Anda di halaman 1dari 1

PENANDA WACANA SPM

A. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN


Kita dapat menyaksikan
betapa
Kita seharusnya berterima
kasih kepada pihak kerajaan
kerana
Lazimnya, dalam keadaan
Pada pandangan saya
Pada realitinya, memang tidak
dapat dinafikan bahawa
Sebagaimana yang kita
ketahui
Sebagaimana yang kita
maklumi
Selain itu, pada masa ini juga
Seperti yang telah dinyatakan
Umum mengetahui bahawa
Lanjutan daripada huraian
yang telah dinyatakan di atas

B. PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM
KARANGAN
Begitu juga dengan
Begitu juga halnya dengan
Dalam zaman yang serba
canggih ini
Daripada realiti ini dapat kita
katakan bahawa
Dengan adanya
Dengan berbuat demikian
Disebabkan keistimewaan
inilah kita ..
Hal ini berlaku disebabkan
Hal ini penting dalam
Hal ini serupa dengan
Hal yang serupa berlaku
apabila
Ini membuktikan bahawa
Ini menggambarkan bahawa
Ini secara tidak langsung akan
Ini semua meninggalkan
kesan kerana
Ini tentu sekali membuatkan
Jadi kita perlu
Keadaan ini tentunya
Lantaran itu sehingga kini
Kesemua ini menyumbang
kepada
Kita sering menonton di kaca
televisyen
Kita sering membaca di dada-
dada akhbar
Memandangkan keadaan yang
sedemikian
Namun sejak kebelakangan
ini
Oleh itu, bolehlah dikatakan
Sejak seawal usia
kemerdekaan negara ini lagi,
kita
Keadaan ini seharusnya boleh
Walaupun demikian, sejak
akhir-akhir ini

C. PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH
Sebagai contohnya
Biar kita ambil contoh
Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah
Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

D. PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN
Intihanya,
Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas
Konklusinya,
Dengan ini diharapkan
Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama
dituruni, insyallah perkara ini akan