Anda di halaman 1dari 31

ANALISA HARGA PEKERJAAN

Yayasan Perguruan Islam Maros


##
URAIAN PEKERJAAN

NO

1 1 m2

Pembersian Lapangan dan Perataan


Upah
Mandor
Pekerja

VO
L

0,0100
0,1000

SAT

oh
oh
1

2 1 m1

Pek. Bowplank
Alat
Kayu Bengkirai 5/7
Kayu Papan 3/20
Paku

0,0040
0,2800
0,2900

m3
lbr
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Kayu
Tukang Kayu
Pekerja

0,0019
0,0095
0,0476
0,0952

oh
oh
oh
oh

15.339,6
0
17.180,3
5
5.838,64
639,15

126.551,7
0
105.459,7
5
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

241,05
1.004,38
5.021,89
7.365,44
52.630,5
0
52.629,0
0

ls

1.278,30

Upah
Mandor
Tukang Gali
Pekerja

1.278,3
0

0,0333
0,0952
0,3333

oh
oh
oh

126.551,7
098.429,1
0
77.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

4.218,39
9.374,20
25.779,0
5
40.649,9
4
40.649,0
0

Pek. Galian Tanah Manual 2 M


Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.278,30

Upah
Mandor
Tukang Gali
Pekerja

1.278,3
0

0,0400
0,1143
0,4000

oh
oh
oh

126.551,7
098.429,1
0
77.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

5.062,07
11.249,0
4
30.934,8
6
48.524,2
7
48.524,0
0

Pek. Galian Tanah Manual 3 M


Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.278,30

Upah
Mandor
Tukang Gali
Pekerja

1.278,3
0

0,0500
0,1429
0,5000

oh
oh
oh

126.551,7
098.429,1
0
77.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

6.327,59
14.061,3
0
38.668,5
8
60.335,7

4.800.564,
3412.783,0
0639,15

17.144,8
7
6.391,50
639,15

210.919,5
0
126.551,7
077.337,1
5

1.506,57
1.129,93
2.762,04

JUMLAH
PEMBULATA
N

29.574,0
6
29.574,0
0

5
6 1 m3

3.834.900,
0061.358,4
0
20.133,2
3

8.999,23
8.999,00

1,0000

4
5 1 m3

1.265,52
7.733,72

Pek. Galian Tanah Manual 1 M


Alat
Alat Bantu

3
4 1 m3

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

126.551,7
077.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

639,15

2
3 1 m3

HARGA SATUAN
(Rp)

Pek. Galian Tanah Mekanik


Alat
Excavator
Bahan bakar solar
Alat Bantu

0,0036
0,5000
1,0000

hr/unit
ltr
ls

Upah
Operator
Mandor
Pekerja

0,0071
0,0089
0,0357

oh
oh
oh

6
60.335,0
0

Analisa Harga Satuan - 1 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO
7 1 m3

8 1 m3

VO
L

SAT

0,0057
0,8000
1,0000

unit
ltr
ls

435.717,6
912.783,0
0639,15

2.489,82
10.226,4
0 639,15

Upah
Operator
Mandor
Pekerja

0,0114
0,0143
0,0571

oh
oh
oh

210.919,5
0
126.551,7
077.337,1
5

2.410,51
1.807,88
4.419,27

JUMLAH
PEMBULATA
N

21.993,0
2
21.993,0
0

Pek. Buang Tanah Galian


Alat
Excavator loader
Dumtruck
Bahan bakar solar
Alat Bantu

0,0024
0,0063
0,1190
1,0000

hr/unit
hr/unit
ltr
ls

4.125.621,
94
1.256.386,
2912.783,0
0127,83

9.822,91
7.852,41
1.521,79
127,83

Upah
Operator
Mandor
Pekerja

0,0048
0,0003
0,0024

oh
oh
oh

210.919,5
0
126.551,7
077.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

1.004,38
37,66
184,14

1,0000

ls

1.597,88

Upah
Mandor
Pekerja

1.597,8
8

0,0192
0,1920

oh
oh

126.551,7
077.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

2.429,79
14.848,7
3
18.876,4

1,0000

m3

Upah
Mandor
Pekerja

51.132,0
0

51.132,0
0

0,0192
0,1920

oh
oh

126.551,7
077.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

2.429,79
14.848,7
3
68.410,5

108.655,5
0

119.521,0
5

Pek. Urugan Pasir t = 10 cm


Bahan
Pasir urug

1,1000

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Pekerja

0,0952
0,4762

oh
oh

3
68.410,0
0

255,66

11
12 1 m3

0
18.876,0
0

Pek. Urugan Tanah


Bahan
Tanah urug

10
11 1 m3

20.551,1
2
20.551,0
0

Pek. Urugan Tanah Kembali


Alat
Alat Bantu

9
10 1 m3

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Pek. Pemadatan Tanah


Alat
Stamper
Bahan bakar solar
Alat Bantu

8
9 1 m3

HARGA SATUAN
(Rp)

Pek. Lantai kerja t = 5 cm


Bahan
Semen @ 50 kg
Pasir beton

4,3600
1,1000

zak
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala tukang batu
Tukang batu
Pekerja

0,0476
0,0952
0,9524
1,9048

oh
oh
oh
oh

255,66

126.551,7
077.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

12.052,5
4
36.827,2
1
168.656,4

70.306,5
0
153.396,0
0

306.536,3
4
168.735,6
0

7
168.656,0
0

255,66
126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH

255,66
6.026,27
10.713,3
7
100.437,8
6
147.308,8
6
740.013,9
6
Analisa Harga Satuan - 2 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT
12

13 1 m2

Pek. Bekisting Pondasi Memakai Bataco


Bahan
Bataco Trass
Semen @ 50 kg
Pasir pasang
Kolom praktis

13,1250
0,0374
0,0154
0,0060

bh
zak
m3
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0030
0,0150
0,2105
0,0902

oh
oh
oh
oh

Pek. Besi Beton


Bahan
Besi Beton
Kawat Beton
Decking Beton

1,0300
0,0100
1,0000

kg
kg
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang besi
Tukang besi
Pekerja

0,0010
0,0020
0,0040
0,0080

oh
oh
oh
oh

Pek. Wiremesh
Bahan
Wiremesh M 4 mm
Kawat Beton
Decking Beton

1,1500
0,0100
1,0000

kg
kg
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang besi
Tukang besi
Pekerja

0,0007
0,0014
0,0029
0,0057

oh
oh
oh
oh

Pek. Besi Beton Borepile


Bahan
Besi Beton
Kawat Beton
Decking Beton

1,0300
0,0100
1,0000

kg
kg
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang besi
Tukang besi
Pekerja

0,0013
0,0025
0,0050
0,0100

oh
oh
oh
oh

Pek. Beton K-175


Bahan
Beton Ready Mix K-175 NFA slump 12 2
Alat

1,0300

2.556,6
0
70.306,5
0
153.396,0
0
5.073.471,
00

m3

33.555,3
8
2.629,46
2.362,30
30.440,8
3
319,58

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

100.559,5
100.558,0
0

10.418,1
5
20.133,2
3 57,52

10.730,6
9 201,33
57,52

380,61
1.691,58
22.202,0
5
6.977,79

63,92

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

12.445,5
3
12.444,0
0

13.102,5
8
20.133,2
3 57,52

15.067,9
6 201,33
57,52

126,55
224,98
421,84
618,70

63,92

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

16.385,0
7
16.384,0
0

10.418,1
5
20.133,2
3 57,52

10.730,6
9 201,33
57,52

63,92

16
17 1 m3

740.013,0
0

63,92

15
16 1 kg

PEMBULATA
N

63,92

14
15 1 kg

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

319,58

13
14 1 kg

HARGA SATUAN
(Rp)

90,39
160,70
301,31
441,93

63,92

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

158,19
281,23
527,30
773,37
12.793,5
5
12.793,0
0

869.244,0
0

895.321,3
2

Analisa Harga Satuan - 3 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

63.915,0
0

63.915,0
0

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
990.686,8

1,0300

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

63.915,0
0

63.915,0
0

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
1.194.767,

933.159,0
0

961.153,7
7

1.194.766,
00

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

9.587,25

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

9.587,2
5

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
1.002.191,

907.593,0
0

934.820,7
9

1.002.190,
00

Pek. Beton K-225 Pilecap dan Sloof


Bahan
Beton Ready mix K-225 NFA slump 12 2

1,0300

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

9.587,25

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

9.587,2
5

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
975.858,5

933.159,0
0

961.153,7
7

975.857,0
0

Pek. Beton K-300 Kolom & Wall


Bahan
Beton Ready mix K-250 NFA slump 12 2

1,0300

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

9.587,25

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

9.587,2
5

0,0032
0,0317
0,0635
0,3175

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

401,75
3.571,12
6.695,86
24.551,4
8
1.005.961,

21
22 1 m3

1.099.401,
92

1,0300

20
21 1 m3

1.067.380,
50

Pek. Beton K-300 Pilecap dan Sloof


Bahan
Beton Ready mix K-250 NFA slump 12 2

19
20 1 m3

990.686,0
0

Pek. Beton K-300 Bore Pile


Bahan
Beton Ready mix K-350 NFA slump 12 2

18
19 1 m3

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Alat Bantu

17
18 1 m3

HARGA SATUAN
(Rp)

23
1.005.960,
00

Pek. Beton K-225 Pelat dan Balok


Bahan
Beton Ready mix K-225 NFA slump 12 2

1,0300

m3

Alat
Alat Bantu

907.593,0
0

934.820,7
9

1,0000

m3

35.153,2
5

35.153,2
5
Analisa Harga Satuan - 4 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

