Anda di halaman 1dari 1

RUJUKAN

BUKU
Choong Lean Keow. (2008). Murid dan Alam Belajar. Kumpulan Budiman Sdn.
Bhd: Kuala Lumpur.
Haliza Hamzah. Joy N. Samuel. (2010). Perkembangan Kanak-kanak.
Cetakan Ketiga. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.
Noriati A. Rashid. Boon Poon Ying. Sharifah Fakhirah Syed Ahmad. (2009).
Murid dan Alam Belajar. Oxford Fajar: Selangor.

LAMAN WEB
Aduka Humaira. (2012). EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran.
http://www.scribd.com/doc/93362545/Edu-3106-Budaya-Dan-
Pembelajaran Dilayari pada 25 Februari 2014.
Cahayaku Hidupku. (2011). Ketaksamaan Peluang Pendidikan.
http://norhayatyismail.blogspot.com/2011/08/ketaksamaan-peluang-
pendidikan_04.html Dilayari pada 20 Februari 2014.
Emma Rina. (2013). Topik 9 Pelan Tindakan.
http://www.slideshare.net/emnarina/topik-9-pelan-tindakan Dilayari
pada 20 Februari 2014.
Feeza Nick. (2011). Nota EDU 3106- Budaya dan Pembelajaran.
http://www.scribd.com/doc/55798288/Note-EDU-3106-Budaya-dan-
Pembelajaran Dilayari pada 25 Februari 2014.
Misscorby90. (2012). Kumpulan 4 Ketaksamaan Peluang Pendidikan.
http://www.slideshare.net/misscorby90/ketaksamaan-peluang-
pendidikan Dilayari pada 20 Februari 2014.
Noorasmad Mat Ripin. (2013). Banding Beza Implikasi Kepelbagaian
Sosiobudaya. http://www.scribd.com/doc/168447273/Banding-Beza-
Implikasi-Kepelbagaian-Sosiobudaya Dilayari pada 20 Februari 2014.