Anda di halaman 1dari 10

Lampiran

: Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret


Nomor
: 2567 /UN 27.7/PP/2012 Tanggal 28 November 2012
Tentang Pembimbing Praktikum Pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Semester Agusutus 2012
Januari 2013

DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN PEMBIMBING PRAKTIKUM


PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2012 JANUARI 2013

JURUSAN /PROGRAM STUDI : PETERNAKAN


NO.
1

MATA KULIAH
2

SKS
3

KELAS
4
PET A

PET B
1.

Kimia

PET C

PET F

PET A
PET B
2.

Biologi

PET C
PET F
PET A

PET B
3.

Ilmu Ternak Unggas

1
PET F

PET A

PET B
4.

Ilmu Ternak Perah

1
PET F

PET A

PET B
5.

Ilmu Ternak Potong dan Kerja

1
PET F

PET A
6.

Nutrisi Ternak Dasar

PET B
PET F

NAMA
5
Dr. Ir. Sudibya, M.S
Aqni Hanifa, S.Pt, M.Si.
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Dr. Ir. Sudibya, M.S
Aqni Hanifa, S.Pt, M.Si.
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Dr. Ir. Sudibya, M.S
Aqni Hanifa, S.Pt, M.Si.
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Dr. Ir. Sudibya, M.S
Aqni Hanifa, S.Pt, M.Si.
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Ratih Dewanti, S.Pt.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Ratih Dewanti, S.Pt.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Ratih Dewanti, S.Pt.
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Wara Pratitis S, S.Pt.,M.P.
Ahmad Pramono, S.Pt, M.P
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Wara Pratitis S, S.Pt.,M.P.
Ahmad Pramono, S.Pt, M.P
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Wara Pratitis S, S.Pt.,M.P.
Ahmad Pramono, S.Pt, M.P
Ir. YBP. Subagyo, M.S.
Ir. Lutojo, M.P.
Yuli Yanti, S.Pt, M.Si.
Ir. YBP. Subagyo, M.S.
Ir. Lutojo, M.P.
Yuli Yanti, S.Pt, M.Si.
Ir. YBP. Subagyo, M.S.
Ir. Lutojo, M.P.
Yuli Yanti, S.Pt, M.Si.
Ir. Isti Astuti, M.S .
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Ir. Isti Astuti, M.S .
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Ir. Isti Astuti, M.S .
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.

NIP
6
19600107 198503 1 004
19811220 200604 2 001
19830706 200812 2 001
19600107 198503 1 004
19811220 200604 2 001
19830706 200812 2 001
19600107 198503 1 004
19811220 200604 2 001
19830706 200812 2 001
19600107 198503 1 004
19811220 200604 2 001
19830706 200812 2 001
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19720421 200012 1 001
19830706 200812 2 001
19820331 200501 2 002
19720421 200012 1 001
19830706 200812 2 001
19820331 200501 2 002
19720421 200012 1 001
19830706 200812 2 001
19820331 200501 2 002
19610313 198502 2 001
19730422 200003 2 001
19831206 200812 1 003
19610313 198502 2 001
19730422 200003 2 001
19831206 200812 1 003
19610313 198502 2 001
19730422 200003 2 001
19831206 200812 1 003
19480314 197903 1 001
19550912 198703 1 001
19821212 201012 2 001
19480314 197903 1 001
19550912 198703 1 001
19821212 201012 2 001
19480314 197903 1 001
19550912 198703 1 001
19821212 201012 2 001
19500715 197903 2 001
19610313 198502 2 001
19500715 197903 2 001
19610313 198502 2 001
19500715 197903 2 001
19610313 198502 2 001

4
PET 3A

PET 3B
7.

Bahan Pakan dan Formulasi Ransum

PET 5A

PET 5B

PET A
1

8.

Teknologi Pengolahan Hasil Ternak

9.

Tingkah Laku Ternak

10.

Abatoir dan Teknik Pemotongan


Ternak

PET B

PET A
PET A
PET B
PET A

11.

Ilmu Kesehatan Ternak

12.

Penyuluhan dan Komunikasi


Pembangunan Peternakan

13.

Teknologi Pengolahan Pakan

PET A

14.

Produksi Ternak Unggas Non Ayam

PET A

15.

PET A

PET A

17.

Ilmu dan Teknologi Pengolahan


Daging
Ilmu dan Teknologi Pengolahan Susu
dan Telur
Pengelolaan Usaha Ternak

PET A

18.

Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak

Manajemen Pembibitan Ternak

PET A

Teknologi Feedlot

PET A

PET B
PET A

16.

PET B

PET A

19.
20.

PET B

PET A
21.

Penyajian Ilmiah

22.

