Anda di halaman 1dari 5

SAINS TAHUN 4

MARKAH : /100

KEMAHIRAN PROSES SAINS
LENGKAPKAN
PROSES HIDUP MANUSIA
LENGKAPKAN
ORGAN PERKUMUHAN BAHAN BUANGAN
1. Karbon dioksida dan wap air
2. KULIT
3.

PROSES HIDUP HAIWAN
LENGKAPKAN
ORGAN PERNAFASAN HAIWAN
Ketam
Belalang
Udang
Memerhati

Mengukur dan menggunakan
nombor


berkomunikasi
Menggunakan perhubungan ruang
dan masa
Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi
Mengawal pembolehubah

mengeksperimen
Nama :
Tarikh :
Lipas
Katak
Penyu
Paus
Berudu
Rama-rama

PROSES HIDUP TUMBUHAN
LENGKAPKAN
FOTOSINTESIS
LENGKAPKAN
akar
Bergerak balas terhadap


daun
Bergerak balas terhadap


Bergerak balas terhadap


Pucuk dan
bunga

Proses Fotosintesis
Definisi/maksud

Proses
Fotosintesis
Memerlukan
air

Hasil Proses
Fotosintesis
Ialah

oksigen
Proses Hidup Dan
Pertumbuhan Manusia
3 contoh tabiat yang buruk4 contoh tabiat yang baikPERNAFASAN MANUSIAOrgan pernafasan manusia ialah
Fungsinya :

trakea
Oksigen ialah udara yang
Karbon dioksida ialah udara yang
=KERTAS SOALAN TAMAT=