Anda di halaman 1dari 1

INILAH BUKTI BAHWA HURUF T ITU HEBAT

Tatkala Temperatur Terik Terbakar Terus, Tukang Tempe Tetap Tabah,


"Tempetempe" , Teriakn!a"
Tern!ata Teriakan Tukang Tempe Ta#i Ter#engar Tukang Tahu,
Terpaksa Teriakann!a Tambah Tinggi, "Tahu$Tahu" ""Tahu$ %"
"Tempen!a Terbaik, Tempen!a Terenak, Tempen!a Terkenal%%", Timpal Tukang Tempe"
Tukang Tahu Ti#ak Terima, "Tempen!a Tengik, Tempen!a Ta&ar, Tempen!a Ter'elek$" %"
Tukang Tempe Tertegun, Terhen!ak, "Teplakkk$ %" Tamparann!a Tepat Terkena Tukang Tahu"
Tapi Tukang Tahu Ti#ak Terkalahkan, Ten#angann!a Tepat Terkena Tulang Tungkai Tukang Tempe"
Tukang Tempe Ter'engkang Tumbang% Tapi Terus Tegak, Tatapann!a Terhunus Ta'am Terha#ap Tukang
Tahu"
Tetapi, Tukang Tahu Ti#ak Terpengaruh Tatapan Ta'am Tukang Tempe Tersebut, "Ti#ak Takut%%" Tantang
Tukang Tahu" Ti#ak Tern!ana Tangan Tukang Tempe Terkepal, Tin'un!a Terarah, Terus T(n'(kkann!a Tepat
Terkena Tukang Tahu, Tak Terelakkan% Tu'uh Tempat Terkena Tin'un!a,
T(n'(kan Terakhir Tepat Terkena Telak" Tukang Tahu Ter'erembab" "T(l(ng"" T(l(ng"" T(l(ng""%", Teriakn!a
Ter#engar Tinggi"
Tanpa Tun#a Temp(, Tukang Tempe Teruskan Teriakann!a, " Tempe "" Tempe "" Tempe""Tapi Terus
Ter#engar Tembakan""Tukang Tempepun Tertembak Tentara Ter(ris""Teretetetetetetetetetetetetetetetetet%%%
Tukang Tempe Terkapar Tertembak""Tukang Tahupun Terta&a Terbahakbahak"""