 25

Lakaran model jejaring Stellated dodekahedron kecil.


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 26

7. Kuboktahedron (pepejal Archimedean).
Gambar model Kuboktahedron (pepejal Archimedean).kuboktahedron

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 27

Jejaring Kuboktahedron (pepejal Archimedean).
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 28

Lakaran model jejaring Kuboktahedron (pepejal Archimedean)

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 29

8. Truncated Tetrahedron (pepejal Archimedean)
Gambar model Truncated Tetrahedron (pepejal Archimedean)Truncated
Tetrahedron

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 30

Jejaring Truncated Tetrahedron (pepejal Archimedean)
Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 31

Lakaran model Jejaring Truncated Tetrahedron (pepejal Archimedean)

Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 32

RUJUKAN:

1. Tolhah Binti Abdulah dan Raha Binti Yahya (2011): Modul Geometri
(WTE3103) Program Pensiswazahan Guru (Mod Pendidikan Jarak Jauh),
Institut Perguruan Malaysia, Putrajaya.
2. Platonic solids :
http://www.scribd.com/doc/58809207/Platonic-Solids
3. Lesson 15 shapes and solids :
http://www.scribd.com/doc/71658934/Lesson-15-Shapes-and-Solids
4. The platonic solids have been known since antiquity:
http://www.scribd.com/doc/54508551/The-Platonic-Solids-Have-Been-
Known-Since-Antiquity
5. States of matter and the platonic solids :
http://www.scribd.com/doc/62814943/States-of-Matter-and-the-Platonic-
Solids
6. Platonic solid :
http://www.scribd.com/doc/49897233/Platonic-solid
7. Platonic solid :
http://www.scribd.com/doc/27611983/5-Platonic-Solid


Hak Milik Ibrahim, Siti Mariam dan Jimmy PPG Matematik 1 Page 33