Kuliah Kerja Lapangan

PET B
PET A

5
Ir. Sudiyono, M.S.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Ir. Sudiyono, M.S.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Ir. Sudiyono, M.S.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Ir. Sudiyono, M.S.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Ir. Susi Dwi Widyawati, M.S.
Adi Magna Patriadi N, S.Pt, M.P.
Ir. Pudjomartatmo, M.P.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
Adi Magna Patriadi N, S.Pt, M.P.
Ir. Pudjomartatmo, M.P.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
Ir. Lutojo, M.P.
Ahmad Pramono, S.Pt, M.P
Ir. Pudjomartatmo, M.P.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
Ir. Pudjomartatmo, M.P.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
Ir. Ginda Sihombing
Ayu Intansari, S.Pt, M.Sc.
Ir. Ginda Sihombing
Ayu Intansari, S.Pt, M.Sc.
Ir. Suharto, M.S.
Wara Pratitis S, S.Pt.,M.P.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
Ratih Dewanti, S.Pt.
Adi Magna Patriadi N, S.Pt, M.P.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
Ir. Pudjomartatmo, M.P.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
Shanti Emawati, S.Pt, M..P.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
Ir. Ginda Sihombing
Ayu Intansari, S.Pt, M.Sc.
Ir. Ginda Sihombing
Ayu Intansari, S.Pt, M.Sc.
Ir. Lutojo, M.P.
Yuli Yanti, S.Pt, M.Si.
Ir. Eka Handayanta, M.P.
Ir. Suharto, M.S.
Shanti Emawati, S.Pt, M..P.
Aqni Hanifa, S.Pt, M.Si.
Adi Magna Patriadi N, S.Pt, M.P.
Ratih Dewanti, S.Pt.
Dr. sc. Agr. Adi Ratriyanto, S.Pt, M.P
Rysca Indreswari, S.Pt, M.Si
drh. Sunarto, M.Si.
drh. Endang Tri Rahayu, M.P.
Shanti Emawati, S.Pt, M..P.
Aqni Hanifa, S.Pt, M.Si.
Ayu Intansari, S.Pt, M.Sc.
Winny Swastike, S.Pt, M.P.
Ratih Dewanti, S.Pt.M.Sc.

6
19590905 198703 1 001
19720421 200012 1 001
19610313 198502 2 001
19590905 198703 1 001
19720421 200012 1 001
19610313 198502 2 001
19590905 198703 1 001
19720421 200012 1 001
19610313 198502 2 001
19590905 198703 1 001
19720421 200012 1 001
19610313 198502 2 001
19671104 199903 1 001
19480110 198003 1 001
19800817 200604 2 042
19671104 199903 1 001
19480110 198003 1 001
19800817 200604 2 042
19550912 198703 1 001
19831206 200812 1 003
19480110 198003 1 001
19800817 200604 2 042
19480110 198003 1 001
19800817 200604 2 042
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19471111 198003 1 001
19821103 200501 2 001
19471111 198003 1 001
19821103 200501 2 001
19520202 197903 1 003
19730422 200003 2 001
19720421 200012 1 001
19830706 200812 2 001
19820331 200501 2 002
19671104 199903 1 001
19800817 200604 2 042
19480110 198003 1 001
19800817 200604 2 042
19800903 200501 2 001
19720305 200604 2 001
19471111 198003 1 001
19821103 200501 2 001
19471111 198003 1 001
19821103 200501 2 001
19550912 198703 1 001
19821212 201012 2 001
19641208 198903 1 001
19520202 197903 1 003
19800903 200501 2 001
19811220 200604 2 001
19671104 199903 1 001
19820331 200501 2 002
19720421 200012 1 001
19830706 200812 2 001
19550629 198601 1 001
19720305 200604 2 001
19800903 200501 2 001
19811220 200604 2 001
19821103 200501 2 001
19800817 200604 2 042
19820331 200501 2 002

JURUSAN /PROGRAM STUDI : TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN


PROGRAM STUDI : ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN
NO.
1
1.

MATA KULIAH
2
Biologi Sel

SKS
3
1

KELAS
4
IP A
IP B
IP C
IP A

IP B
2.

Fisika

1
IP C

IP A

IP B
3.

Kimia Anorganik

1
IP C

IP A

IP B
4.

Biokimia

1
IP F

IP A
5.

Mesin dan Peralatan

IP B
IP F
IP A

IP B
6.

Kimia Pangan

1
IP F

ITP A
7.

Analisa Pangan

1
ITP B

ITP A
8.

Perancangan Pabrik I

ITP B

ITP A
9.

Satuan Operasi Industri Pangan IV

ITP B

NAMA
5
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Dra. Sri Rossati, M.Si.
Dra. Linayanti Darsana, M.Si.
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Kawiji, M.P.
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Kawiji, M.P.
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Kawiji, M.P.
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Esti Widowati, S.Si, M.P.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Basito, M.Si
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Basito, M.Si
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Basito, M.Si
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Setyaningrum Ariviani, S.TP, M.Sc.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Setyaningrum Ariviani, S.TP, M.Sc.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Setyaningrum Ariviani, S.TP, M.Sc.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
Edhi Nurhartadi, STP, M.P.
Danar Praseptiangga, S.TP, M.Sc, Ph.D.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Lia Umi Khasanah, S.T, M.T.
Dimas Rahardian A.M., STP, MSc
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Lia Umi Khasanah, S.T, M.T.
Dimas Rahardian A.M., STP, MSc
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.