VO
L

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

SAT

oh
oh
oh
oh
22

23 1 m3 Pek. Beton K-250


Bahan
Beton Ready mix K-250 NFA slump 12 2

58
1.001.423,
00

Alat
Alat Bantu

961.153,7
7

1,0000

m3

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

35.153,2
5

35.153,2
5

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
1.027.757,

1.067.380,
50

1.099.401,
92

56
1.027.756,
00

Pek. Beton K-350 Pelat dan Balok


Bahan
Beton Ready mix K-350 NFA slump 12 2

1,0300

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

m3

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

35.153,2
5

35.153,2
5

0,0021
0,0213
0,0853
0,2559

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
1.166.005,

933.159,0
0

961.153,7
7

71
1.166.004,
00

Pek. Beton K-300 Tangga


Bahan
Beton Ready mix K-250 NFA slump 12 2

1,0300

m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

9.587,25

Upah
Mandor
Kepala Tukang batu
Tukang Batu
Pekerja

9.587,2
5

0,0036
0,0357
0,1429
0,3571

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

451,97
4.017,51
15.065,6
8
27.620,4
1
1.017.896,
59
1.017.895,
00

Pek. Bekisting Kolom


Bahan
Poly Film 15 mm 1 sisi
Kayu Balok kelas II 5/7 cm
Kayu Balok kelas II 6/12 cm
Minyak bekisting
Paku

0,0911
0,0046
0,0057
0,2500
0,1000

lbr
m3
m3
ltr
kg

26.797,7
0
11.744,3
8
14.495,9
2
3.195,75

Alat
Steel support

294.009,0
0
2.556.600,
00
2.556.600,
0012.783,0
0
20.133,2
3

0,3750

m2

Upah
Mandor
Kepala Tukang Kayu
Tukang Kayu
Pekerja

38.349,0
0

14.380,8
8

0,0104
0,1039
0,1039
0,2597

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
105.459,7
5
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

1.314,82
10.956,8
6
10.956,8
6
20.087,5
7
115.944,0

249.268,5
0

45.439,5
7

26
27 1 m2

269,83
2.398,52
8.994,43
19.787,7
6
1.001.424,

933.159,0
0

25
26 1 m2

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

m3

24
25 1 m3

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

1,0300

23
24 1 m3

HARGA SATUAN
(Rp)

Pek. Bekisting Pelat & Balok


Bahan
Poly Film 12 mm 1 sisi

0,1823

lbr

2.013,32

5
115.943,0
0

Analisa Harga Satuan - 5 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

0,0092
0,0113
0,2500
0,1000

m3
m3
ltr
kg

23.488,7
6
28.991,8
4
3.195,75

Alat
Scafolding

2.556.600,
00
2.556.600,
0012.783,0
0
20.133,2
3

0,4000

m2

Upah
Mandor
Kepala Tukang Kayu
Tukang Kayu
Pekerja

36.431,5
5

14.572,6
2

0,0042
0,0423
0,1270
0,3175

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
105.459,7
5
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

535,67
4.463,90
13.391,7
1
24.551,4
8
160.644,6

lbr
m3
m3
ltr
kg

60.586,0
9
31.318,3
5
38.655,7
9
3.195,75

Alat
Scafolding

249.268,5
0
2.556.600,
00
2.556.600,
0012.783,0
0
20.133,2
3

0,6667

m2

Upah
Mandor
Kepala Tukang Kayu
Tukang Kayu
Pekerja

36.431,5
5

24.287,7
0

0,0275
0,0549
0,1099
0,3297

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
105.459,7
5
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

3.476,70
5.794,49
11.588,9
8
25.495,7
6
206.412,9

70.306,5
0
153.396,0
0

13.358,2
4
5.522,26

Pek.screeding t= 30 mm
Bahan
Semen @ 50 kg
Pasir beton

0,1900
0,0360

zak
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0301
0,0602
0,0602
0,1203

oh
oh
oh
oh

575,24

Pek. Rabat Beton t= 100 mm


Bahan
Semen @ 50 kg
Pasir beton

0,3400
0,1100

zak
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0381
0,0762
0,0762
0,1524

oh
oh
oh
oh

2.013,32

4
206.412,0
0

575,24

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

3.806,07
6.766,34
6.343,44
9.303,72

70.306,5
0
153.396,0
0

23.904,2
1
16.873,5
6

575,24

30
31 1 m2

3
160.644,0
0

0,2431
0,0123
0,0151
0,2500
0,1000

29
30 1 m2

2.013,32

Pek. Bekisting Tangga


Bahan
Poly Film 12 mm 1 sisi
Kayu Balok kelas II 5/7 cm
Kayu Balok kelas II 6/12 cm
Minyak bekisting
Paku

28
29 1 m2

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Kayu Balok kelas II 5/7 cm


Kayu Balok kelas II 6/12 cm
Minyak bekisting
Paku

27
28 1 m2

HARGA SATUAN
(Rp)

45.675,2
9
45.674,0
0

575,24

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

4.821,02
8.570,70
8.035,03
11.784,7
1
74.564,4

67.540,2
6
13.589,9
3
1.616,25

Pek. Keramik Lantai 200x200 mm Unpholished


Bahan
Keramik 20 x 20 cm Unpolished
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
5,2500
0,1750

m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

64.324,0
62.588,5
6
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

6
74.563,0
0

639,15
Analisa Harga Satuan - 6 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

Upah
Tukang Batu
Kepala Tukang Batu
Mandor
Pekerja

VO
L

0,1818
0,0455
0,0045
0,0909

SAT

oh
oh
oh
oh
31

32 1 m2

1,0500
5,2500
0,1750

m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

70.715,5
62.588,5
6
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0045
0,0455
0,1818
0,0909

oh
oh
oh
oh

Pek. Keramik Lantai HT 600x600 mm Polish


Bahan
HT 600x600 mm Polished
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
5,2500
0,1750

m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0050
0,0500
0,2000
0,1000

oh
oh
oh
oh

Pek. Keramik Lantai HT 400x400 mm Polish


Bahan
HT 400x400 mm Polished
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
5,2500
0,1750

m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

175.216,5
8 2.588,5
6
9.235,7
2

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0050
0,0500
0,2000
0,1000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N
175.216,5
8 2.588,5
6
9.235,7
2
958,73

34
35 1 m2

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

958,73

33
34 1 m2

105.459,7
5
112.490,4
0
126.551,7
077.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

Pek. Keramik Lantai 300x300 Pholished


Bahan
Keramik 30 x 30 cm Polished
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

32
33 1 m2

HARGA SATUAN
(Rp)

Pek. Koral Sikat


Bahan
Batu Koral Sikat
Semen @ 50 kg
Pasir pasang
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
0,1040
0,0220
0,2000

m2
zak
m3
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0667
0,1333
0,2667
0,2667

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

19.174,5
0
5.113,20
575,24
7.030,65
115.279,1
7
115.278,0
0
74.251,3
3
13.589,9
3
1.616,25
639,15
575,24
5.113,20
19.174,5
0
7.030,65
121.990,2
5
121.989,0
0
183.977,4
113.589,9
3
1.616,25
958,73
632,76
5.624,52
21.091,9
5
7.733,72
235.225,2
6
235.224,0
0
183.977,4
113.589,9
3
1.616,25
958,73
632,76
5.624,52
21.091,9
5
7.733,72
235.225,2
6
235.224,0
0

111.621,1
670.306,5
0
153.396,0
0 9.235,7
2

117.202,2
17.311,88
3.374,71
1.847,14

ls

1.278,3
0

1.278,30

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5

8.436,78
14.998,7
2
28.122,6
0
20.623,2
4
Analisa Harga Satuan - 7 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

35
36 1 m2

303.366,1
6 2.940,0
9
9.235,7
2

318.534,4
615.435,4
7
1.539,29

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.278,30

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

1.278,3
0

0,0050
0,0500
0,1000
0,3000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

632,76
5.624,52
10.545,9
8
23.201,1
5
376.791,9

303.366,1
6 1.406,1
3
9.235,7
2

318.534,4
67.382,18
1.539,29

2
376.791,0
0

Pek. Dinding Roster


Bahan
Batu Tempel
Semen Portland
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
5,2500
0,1667

m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.278,30

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

1.278,3
0

0,0040
0,0400
0,0800
0,2400

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

506,21
4.499,62
8.436,78
18.560,9
2
360.737,7

82.304,6
2
15.435,4
7
1.539,29

Pek. Keramik Dinding 200x250 mm


Bahan
Keramik Dinding 20 x 25 cm
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
5,2500
0,1667

m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

78.385,3
62.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0056
0,0556
0,2222
0,1111

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

Pek. Border Dinding 100x200 mm


Bahan
Border 100x200 mm
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0500
0,5250
0,1667

m'
kg
kg

Alat
Alat Bantu

19.915,9
12.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0020
0,0204
0,0408
0,0408

oh
oh
oh
oh
39

40 1 m1

203.195,5
9
203.194,0
0

m2
kg
kg

38
39 1 m1

JUMLAH
PEMBULATA
N

1,0500
5,2500
0,1667

37
38 1 m2

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Pek. Dinding Batu Tempel


Bahan
Batu Tempel
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

36
37 1 m2

HARGA SATUAN
(Rp)

Pek. Plint Kayu 100 mm


Bahan
Wood deck
Lem Perekat

0,1100
0,0550

m2
kg

5
360.736,0
0

639,15
703,07
6.249,47
23.435,5
0
8.593,02
138.899,5
8
138.899,0
0
20.911,7
1
1.543,55
1.539,29
639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

258,27
2.295,72
4.304,48
3.156,62

367.281,1
632.213,1
6

40.400,9
3
1.771,72

34.648,7
8
34.648,0
0

Analisa Harga Satuan - 8 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0007
0,0014
0,0714
0,1429

oh
oh
oh
oh

319,58

40
41 1 m1

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

90,39
160,70
7.532,84
11.048,1
6
61.324,3
2
61.323,0
0

m'
kg
kg

41.327,4
4
1.543,55
153,93

Alat
Alat Bantu

41.327,4
42.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

3.195,75

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

3.195,7
5

0,0004
0,0008
0,0816
0,0408

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

51,65
91,83
8.608,96
3.156,62
58.129,7
3
58.128,0
0

Pek. Plint HT 100x600 mm Polished


Bahan
HT 100x600 mm Polished
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0000
0,5250
0,0167

m'
kg
kg

41.327,4
4
1.543,55
153,93

Alat
Alat Bantu

41.327,4
42.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

3.195,75

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

3.195,7
5

0,0004
0,0008
0,0816
0,0408

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

51,65
91,83
8.608,96
3.156,62

11.913,7
6
1.543,55
153,93

Pek. Plint Keramik 100x300 mm Polished


Bahan
KR 100x400 mm
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0000
0,5250
0,0167

m'
kg
kg

Alat
Alat Bantu

11.913,7
62.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0004
0,0008
0,0816
0,0408

oh
oh
oh
oh
43

44 1 m1

319,58

1,0000
0,5250
0,0167

42
43 1 m1

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Pek. Plint HT 100x400 mm Polished


