Anda di halaman 1dari 1

Indeks kesukaran matematik

Nilai p Pengkelasan Item Keputusan


0.00 - 0.20 Terlalu Sukar Ubah suai
0.21 - 0.40 Sukar Terima
0.41 - 0.60 Sederhana Sukar Terima
0.61 - 0.80 Mudah Terima
0.81 - 1.00 Terlalu Mudah Ubah suai

Item
Bilangan Menjawab
Betul(n) Indeks Kesukaran Item(p) Pengkelasan Item Keputusan
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20