NIP
6
19830505 200912 2 006
19480426 197903 2 001
19520711 198003 2 001
19550520 198211 1 002
19611214 198601 1 001
19640714 199103 1 002
19800513 200604 1 001
19550520 198211 1 002
19611214 198601 1 001
19640714 199103 1 002
19800513 200604 1 001
19550520 198211 1 002
19611214 198601 1 001
19640714 199103 1 002
19800513 200604 1 001
19500525 198609 2 001
19830505 200912 2 006
19760615 200912 1 002
19500525 198609 2 001
19830505 200912 2 006
19760615 200912 1 002
19500525 198609 2 001
19830505 200912 2 006
19760615 200912 1 002
19830505 200912 2 006
19760615 200912 1 002
19810909 200501 1 002
19830505 200912 2 006
19760615 200912 1 002
19810909 200501 1 002
19830505 200912 2 006
19760615 200912 1 002
19810909 200501 1 002
19550520 198211 1 002
19520615 198303 1 001
19550520 198211 1 002
19520615 198303 1 001
19550520 198211 1 002
19520615 198303 1 001
19610831 198803 1 001
19760429 200212 2 002
19810909 200501 1 002
19610831 198803 1 001
19760429 200212 2 002
19810909 200501 1 002
19610831 198803 1 001
19760429 200212 2 002
19810909 200501 1 002
19500525 198609 2 001
19760615 200912 1 002
19810909 200501 1 002
19500525 198609 2 001
19760615 200912 1 002
19810909 200501 1 002
19800513 200604 1 001
19800731 200801 2 012
19860211 201012 1 007
19800513 200604 1 001
19800731 200801 2 012
19860211 201012 1 007
19800513 200604 1 001
19640714 199103 1 002
19800513 200604 1 001
19640714 199103 1 002

10.

Teknologi Pengawetan Pangan

4
ITP A

ITP B

ITP A

11.

Teknologi Daging dan Ikan

ITP B

12.

Teknologi Rempah & Minyak Atsiri

THP A
ITP A
ITP A

13.

Teknologi Pengemasan Pangan

14.

Teknologi Hortikultura

15.

Teknologi Pemanfaatan Limbah

1
1

ITP B

ITP A

ITP A

ITP A
16

Industri Jasa Boga

1
THP A
ITP A

17.

Kewirausahaan

ITP B

ITP F
ITP A
18

Perancangan Pabrik II

ITP B

5
Ir. Choiroel Anam, M.P, M.T.
Rohula Utami, S.TP, M.P.
Dian Rachmawanti Affandi, S.TP, M.P
Ir. Choiroel Anam, M.P, M.T.
Rohula Utami, S.TP, M.P.
Dian Rachmawanti Affandi, S.TP, M.P
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Godras Jati Manuhara, S.TP.
Dian Rachmawanti Affandi, S.TP, M.P
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Godras Jati Manuhara, S.TP.
Dian Rachmawanti Affandi, S.TP, M.P
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Ir. Kawiji, M.P.
Lia Umi Khasanah, S.T, M.T.
Ir. Basito, M.Si
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P
Edhi Nurhartadi, STP, M.P
Ir. Basito, M.Si
Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P
Edhi Nurhartadi, STP, M.P
Ir. Windi Atmaka, M.P.
Rohula Utami, S.TP, M.P.
Dwi Ishartani, S.TP, M Si.
Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, M.S.
Ir. Basito, M.Si
Edhi Nurhartadi, STP, M.P
Dian Rachmawanti Affandi, S.TP, M.P
Dwi Ishartani, S.TP, M.Si.
Rohula Utami, S.TP, M.P.
Dian Rachmawanti Affandi, S.TP, M.P
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
R. Kunto Adi, S.P, M.P.
Hanifah Ihsaniyati, SP.M.Si
Ir. MA. Martina Andriani, M.S.
Widiyanto, S.P, M.Si
R. Kunto Adi, S.P, M.P.
Ir. Sugiharti Mulya H , M.P.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Lia Umi Khasanah, S.T, M.T.
R Baskara Katri Anandito, S.TP, M.P.
Lia Umi Khasanah, S.T, M.T.

6
19680212 200501 1 001
19810306 200801 2 008
19790803 200604 2 001
19680212 200501 1 001
19810306 200801 2 008
19790803 200604 2 001
19610831 198803 1 001
19810330 200501 1 001
19790803 200604 2 001
19610831 198803 1 001
19810330 200501 1 001
19790803 200604 2 001
19610831 198803 1 001
19611214 198601 1 001
19800731 200801 2 012
19520615 198303 1 001
19640714 199103 1 002
19800513 200604 1 001
19760615 200912 1 002
19520615 198303 1 001
19640714 199103 1 002
19800513 200604 1 001
19760615 200912 1 002
19610831 198803 1 001
19810306 200801 2 008
19810430 200501 2 002
19550520 198211 1 002
19520615 198303 1 001
19760615 200912 1 002
19790803 200604 2 001
19810430 200501 2 002
19810306 200801 2 008
19790803 200604 2 001
19500525 198609 2 001
19731017 200312 1 002
19800302 200501 2 001
19500525 198609 2 001
19810221 200501 1 003
19731017 200312 1 002
19650626 199003 2 001
19800513 200604 1 001
19800731 200801 2 012
19800513 200604 1 001
19800731 200801 2 012

NAMA
5
Dra. Sri Rossati, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Djoko Purnomo, M.P.
Drs. Sugijono, M.P.
Muji Rahayu, S.P, M.P.
Dra. Linayanti Darsana, M.Si
Prof. Dr. Ir. MTh. Sri Budiastuti, M.Si.
Prof. Dr.Ir. Djoko Purnomo, M.P.
Dr. Ir. Jaka Suyana, M.Si
Komariah, S.TP. M.Sc. PhD
Ir. Dwi Harjoko, M.P.
Prof. Dr. Ir. Djoko Purnomo, M.P.
Prof. Dr. Ir. MTh. Sri Budiastuti, M.Si.
Ir. Sumani, M.Si.
Ir. Suwarto, M.P.
Hery Widijanto, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Djoko Purnomo, M.P.

