Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh : 17 September 2013 (Selasa)


Masa : 0740-0810 (30 minit)
Tempat : Padang Bola Sepak SK Sg Paoh, Sarikei
Tahun(Kelas) : 5
Bilangan Murid: 30 orang ( 19 orang lelaki & 11 orang perempuan )
Tunjang Pembelajaran: 1. Kecergasan
Tajuk : 1.1 Kelenturan
Sub-tajuk : 1. Mengilas badan ke kiri dan kanan.
2. Meregang otot ke hadapan dan belakang
Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
Psikomotor : i. melakukan aktiviti mengilas ke kiri dan kanan menggunakan bola secara berpasangan sekurang-kurangnya 8
daripada 10 kali ulangan dengan betul dan selamat.
ii. melakukan aktiviti meregang otot ke hadapan dan belakang menggunakan bola secara berpasangan
sejauh 1 meter sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ulangan dengan betul dan selamat.

Kognitif : i. menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu di ambil kira semasa melakukan kelenturan sekurang-
kurangnya 3 daripada 5 dengan betul dan tepat.
ii. memahami arahan dan peraturan semasa beraktiviti bagi menjayakan keselamatan.

Afektif: i. berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menyeronokan.
ii. mengamalkan sikap menyanyangi tubuh badan dan menunjukkan semangat berpasukan apabila melakukan
aktiviti kelenturan.

Kemahiran Berfikir: Mengenal pasti
Pengalaman sedia ada: Murid-murid pernah membuat aktiviti kelenturan semasa tahun 4.

Penerapan nilai : Mematuhi arahan, bekerjasama, semangat berpasukan dan meyanyangi tubuh
badan.

BAHAGIAN
/MASA
AKTIVITI BUTIR
MENGAJAR/
FOKUS P&P
ORGANISASI ALATAN
/
CATATA
N
Permulaan
(4 minit)
1. Reganga
n dinamikDalam dua
barisan lurus
(lelaki
hadapan,
perempuan
belakang).
Lakukan
sejauh 10
meter
sebanyak 2
ulangan.
- Lari anak
-
Bengko
Semasa regangan dinamik.


M M M M M M M M M M M

M M M M M M M M M M M


G

2. Reganga
n spesifikkkan kaki
seperti duduk
di kerusi ke
sisi dan
bergerak
seperti ketam.
Tangan
dibuka ke sisi
dan rapatkan
tangan ke
tengah
apabila
bergerak.
Lakukan di
kedua-dua
bahagian
badan. Arah
kiri dan
kanan.
- Lakukan
lunges. Kaki
hadapan
dibengkokka
n dan kaki
belakang
diluruskan.

Regangan
tangan.
Tangan
kanan lurus
dan
disilangkan
ke kiri badan.
Tangan kiri
diletakkan di
bawah siku
kanan dan
beri tekanan.
Kira
ulangan
sebanyak 8
kali.
Ulang
pelakuan
sama bagi
tangan kiri
pula.
Petunjuk:
G = Guru
M = Murid
M M M M M M M M
M M
M M


G

Semasa regangan spesifik.
Petunjuk:
G = Guru
M = MuridRapatkan
kedua-dua
belah jari dan
tangan
diluruskan.
Tolak ke
arah
hadapan
sejauh yang
mungkin.
Letakkan
tangan ke
belakang dan
dirapatkan.
Cuba
angkatkan
tangan ke
atas
perlahan-
lahan.
Kira
ulanagn
sebanyak 8
kali.

Regangan
pinggang.
Duduk di
atas lantai.
Luruskan
kaki ke
hadapan.
Silangkan
lutut kanan
dan letakkan
di sisi kaki
kiri.
Kilaskan
badan ke
kanan dan
tahan badan
menggunaka
n siku.
Ulang
sebanyak 8
kali.
Ulang
pelakuan
yang sama ke
arah kiri.
Luruskan
kaki dan
cuba capai
jari kaki.
Ulang
sebanyak 8
kali.

Perkembang
an
(12 minit)

Perkembang
an 1
(Mengilas kiri
dan kanan)
(6 minit)

1. Pengenal
an isi pelajaran2. Demonstr
asi
3. Latih
Tubi
Menerangk
an maksud
kelenturan
dan
keperluannya
terhadap
badan.

Berdiri dan
buka kaki
seluas bahu.
Badan
menghadap
hadapan.
Pegang
bola
menggunaka
n dua belah
tangan aras
dada.
Kilas ke
kanan sambil
pegang bola.
Tukar
perlakuan
dengan
mengilas ke
kiri.
Kilas badan
perlahan-
lahan.
Elakkan
kilas dengan
pantas bagi
mengelakkan
kecederaan.

