Anda di halaman 1dari 12

BAB 7

SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN

PERLINDUNGAN KEBAKARAN

PENGENALAN

Sistem pencegah kebakaran atau perlindungan kebakaran adalah salah satu sistem
yang diwajibkan pemasangannya pada sesebuah bangunan yang hendak dibina. Dengan
adanya system ini pada bangunan, ia dapat melindungi serta menyelamatkan nyawa
penghuni bangunan tersebut. Setiap pemasangan system pencegah kebakaran
termasuklah perlindungan kebakaran perlulah mengikut akta dan standard yang
bersesuaian dengan bangunan tersebut.

Sebelum sesebuah bangunan itu boleh diduduki atau didiami, bangunan tersebut
hendaklah diperiksa terlebih dahulu oleh Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi
mendapatkan kelulusan (CF) yang mana bangunan tersebut selamat diduduki. Antara
perlindungan kebakaran adalah seperti pintu rintangan api.

Perlindungan Kebakaran
1. perlindungan pasif
jalan keluar keselamatan
pemetekan
akses perkakas bomba
2. perlindungan aktif
sistem pemadam yang menggunakan air
 pili bomba
 sistem penyembur air automatik
 sistem pancur basah
 sitem pancur kering
 sistem saluran Bantu mula (hose reel)
sistem pemadam yang menggunakan gas
sistem penggera kebakaran

PERLINDUNGAN KEBAKARAN (SISTEM PASIF)


Pengenalan
Berkaitan dengan unsure-unsur di dalam struktur bangunan yang berubapaya
melaksanakan fungsinya bagi tujuan:
i. memberi perlindungan kepada penghuni bangunan dari kecederaan semasa
berlakunya kebakaran di dalam bangunan
ii. memberi perlindungan kepada penghuni dari kecederaan semasa pelepasan diri
dari bangunan semasa kebakaran
iii. memberi kemudahan semasa anggota penyelamat menjalankan tugas-tugas
kecemasan.
iv. Mengelakkan kemerebakan api dan asap dari suatu bangunan ke bangunan yang
lain.
v. Memberi perlindungan kepada harta benda dari kemusnahan kebakaran.

Disamping itu, system ini juga berupaya


i. Memberi laluan perlindungan kepada penghuni bangunan kebakaran dengan
selamat diwaktu kecemasan.
ii. Memberi laluan perlindungan kepada anggota bomba menjalankan tugas-tugas
kecemasan dengan selamat diwaktu kecemasan.

Jadual-jadual yang terdapat dalam UBBL 1984 berkaitan dengan system ini ialah
i. Jadual keenam
ii. Jadual ketujuh
iii. Jadual kelapan
iv. Jadual kesembilan

Ditambahkan lagi:
i. Jalan keluar keselamatan
 Peringkat jalan keluar mendatar
 Peringkat jalan keluar menegak
 Peringkat jalan keluar terakhir

Syarat-syarat jalan keluar keselamatan


 Bebas daripada sebarang halangan
 Pintu rintangan api
 Tanda keluar dipasang pada laluan kecemasan.
 Lampu kecemasan
 Mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang cukup
Pengudaraan
Sistem ini amat penting kepada penghuni bangunan dan anggota Bomba iaitu untuk
menjamin keselamatan penghuni keluar daripada bangunan semasa menyelamatkan
diri serta disamping iti ianya juga memudahkan anggota Bomba menjalankan tugas
menyelamat dan memadam kebakaran.
Tujuan Diadakan
i. Memberi pengudaraan kepada jalan-jalan keluar keselamatan seperti lobi
melawan kebakaran, tangga keselamatan dan koridor terkawal.
ii. Mengelakkan kemasukan asap kedalam kawasan terlindung.
iii. Menggurangkan kemerebakan kebakaran disebabkan oleh asap.

Jenis-jenis sisten Pengudaraan yang terdapat pada bangunan ini ialah penggudaraan
biasa seperti tingkap dan struktur terbuka.

Pencahayaan
Adalah satu unsur sokongan kepada perlindungan pasif iaitu ia memberikan cahaya
kepada semua laluan keselamatan dimana semua arah dan tempat laluan keluar
ditandakan. Pencahayaan ini dapat membantu penghuni dan anggota bomba untuk
mencari jalan keluar atau masuk dengan selamat di dalam bangunan semasa
kecemasan dan kebakaran.
ii. Akses perkakas bomba
Isipadu Bangunan, V (m³) Jarak Minimum Perimeter Bangunan
7,000 hingga 28,000 1/6
28,000 hingga 56,000 1/4
56,000 hingga 84,000 ½
84,000 hingga 112,000 ¾
112,000 dan ke atas Tapak Pulau

 Semua bangunan yang mempunyai isipadu memebihi 7000m³, dikehendaki


bersempadan dengan jalan atau lebuh atau kawasan terbuka.
 Lebar jalan masuk bagi saiz bangunan seperti ini hendaklah tidak kurang daripada
12 (jalan 2 hala),6m (jalan sehala) dan ianya digunakan sebagai akses perkakasan
bomba.

Pengiraan:
Isipadu Bangunan =

Perimeter Bangunan =

Akses Perkakasan Bomba = perimeter bangunan × jarak minimum

iii. Ruang akses menentang kebakaran.