NIP
6
19480426 197903 2 001
19480426 197609 1 001
19470916 198003 1 001
19780502 200501 2 004
19520711 198003 2 001
19591205 198503 2 001
19480426 197609 1 001
19640812 198803 1 002
19780523 200812 2 001
19610805 198601 1 001
19480426 197609 1 001
19591205 198503 2 001
19630704 198803 2 001
19540416 198601 1 001
19710117 199601 1 002
19480426 197609 1 001

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI


NO.
1

1.

MATA KULIAH
2

Botani

SKS
3

KELAS
4
AT A
AT B
AT C

1
AT D
AT E
AGT F
AT A

2.

Agroklimatologi

AT B
AT C
AT D
AT E

3.

Morfologi & Taksonomi Tumbuhan

AGT-F
(UL)

4
AGT A
AGT B
AGT C

4.

Ilmu Tanah

AGT D
AGT E
AGT F
(UL)
AT A
AT B

5.

Sosiologi Pedesaan

AT C
AT D
AT E
AT A

6.

Ekonomi Pertanian

AT B
AT C
AT D
AT E
AGT F
AT A

AT B
7.

Teknologi Budidaya Tanaman

AT C

AT D

AT A
AT B

AT C
AT D
8.

Kewirausahaan

1
AGT 5 A

AGT 5 B

AGT 5 C
AGT 5 D

5
Prof. Dr. Ir. Slamet Minardi, M.P.
Dwi Priyo Ariyanto, S.P, M.Sc.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Ir. Suryono, M.P.
Ir. Suwarto, M.P.
Hery Widijanto, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Suntoro, M.S.
Ir. Sumarno, M.S.
Prof. Dr. Ir. Slamet Minardi, M.P.
Dr. Ir. R. Sudaryanto, M.S.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Ir. Sumarno, M.S.
Ir. Sugihardjo, M.S.
Bekti Wahyu Utami, S.P, MSi.
Arip Wijianto,S.P, M.Si.
Widiyanto, S.P, M.Si
Emi Widiyanti, S.P, M.Si.
Hanifah Ihsaniyati, SP, M.Si
Arip Wijianto,S.P, M.Si.
Widiyanto, S.P, M.Si
Ir. Sugihardjo, M.S.
Bekti Wahyu Utami, S.P, MSi.
Ir. Rhina Uchyani F. M.S.
Dr. Ir. Joko Sutrisno
Susi Wuri Ani, S.P, M.P.
Ir. Agustono, M.Si
Ir. Agustono, M.Si
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S
Prof. Dr. Ir. Sholahuddin, M.S.
Ir. Panut Sahari, M.P.
Ir. Suharto Pr, M.P.
Ir. Wartoyo S.P, M.S.
Prof. Dr. Ir. MTh. Sri Budiastuti, M.Si.
Salim Widono, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Supriyono, M.S.
Ir. Hardjono Sri Gutomo, M.P.
Ir. Pratignja Sunu, M.P.
Ir. Sri Nyoto, M.S.
Ir. Retna Bandriyati Arniputri, M.S.
Ir. Supyani, M.P, M.Agr., Ph.D.
Dr. Ir. Subagiya, M.P.
Ir. Maidatun Kamilah Himawati, M.P.
Dr. Ir. Djati Waluyo Djoar, M.S.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Ir. Dwi Harjoko, M.P.
Ir. Endang Setia Muliawati, M.Si.
Dr. Ir. Djati Waluyo Djoar, M.S.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Dr. Ir. Djati Waluyo Djoar, M.S.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Dr. Ir. Djati Waluyo Djoar, M.S.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Maidatun Kamilah Himawati, M.P.
Ir. Dwi Harjoko, M.P.
Ir. Endang Setia Muliawati, M.Si.
Dr. Ir. Subagiya, M.P.

6
19510724 197611 1 001
19790115 200501 1 001
19590909 198603 2 002
19580816 198503 1 006
19540416 198601 1 001
19710117 199601 1 002
19551217 198203 1 003
19540518 198503 1 002
19510724 197611 1 001
19540815 198103 1 006
19590909 198603 2 002
19540518 198503 1 002
19590305 198503 1 004
19780715 200112 2 001
19771226 200501 1 002
19810221 200501 1 003
19780325 200112 2 001
19800302 200501 2 001
19771226 200501 1 002
19810221 200501 1 003
19590305 198503 1 004
19780715 200112 2 001
19570111 198503 2 001
19670824 199203 1 003
19810121 200812 2 004
19640801 199003 1 004
19640801 199003 1 004
19660611 199103 1 002
19590709 198303 2 001
19561008 198003 1 003
19490521 198003 1 001
19491010 197611 1 001
19520915 197903 1 003
19591205 198503 2 001
19670718 199412 1 001
19590711 198403 1 002
19501117 197611 1 001
19530124 198003 1 003
19570803 198503 1 001
19641114 198803 2 001
19661016 199302 1 001
19610227 198803 1 004
19680722 199702 2 001
19510202 198003 1 003
19700609 199402 2 001
19570520 198003 2 002
19610805 198601 1 001
19640713 198803 2 001
19510202 198003 1 003
19700609 199402 2 001
19570520 198003 2 002
19510202 198003 1 003
19700609 199402 2 001
19570520 198003 2 002
19510202 198003 1 003
19700609 199402 2 001
19680722 199702 2 001
19610805 198601 1 001
19640713 198803 2 001
19610227 198803 1 004