Bahan
HT 100x400 mm Polished
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

41
42 1 m1

HARGA SATUAN
(Rp)

58.129,7
3
58.128,0
0

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

51,65
91,83
8.608,96
3.156,62

38.288,1
5
1.617,05
153,93

Pek. Step Nosing Keramik


Bahan
Step nosing Keramik
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

1,0300
0,5500
0,0167

m1
kg
kg

Alat
Alat Bantu

37.172,9
62.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu

0,0005
0,0010
0,0952

oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
5

26.159,4
4
26.159,0
0

639,15
60,26
107,13
10.043,7
9
Analisa Harga Satuan - 9 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO
Pekerja

VO
L
0,0476

SAT
oh
44

45 1 m1

Alat
Alat Bantu

80.149,4
12.940,0
9
9.235,7
2

1,0000

ls

639,15

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0005
0,0010
0,0952
0,0476

oh
oh
oh
oh

1,1000
5,2500
1,1000

m2
m'
m2

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0010
0,0020
0,1000
0,2000

oh
oh
oh
oh

Pek. Pasangan Bata Merah 1PC : 3PS


Bahan
Bata merah 5 x 11 x 22 cm
Semen @ 50 kg
Pasir pasang

74,0000
0,2874
0,0380

bh
zak
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0115
0,0230
0,0922
0,1843

oh
oh
oh
oh

Pek. Pasangan Bata Merah 1PC : 4PS


Bahan
Bata merah 5 x 11 x 22 cm
Semen @ 50 kg
Pasir pasang

74,0000
0,2300
0,0430

bh
zak
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0115
0,0230
0,0922
0,1843

oh
oh
oh
oh

Pek. Kolom Praktis 10x10 cm


Bahan
Semen @ 50 kg

6,0000

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

60,26
107,13
10.043,7
9
3.682,72

367.281,1
6 8.308,9
5
63.915,0
0

404.009,2
743.621,9
9
70.306,5
0

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

126,55
224,98
10.545,9
8
15.467,4
3
544.622,2

830,90
70.306,5
0
153.396,0
0

61.486,2
3
20.206,0
9
5.829,05

7
544.621,0
0

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

1.457,97
2.591,94
9.719,79
14.255,7
0
116.185,9

830,90
70.306,5
0
153.396,0
0

61.486,2
3
16.170,5
0
6.596,03

639,15

zak

98.857,9
2
98.857,0
0

319,58

639,15

48
49 1 m3

54.592,1
8
54.592,0
0

319,58

47
48 1 m2

82.553,8
9
1.617,05
153,93

m1
kg
kg

46
47 1 m2

3.682,72

1,0300
0,5500
0,0167

Pek. Dinding Lapis Kayu


Bahan
Wood deck
Rangka Hollow
Finishing

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

77.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

Pek. Step Nosing HT


Bahan
Step nosing HT
Perekat Keramik Dinding ex. SmartGrip TA SI-300
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

45
46 1 m2

HARGA SATUAN
(Rp)

2
116.185,0
0

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

1.457,97
2.591,94
9.719,79
14.255,7
0
112.917,3

70.306,5
0

421.839,0
0

1
112.916,0
0

Analisa Harga Satuan - 10 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

Pasir beton
Batu pecah 1 - 2 cm
Bekesting Kolom Praktis
Besi Beton
Alat
Alat Bantu
Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

VO
L

SAT

0,5880
0,7750
15,0000
192,498
4

m3
m3
m2
kg

1,0000
1,8182
3,6364
3,6364
7,2727

Pek. Balok Praktis 10x20 cm


Bahan
Semen @ 50 kg
Pasir beton
Batu pecah 1 - 2 cm
Bekesting Kolom Praktis
Besi Beton
Alat
Alat Bantu
Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

90.196,8
5
297.204,7
5
671.107,5
0
2.005.475,
80

ls

2.556,6
0

2.556,60

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

230.094,0
0
409.056,0
0
383.490,0
0
562.452,0
0
5.073.472,

70.306,5
0
153.396,0
0
383.490,0
044.740,5
0
10.418,1
5

421.839,0
090.196,8
5
297.204,7
5
671.107,5
0
2.005.475,
80

zak
m3
m3
m2
kg

1,0000

ls

2.556,6
0

2.556,60

1,8182
3,6364
3,6364
7,2727

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

230.094,0
0
409.056,0
0
383.490,0
0
562.452,0
0
5.073.472,

70.306,5
01.406,1
3
153.396,0
0

11.952,1
1
3.866,86
3.067,92

Pekerjaan Plesteran & Acian 1PC : 3PS - 15mm


Bahan
Semen @ 50 kg
Semen Acian
Pasir pasang

0,1700
2,7500
0,0200

zak
kg
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0033
0,0332
0,0664
0,2658

oh
oh
oh
oh

639,15

51
52 1 m2

Pekerjaan Plesteran & Acian 1PC : 4PS - 15mm


Bahan
Semen @ 50 kg
Semen Acian
Pasir pasang

0,1248
2,7500
0,0240

zak
kg
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0033
0,0332
0,0664
0,2658

oh
oh
oh
oh

49
5.073.471,
00

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

420,44
3.737,22
7.007,29
20.554,7
2
51.245,7

70.306,5
01.406,1
3
153.396,0
0

8.774,25
3.866,86
3.681,50

639,15

52
53 1 m2

49
5.073.471,
00

6,0000
0,5880
0,7750
15,0000
192,498
4

50
51 1 m2

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

153.396,0
0
383.490,0
044.740,5
0
10.418,1
5

49
50 1 m3

HARGA SATUAN
(Rp)

1
51.244,0
0

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

420,44
3.737,22
7.007,29
20.554,7
2
48.681,4
4
48.680,0
0

Pek. Plafond Expose Beton


Bahan
Acian Expose Beton ex. SmartCote 50

2,7500

kg

6.415,47

Alat
Alat Bantu

2.332,9
0

1,0000

ls

1.917,4
5

1.917,45
Analisa Harga Satuan - 11 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

Upah
Mandor
Kepala Tukang Kayu
Tukang Kayu
Pekerja

VO
L

0,0005
0,0048
0,0476
0,0952

SAT

oh
oh
oh
oh
53

54 1 bh

Closet Jongkok CE 6
Bahan
Closet Jongkok CE 6
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,1250
0,2500
0,5000
1,5000

oh
oh
oh
oh

374.286,2
431.957,5
0

374.286,2
431.957,5
0

21.282,7
1
21.282,0
0

703,07

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

15.818,9
6
28.122,6
0
52.729,8
8
116.005,7
3
619.623,9
7
619.623,0
0

bh
ls

4.817.912,
709.587,25

Alat
Alat Bantu

4.817.912,
70 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
4.969.987,
79
4.969.987,
00

Closet Duduk CW704J/SW784 JP


Bahan
Closet Duduk CW704J/SW784 JP
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

2.599.423,
059.587,25

Alat
Alat Bantu

2.599.423,
05 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
2.751.498,
14
2.751.498,
00

Closet Duduk CW421J


Bahan
Closet Duduk CW421J
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

1.901.471,
259.587,25

Alat
Alat Bantu

1.901.471,
25 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh
57

58 1 bh

60,26
502,19
5.021,89
7.365,44

1,0000
1,0000

56
57 1 bh

126.551,7
0
105.459,7
5
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

Closet Duduk CW 826 J


Bahan
Closet Duduk CW 826 J
Material Bantu

55
56 1 bh

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

703,07

54
55 1 bh

HARGA SATUAN
(Rp)

Wastafel LW 211CJW/F
Bahan
Wastafel LW 211CJW/F

1,0000

bh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
2.053.546,

1.336.462,
65

1.336.462,
65

34
2.053.546,
00

Analisa Harga Satuan - 12 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

1,0000

ls

9.587,25

Alat
Alat Bantu

9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,1250
0,2500
0,5000
1,5000

oh
oh
oh
oh

Faucet TX 109 LJ
Bahan
Faucet TX 109 LJ

1,0000

bh

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0333
0,0667
0,1333
0,4000

oh
oh
oh
oh

885.222,7
5

885.222,7
5

13
1.559.430,
00

703,07

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

4.218,39
7.499,36
14.061,3
0
30.934,8
6
942.639,7
3
942.639,0
0

1,0000
1,0000

bh
ls

1.079.716,
109.587,25

Alat
Alat Bantu

1.079.716,
10 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
1.231.791,
19
1.231.791,
00

Wastafel Cerabo LW 523 J, TX116LE


Bahan
Wastafel Cerabo LW 523 J, TX116LE
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

2.908.515,
999.587,25

Alat
Alat Bantu

2.908.515,
99 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh
61

62 1 bh

15.818,9
6
28.122,6
0
52.729,8
8
116.005,7
3
1.559.430,

Wastafel L 548
Bahan
Wastafel L 548
Material Bantu

60
61 1 bh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

703,07

59
60 1 bh

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Material Bantu

58
59 1 bh

HARGA SATUAN
(Rp)

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
3.060.591,
08
3.060.591,
00

Wastafel Cerabo LW 711 B, TX119LI


Bahan
Wastafel Cerabo LW 711 B, TX119LI
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

3.523.378,
299.587,25

Alat
Alat Bantu

3.523.378,
29 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh
62

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
3.675.453,
38
3.675.453,
00

Analisa Harga Satuan - 13 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO
63 1 bh

