Anda di halaman 1dari 18

REKOD PENTAKSIRAN MODUL ELEKTIF BAHASA ARAB KSSR TAHUN 4

1
2
3
4
5
6

NAMA SEKOLAH:
ALAMAT SEKOLAH:

GURU MATA PELAJARAN:


TARIKH:
7/16/2014

KELAS:

BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NAMA MURID

NO. MYKID /
SJL KELAHIRAN

L
P

KEMAHIRAN M
1.2

1.1
K1

K2

K3

K4.1 K4.2

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

JUMLAH KESELURUHAN MURID YANG MENGUASAI TAHAP


BAGI STANDARD PEMBELAJARAN INI

Jumlah Murid Yang Telah Ditaksir bagi Standard Pembelajaran ini


Jumlah Murid Yang Belum Ditaksir bagi Standard Pembelajaran ini

1
2
3
4
5
6

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


1.2
1.3
K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

KEMAHIRAN MEMBACA
2.1
2.2

1.4
K12

K13

K14

K15 K16.1 K16.2 K17

K18

K19

2.3
K20

3.2

3.1
K21

K22

K23

KEMAHIRAN MENULIS
3.3

K24

K25

K26

K27

3.4
K28

K29

K30

TATABAHASA
4.1 4.2 4.3
K31

K32

K33

LISAN

KEPUTUSAN AKH
KEMAHIRAN
BACA

KEPUTUSAN AKHIR
KEMAHIRAN
TULIS
QAWAID

ULASAN GURU
(Guru sila tulis ulasan terhadap murid)
TAHAP

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MODUL ELEKTIF BAHASA ARAB KSSR


Nama Murid
No. MyKID / Sijil Kelahiran
Jantina
Kelas
Nama Guru
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

Berikut adalah pernyataan bagi tahap kemahiran yang telah dikuasai.


KEMAHIRAN

TAHAP

TAFSIRAN

1. MENDENGAR & BERTUTUR


2. MEMBACA
3. MENULIS
4. TATABAHASA

TAHAP KESELURUHAN
(Ulasan Oleh Guru)

1. KEMAHIRAN DENGAR DAN TUTUR


TAHAP PENGUASAAN
STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan menyebut bunyi huruf.
1.2 Mendengar dan menyebut perkataan serta ayat.
1.3 Mendengar perenggan.
1.4 Mendengar dan menyebut nombor dan bilangan.
2. KEMAHIRAN MEMBACA
TAHAP PENGUASAAN

STANDARD KANDUNGAN
2.1 Membaca perkataan dan ayat.
2.2 Membaca perenggan.
2.3 Membaca nombor dan bilangan.

3. KEMAHIRAN MENULIS
TAHAP PENGUASAAN

STANDARD KANDUNGAN
3.1 Menulis huruf.
3.2 Menulis perkataan dan ayat.
3.3 Menulis perenggan.
3.4 Menulis nombor dan bilangan.

4. TATABAHASA
TAHAP PENGUASAAN

Disediakan oleh,

STANDARD KANDUNGAN
4.1 Mengenali Isim Mufrad dan Muthanna.
4.2 Mengenali Jama' Muzakar Salim, Jama' Muannath Salim dan Jamak Taksir .
4.3 Mengenali Dhomir Munfasil dan Dhomir Muttasil .

Disahkan oleh,

DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PRESTASI MURID BAHASA ARAB KSSR TAHUN 4
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI






)TAFSIRAN STANDARD PRESTASI (UMUM

1
2
3
4
5

.
.
.
.
.

TAHAP PENGUASAAN

)TAFSIRAN STANDARD PRESTASI (BAHASA ARAB

1
2
3
4

.
.
.
.

)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.1.1,1.1.2


TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

STANDARD PRESTASI


.
.
.

.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.1.3

1
2
3
4
5
6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.

.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI

.

.

.

.

.

.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.2.7

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

1
2
3

STANDARD PRESTASI
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.

4
5
6

() ()
.
() ()
.
() ()
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.2.8

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4

.
.
.
.

.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.2.9

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.2.10

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.2.11

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.

.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.2.12

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.3.1

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.4.1

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.4.2,1.4.3,1.4.4

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.4.5

TAHAP PENGUASAAN
1

STANDARD PRESTASI
.

2
3
4
5
6

.
.
.
.
.
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.4.6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
"" .
"" .
"" .
"" .
"" .
"" .
)MENDENGAR DAN BERTUTUR (1.4.7

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
"" .
"" .
"" .
"" .
"" .
"" .
)MODUL MEMBACA (2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.6

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

STANDARD PRESTASI
()
() .
()
() .
()
() .
()
() .

()
() .

()
() .

() ()
.

2
3
4
5
6

() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
() ()
.
)MODUL MEMBACA (2.1.7

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MEMBACA (2.1.8

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MEMBACA (2.2.1,2.2.2

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

1
2
3

.
.
.

.

.

.

5
6

)MODUL MEMBACA (2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4


TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4
5
6

"( "+) .
"( "+) .
"( "+) .
"( "+) .
"( "+) .
"( "+) .
)MODUL MENULIS (3.1.1

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MENULIS (3.2.1

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MENULIS (3.2.2

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.

.
.
)MODUL MENULIS (3.2.3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.

)MODUL MENULIS (3.2.4


TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MENULIS (3.3.1

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MENULIS (3.3.2

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MENULIS (3.3.3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL MENULIS (3.4.1,3.4.2,3.4.3

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3

STANDARD PRESTASI
.
.
.

4
5
6

.
.
.
)MODUL MENULIS (3.4.4,3.4.5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4

STANDARD PRESTASI
"( "+) .

"( "+) .
"( "+) .
"( "+) .

"( "+) .

"( "+) .
)MODUL TATABAHASA (4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.
.
.
)MODUL TATABAHASA (4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

STANDARD PRESTASI
.
.
.
.

.
)MODUL TATABAHASA (4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

1
2
3
4

.
.
.
.