Anda di halaman 1dari 2

http://www.scribd.

com/doc/77724629/Guru-Dan-Cabaran-Semasa
TUMPUAN DALAM PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
- Basmi buta huruf
- Pendidikan universal
- Penyediaan infrastruktur- Guru terlatih yang mencukupi
- Pra sekolah untuk semua
STRATEGI PELABURAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
- Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber
yang ada. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formalperlu
dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan.
Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial, peluang pendidikan perlu
disediakan tanpa mengira perbezaan jantina, latar belakang etnik dan status sosioekonomi
.- Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan
-pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti
pendidikan.
Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untukmening
katkan kuantiti dan kualiti pendidikan, pengetahuan dan kemahiran perlu untukperkembangan
ekonomi, sosial dan lain-lain.
RUMUSANNYA, TUMPUAN BANK DUNIA DALAM PENDIDIKAN
- Pendidikan asas
- Pendidikan wajib untuk semua
- Kecekapan dalam pengurusan- Pengagihan sumber
- Keperluan dengan pasaran kerja


PENDIDIKAN NEGARA
- Pelbagai peringkat
- Kurikulum yang sama
- Penubuhan sekolah agama rakyat
- Peningkatan bilangan pelajar ke universiti
- Pendidikan swasta
- Pendidikan untuk semua
- Pengagihan sumber kewangan
- Pendidikan sejagat
- Pertambahan guru dan bilangan kelas
- Pendidikan Bertaraf Dunia
- Pendidikan berterusan
- Pendemokrasian pendidikan
- Pendidikan berkualit