Anda di halaman 1dari 65

TADIKA BESTARI, JOHOR BAHRU

1.0 Pengenalan.
Pendidikan prasekolah adalah pendidikan terawal yang diterima oleh
kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Perkembangan kanak-kanak
pada masa ini berada pada tahap kritikal dan membangun dengan pesat sekali
meliputi aspek perkembangan fizikal, intelek, emosi, rohani dan sosial. Daripada
perspektif Islam, akal kanak-kanak mula bercahaya semasa berumur lima tahun.
Pada peringkat ini, kanak-kanak mempunyai keupayaan menerima sebarang
pengetahuan yang diajar dan dapat menggunakan serba seikit logik akal apabila
menyelesaikan masalah.
Pendidikan di prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting
dalam dunia persekolahan kepada kanak-kanak. Pengalaman persekolahan dan
pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat
mengekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif
sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan
sepanjang hayat. Pendidikan di prasekolah juga juga merupakan pengajaran
lanjutan daripada pengajaran di rumah.
Oleh itu, penubuhan adika !estari adalah merupakan yang perlu sebagai
khidmat kepada masyarakat dalam memastikan setiap kanak-kanak mendapat
peluang pendidikan yang mereka perlukan. "otto adika !estari adalah #$earah
pembentukan Insan !erkualiti% dan bertemakan # &un In 'earning%.
2.0 Rasional.
(asional penubuhan prasekolah ini antaranya adalah untuk memenuhi
keperluan masyarakat setempat terhadap kehendak pendidikan awal kanak-
kanak. )elain adalah menjadi hasrat dan cita-cita prasekolah ini untuk membina
sebuah prasekolah yang mampu melahirkan kanak-kanak yang kreatif dan
mampu berdikari.
1
adika !estari juga berhasrat untuk menjadi tadika rintis yang memberi
pendedahan kepada kanak-kanak tentang budaya usahawan. (asional
penubuhan prasekolah juga adalah untuk menghasilkan kanak-kanak yang
mempunyai sikap mesra masyarakat melalui usahasama penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran kanak-kanak.
Penubuhan adika !estari ini juga bertujuan untuk membantu ibu bapa
dalam menyediakan anak-anak mereka melangkah ke alam persekolahan.
)uasana yang stimulatif diharap dapat membekalkan anak-anak dari aspek
akademik, sosial dan akhlak.
3.0 Visi dan isi Tadi!a Bes"a#i
*.+ "isi
"elahirkan kanak-kanak yang berkualiti dan seimbang dari segi jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial serta mampu berdikari.
*., -isi
Pembelajaran di adika !estari akan memberikan kanak-kanak
pengalaman dalam interaksi dan sosial yang luas disamping penerapan
konsep Islam dalam diri kanak-kanak yang kreatif dan ino.atif.
$.0 O%&e!"i' Pen(%()an.
Penubuhan adika !estari dilihat bertepatan dengan suasana dan hala
tuju wawasan yang diharap-harapkan. Ia memberi peluang untuk menyuburkan
potensi tersembunyi /latent potentials0 dalam aspek pembangunan 1asmani,
2mosi, (ohani, Intelek dan )osial /12(I)0.
Objektif-objektif yang hendak dicapai adalah 3
4.+ "embentuk perkembangan mental dan intelektual kanak-kanak.
4., "embentuk perkembangan sosial dan perhubungan.
4.* "elahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran asas dalam
membaca, menulis dan mengira.
4.4 "emberi kemahiran keusahawanan dalam diri kanak-kanak melalui
2
pengalaman langsung.
4.5 "embekalkan pembelajaran berkonsepkan Islam yang sebenar.
4.6 "elahirkan kanak-kanak yang berdikari, kreatif dan ino.atif.
4.7 "endidik kanak-kanak menyedari tentang kepentingan penampilan dan
keyakinan diri.
