Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT TEKNOLOGI PERAK

PUSAT BERTAULIAH L00246


E-3-10 GREENTOWN SQUARE
JALAN DATO AHMAD SAID
30450 IPOH, PERAK

KERTAS KERJA
( WORKSHEET )
KOD DAN NAMA
PROGRAM /
PROGRAMS CODE &
NAME

TP-118-3:2012 MOTORCYLE SERVICING MAINTENANCE

TAHAP / LEVEL

L3

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE

NO. DAN PENYATAAN


AKTIVITI KERJA / WORK
ACTIVITIES NO. AND
STATEMENT

NO. KOD / CODE NUM.

C04 SUPERVISORY FUNCTIONS

1. MONITOR WORK PROGRESS


2. CONDUCT SECTION BREIFING
3. CARR OUT STAFF TRAINING
4. PROVIDE APPRAISAL ACCOMMODATION
5. IMPLEMENT SAFETY MEASURES
6. CARRY OUT CUSTOMER AND
INTERDEPARTMENTAL LAISON
7. PREPARE SECTION BUDGET
8. PREPARE TECHNICAL REPORT

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

MUKA : 1

TAJUK / TITLE : BUAT STANDARD OPERATING PROCEDURES

TUJUAN / PURPOSE :
Pelatih mesti boleh :
1. Kenalpasti peralatan
2. Sediakan Standard Operating Procedure (SOP)
3. Buat laporan

DRP : 4

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 2
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

ARAHAN / INSTRUCTION:
Dalam menggunakan peralatan dan perkakasan rangkaian, cara-cara penggunaan yang betul
amat diperlukan bagi menjaga keselamatan diri dan perkakasan supaya tidak berlaku
kemalangan. Pelatih dikehendaki membangunkan salah satu dari tiga (3) jenis SOP bagi 3 jenis
peralatan dan perkakasan yang berlainan iaitu komputer, printer (pencetak), scanner
(pengimbas).

LUKISAN/DATA/JADUAL/DRAWING/DATA/SCHEDULE

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 3
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

Nil

PERALATAN / PERKAKASAN / BAHAN / TOOLS / EQUIPMENT / MATERIALS:


1.
2.

Laptop / PC
Mouse

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 4
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

3.
4.
5.
6.

Keyboard
CPU
Monitor
Microsoft word

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 5
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 6
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

WORK STEPS

WORK DETAILS

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 7
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

1. Sedia Peralatan.

1. Pilih peralatan yang diperlukan untuk membangunkan SOP.


2. Alat seperti komputer, printer dan scanner dan sebagainya.

2. Buat S.O.P

1. Buat Standard Operating Procedure (SOP) mengikut fomat


yang betul.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Perkara yang perlu ada dalam fomat SOP:-.


Tajuk.
Bahagian.
Nama Peralatan.
Proses sebelum digunakan.
Proses semasa digunakan.

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 8
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

SENARAI SEMAK KERJA :


( MESTI DISI OLEH PEGAWAI PENILAI )
NO.

CARA / HASIL KERJA

TERIMA

TIDAK
DITERIMA

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 9
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

Kenalpasti pemahaman pelajar mengenai SOP

Kenal pasti format membuat SOP

Sikap pelajar semasa proses kerja

Menguji hasil kerja

Membangunkan SOP mengikutformat

NO. KOD / CODE NO.

Muka / Page : 10

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

___________________________
(Tandatangan & Nama Calon)

__________________________
Tarikh

________________________
(Tandatangan & Nama PP)

________________________
Tarikh

NO. KOD / CODE NO.

TP-118-3:2012-C04/K(1/1)

Muka / Page : 11
Drpd / of

: 4

LUKISAN, DATA & JADUAL:


-TIADA-

ARAHAN UMUM:
Anda diminta menyediakan skop kerja anda dan senaraikan kemahiran dan pengetahuan
yang perlu dimiliki bagi melaksanakan tugas tersebut.

PERALATAN, KELENGKAPAN & BAHAN-BAHAN :


1. Kertas
2. Peralatan menulis

Anda mungkin juga menyukai