Anda di halaman 1dari 17

BAB 1

PENGENALAN

OBJEKTIF
Pada akhir topik ini, pelajar seharusnya dapat:
Mengenal pasti rasional pendidikan moral
diwujudkan
Mengenal pasti kepentingan pendidikan
moral
Membincangkan penghayatan dan
pengamalan prinsip Rukun Negara
Mengenal pasti kebebasan dan hak-hak
individu berdasarkan kpd undang-undang
dan perlembagaan negara
Mengamalkan cara hidup yang
berteraskan slogan Budi Bahasa Amalan
Kita
LIMA PRINSIP RUKUN NEGARA

Kepercayaan Kpd Tuhan
Kesetiaan Kpd Raja & Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan & Kesusilaan
Pengenalan
Pendidikan Moral dipekenalkan dgn
hasrat untuk :
melahirkan rakyat Malaysia yg berbudi
pekerti mulia mengikut nilai-nilai negara
kita sendiri
Pendidikan Moral di peringkat
pengajian tinggi adalah utk
membentuk msrkt yg berilmu dan
beramal dgn ilmu dan nilai yg mulia
dgn mengamalkan prinsip-prinsip
Rukun Negara utk menuju Wawasan
2020
Latar Belakang Pendidikan Moral
Sistem pendidikan Malaysian di
olah agar dpt menyeimbangkan
pembangunan dan kemajuan
ilmu dgn pembangunan dan
kemajuan nilai murni insan.
Oleh yang demikian, Pendidikan
Agama Islam dan Pendidikan
Moral diperkenalkanAkta Institut Pendidikan Swasta (IPTS)
1996 menyatakan bahawa Mata
Pelajaran Pendidikan Moral hendaklah
ditawarkan sebagai tambahan
kepada mata pelajaran lain.
Pelajar bukan beragama Islam di IPTS
adalah diwajibkan mengambil mata
pelajaran ini sbg pra-syarat utk
penganugerahan sijil, diploma dan
ijazah.
Kepentingan Pendidikan Moral
Tujuan Pend. Moral diperkenalkan adlh utk
membentuk individu yg berperibadi mulia
dan bertanggungjwb melalui pemupukan,
penghayatan dan amalan nilai murni msrkt
Malaysia.
Msrkt Malaysia mahu maju secara fizikal,
mental dan rohaninya dgn mengekalkan
peradaban ketimuran tanpa ketinggalan
dgn kemajuan sains dan teknologi.
Pend. Moral penting supaya setiap individu
dapat :


1) Mengamalkan Nilai- Nilai Murni2) Cinta dan Setia Kepada Negara
3)Menjunjung Tinggi Perlembagaan Dan
Kedaulatan Undang-Undang4) Bersopan dan Bersusila :5) Menyahut Cabaran 2020 :
6) Mengetahui dan Melaksanakan Haknya
Mengikut Perlembagaan
7) Mengetahui dan Melaksanakan
Tanggungjawab sebagai Rakyat
Malaysia :8) Amalan Berbudi Bahasa

9) Menjadi Ejen MoralPENDIDIKAN MORAL
MENJADI EJEN MORAL
Cinta dan Setia kpd Negara
Msrkt yg Menghayati &
Mengamalkn prinsip Rukun Negara
Menyahut Cabaran 2020
Menjunjung Tinggi Perlembagaan
Dan Kedaulatan Undang-Undang
Mengetahui & Melaksanakn
Tggjwbnya Sbg Rakyat Malaysia
Mengetahui & Melaksanakn
Haknya Mengikut Perlembagaan
Mengamalkan Nilai-Nilai Murni
Msrkt Berbudi-Bahasa