VO
L

SAT

1,0000
1,0000

bh
ls

1.793.454,
909.587,25

Alat
Alat Bantu

1.793.454,
90 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0714
0,1429
0,2857
0,8571

oh
oh
oh
oh

02
1.925.275,
00

bh
ls

3.139.504,
809.587,25

Alat
Alat Bantu

3.139.504,
80 9.587,2
5

1,0000

ls

703,07

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0714
0,1429
0,2857
0,8571

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

9.039,41
16.070,0
6
30.131,3
6
66.288,9
9
3.271.324,

70.000,0
0
44.740,5
0

Kitchen Zink Royal


Bahan
Fee Management
Material Bantu

1,0000
1,0000

ls
ls

Alat
Alat Bantu

70.000,0
0
44.740,5
0

1,0000

ls

703,07

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0833
0,1667
0,3333
1,0000

oh
oh
oh
oh

92
3.271.324,
00

703,07

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10.545,9
8
18.748,4
0
35.153,2
5
77.337,1
5
257.228,3
4
257.228,0
0

Floor Drain TX 1 BV 1
Bahan
Floor Drain TX 1 BV 1
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

291.388,4
99.587,25

Alat
Alat Bantu

291.388,4
9 9.587,2
5

1,0000

ls

3.195,75

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

3.195,7
5

0,0016
0,0160
0,0800
0,2000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

202,48
1.799,85
8.436,78
15.467,4
3
330.078,0

66
67 1 bh

9.039,41
16.070,0
6
30.131,3
6
66.288,9
9
1.925.275,

1,0000
1,0000

65
66 1 bh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

Urinal U 447 HJT1M


Bahan
Urinal U 447 HJT1M
Material Bantu

64
65 1 bh

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Urinal U 57 M
Bahan
Urinal U 57 M
Material Bantu

63
64 1 bh

HARGA SATUAN
(Rp)

2
330.078,0
0

Floor Drain TX 1 C
Bahan
Floor Drain TX 1 C
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

234.056,7
39.587,25

Alat
Alat Bantu

234.056,7
3 9.587,2
5

1,0000

ls

3.195,75

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa

3.195,7
5

0,0016
0,0160

oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0

202,48
1.799,85

Analisa Harga Satuan - 14 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

Tukang Pasang Pipa


Pekerja

VO
L
0,0800
0,2000

SAT
oh
oh
67

68 1 bh

Kran TX 606 KEZ


Bahan
Kran TX 606 KEZ
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0007
0,0067
0,0667
0,1333

oh
oh
oh
oh

853.904,4
0 1.406,1
3

853.904,4
01.406,13

7
272.746,0
0

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

84,37
749,94
7.030,65
10.311,6
2
873.934,5
1
873.934,0
0

bh
ls

1.007.619,
981.406,13

Alat
Alat Bantu

1.007.619,
98 1.406,1
3

1,0000

ls

447,41

447,41

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0010
0,0100
0,1000
0,2000

oh
oh
oh
oh

Jet Shower, SO 212 CCS


Bahan
Jet Shower, SO 212 CCS
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0013
0,0125
0,1250
0,2500

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

126,55
1.124,90
10.545,9
8
15.467,4
3
1.036.738,

350.382,0
3 1.406,1
3

350.382,0
31.406,13

447,41

Stop Kran TGB 9 RYRN


Bahan
Stop Kran TGB 9 RYRN
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0011
0,0114
0,1143
0,2286

oh
oh
oh
oh

Kran T23 BQ 13
Bahan
Kran T23 BQ 13
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

37
1.036.738,
00

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

158,19
1.406,13
13.182,4
7
19.334,2
9
386.316,6

497.450,4
5 1.406,1
3

497.450,4
51.406,13

447,41

71
72 1 bh

8.436,78
15.467,4
3
272.746,2

1,0000
1,0000

70
71 1 bh

105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

Shower TX 432 SD2 + TX 423 SZ


Bahan
Shower TX 432 SD2 + TX 423 SZ
Material Bantu

69
70 1 bh

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

447,41

68
69 1 bh

HARGA SATUAN
(Rp)

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N
172.570,5
0 1.406,1
3
447,41

4
386.316,0
0

144,63
1.285,60
12.052,5
4
17.677,0
6
530.463,8

2
1.061.308,
00

172.570,5
01.406,13
447,41

Analisa Harga Satuan - 15 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

VO
L

0,0007
0,0067
0,0667
0,1333

SAT

oh
oh
oh
oh
72

73 1 bh

1
192.600,0
0
4.534.769,
251.406,13

Alat
Alat Bantu

4.534.769,
25 1.406,1
3

1,0000

ls

447,41

447,41

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0010
0,0100
0,1000
0,2000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

126,55
1.124,90
10.545,9
8
15.467,4
3
4.563.887,
65
4.563.887,
00

Hand dryer H3100R


Bahan
Hand dryer H3100R
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

3.080.703,
001.406,13

Alat
Alat Bantu

3.080.703,
00 1.406,1
3

1,0000

ls

447,41

447,41

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0011
0,0114
0,1143
0,2286

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

144,63
1.285,60
12.052,5
4
17.677,0
6
3.113.716,
38
3.113.716,
00

Head Shower TX 465SEN + TX 452 SES


Bahan
Head Shower TX 465SEN + TX 452 SES
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

1.445.501,
641.406,13

Alat
Alat Bantu

1.445.501,
64 1.406,1
3

1,0000

ls

447,41

447,41

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0011
0,0114
0,1143
0,2286

oh
oh
oh
oh

Jet Washer THX 20 NB


Bahan
Jet Washer THX 20 NB
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0007
0,0067
0,0667
0,1333

oh
oh
oh
oh

Tissue holder TX703AES


Bahan
Tissue holder TX703AES

1,0000

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

144,63
1.285,60
12.052,5
4
17.677,0
6
1.478.515,

359.521,8
8 1.406,1
3

359.521,8
81.406,13

447,41

76
77 1 bh

84,37
749,94
7.030,65
10.311,6
2
192.600,6

bh
ls

75
76 1 bh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

1,0000
1,0000

74
75 1 bh

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Kran Wastafel TEN40AWV500


Bahan
Kran Wastafel TEN40AWV500
Material Bantu

73
74 1 bh

HARGA SATUAN
(Rp)

bh

02
1.478.515,
00

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

84,37
749,94
7.030,65
10.311,6
2
379.551,9

249.843,7
4

249.843,7
4

8
379.551,0
0

Analisa Harga Satuan - 16 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

1,0000

ls

1.406,13

Alat
Alat Bantu

1.406,1
3

1,0000

ls

447,41

447,41

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0010
0,0095
0,0952
0,0952

oh
oh
oh
oh

Paper Holder TS116R


Bahan
Paper Holder TS116R
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0007
0,0067
0,0667
0,1333

oh
oh
oh
oh

120,53
1.071,34
10.043,7
9
7.365,44
270.298,3
6
270.298,0
0
322.131,6
01.406,13

84,37
749,94
7.030,65
10.311,6
2
342.161,7

62.061,4
7
1.406,13

bh
ls

Alat
Alat Bantu

62.061,4
71.406,1
3

1,0000

ls

447,41

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0007
0,0067
0,0667
0,1333

oh
oh
oh
oh

Robe Hook TX 704 AEZ


Bahan
Robe Hook TX 704 AEZ
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0007
0,0067
0,0667
0,1333

oh
oh
oh
oh

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

1,0000
1,0000

1
342.161,0
0

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

84,37
749,94
7.030,65
10.311,6
2
82.091,5

118.562,3
3 1.406,1
3

118.562,3
31.406,13

7
82.091,0
0

447,41

80
81 1 bh

322.131,6
0 1.406,1
3

Hand soap S6N


Bahan
Hand soap S6N
Material Bantu

79
80 1 bh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

447,41

78
79 1 bh

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

Material Bantu

77
78 1 bh

HARGA SATUAN
(Rp)

Partition Urinoir
Bahan
Partion Plate A 100
Material Bantu

1,0000
1,0000

bh
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0013
0,0125
0,2500
0,5000

oh
oh
oh
oh

447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

84,37
749,94
7.030,65
10.311,6
2
138.592,4

804.881,6
0 3.195,7
5

804.881,6
03.195,75

3
138.592,0
0

191,75

191,75

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH

158,19
1.406,13
26.364,9
4
38.668,5
8
874.866,9
2

Analisa Harga Satuan - 17 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT
81

82 1 bh

Cermin uk. 1000x1000 mm


Bahan
Cermin
Material Bantu

1,1000
1,0000

m2
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Pasang Pipa
Tukang Pasang Pipa
Pekerja

0,0029
0,0286
0,1429
0,5714

oh
oh
oh
oh

PEMBULATA
N

874.866,0
0

453.796,5
0
127.830,0
0

499.176,1
5
127.830,0
0
447,41

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

361,58
3.214,01
15.065,6
8
44.192,6
6
690.287,4

4.474.050,
00
1.038.746,
58 2.588,5
6
9.235,7
2

805.329,0
0
1.194.558,
5717.666,9
0
2.101,13

8
690.287,0
0

Pek.Meja Wastafel Lapis Granite


Bahan
Beton Bertulang
Granite Tile
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

0,1800
1,1500
6,8250
0,2275

m3
m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.917,45

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

1.917,4
5

0,0500
0,2500
1,0000
2,0000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

6.327,59
28.122,6
0
105.459,7
5
154.674,3
0
2.316.157,

4.474.050,
0064.324,0
62.588,5
6
9.235,7
2

805.329,0
067.540,2
6
17.666,9
0
2.101,13

83
84 1 m1 Pek.Meja Wastafel Lapis Keramik 200 x 200
mm Bahan
Beton Bertulang
Keramik 20 x 20 cm Polished
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

28
2.316.156,
00

0,1800
1,0500
6,8250
0,2275

m3
m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.917,45

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

1.917,4
5

0,0500
0,2500
1,0000
2,0000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

6.327,59
28.122,6
0
105.459,7
5
154.674,3
0
1.189.138,

4.474.050,
00
175.216,5
8 2.588,5
6
9.235,7
2

805.329,0
0
183.977,4
117.666,9
0
2.101,13

84
85 1 m1 Pek.Meja Wastafel Lapis Homogenous Tile 400
x 400Bmm
ahan
Beton Bertulang
HT 400x400 mm Polished
Perekat Keramik Lantai ex. SmartGrip TA
Pengisi Nat Keramik ex. SmartGrip TG

