Anda di halaman 1dari 47

i-Think

Proses pemikiran: Mendifinisi mengikut konteks


1
PETA BULATAN
Pencemaran
Proses pemikiran: Mendifinisi mengikut konteks
1
PETA BULATAN
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Pencemaran
udara
Punca 2
Punca 1 Kesan 1
Kesan 2
SEBAB DAN AKIBAT
PETA PELBAGAI ALIR
7
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Pencemaran
udara
Pencemaran
air
sama
Beza
sama
Beza
Beza
Beza
Beza
Beza
sama
3
MEMBANDING BEZA
PETA BUIH BERGANDA
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995

Ciri-ciri
Seseorang
terdedah
kepada
pencemaran
KATA SIFAT
2
KATA SIFAT
1
KATA SIFAT
3
KATA SIFAT
4
KATA SIFAT
5
KATA SIFAT
5
MENERANGKAN (KATA SIFAT SAHAJA)
PETA BUIH
2
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Kilang papan
------------
debu _ _ _ _ _ ?

Faktor penghubung (relating factor ): adalah punca kepada


as as
Kilang papan punca kepada debu seperti mana
. Punca kepada..
ANALOGI (MENCARI FAKTOR PERHUBUNGAN)
PETA TITI
PERATURAN HARI INI
Berfikiran di luar kotak
Bersedia menerima idea
baharu
Bersedia mengambil risiko
Bersedia membuat kesilapan
Buka minda anda. Jangan
terikat dengan pengalaman
dan praktis yang biasa.
8
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013 - 2025
Matlamat Transformasi
Pendidikan : Melengkapkan
setiap murid di negara kita
dengan segala kemahiran baru
yang diperlukan oleh mereka
untuk merebut peluang dan
menangani cabaran abad ke-
21.
9
Kemahiran
memimpin
Identiti nasional
Kemahiran
dwibahasa
Etika dan Kerohanian
Kemahiran
berfikir
Pengetahuan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM)
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk
bersaing pada peringkat global
10

Program i-THINK merupakan
program untuk mempertingkatkan
dan membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid ke
arah menghasilkan murid berfikiran
kreatif dan kritis serta inovatif.

i-THINK membawa maksud
innovative THINKing (Pemikiran
Inovatif). Murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir

12
Bertujuan
13
Melahirkan modal insan masa
hadapan yang mempunyai
pemikiran kreatif, kritis dan
inovatif
Memupuk kemahiran pemikiran
aras tinggi dan mampu berdaya
saing
PELANCARAN PROGRAM i-THINK
Alat berfikir Peta Pemikiran

Menjana Idea
Peta Bulatan


Urutan
Peta Alir


Menerangkan
kata sifat
Peta Buih


Hubungan
seluruh -
Bahagian
Peta Dakap


Membuat
Pengelasan
Peta Pokok


Sebab Akibat
Peta Pelbagai Alir


Membanding
Beza
Peta Buih Berganda


Analogi
(Mencari
Faktor
Hubungan)
Peta Titi

Apakah yang diharapkan dari
Program i-THINK?
Fokus
Aktif
Berkeyakinan
Hubungan
guru-murid
rapat
Prestasi
meningkat
Seronok
belajar
Status Pelaksanaan
LAMAN WEB : www.ithink.org.my/
HOTS 1 HOTS 2 HOTS 3
http://www.facebook.com/groups/iThink.Perak/
MENDEFINISI MENGIKUT KONTEKS /
MENJANA IDEA
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Idea
berkaitan Sumber
maklumat
Tajuk
PETA BULATAN
1
MENDEFINISI MENGIKUT KONTEKS /MENJANA IDEA
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
PETA BULATAN
Pulau
Pangkor
Naik bot
30 minit
Pantai
Cantik
Pulau
peranginan
Ibu
bapa
Rakan
internit
Pengalaman
Pusat
Kokurikulum
MENDEFINISI MENGIKUT KONTEKS /MENJANA IDEA
PETA BULATAN
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995

OBJEK
KATA SIFAT
2
KATA SIFAT
1
KATA SIFAT
3
KATA SIFAT
4
KATA SIFAT
5
KATA SIFAT
5
MENERANGKAN (KATA SIFAT SAHAJA)
PETA BUIH
2
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
tajuk
1
tajuk
2
sama
Beza
sama
Beza
Beza
Beza
Beza
Beza
sama
3
MEMBANDING BEZA
PETA BUIH BERGANDA
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Tajuk
Jenis 1
Jenis 2
Jenis 3
Contoh Contoh
Jenis 2A Jenis 2B Jenis 1A Jenis 1B Jenis 3A Jenis 3B
4
MEMBUAT PENGELASAN
PETA POKOK
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Objek
Keseluruhan
Bahagian B
Bahagian A
Bahagian C
Sub-Bahagian 1
Sub-Bahagian 2
Sub-Bahagian 3
HUBUNGAN SELURUH-BAHAGIAN
PETA DAKAP
5
Bahagian Utama Pecahan Kecil
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
HUBUNGAN SELURUH-BAHAGIAN
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995

Langkah 1

Langkah 2
Langkah 3
Langkah 4
Langkah 5
Langkah
1a
Langkah
1b
Langkah
2a
Langkah
2b
MEMBUAT URUTAN
PETA ALIR
6
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995

Didihkan air
dalam periuk

Masukkan Mee
Maggi
Tuang
Masukkan
air paip
Step 1b
Step 4
Step 5
Step 2a Step 2b
Sedia
dimakan
MEMBUAT URUTAN
PETA ALIR
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Peristiwa
Punca 2
Punca 1 Kesan 1
Kesan 2
SEBAB DAN AKIBAT
PETA PELBAGAI ALIR
7

Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
as
Nasi Ikan
Karbohidrat Protein

Faktor penghubung (relating factor ) : kaya dengan

As : sebagaimana / seperti mana
Contoh: Nasi kaya dengan karbohidrat
sebagaimana/seperti mana/
ikan ..


ANALOGI (kenalpasti perkaitan)
PETA TITI
8
Adapted from Thinking Maps - Tools for Learning 1995
Johor Bahru
Kangar
Johor P_ _ _ _ _ ?

Faktor penghubung (relating factor ): adalah ibu negeri


as as
Johor Bahru adalah ibu negeri Johor seperti mana
Kangar adalah ibu negeri ..
ANALOGI (MENCARI FAKTOR PERHUBUNGAN)
PETA TITI
and sign
ody sign
1.
2.
AKTIVITI 5: JIGSAW