Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2003

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN PERALIHAN

BULA
N
/MING
GU
TEMA/TAJU
K
HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM
1 Cetakan

1. Membuat gambar secara
cetakan daripada pelbagai
bahan.
2. Mengetahui pelbagai bahan
boleh dijadikan alat-alat
cetakan
3. Memperkayakan
penggunaan bahan untuk
menghasilkan gambar

STRATEGI
Pembelajaran Masteri,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, ubi kentang, sayur-
sayuran dll, warna dan kertas lukisan.

2 Corak
terancang

1. Membuat rekaan dan corak
dengan menggunakan kertas
warna.
2. Merancang penghasilan seni
visual dengan teliti.
3. Menggunakan garisan grid
dalam menghasilkan corak


STRATEGI
Pembelajaran Masteri,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam,
gunting dan kertas lukisan.

3-4 Tenunan

1. Membuat tenunan asas
dengan menggunakan perca
kain atau benang bulu
kambing.
2. Menggunakan bahan-bahan
yang terbuang dalam
menghasilkan hasil tenunan
3. Merancang penggunaan
bahan-bahan terbuang dalam
menentukan corak tenunan

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar,
tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam,
gunting dan kertas lukisan.

5-6 Arca

1. Mengenali dan mengetahui
arca dan fungsinya
2. Membuat arca daripada
sabun atau lilin.
3. Merancang kaedah untuk
meluakkan arca tersebut agar
mendapat bentuk yang
diingini.
STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Pembelajaran
konstruktivisme
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Tekun dan sabar
ABM
Contoh hasil seni visual, gam dan pisau.


7-8 Gambar
teknik stensil

1. Memahami makna stensil
dan teknik penghasilannya.
2. Membuat gambar dengan
teknik stensil
3. Merancang dan menebuk
kertas stensil dengan betul

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas tebal,
gunting, warna poster, berus, kertas lukisan

9-10 Model
bangunan
1. Membuat model bangunan
daripada kertas tebal.
2. Menentukan reka bentuk
bangunan
3. Merancang dan menentukan
teknik untuk menghasilkan
bangunan tersebut.

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar,
tekun dan sabar, Teliti.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas kotak tebal,
gam, gunting dan warna.

11 Lukisan
menggunaka
n dakwat.

1. Membuat gambar dengan
menggunakan dakwat pen.
2. Menghasilkan jalinan yang
pelbagai dalam mencipta
gambar
3. Mempelbagaikan kaedah
melakar dalam
menampakkan bentuk
sesuatu objek.


STRATEGI
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan
kreatif, Pembelajaran secara konstuktivisme.
NILAI
Tekun dan sabar dan menghargai hasil kerja.
ABM
Contoh hasil seni visual, pen dan kertas
lukisan.

12 Corak
jahitan

1. Menghasilkan corak dengan
jahitan yang mudah.
2. Membuat rekaan dan corak
daripada teknik jahitan
3. Mempelbagaikan jenis-jenis
jahitan dalam menghasilkan
organisasi rekaan

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai dan menghayati, tekun dan
sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kain, benang, jarum
dll.


13-14 Batik blok

1. Mengenal idea batik blok
yang mudah
2. Menghasilkan motif batik
3. Mencetak ke permukaan
kain/kertas.

STRATEGI
Pembelajaran Masteri,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, blok, warna dll.
15-16 Mobail

1. Mengenal mobail merupakan
salah satu arca hiasan.
2. Membuat mobail dari dawai
dan kertas yang dibentuk.
3. Menghasilkan mobail yang
mempunyai ciri-ciri
imbangan.

STRATEGI
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan
kreatif, Kajian Masa depan.
NILAI
Tekun dan sabar, menghargai hasil karya.
ABM
Contoh hasil seni visual, dawai, benang,
kertas dll.

17 Catan (cat
air)

1. Melukis dan membuat
gambar.
2. Membuat gambar dengan
teknik catan cat air.
3. Menghasilkan catan dengan
kadar banding yang betul.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran masteri.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, berus,
kertas lukisan dll.
18 Gubahan
corak

1. Menghasilkan gubahan
corak bebas.
2. Menghasilkan corak
bermotifkan flora dan fauna
dengan menggunakan warna
poster.
3. Mendalami teknik mewarna
corak dengan betul

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, kertas lukisan dll.

19 Seni manik

1. Menghasilkan manik untuk
hiasan diri daripada pelbagai
bahan.
2. Mencipta rekaan hiasan diri
dengan menggunakan
pelbagai bentuk dan jenis
manik;
3. Mempelbagaikan rekaan
hiasan diri dengan
menggunakan pelbagai jenis
manik.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Tekun dan sabar. Menghargai alam sekitar,
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas majalah,
benang dll.

20-21 Asemblaj

1. Membuat binaan asemblaj
daripada pelbagai bahan.
2. Menghasilkan hasil
assemblaj yang mempunyai
nilai estetika.
3. Merancang kedudukan
bahan yang sesuai dalam
menentukan hasil assemblaj.