4
AT A

5
Dr. Ir. Subagiya, M.P.
Salim Widono, S.P, M.P.
Ir. Maidatun Kamilah Himawati, M.P.
Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S.

AT B
9.

Perlindungan Tanaman

1
AT C

AT D

AT A
10.

Mikrobiologi Pertanian

AT B
AT C
AT D
AT A

AT B
11.

TBT Semusim dan Tahunan

AT C
AT D

AT A
AT B
AT C
12.

TBT Hortikultura

1
AT D

AT I
AGT A
AGT B
13.

Teknologi Benih Lanjutan

1
AGT C
AGT D
AGT A
AGT B

14.

Teknologi Hidroponik

AGT C
AGT D
AGT A
AGT B

15.

Bioteknologi Pertanian

1
AGT C
AGT D

Prof. Dr. Ir. Sholahuddin, M.S.


Ir. Panut Sahari, M.P.
Ir. Sri Widadi, M.P.
Ir. Minto Mulyono, M.P.
Ir. Sri Nyoto, M.S.
Ir. Retno Wijayanti, M.Si.
Salim Widono, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Supriyono, M.S.
Ir. Hardjono Sri Gutomo, M.P.
Ir. Ato Sulistyo, M.P.
Prof. Dr. Agr. Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P

Ir. MMA. Retno Rosariastuti, M.Si


Dr. Ir. Widyatmani Sih Dewi, M.P.
Dr. Ir. Supriyadi, M. P.
Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S.
Ir. Sudadi, M.P
Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P.
Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.
Ir. YV. Pardjo NS, M.S.
Prof. Dr. Ir. Supriyono, M.S.
Ir. Retno Wijayanti, M.Si.
Ir. Wartoyo S.P, M.S.
Ir. Ato Sulistyo, M.P.
Prof. Dr. Ir. Sulandjari, M.S.
Ir. Panut Sahari, M.P.
Salim Widono, S.P, M.P.
Ir. Hardjono Sri Gutomo, M.P.
Muji Rahayu, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.
Ir. Minto Mulyono, M.P.
Dr. Ir. Pardono, M.S.
Ir. Retno Wijayanti, M.Si.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Dra. Sri Rossati, M.Si.
Ir. Pratignja Sunu, M.P.
Ir. Ato Sulistyo, M.P.
Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.
Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P.
Ir. Wartoyo S.P, M.S.
Ir. Sri Nyoto, M.S.
Ir. Panut Sahari, M.P.
Prof. Dr. Ir. Nandariyah, M.S.
Ir. Suharto Pr, M..P.
Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.
Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P.
Dr. Ir. Pardono, M.S.
Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P.
Prof. Dr. Ir. Sulandjari, M.S.
Ir. Trijono Djoko Sulistijo, M.P.
Ir. Dwi Harjoko, M.P.
Ir. Endang Setia Muliawati, M.Si.
Ir. Retna Bandriyati Arniputri, M.S.
Muji Rahayu, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Nandariyah, M.S.
Ir. Supyani, M.P, M.Agr., Ph.D.
Prof. Dr. Agr. Sc . Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P.

Ir. Sukaya, M.Si.


Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si.
Ir. Sukaya, M.Si
Dr. Samanhudi S.P, M.Si.

6
19610227 198803 1 004
19670718 199412 1 001
19680722 199702 2 001
19560225 198601 1 001
19561008 198003 1 003
19490521 198003 1 001
19520823 197611 2 001
19490316 197803 1 001
19570803 198503 1 001
19660715 199402 2 001
19670718 199412 1 001
19590711 198403 1 002
19501117 197611 1 001
19580621 198503 1 003
19661205 199010 2 001
19591018 198603 2 001
19631123 198703 2 002
19610612 198803 1 003
19520511 198203 1 002
19620307 199110 2 001
19600205 198601 1 001
19560225 198601 1 001
19490323 198010 1 001
19590711 198403 1 002
19660715 199402 2 001
19520915 197903 1 003
19520823 197611 2 001
19520323 198503 2 001
19490521 198003 1 001
19670718 199412 1 001
19501117 197611 1 001
19780502 200501 2 004
19560225 198601 1 001
19490316 197803 1 001
19550806 198303 1 003
19660715 199402 2 001
19570520 198003 2 002
19480426 197903 2 001
19530124 198003 1 003
19580621 198503 1 003
19560225 198601 1 001
19600205 198601 1 001
19520915 197903 1 003
19570803 198503 1 001
19490521 198003 1 001
19540805 198103 2 002
19491010 197611 1 001
19560225 198601 1 001
19600205 198601 1 001
19550806 198303 1 003
19600205 198601 1 001
19520323 198503 2 001
19560616 198403 1 002
19610805 198601 1 001
19640713 198803 2 001
19641114 198803 2 001
19780502 200501 2 004
19540805 198103 2 002
19661016 199302 1 001
19661205 199010 2 001
19590515 198603 1 004
19700609 199402 2 001
19610717 198601 1 001
19620116 199002 1 001
19590515 198603 1 004
19680610 199503 1 003

4
AGT A
AGT B

16.

