Anda di halaman 1dari 5

Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang Tajuk Standard Kandungan

: Matematik : Tahun 2 Al-Farabi : 13 April 2014 : 09.15 pagi 10.15 pagi : 28 orang : Nombor dan Operasi : Bahagi

: Murid dibimbing untuk :

5.1 Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :

(ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan :

 • a) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi.

 • b) Menulis simbolnya.

 • c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi.

(iii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti :

EMK

Nilai Murni

 • a) Pengumpulan

(iv) Menjawab soalan pada lembaran kerja dengan betul. : Kreativiti dan Inovasi : Bekerjasama dan adil.

Bahan Bantu Mengajar : guli, bekas plastik, buku, kad gambar, kad arahan, lembaran kerja.

 

Fasa

Cadangan Aktiviti

 

Cadangan Komunikasi

1.

Persediaan

a) Murid membuat pemerhatian

i.

Berapakah anggaran

Pemerhatian dan Analisis

terhadap bilangan guli yang ditunjukkan di dalam bekas.

bilangan guli di dalam bekas?

 
 • b) Wakil murid membuat

ii.

Berapakah bilangan guli

pengumpulan guli empat- empat dalam satu kumpulan.

iii.

di dalam bekas? Berapakah bilangan guli

 • c) Tulis ayat matematik di

dalam setiap bekas?

papan hitam.

iv.

Apakah simbol yang

 • 8 bahagi 4 sama dengan

digunakan bagi operasi

 • 8 ÷ 4 =

bahagi?

v.

Apakah simbol yang digunakan bagi sama dengan ?

 • 2. Imaginasi

 • a) Objek

i.

Berapa kumpulan yang

Penjanaan

Murid secara berpasangan

terhasil?

Idea

mengeluarkan 6 buah buku

ii.

Apakah kumpulan lain

Sintesis Idea

latihan. Letakkan 6 buah buku di atas

yang boleh dibentuk sama banyak?

meja. Murid diminta mengumpulkan buku-buku tersebut dalam kumpulan dua-dua dan nyatakan bilangan kumpulan yang ada ialah 3. Murid menulis ayat matematik bahagi.

 
 • b) Gambar

Murid memerhatikan gambar yang diberikan oleh guru. Murid diminta untuk

Berapa kumpulan yang dibentuk?

membahagikan gambar 9 biji buah oren kepada kumpulan tiga-tiga.

 • 3. Perkembangan

Aktiviti Berkumpulan

I.

Apakah hasil

 

Penambahbaikan

 • a) Murid dibahagi kepada 4

perbincangan daripada

Menilai

kumpulan kecil.

kumpulan anda?

 
 • b) Setiap kumpulan diberi kad soalan.

 • c) Guru meminta murid menyelesaikan soalan secara berkumpulan.

 • d) Wakil murid diminta memberikan jawapan.

 • e) Guru menyemak jawapan murid.

4.

Tindakan

 • a) Murid menyelesaikan

 

Pelaksanaan

lembaran kerja yang diberi.

Amalan

 • b) Semak jawapan lembaran

Berterusan

kerja bersama murid-murid.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab Lembaran Kerja.

Nilai dan sikap

Bekerjasama dan adil.

NAMA :

TAHUN :

SUAIKAN.