Berpasanga
Berpasangan semasa latih tubiPetunjuk:
G = Guru
M = Murid

Bola
getah
(16)
Perkembang
an 2
(Meregang
otot ke
hadapan dan
belakang)
6 minit
4. Demonstr
asi

5. Latih
Tubi

n
Kedua-dua
murid
membelakan
g antara satu
sama lain.
Murid A
pegang bola
dan kilas ke
kanan.
Murid B
kilas ke kiri
dan ambil
bola A.
Tukar arah
mengilas
badan.
Ulang
sebanyak 10
kali.
Apabila
mengilas
badan, kilas
perlahan-
lahan dan
pastikan
badan lurus.

Berdiri
tegak dan
buka kaki
seluas bahu.
Badan
menghadap
hadapan.
Pegang
bola
menggunaka
n dua belah
tangan aras
dada.
Bongkokka
n badan ke
hadapan
sambil
memegang
bola secara
perlahan-

Berpasangan semasa latih tubi
Petunjuk:
G = Guru
M = MuridBola
getah
(16)
lahan.
Pastikan
badan lurus
semasa
membongkok
ke hadapan.
Cuba
serahkan bola
kepada
rakan.
Lentik
badan ke
belakang dan
tangan lurus
ke atas
semasa
melentik.
Semasa
melentik ke
belakang,
pastikan
badan lurus
dan bergerak
perlahan-
lahan.

Secara
berpasangan,
lakukan
seperti yang
ditunjukkan.
Menghada
p pasangan
masing-
masing.
Jarakkan
sejauh 1
meter.
Murid A
pegang bola
dan
bengkokkan
badan ke
hadapan.
Semasa
membengkok
ke hadapan,
luruskan= Jarak 1 meter.
tangan ke
hadapan.
Cuba
serahkan bola
kepada
murid B.
Buat
sebanyak 5
ulangan.

Secara
berpasangan,
membelakan
gkan antara
satu sama
lain.
Lakukan
seperti yang
ditunjukkan
semasa
demonstrasi.
Pastikan
semasa
menghantar
bola ke arah
pasangan,
badan mesti
diregangkan
ke belakang
dengan lurus.
Semasa
menghantar,
tangan
hendaklah
diluruskan
dan
digerakkan
perlahan-
lahan
sehingga
dapat dicapai
oleh
pasangan.
Buat
sebanyak 5
ulangan.
Kemuncak
(10 minit)
Permainan kecil
Balon fleksible
Bahagikan
kepada 4
G

Balon
berisi air
(8)
kumpulan.
Buat 4
barisan lurus.

Pusingan
pertama.
- Setiap
kumpulan
diberi 2 balon.
- Hantar
baln berisi
air kepada
rakan yang
sama
kumpulan.
- Contoh: A1
hantar
kepada A2
sehingga ke
A4.
- Baln
pertama
mesti
dihantar
secara
mengilas ke
kiri sahaja.
- Baln
kedua mesti
dihantar
secara
mengilas ke
kanan sahaja.
- Baln yang
pecah,
kumpulan
tersebut
gagal pada
pusingan
tersebut.

Pusingan
kedua.
- Setiap
kumpulan
diberi hanya 1
balon sahaja.
- Hantar

A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

A4 B4 C4 D4


Petunjuk:
G = Guru
M = Murid
baln
tersebut
secara
membelakan
g.
- Baln yang
pecah,
kumpulan
tersebut
gagal pada
pusingan
kedua.

Setiap
kumpulan
yang
menamatkan
setiap
pusingan
akan
mendapat
mata seperti
berikut:
- Tempat 1 =
5 mata
- Tempat 2 =
3 mata
- Tempat 3 =
2 mata
- Tempat 4 =
1 mata
Kumpulan
yang
mengumpul
markah
terbanyak
adalah
pemenang.

Penutup
(4 minit)
1. Menyejuk
kan Badan
Berlari
anak di
sekitar
kawasan
yang
ditetapkan.
Gerakkan
badan ke kiri
dan ke kanan2. Rumusan
Pelajaran
2.1 Rumusan kognitif &
Psikomotor


2.2 Rumusan Afektif
- Penerapan Nilai
- Pujian / Teguran
3. Kerja
Susulan
berulang kali.
Berpasanga
n, tepuk otot-
otot rakan
perlahan-
lahan.
Tarik nafas
melalui
hidung dan
tahan selama
kira-kira 3
saat
kemudian
hembus
melalui
hidung dan
mulut.

Semasa
mengilas
badan ke kiri
dan kanan,
pastikan
badan tegak.
Lakukan
secara
perlahan-
lahan untuk
elak
kecederaan
pada
bahagian
punggung.

Berhati-
hati semasa
melakukan
aktiviti.
Salah satu
sebab
kejayaan
dalam
permainan
adalah
disebabkan
semangat
berpasukan
antara ahli

M M M M M M M M
M M
M M


GPetunjuk:
G = Guru
M = Murid

dalam
kumpulan.

Membuat
rujukan di
buku teks
atau melayari
internet
untuk
mengetahui
lebih lanjut
berkaitan
kelenturan.