97
1.189.138,
00

0,1800
1,0500
6,8250
0,2275

m3
m2
kg
kg

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

1.917,45

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

1.917,4
5

0,0235
0,1176
0,4706
0,9412

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

2.977,69
13.234,1
6
49.628,1
2
72.787,9
1
1.149.619,

133.352,2
6

140.019,8
7

85
86 1 m2

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

447,41

82
83 1 m2

HARGA SATUAN
(Rp)

Pek. Paving block 8 cm


Bahan
Paving block 8 cm

1,0500

m2

77
1.149.619,
00

Analisa Harga Satuan - 18 / 31

##
URAIAN PEKERJAAN

NO

VO
L

SAT

Pasir urug
Abu batu
Pemadatan

0,1200
0,0240
1,0000

m3
m3
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0001
0,0080
0,0800
0,1600

oh
oh
oh
oh

Pek. Paving block 6 cm


Bahan
Paving block 6 cm
Pasir urug
Abu batu
Pemadatan

1,0500
0,1200
0,0240
1,0000

m2
m3
m3
ls

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0001
0,0080
0,0800
0,1600

oh
oh
oh
oh

Pek. Pagar Retaining Wall


Bahan
Beton
Besi
Bekisting

1,0000
140,000
06,5000

m3
kg
m2
88

89 1 m2

Pek. Batu Kali 1:4


Bahan
Semen Portland
Batu kali gunung
Pasir pasang

108.655,5
0
255.660,0
0 6.391,5
0

163,000
01,2000
0,5200

kg
m3
m3

Alat
Alat Bantu

1,0000

ls

Upah
Mandor
Kepala Tukang Batu
Tukang Batu
Pekerja

0,0004
0,0400
0,4000
0,8000

oh
oh
oh
oh

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10,12
899,92
8.436,78
12.373,9
4
187.945,7

118.012,6
6
108.655,5
0
255.660,0
0 6.391,5
0

123.913,2
913.038,6
6
6.135,84

9
187.945,0
0

6.391,50
639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

10,12
899,92
8.436,78
12.373,9
4
171.839,2

1.005.960,
0012.444,0
0
115.943,0
0 JUMLAH
PEMBULATA
N

1.005.960,
00
1.742.160,
00
753.629,5
0
3.501.749,

1.406,1
3
191.745,0
0
153.396,0
0

229.199,1
9
230.094,0
079.765,9
2

639,15

89

13.038,6
6
6.135,84
6.391,50
639,15

639,15

87
88 1 m2

JUMLAH HARGA TOTAL


(Rp)

639,15

86
87 1 m2

HARGA SATUAN
(Rp)

