Anda di halaman 1dari 16

2

Bahagian A
(60 markah)
Jawab semua soalan.

1. Agensi yang manakah bertanggungjawab menguruskan kes terhadap kanak-kanak?

A Jabatan Kebajikan Masyarakat C Balai Bomba
B Jabatan Agama Islam D Balai Polis

2.
Apakah jenis penderaan tersebut?

A Mental C Sosial
B Emosi D Fizikal

3. Antara yang berikut, perbuatan yang manakah harus dilakukan kepada kanak-kanak?

I Memberikan sepenuh kasih saying
II Memberikan pendidikan yang sempurna
III Memberikan kemewahan hidup
IV Memanjakan dan memenuhi segala kehendak mereka

A I, II dan III C I,III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV4. Keluarga harmoni ialah

A Keluarga yang saling membantu
B Keluarga yang dibentuk dengan kasih sayang
C Keluarga yang hidup bahagia
D Keluarga yang mempunyai ramai anggota


3

5. Mengapakah kita perlu menghormati ibu bapa kita?

A Mereka yang telah meembesarkan kita
B Mereka lebih tua daripada kita
C Mereka suka memberi nasihat kepada kita
D Mereka telah menuruti segala kehendak kita6.

Apakah kepentingan perbuatan tersebut?

A Menunjukkan sifat merendah diri
B Mengelakkan orang tua mengecam muka kita
C Menunjukkan sifat berbudi bahasa dan menghormati
D Supaya mendapat pujian7. Harta benda sekolah ialah

A barang atau peralatan yang terdapat di kawasan sekolah dan bertujuan memberikan keselesaan.
B barang yang dibeli dengan menggunakan duit ibu bapa.
C barang yang dibeli dengan menggunakan duit pihak sekolah.
D barang yang dibeli dengan menggunakan duit guru-guru.8. Apakah tujuan harta benda sekolah harus dijaga dengan baik?

A Murid-murid tidak dapat belajar dengan bersungguh-sungguh.
B Murid-murid tidak akan memperoleh kejayaan tanpanya.
C Mengelak daripada berlakunya kerosakan dan menambahkan perbelanjaan untuk membaikinya.
D Menjaga imej sekolah.


4

9. Antara berikut, bilakah waktu yang sesuai untuk memupuk sikap menjaga kebersihan?

A Sejak kecil lagi.
B Apabila meningkat umur 12 tahun.
C Apabila menjangkau usia remaja.
D Sebelum umur meningkat 40 tahun.10.


Apakah yang akan kamu lakukan jika melihat situasi tersebut?

A Lalu di jalan lain .
B Mengutip sampah tersebut.
C Melaporkan kepada guru kelas.
D Melaporkan kepada pengawal keselamatan sekolah.11. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan kawasan bersih dan
ceria?

I Menanam pokok bunga.
II Mengadakan gotong royong.
III Membina bangunan baru.
IV Mengecat bangunan lama

A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV12. Antara berikut, yang manakah menunjukkan aktiviti yang perlu dielakkan?

A Membuang sampah ke dalam sungai.
B Menanam tayar yang tidak digunakan lagi.
C Menanam pokok di sekitar rumah.
D Mengitar semula barang terpakai.
5

13.
Pihak manakah yang bertanggungjawab terhadap situasi tersebut?

A Bomba dan Penyelamat C Majlis Daerah
B Rukun Tetangga D Polis14. Apakah fungsi penubuhan rukun tetangga?

A Mengawal selia kemudahan awam di kawasan perumahan.
B Memadam kebakaran.
C Menyediakan kemudahan awam untuk penduduk kampong.
D Melaksanakan dasar integrasi nasional.15. Antara berikut, yang manakah merupakan kemudahan yang disediakan oleh Majlis Daerah?

I Perhentian bas
II Pondok telefon
III Perpustakaan
IV Bank

A I,II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV16. Apakah tempat beribadat bagi agama Buddha?


A

C


B

D6

17. Agama yang percaya kepada dewa-dewa dan dewi-dewi ialah agama..

A Islam C Kristian

B Hindu D Buddha18. Apakah tujuan membuat rumah terbuka?

I Menjaga nama baik keluarga.
II Memeriahkan sesuatu sambutan perayaan.
III Mengeratkan hubungan antara kaum
IV Menonjolkan budaya sesuatu kaum

A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV19. Apakah tujuan lawatan ke pusat kebudayaan?

A Memupuk semangat kesopanan. C Menambah minat murid-murid.
B Memupuk sikap berdikari. D Menambah ilmu pengetahuan.20. Antara berikut, yang manakah merupakan aktiviti yang sesuai untuk murid-murid menghayati budaya?

I Pameran kebudayaan
II Aktiviti debat
III Sesi temu bual
IV Permainan tradisional

A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV21. Usaha berikut sesuai dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengekalkan warisan budaya Malaysia,
kecuali

A
Mengadakan pertunjukan teater dan drama
B
Mengadakan pameran kebudayaan
C
Mengadakan pertandingan permainan tradisional
D
Membina taman herba di sekolah22. Bilakah kali pertama kita menyambut kemerdekaan?


