Anda di halaman 1dari 7

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

1. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi.
2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS.
3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan.
4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan.
5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan.
6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens.
DISIPLIN ILMU BAND DESKRIPTOR EVIDENS CADANGAN INSTRUMEN
BAHASA MALAYSIA 6 21 32 32
BAHASA INGGERIS 6 29 30 30
MATEMATIK 6 19 28 28
DUNIA SAINS & TEKNOLOGI 6 28 47 47
TMK 6 20 41 41
BAHASA ARAB 6 25 38 38
PENDIDIKAN ISLAM 6 56 68 68
DUNIA MUZIK 6 16 55 55
DUNIA SENI VISUAL 6 28 41 41
PENDIDIKAN JASMANI 6 12 23 23
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 27 38 38
PENDIDIKAN MORAL 6 84 92 92
BIL EVIDENS TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
****sila lihat email file rekod B.Arab
****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.
****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.
REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1
NAMA GURU : KELAS : MATAPELAJARAN :
INSTRUMEN
****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.
REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1
NAMA GURU : KELAS : MATAPELAJARAN :
B
1
D
1
E
1
B
1
D
1
E
2
B
2
D
1
E
1
B
2
D
1
E
2
B
2
D
2
E
1
B
3
D
1
E
1
B
3
D
2
E
1
B
3
D
3
E
1
B
3
D
4
E
1
B
3
D
4
E
2
B
3
D
4
E
3
B
3
D
5
E
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BAND 3
BIL NAMA
REKOD TRANSIT SPPBS (BP) UNTUK PJK TAHUN 1
BAND 1 BAND 2
19
20
21
22
23
24
25
26
B
3
D
6
E
1
B
3
D
7
E
1
B
3
D
8
E
1
B
4
D
1
E
1
B
4
D
1
E
2
B
4
D
1
E
3
B
4
D
2
E
1
B
4
D
2
E
2
B
4
D
3
E
1
B
4
D
3
E
2
BAND 3 BAND 4