1
171.838,0
0

50
3.501.749,
00

639,15

126.551,7
0
112.490,4
0
105.459,7
577.337,1
5JUMLAH
PEMBULATA
N

50,62
4.499,62
42.183,9
0
61.869,7
2
648.302,1
2
648.302,0
0

Analisa Harga Satuan - 19 / 31

REKAPITULASI HARGA SATUAN PEKERJAAN


PROYEK

Yayasan Perguruan Islam Maros

LOKASI
TAHUN

2.014

No
I

Uraian Pekerjaan

Satuan

Dipakai

HARGA ANALISA PEKERJAAN


1 Pembersian Lapangan dan Perataan

m2

8.999,00

2 Pek. Bowplank

m1

52.629,00

3 Pek. Galian Tanah Manual 1 M

m3

40.649,00

4 Pek. Galian Tanah Manual 2 M

m3

48.524,00

5 Pek. Galian Tanah Manual 3 M

m3

60.335,00

6 Pek. Galian Tanah Mekanik

m3

29.574,00

7 Pek. Pemadatan Tanah

m3

21.993,00

8 Pek. Buang Tanah Galian

m3

20.551,00

9 Pek. Urugan Tanah Kembali

m3

18.876,00

10 Pek. Urugan Tanah

m3

68.410,00

11 Pek. Urugan Pasir t = 10 cm

m3

168.656,00

12 Pek. Lantai kerja t = 5 cm

m3

740.013,00

13 Pek. Bekisting Pondasi Memakai Bataco

m2

100.558,00

14 Pek. Besi Beton

kg

12.444,00

15 Pek. Wiremesh

kg

16.384,00

16 Pek. Besi Beton Borepile

kg

12.793,00

17 Pek. Beton K-175

m3

990.686,00

18 Pek. Beton K-300 Bore Pile

m3

1.194.766,00

19 Pek. Beton K-300 Pilecap dan Sloof

m3

1.002.190,00

20 Pek. Beton K-225 Pilecap dan Sloof

m3

975.857,00

21 Pek. Beton K-300 Kolom & Wall

m3

1.005.960,00

22 Pek. Beton K-225 Pelat dan Balok

m3

1.001.423,00

23 Pek. Beton K-250

m3

1.027.756,00

24 Pek. Beton K-350 Pelat dan Balok

m3

1.166.004,00

25 Pek. Beton K-300 Tangga

m3

1.017.895,00

26 Pek. Bekisting Kolom

m2

115.943,00

27 Pek. Bekisting Pelat & Balok

m2

160.644,00

28 Pek. Bekisting Tangga

m2

206.412,00

29 Pek.screeding t= 30 mm

m2

45.674,00

30 Pek. Rabat Beton t= 100 mm

m2

74.563,00

31 Pek. Keramik Lantai 200x200 mm Unpholished

m2

115.278,00

32 Pek. Keramik Lantai 300x300 Pholished

m2

121.989,00

33 Pek. Keramik Lantai HT 600x600 mm Polish

m2

235.224,00

34 Pek. Keramik Lantai HT 400x400 mm Polish

m2

235.224,00

35 Pek. Koral Sikat

m2

203.194,00

36 Pek. Dinding Batu Tempel

m2

376.791,00

37 Pek. Dinding Roster

m2

360.736,00

38 Pek. Keramik Dinding 200x250 mm

m2

138.899,00

39 Pek. Border Dinding 100x200 mm

m1

34.648,00

40 Pek. Plint Kayu 100 mm

m1

61.323,00

41 Pek. Plint HT 100x400 mm Polished

m1

58.128,00

42 Pek. Plint HT 100x600 mm Polished

m1

58.128,00

43 Pek. Plint Keramik 100x300 mm Polished

m1

26.159,00

44 Pek. Step Nosing Keramik

m1

54.592,00

45 Pek. Step Nosing HT

m1

98.857,00

46 Pek. Dinding Lapis Kayu

m2

544.621,00

47 Pek. Pasangan Bata Merah 1PC : 3PS

m2

116.185,00

48 Pek. Pasangan Bata Merah 1PC : 4PS

m2

112.916,00

49 Pek. Kolom Praktis 10x10 cm

m3

5.073.471,00

50 Pek. Balok Praktis 10x20 cm

m3

5.073.471,00

51 Pekerjaan Plesteran & Acian 1PC : 3PS - 15mm

m2

51.244,00

52 Pekerjaan Plesteran & Acian 1PC : 4PS - 15mm

m2

48.680,00

53 Pek. Plafond Expose Beton

m2

21.282,00

54 Closet Jongkok CE 6

bh

619.623,00

55 Closet Duduk CW 826 J

bh

4.969.987,00

56 Closet Duduk CW704J/SW784 JP

bh

2.751.498,00

57 Closet Duduk CW421J

bh

2.053.546,00

58 Wastafel LW 211CJW/F

bh

1.559.430,00

59 Faucet TX 109 LJ

bh

942.639,00

60 Wastafel L 548

bh

1.231.791,00

61 Wastafel Cerabo LW 523 J, TX116LE

bh

3.060.591,00

62 Wastafel Cerabo LW 711 B, TX119LI

bh

3.675.453,00

63 Urinal U 57 M

bh

1.925.275,00

64 Urinal U 447 HJT1M

bh

3.271.324,00

65 Kitchen Zink Royal

bh

257.228,00

66 Floor Drain TX 1 BV 1

bh

330.078,00

67 Floor Drain TX 1 C

bh

272.746,00

68 Kran TX 606 KEZ

bh

873.934,00

69 Shower TX 432 SD2 + TX 423 SZ

bh

1.036.738,00

70 Jet Shower, SO 212 CCS

bh

386.316,00

71 Stop Kran TGB 9 RYRN

bh

1.061.308,00

72 Kran T23 BQ 13

bh

192.600,00

73 Kran Wastafel TEN40AWV500

bh

4.563.887,00

74 Hand dryer H3100R

bh

3.113.716,00

75 Head Shower TX 465SEN + TX 452 SES

bh

1.478.515,00

76 Jet Washer THX 20 NB

bh

379.551,00

77 Tissue holder TX703AES

bh

270.298,00

78 Paper Holder TS116R

bh

342.161,00

79 Hand soap S6N

bh

82.091,00

80 Robe Hook TX 704 AEZ

bh

138.592,00

81 Partition Urinoir

bh

874.866,00

82 Cermin uk. 1000x1000 mm

bh

690.287,00

83 Pek.Meja Wastafel Lapis Granite

m2

2.316.156,00

84 Pek.Meja Wastafel Lapis Keramik 200 x 200 mm

m1

1.189.138,00

85 Pek.Meja Wastafel Lapis Homogenous Tile 400 x 400 mm

m1

1.149.619,00

86 Pek. Paving block 8 cm

m2

187.945,00

87 Pek. Paving block 6 cm

m2

171.838,00

88 Pek. Pagar Retaining Wall

m2

3.501.749,00

89 Pek. Batu Kali 1:4


90 Pekerjaan Plesteran 1 : 3 PP, 15mm
II

m2
#N/A

648.302,00
#N/A

HARGA SUBKON
1 Bore pile dia 80 cm

ttk

422.800,00

2 Bore pile dia 60 cm

ttk

355.700,00

3 Bore pile dia 30 cm

ttk

308.700,00

4 Potong Bore pile dia 80 cm

ttk

201.300,00

5 Potong Bore pile dia 60 cm

ttk

174.500,00

6 Potong Bore pile dia 30 cm

ttk

134.200,00

7 Buang tanah pengeboran

m3

80.500,00

8 Pas. Batu kali

m3

771.800,00

9 Pas. Batu kosong

m3

241.600,00

10 Pasang cerucuk @ 4bh

m2

255.000,00

11 Test PDA (Pile Driving Analyzer)

ttk

13.422.200,00

12 Test Beban Lateral

ttk

134.221.500,00

13 Anti Rayap

m2

16.800,00

14 Waterproofing Integral

m3

134.200,00

15 Waterproofing Coating

m2

47.000,00

16 Waterproofing Membrane

m2

98.000,00

17 Waterproofing Kristalin

m3

201.300,00

18 Bar Finish Brushbond flek

m2

73.800,00

19 Waterstop

m1

124.800,00

20 Fire stop

m1

154.400,00

21 Dewatering

ls

331.661.300,00

22 Mobilisasi alat

ls

67.110.800,00

23 Pemadatan Tanah

m2

4.700,00

24 Kerikil

m3

308.700,00

25 Sub Base tebal 30 cm, CBR 60 %

m3

369.100,00

26 Base Couse tebal 20 cm, CBR 80 %

m2

402.700,00

27 Batu pecah tebal 30 cm, CBR 80 %

m3

463.100,00

28 Treat Base tebal 15 cm, CBR 80 %

m2

64.400,00

29 Aspal tebal 4 cm

m2

120.800,00

30 Prime coat 1,5 liter/m2

m2

19.100,00

31 Bahan Pengisi Filler Tambahan

kg

67.100,00

32 Sterofoam t = 50

2.700,00

33 Aspal

4.000,00

34 Pengaspalan

m2

322.100,00

35 Gutter 240 x 200 mm

m1

100.000,00

36 Gutter 300 x 200 mm

m1

107.500,00

37 Greting cast iron

m1

469.800,00

38

Kitchen Zink 2 Lubang ex. Bianco (pantry)

bh

1.812.000,00

39

Kitchen Zink 1 Lubang ex. Bianco (pantry)

bh

738.200,00

40 Bak Janitor

bh

872.400,00

41 Bak Mandi uk. 600x700 mm

bh

1.392.400,00

42 ACP Alucobond

m2

1.102.100,00

43 ACP Seven

m2

44 ACP Alutile

m2

1.024.400,00

45 Ornamen tradisional

m2

1.024.400,00

46 Curtain Wall

m2

1.101.700,00

47 Aluminium frame 150x125 mm

m1

386.900,00

48 Aluminium Caping vertical

m1

306.200,00

49 Aluminium Caping horizontal

m1

306.200,00

50 Aluminium spandreil

m2

164.400,00

51 Hollow 100.50 finish duco

m2

664.400,00

52 Toping aluminium

m1

462.900,00

53 Parapet aluminium

m1

585.100,00

54 Curtain box

m1

435.100,00

55 Grill aluminium

m2

1.106.400,00

56 Cover kolom stainless steel

m2

1.677.800,00

57 Plat stainless steel

m2

1.024.400,00

58 Louver steel

m2

1.024.400,00

59 Kaca tempered 12 mm

m2

1.416.000,00

60 Kaca laminated clear glass 6+6 mm

m2

1.543.500,00

61 Kaca tempered clear 8 mm

m2

1.373.800,00

62 Kaca tempered panasap blue green 8 mm

m2

1.555.400,00

63 Kaca panasap blue green 8 mm

m2

989.500,00

64 Kaca tempered panasap blue green 6 mm

m2

930.600,00

65 Kaca Bening12 mm

m2

1.275.100,00

66 Jendela kaca 8 mm

m2

1.140.900,00

67 Kaca clear 6 mm

m2

591.400,00

68 Partisi double gypsum tebal 9 mm

m2

187.900,00

69 Partisi Gypsum tebal 12 mm (Single)

m2

140.900,00

70 Partisi GRC tebal 6 mm

m2

120.800,00

71 Partisi lipat antar ruang

m2

402.700,00

72 Pas. PVC Board

m'

40.300,00

73 Partisi Gypsum tebal 9 mm (Double)

m2

154.400,00

74 Insulation rockwool density 48 kg/m3

m2

147.600,00

75 GRC Panel

m2

587.900,00

76 Delatasi Bangunan

m'

50.300,00

77 Lemari Built In

bh

3.355.500,00

78 Meja Resepsionis

bh

6.711.100,00

79 Topian Beton diatas jendela

m2

476.800,00

80 Cove Plafon Toilet, Acrilic t = 5

bh

181.200,00

81 Skonengan

m'

26.800,00

82 Gypsum Board tebal 9 mm + Rangka Metal Euring

m2

114.100,00

83 Grid Ceiling System - 150 mm

m2

442.900,00

84 Linier Ceiling System

m2

416.100,00

85 Calciboard tebal 4 mm + Rangka Metal Furing

m2

120.800,00

86 Calciboard tebal 6 mm + Rangka Metal Furing

m2

154.400,00

87 Perforated ex, Galaxy

m'

738.200,00

88 Plafond metal

m2

738.200,00

89 Accoustic Ceiling 600x600 mm

m2

174.500,00

90 Drop ceiling t: 300 mm

m'

62.300,00

91 Shadow line

m'

20.100,00

92 List plafond 50 mm

m'

16.800,00

93 List plafond 70 mm

m'

20.100,00

94 Up Ceiling Gypsum Finishing Cat

m'

32.300,00

95 Curtain Box Multiplex Fin Cat

m'

187.900,00

96 PVC Capping t: 2 mm

m'

3.288.400,00

97 Floor Hardener 5 Kg/m2

m2

33.600,00

98 Floor Hardener 4 Kg/m2

m2

29.500,00

99 Floor Hardener 5 Kg/m2 + sersan

m2

40.300,00

100 Floor Hardener 3 Kg/m2

m2

25.500,00

101 Cubicle kaca tempered 12 mm

m2

2.416.000,00

102 Pek. Hand Rail Closet Toliet Difable

bh

671.100,00

103 Pek. Hand Rail Washtafel Toliet Difable

bh

671.100,00

104 Railing Stainless steel

m'

1.006.700,00

105 Pasang Railing Pipa Besi dia. 20 mm

m'

805.300,00

106 Railing Hollow Balkon

m'

805.300,00

107 Railling kaca tempered 10 mm t: 1955 mm

m'

5.368.900,00

108 Tangga Servis Ke Ruang Mesin Lift

ls

5.637.300,00

109 Tangga Besi Type 2

ls

6.040.000,00

110

Tangga Stainless Type 1

ls

10.066.600,00

111

Tangga Stainless Kolam

ls

10.066.600,00

112

Cat Interior

m2

18.100,00

113

Cat weathershield

m2

30.900,00

114

Cat Oil base

m2

36.900,00

115

Cat enamel

m2

60.400,00

116

Cat epoxy

m2

37.600,00

117

Cat Duco/m2

m2

134.200,00

118

Cat Parkir 100 mm

m1

20.100,00

119

Cat Pulau

m2

100.700,00

120 Cat Penunjuk 2 Arah

bh

201.300,00

121 Cat Penunjuk 4 Arah

bh

402.700,00

122 Car stoper

bh

156.600,00

123 Corner guard

bh

183.900,00

124 Kanstein tepi jalan

m1

127.000,00

125 Kanstein 15/25/40 cm

m1

166.900,00

126 Kanstein 20/60 cm

m1

204.600,00

127 Manhole

bh

254.000,00

128 Sersan Besi Siku ukuran 30.30.3.

m1

32.900,00

129 Besi Sinage Rambu - Rambu

bh

120.500,00

130 Signage Out

bh

268.400,00

131 Signage In

bh

268.400,00

132 Planter box

bh

201.300,00

133 Grill selokan ramp

bh

1.006.700,00

134 Guard rail

m'

201.300,00

135 Plastik

m'

6.700,00

136 Saluran buis dia 300 mm

m'