 Ruang akses menentang kebakaran
Peralatan yang ditempatkan di dalam ruang akses menentang kebakaran.
1. injap pelantar sistem pancur kering dan sistem pancur basah
2. hose dan nozel
3. lif bomba
4. tangga keselamatan
5. telefon bomba
6. sistem pengudaraan dan pencahayaan
7. suis pengasing elektrik
 Jalan akses perkakas bomba

PERLINDUNGAN KEBAKARAN (SISTEM AKTIF)


i. sistem pemadam yang menggunakan air
 pili bomba
 sistem penyembur air automatik
 sistem pancur basah
 sitem pancur kering
 sistem saluran Bantu mula (hose reel)
ii. sistem pemadam yang menggunakan gas
iii. sistem penggera kebakaran

Sistem pemadam yang menggunakan air


Sistem Pili Bomba
Locatioan = Luar Bangunan

SISTEM AUTOMATIK SPRINKLER


Location =
 Kepala sprinkler mempunyai pelbagai peringkat untuk ianya bertindak.
 Ianya bergantung kepada kesesuaian kawasan yang dilindungi dan biasanya
dibezakan dengan warna seperti jadual berikut:

Fusible Link Sprinkler Temperature Rating and Colour Code


Temperature Rating Colour Of Yoke Arms
68/74 Natural (uncolored)
93/100 White
141 Blue
182 Yellow
227 Red

Glass bulb sprinkler temperature rating and colour code


Temperature Rating Glass of bulb liquid
57 Orange
68 Red
79 Yellow
93 Green
141 Blue
182 Mauve
204/260 Black

 ‘Hangers and supports’ paip sprinkler hendaklah dicat dengan warna merah.
 Ianya hendaklah digunakan bagi maksud menggantung paip sprinkler sahaja.
 Jarak diantara ‘hangers and supports’ adalah seperti jadual berikut:

Ukuran ’siling rods and U-Bolts’


Ukuran paip Garis lintang minima(mm)
Lebih dari (mm) Kurang dari (mm)
0 100 10
100 150 12
150 200 16
200 250 20

PENGIRAAN LUAS RUANG SETIAP TNGKAT

Lokasi Bilangan Ruang Panjang(mm) Lebar(mm) Luas(m³)


2 Pejabat
Tingkat 1 1&4
2 Pejabat 1100 2400 26400
2&3
2 Pejabat
Tingkat 2 5&8
2 Pejabat 1100 2400 26400
6&7
Makmal
3 kompute 800 1200 96000
Tingkat 3 r 1,2 &3
Bilik
3 lukisan 800 1200 96000
1,2 &3
Tingkat 4 6 Class
room 800 1200 96000
1-6
Tingkat 5 6 Class 800 1200 96000
room
7 - 12
6 Class 800 1200 96000
Tingkat 6 room
13 – 18
6 Class 800 1200 96000
Tingkat 7 room
19 - 24

Bilangan Sprinkler setiap tingkat


Tingkat 1
Pejabat 1 & 4
Pejabat 2 & 3 = 2640
16
= 165
=

Tingkat 2

Tingkat 3
Tingkat 4

Tingkat 5

Tingkat 6

Tingkat 7
SISTEM PANCUR BASAH
Location =

SISTEM HOS GELUNG / HOSE REEL


Location =

sistem pemadam yang menggunakan gas

SISTEM KARBON DIOKSIDA (CO2)


Keperluan Rekabentuk
1. UBBL 1984 para 139,236
2. NFPA Vol 2 : 1989
Syarat JBPM

Adakan sistem pemasanagan tetap gas CO2 mengikut syarat penentuan NFPA
atau mana-mana penentuan yang dibenarkan oleh JBPM sepertimana yang ditandakan di
dalam pelan bagi bilik alat ubah, bilik suis bervoltan tinggi, bilik janakuasa dan bilik
TNB.

Pengkelasan kebakaran yang dilindungi oleh CO2:

KELAS BAHAN
Kelas A Kayu
Kertas
Pakaian
Kelas B Enjin
Motor yang menggunakan petrol,
gasoline, diesel dan spirit
Kelas C Gas yang mudah terbakar

Pengkelasan kebakaran yang dilindungi oleh CO2 juga terdapat di:

1. Tranfomer room
2. TNB Substation
3. Genset Room
4. M&E Riser
5. Lift Control Room
6. Swith Room
7. AHU
8. Bilik Makmal Komputer
9.

Design Calculation
Location = Genset Room
NFPA 12 – Deep Steated Application / Liquid
Room Valume =
=
Valume Factor = 1.33kg CO2 / m³
= m³ × 1.33kg
= kg
Basic CO2 Quantity = 71kg of CO2 (round off) × 10% safety factor
= +71
= kg of CO2
Total CO2 Cylinder Required= ÷ 45kg
= nos
Total CO2 Cylinder Provided = 2 nos (round off)
Rate of application is 30% of CO2 discharge in 2 min = (30% × 2 × 45) ÷ 2min
= kg/min

Location = AHU ROOM


Room Valume =
=
Valume Factor = 1.33kg CO2 / m³
= m³ × 1.33kg
= kg
Basic CO2 Quantity = 71kg of CO2 (round off) × 10% safety factor
= +71
= kg of CO2
Total CO2 Cylinder Required= ÷ 45kg
= nos
Total CO2 Cylinder Provided = 2 nos (round off)
Rate of application is 30% of CO2 discharge in 2 min = (30% × 2 × 45) ÷ 2min
= kg/min

Location = BILIK KOMPUTER


Room Valume =
=
Valume Factor = 1.33kg CO2 / m³
= m³ × 1.33kg
= kg
Basic CO2 Quantity = 71kg of CO2 (round off) × 10% safety factor
= +71
= kg of CO2
Total CO2 Cylinder Required= ÷ 45kg
= nos
Total CO2 Cylinder Provided = 2 nos (round off)
Rate of application is 30% of CO2 discharge in 2 min = (30% × 2 × 45) ÷ 2min
= kg/min

SISTEM PENGGERA KEBAKARAN


Fire Alam Control Panel
Remote annuncialar
Heat Detector
Smoke Detector

Anda mungkin juga menyukai