TBT Hortikultura

AGT C
AGT D
AGT A
AGT B

17.

Pengelolaan Hama Terpadu

AGT C
AGT D
AGT A

AGT B
18.

Kewirausahaan

1
AGT C

19.

Teknologi Pupuk Hayati

AGT D
AGT A

5
Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P.
Ir. Hardjono Sri Gutomo, M.P.
Prof. Dr. Ir. Sulandjari, M.S.
Ir. Trijono Djoko Sulistijo, M.P.
Ir. Pratignja Sunu, M.P.
Ir. Minto Mulyono, M.P.
Ir. Wartoyo S.P, M.S.
Ir. Ato Sulistyo, M.P.
Dr. Ir. Supriyadi, M.S.
Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si.
Salim Widono, S.P,M.P.
Ir. Retno Wijayanti, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Sholahuddin, M.S.
Ir. Supyani, M.P, M.Agr., Ph.D.
Ir. Zainal Djauhari Fatawi, M.S.
Ir. YV. Pardjo NS, M.S.
Dr. Ir. Djati Waluyo Djoar, M.S.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Dr. Ir. Djati Waluyo Djoar, M.S.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Maidatun Kamilah Himawati, M.P.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M. Si.
Ir. Dwi Harjoko, M.P.
Dr. Ir. Subagiya, M.P.
Ir. Sudadi, M.P.
Dr. Ir. Supriyadi, M. P.
Dr. Ir. Widyatmani Sih Dewi, M.P.

6
19600205 198601 1 001
19501117 197611 1 001
19520323 198503 2 001
19560616 198403 1 002
19530124 198003 1 003
19490316 197803 1 001
19520915 197903 1 003
19580621 198503 1 003
19580813 198503 1 003
19620116 199002 1 001
19670718 199412 1 001
19660715 199402 2 001
19561008 198003 1 003
19661016 199302 1 001
19490906 197903 1 001
19490323 198010 1 001
19510202 198003 1 003
19700609 199402 2 001
19570520 198003 2 002
19510202 198003 1 003
19700609 199402 2 001
19680722 199702 2 001
19700609 199402 2 001
19610805 198601 1 001
19610227 198803 1 004
19661205 199010 2 001
19620307 199010 1 001
19610612 198803 1 003
19631123 198703 2 002

NAMA
5
Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.Sc.
Ir. Sukaya, M.Si
Muji Rahayu, S.P, M.P.
Ir. Sumijati, M.P.
Dr. Ir. Endang Yuniastuti, M.Si.
Prof. Dr.Ir. Djoko Purnomo, M.P.
Ir. Noorhadi, M.Si
Dr. Agr. Sc. Rahayu, S.P, M.P.
Ir. Suwarto, M.P.
Dr. Ir. Jaka Suyana, M.Si
Ir. Sri Hartati, M.P.
Ir. Noorhadi, M.Si
Ir. Noorhadi, M.Si
Ir. Suwarto, M.P.
Ir. Sumani, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S.
Dwi Priyo Ariyanto, S.P, M.Sc.
Ir. Sri Hartati, M.P.
Ir. Sumarno, M.S.
Prof. Dr. Ir. Suntoro, M.S.
Dr. Ir. R. Sudaryanto, M.S.
Ir. Jauhari Syamsiyah, M.P.
Ir. Sutopo, M..P.
Ir. Suwarto, M.P.
Hery Widijanto, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Slamet Minardi, M.P.
Dr. Ir. R. Sudaryanto, M.S.
Prof. Dr. Ir. MTH. Sri Budiastuti, M.Si.

NIP
6
19601008 198503 1 001
19590515 198603 1 004
19780502 200501 2 004
19521010 197612 2 001
19700609 199402 2 001
19480426 197609 1 001
19510101 198403 1 003
19750529 200312 1 001
19540416 198601 1 001
19640812 198803 1 002
19590909 198603 2 002
19510101 198403 1 003
19510101 198403 1 003
19540416 198601 1 001
19630704 198803 2 001
19520511 198203 1 002
19790115 200501 1 001
19590909 198603 2 002
19540518 198503 1 002
19551217 198203 1 003
19540815 198103 1 006
19590607 198303 2 008
19480101 197611 1 001
19540416 198601 1 001
19710117 199601 1 002
19510724 197611 1 001
19540815 198103 1 006
19591205 198503 2 001

Prof. Dr. Agr. Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P

PROGRAM STUDI : AGRIBISNIS


NO.
1

1.

MATA KULIAH
2

Botani

SKS
3

KELAS
4
AB A
AB B
AB C
AB D
AB E
AGB F
AB A
AB B

2.