A 31 Ogos 1945 C 31 Ogos 1957

B 31 Ogos 1950 D 31 Ogos 1969
7

23.
Bilakah tarikh pembentukan Malaysia?

A 16 Ogos 1963 C 16 September 1963

B 16 Julai 1963 D 16 Oktober 196324.
Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama?

A Tunku Abdul Rahman C Tun Abdullah Ahmad Badawi

B Tun Dr. Mahathir Mohamad D Dato Seri Najib Tun Razak25. Semangat patriotik ialah

A Semangat untuk berusaha mengharumkan nama negara.
B Semangat bersatu padu
C Semangat cinta akan negara
D Semangat untuk menambahkan kekayaan negara


26. Berikut merupakan cara-cara mengamalkan semangat muhibah, kecuali

A menghormati cara hidup dan budaya kaum lain.
B membantu orang yang dalam kesusahan.
C membuli murid yang berlainan kaum.
D menjaga pertuturan dan tingkah laku.27. Berikut merupakan sebab negara kita mudah dijajah pada masa dahulu, kecuali

A pertahanan yang lemah. C kekurangan teknologi canggih.
B rakyat tidak bersatu padu. D kedudukan negara yang strategik.28. Maksud vandalisme ialah


A
merosakkan harta benda taman
perumahan.
C merosakkan harta kawan.
B merosakkan harta benda sekolah. D merosakkan harta benda awam dan persendirian.


8

29. Mengapakah kita perlu bersenam?

I Supaya badan sihat
II Supaya menjadi perhatian ramai kawan
III Supaya akan kurang keyakinan diri
IV Supaya tidak mengalami masalah kesihatan

A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV30. Berikut merupakan cara-cara menjaga keselamatan diri, kecuali

A mengunci rumah jika ibu bapa tiada di rumah.
B menerima ajakan kawan-kawan yang baik.
C tidak menggunakan jejantas ketika melintas.
D tidak mengikut orang yang tidak dikenali.

9

Bahagian B
(40 markah)
Jawab semua soalan.
A Tulis tangungjawab murid berpandukan kata yang diberikan.

CONTOH :


( / 3 markah)
10

Tulis BETUL pada pernyataan yang menunjukkan sikap bertanggungjawab dan tulis
SALAH pada pernyataan yang sebaliknya.

1. Jeremy tidak suka membuat latihan yang diberi oleh guru. Dia sering ponteng kelas.2. Cikgu Manisah selalu melebihkan Haryani daripada murid-murid lain dalamsegala
hal.


3. Fook San menhubungi ayahnya untuk memberitahu bahawa dia pulang lewat kerana
menghadiri latihan bola sepak di sekolah.

4. Alesya memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR.

5. Eddy sentiasa berjimat cermat dalam berbelanja walaupun ibu bapanya orang berada.


6. Jeevasri sengaja berpura-pura menyibukkan diri di dalam bilik apabila ibu
memintanya menjaga adik.

7. Irfan sentiasa meminta izin daripada kedua-dua ibu bapanya jika ingin keluar dari
rumah.


8. Cikgu Suman mewajibkan penyertaan setiap murid dalam pertandingan koir yang
akan diadakan itu.

9. Kok Wing dan Diana menyertai aktiviti perkhemahan yang dianjurkan oleh pihak
sekolah.

10. Anisah seorang yang pemalu dan jarang bergaul dengan murid lain di sekolah
mahupun di rumah.
B
( / 10 markah)
11

Tulis cara kamu menghormati anggota keluarga yang lebih tua.

CONTOH :


C

( / 3 markah)
12

Berdasarkan gambar, nyatakan kegunaan kemudahan awam tersebut.

CONTOH :
D

( / 4 markah)
13

Tandakan () pada jawapan yang betul.

E
( / 4 markah)
14


Nyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar.


F
( / 4 markah)
15


Namakan perayaan-perayaan yang disambut berdasarkan gambar di bawah.

G
G

( / 6 markah)
16

Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah.

1. Aapakah perayaan yang disambut berdasarkan gambar di atas?

____________________________________________________________________

2. Selain perayaan di atas, nyatakan dua lagi perayaan yang disambut oleh agama di
atas.

(a) _________________________________________________________________

(b) _________________________________________________________________


3. Berikan tiga jenis hidangan yang sering dihidangkan pada hari tersebut.

(a) __________________________________________________________________


(b) __________________________________________________________________


(c) __________________________________________________________________

H
G

( / 6 markah)
17

Disediakan oleh :__________________________
(ERNI BINTI MOHD JOHAN)
GURU SIVIK TAHUN 6/2013Disemak oleh:


_____________________________


Disahkan oleh :


______________________________