Anda di halaman 1dari 4

REKOD EVIDENS BAGI STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU: _________________ KELAS :______ SUBJEK:______________BIL. EVIDENS TARIKH PROSES P&P CATATAN
1
B1 D1 E1
Mengenal benda-benda
yang terdapat di sekeliling
murid di dalam bilik darjah

2
B1 D1 E2
Menyebut benda-benda
yang terdapat di sekeliling
murid di dalam bilik darjah

3
B1 D1 E3
Menamakan benda-benda
yang terdapat di sekeliling
murid di dalam bilik darjah

4
B1 D2 E1
Mengenal aktiviti membantu
rakan

5
B1 D3 E1
Mengenal tanggungjawab
diri:
i. Pakaian seragam yang
lengkap


6
B1 D3 E2
Menyebut tanggungjawab
diri:
i. Memakai pakaian seragam
yang lengkap


7
B1 D4 E1
Mengajuk dan menuturkan
tutur kata yang sopan

8
B1 D5 E1
Menyebut ucapan hormat
kepada rakan

9
B1 D6 E1
Menyebut ucapan hormat
kepada guru

10
B1 D7 E1
Menyebut cara menjaga
kesihatan diri

11
B1 D7 E2
Menyebut cara menjaga
keselamatan diri

12
B1 D8 E1
Menyebut aktiviti yang boleh
dilakukan bersama rakan
dalam bilik darjah

13
B1 D9 E1
Menyebut sikap sederhana

semasa menggunakan
kemudahan awam
14
B1 D10 E1
Menyatakan sikap sabar

15
B1 D10 E2
Menyatakan aktiviti yang
menunjukkan sikap toleransi


16
B2 D1 E1
Mengenal pelbagai cara
berterima kasih


17
B2 D2 E1
Melafazkan tutur kata yang
sopan mengikut situasi


18
B2 D3 E1
Menyebut perlakuan jujur
berpandukan aktiviti


19
B3 D1 E1
Mengkelaskan benda-benda
yang terdapat di sekeliling
murid mengikut kategori di
dalam bilik darjah


20
B3 D2 E1
Mengucapkan terima kasih
dalam bahasa yang
difahami


21
B3 D3 E1
Menunjukkan tingkah laku
yang sopan


22
B3 D4 E1
Menunjukkan cara
menghormati bendera
Malaysia


23
B3 D5 E1
Menunjukkan cara
menghormati lagu
kebangsaan


24
B3 D6 E1
Menunjukkan sikap berani
tampil ke hadapan dengan
arahan guru


25
B3 D6 E2
Menunjukkan sikap berani
tampil ke hadapan dengan
rela hati26
B3 D6 E3
Menunjukkan sikap berani
berkomunikasi dengan guru
semasa mengambil bahagian
dalam pelbagai aktiviti


27
B3 D7 E1
Menunjukkan perlakuan jujur
berpandukan aktiviti


28
B3 D8 E1
Menunjukkan sikap rajin di
dalam bilik darjah


29
B3 D9 E1
Melakukan aktiviti kerjasama
dengan rakan di dalam bilik
darjah


30
B4 D1 E1
Mengamalkan sikap baik hati
dengan membantu rakan


31
B4 D2 E1
Mengamalkan adab dan
tingkah laku yang sopan


32
B4 D3 E1
Mengamalkan peraturan
dalam bilik darjah


33
B4 D4 E1
Mengamalkan peraturan di
luar bilik darjah


34
B4 D5 E1
Mengamalkan cara menjaga
kesihatan diri


35
B4 D5 E2
Mengamalkan cara menjaga
keselamatan diri


36
B4 D6 E1
Mengamalkan sikap adil
daLam pengagihan
makanan


37
B4 D6 E2
Mengamalkan sikap adil
dalam pembahagian mainan


38
B4 D6 E3
Mengamalkan sikap adil
dalam pergaulan seharian


39
B4 D6 E4
Mengamalkan sikap adil
dalam keluarga


40
B4 D7 E1
Mengamalkan sikap jujur
dalam kehidupan seharian

41
B4 D8 E1
Mengamalkan sikap rajin


42
B4 D9 E1
Mengamalkan aktiviti
bersama-sama rakan di
luar bilik darjah


43
B4 D10 E1
Mengamalkan sikap
sederhana di kantin


44
B4 D10 E2
Mengamalkan sikap
sederhana dalam perlakuan
seharian


45
B4 D11 E1
Mengamalkan sikap toleransi
dalam kegiatan seharian