Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 5 Bestari
Tarikh : 23 Mac 2014
Masa : 8.00 pagi-9.00 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 38 orang
Tema : Kesusasteraan
Tajuk : Buah-buahan Tempatan
Hasil Pembelajaran/Kemahiran :
Fokus Utama :
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 3 : (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan :
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Aras 3 : (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai aras.
Objektif :
Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat:
(i) Membaca kuat teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan lancar berdasarkan instrumen penilaian.
(ii) Menjawab sekurang-kurangnya enam daripada sepuluh soalan
yang pelbagai aras berdasarkan teks pantun.
(iii) Membaca dan menggariskan sekurang-kurangnya lima kata adjektif
daripada teks pantun yang dibaca.

Sistem Bahasa
Tatabahasa : Kata adjektif.
Pengisian Kurikulum
Ilmu Pengetahuan : Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Muzik dan
sastera.
Nilai : Kerjasama, Bertanggungjawab, kerajinan.
Kemahiran Bernilai Tambah :
Kemahiran berfikir Kemahiran berfikir : Menjana idea, menilai, mengenal pasti.
Kemahiran belajar : Membaca secara mekanis, bersoal jawab.
Kecerdasan pelbagai : Interpersonal, linguistik, muzik
Bahan Bantu Mengajar : Radio,muzik lagu, teks pantun, komputer riba,
soalan kuiz
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat buah-buahan di pasar raya.
Masa


Isi pelajaran


Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

Catatan


Set Induksi
(5 minit)
Video lagu :
Buah-buahan
tempatan.
Soalan
- Apakah yang
diperdengarkan
dalam lagu?

- Buah apakah
yang terdapat
dalam lagu
tersebut?

- Di negara
manakah kita
boleh perolehi
buah-buahan
tersebut?

1. Guru mengedarkan
lirik lagu buah-buahan
tempatan kepada murid.
2. Guru
memperdengarkan muzik
lagu buah-buahan tempatan
dan seterusnya bernyayi
bersama-sama.
3. Guru bersoal jawab
dengan murid tentang lagu
yang diperdengakan.
4. Murid meneka tajuk
pelajaran.
5. Guru memberitahu
tajuk pelajaran hari ini.

Teknik :
- Soal jawab


Nilai :
- Kerjasama


BBM :

- Radio, Teks lirik
lagu, lagu

Langkah 1
(20 minit)
Slaid
Pantun teka-teki
bertajuk Kenali
Buah-buahan
Tempatan.
Teks pantun
Pantun teka-teki
bertajuk Kenali
Buah-buahan
Tempatan.

1. Guru mengedarkan
teks pantun kepada murid.
2. Guru
memperdengarkan teks
pantun kepada murid.
3. Murid membaca teks
pantun dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
4. Murid diminta untuk

Teknik :
- Tunjuk cara


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun


BBM :

memahami teks pantun - Slaid dan teks
pantun teka-teki.


Langkah 2
(15 minit)

Teks pantun
Kuiz bertajuk
Kenali Buah-
buahan
tempatan.
Soalan kuiz:
- Buah apakah
yang berbiji diluar
kulit?
- Perkataan:
Belanga
(periuk tanah)
Meranduk
(mengharungi)
Paras
(rupa muka)
Kolek
(sampan kecil)

Jawapan pantun:

1. Rambutan
2. Durian
3. Nenas
4. Manggis
5. Kelapa
6. betik

1. Guru membahagikan
murid kepada tiga kumpulan.
2. Guru melaksanakan
pertandingan kuiz.
3. Secara berkumpulan
bekerjasama menyelesaikan
kuiz tersebut.
4. Kumpulan yang
mengumpul markah tertinggi
di kira sebagai pemenang.


Teknik :
- Soal jawab
- Perbincangan
- sumbangsaran


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun


BBM :
- Soalan kuizLangkah 3
(15 minit)

Pengajaran :
Kata adjektif.
Contoh :
- cantik
- tajam
- manis
- merah
- hitam


1. Murid diminta
membaca semula teks
pantun.
2. Murid diminta untuk
menggariskan kata adjektif
yang terdapat di dalam teks
pantun tersebut.
3. Murid diminta untuk
membina ayat berdasarkan
kata adjektif yang digariskan.
4. Guru menilai dan
membetulkan jawapan murid.

Teknik :
- Tunjuk cara
- Soal jawab


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun
- Mendengar
arahan


BBM :
- teks pantun

Penutup
(5 minit)

Kognitif
1. Murid diminta
untuk memberi
pendapat tentang
buah-buahan
tempatan di masa
depan.

Sosial
1. Murid berbual-
bual tentang
buah-buahan
yang diperoleh
oleh mereka.1. Guru meminta murid
menyatakan pendapat
tentang buah buahan
tempatan pada masa depan.
2. Guru mengakhiri
pelajaran dengan
mengedarkan buah-buahan
tempatan kepada setiap
kumpulan untuk dinikmati
bersama.

Teknik :
- perbincangan
Kemahiran
bernilai tambah:
Kajian masa
depan

Nilai :
- Kerjasama
BBM :
Buah-buahan