469.800,00

137 Sumur resapan 1 m3

unit

2.684.400,00

138 Dinding Porous 100 cm, t = 100 cm

unit

268.400,00

139 Ijuk (t= 5 cm)

m3

201.300,00

140 Koral 3-5 cm

m3

268.400,00

141 Holding Tank, kapasitas 2 bh x 2 m3.

bh

30.199.800,00

142 Pek. Kusen Pintu Type P U.

unit

10.297.000,00

143 Pek. Kusen Pintu Type P 1

unit

5.620.900,00

144 Pek. Kusen Pintu Type P 2

unit

4.231.300,00

145 Pek. Kusen Pintu Type P 3.

unit

4.055.100,00

146 Pek. Kusen Pintu Type P V

unit

3.399.800,00

147 Pek. Kusen Pintu Double Type PD - 1.

unit

895.400,00

148 Pek. Kusen Pintu Double Type PD - 1A.

unit

895.400,00

149 Pek. Kusen Pintu Double Type PD - 2.

unit

895.400,00

150 Pek. Kusen Pintu Double Type PD - 3.

unit

895.400,00

151 Pek. Kusen Pintu Double Type PD - 4.

unit

895.400,00

152 Pek. Kusen Pintu Double Type PD - 5.

unit

895.400,00

153 Pek. Kusen Pintu Jendela Type PJ - 1.

unit

895.400,00

154 Pek. Kusen Pintu Jendela Type PJ - 1A.

unit

895.400,00

155 Pek. Kusen Pintu Jendela Type PJ - 2.

unit

895.400,00

156 Pek. Kusen Pintu Shaft Type PS - 1.

unit

895.400,00

157 Pek. Kusen Jendela Type J - 1.

unit

6.949.900,00

158 Pek. Kusen Jendela Type J - 2.

unit

5.112.100,00

159 Pek. Kusen Jendela Type J - 2A.

unit

895.400,00

160 Pek. Kusen Jendela Type J - 2B.

unit

895.400,00

161 Pek. Kusen Jendela Type J - 3.

unit

3.560.400,00

162 Pek. Kusen Jendela Type J - 3A.

unit

895.400,00

163 Pek. Kusen Jendela Type J - 3B.

unit

895.400,00

164 Pek. Kusen Jendela Type J - 4.

unit

895.400,00

165 Pek. Kusen Jendela Type J - 4A.

unit

895.400,00

166 Pek. Kusen Jendela Type J - 5.

unit

895.400,00

167 Pek. Kusen Bovenlight Type BV - 1

unit

895.400,00

168 Pek. Kusen Bovenlight Type BV - 1A.

unit

895.400,00

169 Pek. Kusen Bovenlight Type BV - 2.

unit

895.400,00

170 Pek. Kusen Bovenlight Type BV - 3.

unit

895.400,00

171 Pek. Kusen Bovenlight Type BV - 4.

unit

895.400,00

172 Pek. Kusen Bovenlight Type BV - 5.

unit

895.400,00

173 Pek. Kusen Partisi Lipat Type PL 1

unit

895.400,00

174 Pek. Kusen Pintu Besi Double Type - 1.

unit

895.400,00

175 Pek. Kusen Pintu Besi Double Type - 2.

unit

895.400,00

176 Pek. Kusen Pintu Besi Double Type - 3.

unit

895.400,00

177 Pek. Louver Besi Type - 1.

unit

895.400,00

178 Pek. Louver Besi Type - 2.

unit

895.400,00

179 Pek. Louver Besi Type - 3.

unit

895.400,00

180 Pek. Louver Besi Type - 4.

unit

895.400,00

181 Type W5

unit

182 W-1

unit

183 W-1A

unit

184 J-1

unit

185 Profil H 150.150

kg

21.600,00

186 Profil Kolom WF 150.75

kg

21.600,00

187 Profil Balok WF 150.75

kg

19.100,00

188 Gording C 125x50x20x2.3mm

kg

16.900,00

189 Profil UNP 150 x 75 x 6,5 x 10

kg

19.100,00

190 Profil WF 300.150

kg

19.100,00

191 Profil WF 250.125

kg

19.100,00

192 Profil WF 200.100

kg

19.100,00

193 Pek Cquerred plate t = 3 mm

kg

22.300,00

194 Besi Siku L. 40x40x4

kg

22.300,00

195 L 100 x 100 x 10

kg

16.900,00

196 Trestang diameter 10mm

kg

24.700,00

197 Base Plate

no

35.800,00

198 Pelat Tebal 10 mm

no

159.200,00

199 Pelat sambung

kg

16.900,00

200 Baut M22 mm

bh

16.100,00

201 Chemical Angkur 22 L: 150 mm

bh

53.700,00

202 Chemical Angkur 19 L: 400 mm

bh

107.400,00

203 Chemical Angkur 12 L: 200 mm

bh

69.800,00

204 Chemical Angkur 16

bh

102.000,00

205 Chemical Angkur 10

bh

37.600,00

206 Chemset D13-400

kg

21.500,00

207 Grouting baseplate 25mm

m2

265.000,00

208 Chequered Plate, 4mm thick

m2

566.800,00

209 Cat finish Duco

kg

2.500,00

210 Cat finish Alkyd

kg

1.100,00

211

Cat zincromate

kg

500,00

212 Shear Conector

bh

16.100,00

213 Rangka atap Baja Ringan

m2

201.300,00

214 Pasang Genteng Metal

m2

133.900,00

215 Pasang Nok Genteng Metal

m'

67.100,00

216 Aluminium foil 1 lapis + Glasswool

m'

140.900,00

217 Listplank GRC

m'

60.400,00

218 Talang GRC Rangka Besi

m'

302.000,00

219 Liwatan (Flashing) t: 0,8 mm

m'

140.900,00

220 Penutup tepi (Capping) 40 cm lebar pada atap utama

m'

140.900,00

221 Isolasi Peredam Panas Spray

m2

134.200,00

222 Calsiboard tebal 5 mm rangka baja

m2

469.800,00

223 Roof drain 4" Cast iron

bh

114.100,00

224 Pipa air hujan dari PVC 4", lengkap klem, Fitting dll

m'

134.200,00

225 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 300 x 500

m'

520.400,00

226 Pemasangan Box Culvert beton precast BC 400 x 400

m'

567.800,00

227 Pemasangan Box Culvert beton precast BC 500 x 500 untuk sal

m'

946.300,00

228 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 300 x 400

m'

473.100,00

229 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 300 x 400 dengan p

m'

662.400,00

230 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 500 x 700 mm

m'

804.300,00

231 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 500 x 700 mm deng

m'

1.135.500,00

232 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 600 x 700 mm

m'

898.900,00

233 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 600 x 700 mm, den

m'

1.230.100,00

234 Pemasangan saluran beton precast U- Ditch 600 x 800 mm

m'

946.300,00

235 Pemasangan Box Culvert beton precast 800 x 800 mm Type HD

m'

1.514.000,00

236 Saluran type U-Ditch U 1500 x 1500

m'

2.129.100,00

237 Box Culvert BC 1500 x 1500 Type HD

m'

2.838.800,00

238 Buis Beton dia 400 mm

m'

483.200,00

239 Lapisan ijuk

kg

134.200,00

240 Penyusunan batu belah secara berongga, tebal 40 cm

m3

234.900,00

241 Pipa PVC diameter 4 inch untuk inlet dan outlet

m'

20.100,00

242 Bongkar saluran

m3

436.200,00

243 Cerucuk dolken dia 10 cm L: 2m

bh

20.100,00

244 Logo/Signage

no

107.914.100,00

245 Pemasangan Panel beton precast type 50 x 400 x 2400

lbr

221.500,00

246 Pemasangan Kolom Standard type 170 x 170 x 3600

btg

550.300,00

247 Pemasangan Kolom Sudut type 200 x 200 x 3600

btg

861.700,00

248 Pekerjaan Rataing Wall (untuk pondasi pagar)

m3

3.355.500,00

249 Pagar Depan Pasangan Batu Bata + Besi (pj. )

m1

1.101.700,00

250 Pintu Gerbang

unit

72.479.600,00

251 Sumpit

unit

6.711.100,00

252 Palm Raja

phn

197.300,00

253 Palem Putri

phn

197.300,00

254 Kamboja Merah/Kuning

phn

460.400,00

255 Cemara Udang

phn

223.600,00

256 Dadap Merah

phn

249.900,00

257 Siklok

phn

223.600,00

258 Pandan Bali

phn

223.600,00

259 Bougenvillae

52.600,00

260 Lidah Mertua

52.600,00

261 Soka Kuning

52.600,00

262 Lantana

52.600,00

263 Seruni Jalar

52.600,00

264 Pucuk Merah

Pohon

223.600,00

265 Bayam - Bayaman

67.100,00

266 Bakung Harum

39.500,00

267 Steger dolken 2 m @ 3 btg/ pohon

phn

65.800,00

268 Rumput jepang

m2

26.300,00

269 Tanaman ground cover

pot

26.300,00

270 Rumput Paitan

m2

38.100,00

271 Grill 2.80 x 12.00 m + cat + Fixing bolt type G1, L1 ~ LA.

unit

1,00

272 Stainless steel zink + meja beton + keramik 60/60.

bh

1,00

273 Rak handuk

bh

1,00

274 Gantungan baju

bh

1,00

275 Kran dinding shower head/hand lokal

bh

1,00

276 Railing tangga

bh

1,00

277 Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Pancang

ls

1,00

278 Tiang Pancang Segi empat 25X25 p=9 m

m'

1,00

279 Penyambungan Tiang Pancang

bh

1,00

280 Pemotongan kepala pancang

bh

1,00

281

Unit

7.920.000,00

282 Pas. besi Black Steel railling tangga finish cat anti korosi

m'

822.000,00

283 Pek. Railling Teras

m'

1,00

284

Pintu Toilet Type PV

unit

285

Pasang kran type double + shower (terpasang)

unit

Rumah Blower uk 120 x 120 cm (lengkap terpasang)

1,00
1.111.109,00

286 Penutup plafond Flat Pull system kalsiboard + rangka hollow (pla

m2

1,00

287

m2

1,00

Pekerjaan Grill besi siku 5 cm diarea entrance, Jalan Masuk Ke

288 Pekerjaan Holding Tank lengkap terpasang sesuai gambar

Ls

1,00

289 Pek. Besi Hollow Entrance Bagian Belakang Gedung

m2

822.000,00

Pekerjaan Grill besi siku 5 cm diarea entrance, Jalan Mauk Ke B

m2

731.900,00

Pintu Type PU

unit

1,00

Pek. Faade Rangka Hollow

m2

1,00

Bak kontrol pasangan batu bata ukuran 80 x 80 cm, dalam 50 cm

bh

1,00

Saluran terbuka lebar 40 cm, pasangan bata, buis setengah ling

1,00

Pekerjaan plafond gypsum board , termasuk rangka besi hollow

m2

1,00

Pekerjaan plafond calsium silicate , termasuk rangka besi hollow

m2

1,00

Pintu besi uk. 0.95 x 2.20 m, rangka dan daun pintu besi hollow

unit

1,00

Pembersihan dan stripping GROUND TANK

1,00
-

PEKERJAAN ME
PANEL
MEA1

Panel LVMDP lengkap dengan system interlock manual antara P

unit

97.821.500,00

MEA2

Panel P-PLN

unit

24.780.600,00

MEA3

Panel Penerangan (PP-1)

unit

8.070.300,00

MEA4

Panel Penerangan (PP-2)

unit

5.109.400,00

MEA5

Panel P-PLN

unit

26.190.000,00

MEA6

Panel PUTR

unit

27.367.800,00

MEA7

Panel KWH / lantai (DB-UNIT/Lantai )

unit

9.367.000,00

MEA8

Panel Unit Typical (BOX HANGER)

unit

2.244.900,00

MEA9

Panel Pompa Air Bersih

unit

6.508.600,00

Kabel Feeder

MEB1

NYY 4 x 4 mm2 + NYA 4 mm2 + BC 4

MEB2

BC 50 mm2

48.300,00
63.800,00

MEB3

NYY 4 x 25 mm2 + NYA 16 mm2

184.800,00

MEB4

NYY 4 x 10 mm2 + E-NYA 6 mm2

97.400,00

MEB5

NYY 4 x 6 mm2 + NYA 2,5 mm2

60.900,00

MEB6

NYY 4 x 10 mm2

88.600,00

MEB7

NYY 4 x 4 mm2

39.000,00

MEB8

NYM 3 x 2,5 mm2 + PVC 20 mm

24.200,00

MEB9

Proteksi Kabel dengan Pipa Gip Dia 100

268.400,00

KABEL TRAY
MEC1

Kabel tray W = 300 mm, t = 100 mm

385.900,00

MEC2

Kabel tray W = 200 mm, t = 100 mm

320.000,00

MEC3

Kabel Tray= 200 mm x 50 mm

287.200,00

Armature lampu, Saklar dan Kotak kontak.