Agroklimatologi

AB C
AB D
AB E
AB A
AB B
AB C

Ilmu Tanah

AB D
AB E

AGB-F
(UL)
4

Agroekosistem

AGB-F
(UL)

4
AB A

AB B
5

Perlindungan Tanaman

AB C

AB D

AGB A

AGB B
6.

TBT Semusim dan Tahunan

AGB C

AGB D

AGB A
7.

Pengelolaan Pasca Panen

9.

Sosiologi Pedesaan

AGB B
AGB C
AGB D
AB A
AB B
AB C
AB D
AB E

10.

Ekonomi Pertanian

11.

Sosiologi Pertanian

AB A
AB B
AB C
AB D
AB E
AGB F
AB A
AB B

12.

Akuntansi

AB C
AB D
AB F
AB A

AB B

13.

Koperasi dan Kemitraan Agribisnis

AB C

AB D

5
Prof. Dr. Ir. Sulandjari, M.S.
Dr. Ir. Supriyadi, M.S.
Ir. Supyani, M.P. M.Agr., Ph.D.
Dr. Ir. Subagiya, M.P.
Ir. Sri Widadi, M.P.
Ir. Suharto Pr, M.P.
Ir. Zainal Djauhari Fatawi, M.S.
Ir. YV. Pardjo NS, M.S.
Ir. Trijono Djoko S, M.P.
Ir. Zainal Djauhari Fatawi, M.S.
Ir. YV. Pardjo NS, M.S.
Ir. Eddy Tri Haryanto, M.P.
Ir. Zainal Djauhari Fatawi, M.S.
Dra. Sri Rossati, M.Si.
Ir. Suharto Pr, M..P.
Ir. Pratignja Sunu, M.P.
Ir. Trijono Djoko S, M.P.
Ir. Minto Mulyono,
Prof. Dr.Ir. Djoko Purnomo, M.P.
Prof. Dr. Ir. MTh. Sri Budiastuti, M.Si.
Ir. Sri Widadi, M.P.
Ir. Sri Nyoto, M.S.
Dr. Ir. Pardono, M.S.
Ir. YV. Pardjo NS, M.S.
Ir. Sumijati, M.P.
Drs. Sugijono, M.P.
Dra. Linayanti Darsana, M.Si
Ir. Sumijati, M.P.
Dra. Linayanti Darsana, M.Si
Ir. Marcelinus Molo, M.S, PhD.
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.
Agung Wibowo, S.P, M.Si.
Ir. Marcelinus Molo, M.S, PhD.
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.
Agung Wibowo, S.P, M.Si.
Emi Widiyanti, S.P, M.Si.
Hanifah Ihsaniyati, SP.M.Si
Dr. Ir. Minar Ferichani. M.P.
Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S
Prof. Dr. Ir. Hj. Suprapti Supardi, M.P.
Prof. Dr. Ir. Hj. Suprapti Supardi, M.P.
Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S
Dr. Ir. Minar Ferichani. M.P.
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Aulia Qonita, S.P, M.P
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Aulia Qonita, S.P, M.P
Mei Tri Sundari, SP, M.Si
Susi Wuri Ani, S.P, M.P
Mei Tri Sundari, SP, M.Si
Susi Wuri Ani, S.P, M.P
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Aulia Qonita, S.P, M.P
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Widiyanto, S.P, MSi.
R. Kunto Adi, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Widiyanto, S.P, Msi.
R. Kunto Adi, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.
Setyowati, S.P,M.P.
Agung Wibowo, S.P, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.
Setyowati, S.P,M.P.
Agung Wibowo, S.P, M.Si.

6
19520323 198503 2 001
19580813 198503 1 003
19661016 199302 1 001
19610227 198803 1 004
19520823 197611 2 001
19491010 197611 1 001
19490906 197903 1 001
19490323 198010 1 001
19560616 198403 1 002
19490906 197903 1 001
19490323 198010 1 001
19600205 198601 1 001
19490906 197903 1 001
19480426 197903 2 001
19491010 197611 1 001
19530124 198003 1 003
19560616 198403 1 002
19490316 197803 1 001
19480426 197609 1 001
19591205 198503 2 001
19520823 197611 2 001
19570803 198503 1 001
19550806 198303 1 003
19490323 198010 1 001
19521010 197612 2 001
19470916 198003 1 001
19520711 198003 2 001
19521010 197612 2 001
19520711 198003 2 001
19490320 197611 1 001
19601226 198603 2 001
19760226 200501 1 003
19490320 197611 1 001
19601226 198603 2 001
19760226 200501 1 003
19780325 200112 2 001
19800302 200501 2 001
19670331 199303 2 001
19590709 198303 2 001
19480808 197612 2 001
19480808 197612 2 001
19590709 198303 2 001
19670331 199303 2 001
19820325 200501 2 001
19821111 200812 2 002
19820325 200501 2 001
19821111 200812 2 002
19780503 200501 2 002
19810121 200812 2 004
19780503 200501 2 002
19810121 200812 2 004
19820325 200501 2 001
19821111 200812 2 002
19660611 199103 1 002
19810221 200501 1 003
19731017 200312 1 002
19660611 199103 1 002
19810221 200501 1 003
19731017 200312 1 002
19570104 198003 2 001
19601226 198601 2 001
19710322 199601 2 001
19760226 200501 1 003
19570104 198003 2 001
19601226 198601 2 001
19710322 199601 2 001
19760226 200501 1 003

4
AB A
AB B

14.