STRATEGI
Aksess kendiri, teori kecerdasan pelbagai.
NILAI
Kirat semula, Menghargai alam sekitar,
tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, bahan terbuang,
gam, gunting dll.

22 Kolaj 1. Membuat gambar dengan STRATEGI

cara kolaj.
2. Mendalami teknik
penghasilan kolaj serta
pelbagai kaedah
perlaksanaannya.
3. Mempelbagaikan
penggunaan bahan dalam
mencipta gambar kolaj.

Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar,
tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kain perca, tali,
kertas-kertas dari majalah, kapas, gam dan
gunting dll.

23 Capan

1. Membuat rekaan corak
secara capan menggunakan
sayur-sayuran.
2. Mendalami teknik
menghasilkan capan dengan
berkesan.
3. Menghasilkan gambar
dengan menggunakan teknik
capan

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa depan,
pembelajaran secara konstrucktivisme.
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar,
tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
sayur-sayuran, kertas lukisan dll.
24-25 Kelarai

1. Mengenali beberapa jenis
kelarai.
2. Menghasilkan kelarai
dengan menggunakan kertas
warna


3. Merancang untuk
menghasilkan kelarai dengan
struktur grid yang tepat.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme. Pembelajaran masteri.
NILAI
Teliti, tekun dan sabar.

ABM
Contoh hasil seni visualkertas warna, gam,
gunting dll.

26-27 Model
(kenderaan)

1. Membuat model kenderaan
mainan yang tidak bergerak
dengan menggunakan
polisterin dan kertas.
2. Mendalami teknik
penghasilan paper mache
3. Merancang kaedah yang
berkesan untuk
menghasilkan model
kenderaan .

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, kertas lukisan dll.

28 Cetakan jari

1. Membuat gambar dengan
cetakan jari
2. Merancang dan menentukan
cetakan yang sesuai untuk
menghasilkan sesuatu
gambar.
STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran masteri.
NILAI
Sayang kepada diri sendiri. Menghargai
alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
3. Manghasilkan gambar
daripada cetakan jari yang
berlandaskan keseimbangan.

Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, kertas lukisan dll.

29 Tiupan
warna

1. Membuat gambar secara
tiupan warna
2. Mempelbagaikan teknik
tiupan dalam menghasilkan
pelbagai gambar.
3. Menentukan kedudukan
tiupan dalam menghasilkan
senuatu gambar.

STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajin masa depan.
NILAI
Kitar semula, menghargai hasil karya.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, straw,
berus, kertas lukisan dll.

30 Bekas
simpanan
perhiasan

1. Membuat bekas simpanan
perhiasan daripada kotak
2. Menghias kotak dengan
warna dan corak yang indah.
3. Menghasilkan kotak dengan
reka bentuk yang menarik

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme. Pembelajaran masteri
NILAI
Teliti, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kotak-kotak
pembungkusan, warna poster, berus, dll.

31-32 Anyaman

1. Membuat anyaman daripada
kertas warna atau kertas
majalah.
2. Mendalami teknik
penghasilan anyaman.
3. menghasilkan anyaman
dengan penggunaan bahan
yang sesuai

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas majalah atau
kertas warna, gam, guting, kertas lukisan dll.

33 Topeng

1. Membuat topeng dengan
meggunakan kad manila.
2. Menghasilkan reka bentuk
topeng yang menarik;
3. Memastikan keseimbangan
reka bentuk.

STRATEGI
Pembelajaran secara konstrucktivisme.
Kajian Masa depan
NILAI
Tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, kertas lukisan, gam, gunting, dll.

34 Gambar
mudah

1. Membuat gambar mudah
dengan menggunakan
campuran warna cat air.
2. Mendalami teknik mewarna
dengan penekanan kepada
ton dan warna.
3. Menghasilkan gambar
STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan,
pembelajaran secara konstrucktivisme.
NILAI
Tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, berus,
kertas lukisan dll.
dengan prinsip rekaan yang
betul


35 Catan (mix
media)

1. Melukis dan mewarna
gambar dengan cara mix
media.
2. Menggunakan pelbagai
bahan dalam
menggambarkan sesuatu
penghasilan karya.
3. Menentukan bahan-bahan
yang sesuai untuk
kedudukan tertentu

STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, pelbagai bahan (pastel, arang, barang
kolaj dll) dan kertas lukisan.

36-37 Rekaan corak

1. Menghasilkan rekacorak
organik berunsurkan alam
semula jadi.
2. Menyusun corak mengikut
garisan grid.
3. Merancang susunan corak.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, kertas lukisan dll.

38-41 Poster

1. Menghasilkan poster.
2. Menggunakan warna yang
sesuai dalam menggubah
sesuatu rekaan.
3. Menyampaikan mesej yang
sesuai dalam sesebuah
poster.

STRATEGI
Teori kecerdasan pelbagai, Kajian Masa
depan.
NILAI
Tekun dan sabar. Menghargai hasil karya.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster,
berus, kertas lukisan dll.