MED1

FL 1 x 36W tipe V-Shape

bh

288.300,00

MED2

FL 1 x 36W tipe V-Shape + Nicad Battery

bh

1.563.400,00

MED21

Lampu TL 1 x 18 watt v-shafe

bh

288.300,00

MED22

Lampu PL 20 watt

bh

73.200,00

MED3

Downlight CFL 8W

bh

368.700,00

MED4

Downlight CFL 8W + Nicad Battery

bh

1.509.600,00

MED5

Lampu Baret 20W + Nicad Battery (R)

bh

1.455.800,00

MED51

Lampu Baret Isi TL Bulat 20 Watt

bh

439.200,00

MED6

Lampu Taman 1 x 80W tipe Bollard

bh

1.765.000,00

MED7

Saklar tunggal (R)

bh

40.900,00

MED8

Saklar ganda

bh

52.300,00

MED9

Saklar Hotel

bh

57.700,00

MED10

Grid switch 6 gang

bh

583.700,00

MED11

Kotak kontak 10A, 1 phasa tipe dinding

bh

42.300,00

Instalasi
MEF0

Kabel NYA 3 x 1 x 2,5 mm2 di dalam PVC conduit dia 20mm

MEF1

Lampu

ttk

237.200,00

MEF2

Saklar Tunggal

ttk

78.800,00

MEF3

Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 di dalam PVC conduit dia 20mm


ttk

308.000,00
1.072.800,00

MEF4

Kotak kontak 10A, 1 phasa tipe dinding

MEF5

Kabel NYA 4 x 1 x 2,5 mm2 di dalam PVC conduit dia 20mm

MEF6

Lampu + Nicad Battery

ttk

MEF7

Saklar ganda

ttk

90.600,00

MEF8

Saklar hotel

ttk

114.200,00

MEF9

Kabel NYA 8 x 1 x 2,5 mm2 di dalam PVC conduit dia 20mm

MEF10

Grid switch 6 gang

ttk

151.800,00

249.200,00

Instalasi Penangkal Petir


MEG1

Kepala Penangkal Petir tipe konvensional (splitzen)

bh

MEG2

Kabel BC diam. 35 mm2 + conduit

40.600,00

MEG3

Bak kontrol ukuran 400 x 400 x 400 mm incld grounding

bh

2.749.200,00

PLUMBING AIR BERSIH


MEH1

Pipa PPR 15 mm

29.700,00

MEH2

Pipa PPR 20 mm

39.500,00

MEH3

Pipa PPR 25 mm

63.800,00

MEH31

Pipa PPR 32 mm

95.600,00

MEH4

Pipa PPR 40 mm

145.400,00

MEH5

Pipa PPR 50 mm

228.700,00

MEH6

Pipa PPR 80 mm

514.500,00

MEH7

Pipa header 100 mm, panjang 2 m

2.371.700,00

ME I0

Gate valve 15 mm

bh

87.500,00

ME I1

Gate valve 25 mm

bh

145.900,00

ME I2

Gate valve 32 mm

bh

300.100,00

ME I3

Gate valve 40 mm

bh

350.200,00

ME I4

Gate valve 50 mm

bh

ME I5

Check valve 50 mm

bh

502.500,00
610.200,00

ME I6

Gate valve 80 mm

bh

2.807.500,00

ME I61

Floating Valve dia 50 mm

bh

402.700,00

ME I62

Clean Out (CO) dia 200 mm

bh

1.234.800,00

ME I63

Clean Out (CO) dia 150 mm

bh

825.500,00

ME I64

Clean Out (CO) dia 80 mm

bh

234.900,00

ME I65

Clean Out (CO) dia 50 mm

bh

186.600,00

ME I7

Strainer dia 50 mm

bh

2.384.400,00

ME I8

Pressure gauge

set

1.883.400,00

ME I81

Meteran Air c/w GV dia. 50 & Box meteran

set

2.980.500,00

ME I9

Kran taman

bh

424.600,00

ME I10

Tangki air kap 2m3 incld base frame

unit

11.224.300,00

ME I11

Booster Pump 100l/mnt 0.75 Kw, 1 Ph, 220 V, RPM 1450, 50 Hz

unit

27.850.950,00

ME I12

Holding Tank, fibre kapasitas 2 bh x 2 m3.

unit

22.448.500,00

ME I13

Jet-pump kap 75 ltr/menit, termasuk Sumur Pantek.

unit

30.562.200,00

ME I14

Lift Pump kap 100 ltr/menit, 0.75 Kw, 1 PH, 50 Hz 220 V.

unit

18.754.100,00

PLUMBING AIR KOTOR


MEJ1

Pipa AW 50 mm

61.200,00

MEJ2

Pipa AW 80 mm

116.900,00

MEJ3

Pipa AW 100 mm

178.200,00

MEJ4

Elbow 100 mm

bh

50.900,00

MEJ5

TY 80 x 80 x 80 mm

bh

47.800,00

MEJ6

TY 100 x 100 x 100 mm

bh

94.600,00

MEJ7

Elbow 80 mm

bh

27.400,00

MEJ8

Roof drain 125 mm

bh

375.800,00

MEJ81

Roof drain 80 mm

bh

318.100,00

MEJ82

Roof drain 65 mm

bh

253.700,00

MEJ83

Roof drain 50 mm

bh

234.900,00

MEJ9

Floor drain 80 mm

bh

339.600,00

MEJ10

Tee 100 x 100 x 50 mm

bh

94.600,00

MEJ11

Floor clean out 100 mm

bh

327.500,00

MEJ12

Roof drain 80 mm

bh

318.100,00

MEJ13

Floor drain 80 mm

bh

339.600,00

MEJ14

STP BIO 9MPD

unit

108.719.400,00

MEJ15

STP BIO 7MPD

unit

84.559.500,00

MEJ16

STP BIO 5MPD

unit

60.399.700,00

MEJ17

STP BIO 3MPD

unit

36.239.800,00

MEK1

Pipa D 50 mm

32.800,00

MEK2

Pipa D 80 mm

66.800,00

MEK3

Pipa D 100 mm

98.700,00

MEK4

Vent guard 50 mm

bh

40.200,00

MEK5

Elbow 80 mm

bh

27.400,00

MEK6

Elbow 100 mm

bh

50.900,00

MEK7

TY 80 x 80 x 50 mm

bh

28.900,00

MEK8

TY 100 x 100 x 50 mm

bh

46.300,00

MEK9

TY 100 x 100 x 80 mm

bh

46.300,00

MEK10

TY 100 x 100 x 100 mm

bh

94.600,00

MEK11

Tee 80 x 80 x 50 mm

bh

25.800,00

MEK12

Tee 100 x 100 x 50 mm

bh

94.600,00

MEK13

Ceiling clean out 80 mm

bh

75.000,00

MEK14

Ceiling clean out 100 mm

bh

126.800,00

bh

1.073.800,00

unit

1.117.400,00

PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN


MEL1

Dry Chemical kapasitas 3,5 kg (APAR)

PEKERJAAN VENTILASI
MEM1

Exhaust fan, tipe axial duct, air flow 300 CFM,

PEKERJAAN TESTING COMMISSIONING & PENYAMBUNGAN DAYA PLN


MEN1
O

Biaya penyambungan Daya PLN 10.5 KVA

lot

1.300,00

FIRE ALARM

MEO1

Main Control Panel - Fire Alarm ( MCFA ) 10 Zone

bh

20.133.200,00

MEO2

Main Control Panel - Fire Alarm ( MCFA ) 5 Zone

bh

13.422.200,00

MEO3

Main Distribution Frame - Fire ( MDF - FA ) Alarm 10 Zone

bh

5.368.900,00

MEO4

Terminal Box - Fire Alarm ( TB - FA )

bh

872.400,00

MEO5

Kabel NYA 10x2x1.5 mm2 Dari MCFA ke MDF - FA

68.100,00

MEO6

Kabel NYA 4x( 1 x 1.5 mm2 ) + Pipa Hi Conduit dia 3/4" :

29.500,00

MEO61

Kabel twisted sheilded AWG 2 pair + NYM 3 x 2.5 mm2

41.300,00

MEO7

Rate of Rise Heat Detector

bh

283.900,00

MEO8

Smoke Detector

bh

849.000,00

MEO9

Manual Break Glass Switch

bh

432.900,00

MEO10

Alarm bell

bh

540.200,00

MEO11

Lampu Indikator

bh

199.300,00

MEO12

Instalasi Detector

titik

327.000,00

MEO13

Installasi Manual Break Glass Switch

titik

687.600,00

MEO14

Installasi Alarm Bell

titik

793.800,00

MEO15

installasi Lampu Indicator

titik

793.800,00

16.300,00

INSTALLASI TV

MEP1

Coaxial 7C/2V + Pipa Hi Conduit dia 3/4"

m'

MEP2

Coaxial 5C/2V + Pipa Hi Conduit dia 3/4"

m'

13.400,00

MEP21

Junction box (JB-MATV.1) lengkap dengan tap-off 6 way,

UNIT

671.100,00

MEP3

Outlet TV

bh

68.700,00

MEP4

Splitter 2 x 3 Port

bh

307.600,00

MEP5

Splitter 1 x 6 Port

bh

307.600,00

MEP6

TB-Splitter-TV/lt.1

bh

150.000,00

MEP7

Instalasi Outlet TV

titik

201.300,00

Anda mungkin juga menyukai