Kependudukan

AB C

AB D
AB F
AGB A

AGB B

15.

Koperasi dan Kemitraan Agribisnis

AGB C

AGB D

AGB A

AGB B
16.

Manajemen Pemasaran

AGB C

AGB D

AGB A
AGB B
17.

Manajemen Produksi & Operasi

AGB C
AGB D
AGB A
AGB B

18.

Sistem Informasi Manajemen

AGB C
AGB D
AGB A

AGB B
19.

Perencanaan Pembangunan Wilayah

1
AGB C

5
Emi Widiyanti, S.P, M.Si.
Widiyanto, S.P, M.Si.
Ir. Marcelinus Molo, M.S, PhD.
Ir. Sugihardjo, M.S.
Bekti Wahyu Utami, S.P, M.Si.
Ir. Marcelinus Molo, M.S, PhD.
Ir. Sugihardjo, M.S.
Bekti Wahyu Utami, S.P, M.Si.
Emi Widiyanti, S.P, M.Si.
Widiyanto, S.P, M.Si.
Emi Widiyanti, S.P, M.Si.
Widiyanto, S.P, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Widiyanto, S.P, MSi.
R. Kunto Adi, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Widiyanto, S.P, MSi.
R. Kunto Adi, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.
Setyowati, S.P,M.P.
Agung Wibowo, S.P, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si.
Setyowati, S.P,M.P.
Agung Wibowo, S.P, M.Si.
Ir. Sugiharti Mulya H.,M.P.
Dr. Ir. Minar Ferichani. M.P.
Ir. Heru Irianto, M.M.
Ir. Sugiharti Mulya H.,M.P.
Dr. Ir. Minar Ferichani. M.P.
Ir. Heru Irianto, M.M.
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Setyowati, S.P,M.P.
Ernoiz Antriandarti, SP, MP, MEc
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Setyowati, S.P,M.P.
Ernoiz Antriandarti, SP, MP, MEc
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Ir. Suprapto
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S
Ir. Suprapto
Erlyna Wida .R., S.P, M.P.
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Erlyna Wida .R., S.P, M.P.
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Arip Wijianto,SP, M. Si.
Fanny Widadie, S.P., M. Agr.
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Hanifah Ihsaniyati, SP.M.Si
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Hanifah Ihsaniyati, SP.M.Si
Arip Wijianto,SP, M. Si.
Fanny Widadie, S.P., M. Agr.
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P
Wiwit Rahayu, S.P, M.P
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P
Wiwit Rahayu, S.P, M.P
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P
Wiwit Rahayu, S.P, M.P
Nuning Setyowati, S.P. M.Sc

6
19780325 200112 2 001
19810221 200501 1 003
19490320 197611 1 001
19590305 1985031 004
19780715 200112 2 001
19490320 197611 1 001
19590305 1985031 004
19780715 200112 2 001
19780325 200112 2 001
19810221 200501 1 003
19780325 200112 2 001
19810221 200501 1 003
19660611 199103 1 002
19810221 200501 1 003
19731017 200312 1 002
19660611 199103 1 002
19810221 200501 1 003
19731017 200312 1 002
19570104 198003 2 001
19601226 198601 2 001
19710322 199601 2 001
19760226 200501 1 003
19570104 198003 2 001
19601226 198601 2 001
19710322 199601 2 001
19760226 200501 1 003
19650626 199003 2 001
19670331 199303 2 001
19630514 199202 1 001
19650626 199003 2 001
19670331 199303 2 001
19630514 199202 1 001
19570104 198003 2 001
19710322 199601 2 001
19801024 200912 2 003
19570104 198003 2 001
19710322 199601 2 001
19801024 200912 2 003
19570104 198003 2 001
19500612 198003 2 001
19570104 198003 2 001
19500612 198003 2 001
19780708 200501 2 001
19820325 200501 2 001
19780708 200501 2 001
19820325 200501 2 001
19771226 200501 1 002
19850606 201012 1 006
19820325 200501 2 001
19800302 200501 2 001
19820325 200501 2 001
19800302 200501 2 001
19771226 200501 1 002
19850606 201012 1 006
19660611 199103 1 002
19670824 199203 1 003
19711109 199703 2 001
19820325 200501 2 001
19660611 199103 1 002
19670824 199203 1 003
19711109 199703 2 001
19820325 200501 2 001
19660611 199103 1 002
19670824 199203 1 003
19711109 199703 2 001
19820325 200501 2 001

4
AGB 5A
AGB 5B

20.

Kewirausahaan

2
AGB 5C
AGB 5D

5
Arip Wijianto,SP, M. Si.
Setyowati, S.P, M.P.
Arip Wijianto,SP, M. Si.
R.R. Aulia Qonita, S.P, M.P.
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S.
Setyowati, S.P, M.P.
Ir. Sugiharti Mulya H , M.P.

6
19771226 200501 1 002
19710322 199601 2 001
19771226 200501 1 002
18821111 200812 2 002
19570104 198003 2 001
19710322 199601 2 001
19650626 199003 2 001

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, .M.S.


19560225 198601 1 001