Anda di halaman 1dari 3

Masa CUE ANN 1

11.00 Ketibaan tetamu Biji selasih boleh dimakan


Menjadi perisa sedap terperi
Selamat datang kami uapkan
Semoga majlis tambah berseri
Sa!a bagi pihak majlis mengalu"alukan kehadiran tuan"tuan
dan puan"puan ke Majlis Pelancaran Program Glosari saya
dan Hebat Sifir bersama murid tahun # dan $ Sekolah
kebangsaan permatang tok mahat bagi tahun %01#.
Masa CUE ANN %
11.10 am &agu Negara ku
dimainkan
para tetamu
jemputan dan
hadirin dijemput
duduk
Majlis dimulakan dengan N!an!ian &agu Negaraku.
para hadirin diminta berdiri.
Mohon hadirin sekalian mengambil tempat.
Masa CUE ANN '
11.1$ am Setelah semua
hadirin berada di
tempat duduk
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum (.b.t) salam
sejahtera) salam 1 Mala!sia.
Yang Berusaha Pn. Hjh. Che Jamaliah Bt. Hj. Musa
*uru Besar SK +ermatang ,ok Mahat
*uru% +enolong Kanan)

Ketua% +anitia
Urusetia +rogram
+ara guru) seterusn!a murid% !ang dikasihi sekalian
Masa CUE ANN #
11.1$ am Baaan doa
Selepas baaan doa
Bagi memberkati majlis pada pagi ini) dipersilakan En !mir
"ad!il Bin brahim untuk memimpin baaan doa. Majlis
dengan hormatn!a mempersilakan.
Majlis merakamkan setinggi"tinggi penghargaan dan terima
kasih atas baaan doa itu tadi.
Masa CUE ANN $
11.%0 am
Uapan alu"aluan
pengerusi majlis -
Setelah semua para
tetamu jemputan
dan hadirin duduk
Kuntum melati tumbuh melata
Burung merbah di pohon emara
Assalamualaikum pembuka biara
Selamat datang untuk semua
.ari ini memugal jagung
.ari esok memetik peria
.ari ini kita berkampung
Meraikan majlis penuh eria
Majlis menguapkan setinggi"tinggi penghargaan serta
mengalu"alukan kehadiran para hadirin ke Majlis Pelancaran
Program Glosari saya dan Hebat Sifir bagi tahun #$%&.
Majlis juga menguapkan selamat datang kepada hadirin dan
hadirat ke majlis !ang diadakan pada pagi ini.
Masa CUE ANN /
11.%0 am Uapan alu"aluan
+engarah +rojek
.adirin !ang dihormati)
Bagi meneruskan majlis pada pagi ini) dimulakan dengan
uapan alu"aluan oleh Pengarah Proje' En Muhamad
Hisyamudin Helmi Bin (bu )alib. Majlis dengan hormatn!a
mempersilakan.
Masa CUE ANN 0

11.'0 tgh
Setelah selesai
uapan +engarah
+rojek
1emikianlah tadi uapan alu"aluan daripada En Muhamad
Hisyamudin Helmi Bin (bu )alib sela'u *engarah *roje'.
+ihak majlis menguapkan terima kasih kepada En
.is!amudin atas uapan !ang disampaikan sebentar tadi.
Masa CUE ANN 2
11.'$ am Uapan *B
Setelah selesai
uapan *B
.adirin !ang dihormati)
Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang
Berusaha Pn. Hjh. Che Jamaliah Bt. Hj. Musa *uru Besar
sekolah kebangsaan permatang tok mahat untuk memberikan
uapan seterusn!a merasmikan Program Glosari Saya %
Hari % Per'ataan +an Hebat Sifir. Majlis dengan hormatn!a
mempersilakan.
Majlis mempersilakan tuan guru besar ,dengan diiringi
3+enolong Kanan 1 Sekolah Kebangsaan permatang ,ok
Mahat +uan 4ura Binti .amid5 untuk men!empurnakan majlis
pelanaran Program Glosari Saya % Hari % Per'ataan +an
Hebat Sifir.
Majlis merakamkan setinggi"tinggi penghargaan dan terima
kasih diatas uapan dan perasmian Program Glosari Saya %
Hari % Per'ataan +an Hebat Sifir bagi tahun %01# sebentar
tadi.
+en!erahan buku
glosari sa!a.
*6M6K
7+otong Bannner7
.adirin sekalian)
Majlis diteruskan dengan Penyerahan Bu'u Glosari Saya
kepada setiap ketua kelas murid tahun # dan $.
Untuk memulakan pen!ampaian buku glosari sa!a kepada
murid) dipersilakan Yang Berusaha Hjh. Che Jamaliah Bt.
Hj. Musa ,dengan diiringi 3+enolong Kanan 1 Sekolah
Kebangsaan permatang ,ok Mahat +uan 4ura Binti .amid5
Majlis menjemput Ketua% kelas murid tahun # dan $ untuk
beratur di tepi de(an.
+en!erahan sebahagian buku kpd ketua. Selebihn!a bagi
belakang majlis
Masa CUE ANN 11
11.#$ am Setelah selesai
pen!erahan buku
kepada Ketua Kelas
tahun # dan $
Majlis merakamkan setinggi"tinggi penghargaan dan terima
kasih kepada 8ang Berusaha Yang Berusaha Hjh. Che
Jamaliah Bt. Hj. Musa atas kesudian men!ampaikan Buku
*losari Sa!a sebentar tadi.
Masa CUE ANN 1%
11. am Majlis Bersurai .adirin dan hadirat !ang dihormati)
Sempurnalah sudah Majlis Pelancaran Program Glosari
saya dan Hebat Sifir. Semoga program !ang dijalankan
dapat meningkatkan minat para guru) murid dan komuniti
sekolah untuk menggunakan Glosari saya dan Hebat Sifir
disamping menaikkan imej sekolah ke peringkat !ang lebih
tinggi. +rogram ini juga diharapkan akan turut memberi
mana9aat kepada semua pihak amn!a dalam perkembangan
ilmu bahasa dan matematik.
Sekian) (abillahitau9i: bil hida!ah (assalamualaikum
(arahmatullah hi(abarakatu. Majlis bersurai.