*.0 +o!asi Ta,a! dan Bang(nan
apak tadika ialah di atas sebidang tanah seluas 899 meter persegi di
1alan :da :tama +;+ 1ohor !ahru. apak dan bangunan ini adalah milik
persendirian. Pelan 'okasi disertakan dalam +a-,i#an 1.
..0 Pelan +an"ai Ba)agian Dala- dan +(a# Tadi!a Bes"a#i
6.+ Pelan 'antai !ahagian Dalam /R(&(! +a-,i#an 20.
"erujuk kepada pelan di muka surat tersebut kami telah menyediakan satu pelan
bahagian dalam bangunan adika !estari. !angunan ini adalah seluas ,9 < 49 kaki
persegi di atas sebidang tanah seluas 59 < 69 kaki persegi.
!angunan ini telah diubahsuai mengikut kesesuaian kanak-kanak dan akti.iti
pembelajaran mereka. Pada asalnya, bangunan ini merupakan sebuah rumah banglo
setingkat, yang memiliki , buah bilik seluas +9 = +9 kaki persegi dan sebuah bilik utama
seluas +9 = +, kaki persegi. )elain itu terdapat juga sebuah dapur seluas 8 = +, kaki
persegi dan di sebelahnya pula terdapat sebuah tandas seluas 8=8 kaki persegi. $ami
telah mengubahnya menjadi sebuah tadika yang mempunyai + bilik penyediaan dan
penyimpanan makanan, , tandas murid, + bilik guru dan ibu bapa, + bilik akti.iti khas
yang dilengkapi dengan set dapur usahawan serta , lagi bilik pembelajaran.
erdapat satu bilik penyediaan makanan di tadika kami ini. !ilik ini adalah seluas 8 <
+, kaki persegi. !ilik ini dilengkapi dengan satu set kabinet dapur berbentuk ' beserta
ketuhar, dapur dan sinki, sebuah peti ais, serta sebuah rak pinggan mangkuk. erdapat
satu pintu bertutup supaya tidak mengganggu akti.iti pembelajaran kanak-kanak dan
untuk keselamatan terdapat satu lagi pintu menghala ke bahagian belakang bangunan.
3
)etiap kelengkapan dan peralatan yang ada di bilik ini dilabel bagi memudahkan kerja
dan pengurusan barang-barang serta mengekalkan kekemasan bilik.
erdapat , tandas di dalam bangunan adika !estari dan setiap satunya adalah
seluas 8 = 4 kaki persegi. andas ini dilengkapi dengan tingkap kecil dan kipas pengalir
udara untuk mengalirkan bau busuk ke luar. andas ini turut dilengkapi dengan
mangkuk tandas, tapak pemijak serta sinki dan cermin yang mengikut saiz dan
ketinggian kanak-kanak. 'antainya pula dipasang dengan jubin anti lumut dan anti licin
bagi mengelakkan kemalangan.
!ilik pembelajaran khas pula merupakan sebuah dapur usahawan dan digunakan
juga sebagai bilik makan kanak-kanak. !illik ini seluas +9 < +9 kaki persegi !ilik ini
menempatkan beberapa set dapur untuk kanak-kanak serta sinki untuk kemudahan
kanak-kanak. !ilik ini digunakan apabila kanak-kanak menjalankan akti.iti seperti
masakan, pembungkusan makanan, serta lain-lain akti.iti yang menggunakan peralatan
di dapur.
!ilik "atahari pula merupakan satu bilik pembelajaran seluas +9 = +9 kaki persegi.
!ilik ini menempatkan sebuah papan putih, dua buah meja bulat, enam buah meja
trapezium, lima buah meja segi empat, dan dua puluh kerusi bersaiz kecil khas untuk
kanak-kanak. Dinding bilik ini dihiasi dengan pelbagai jenis carta dan mural bagi
membantu akti.iti pembelajaran kanak-kanak. Di bahagian syiling pula turut tergantung
pelbagai mobil dan bahan bantu mengajar yang lain untuk mewujudkan suasana
pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan kanak-kanak.
!ilik pembelajaran kedua pula dinamakan !ilik eratai dan bilik ini adalah seluas
+9 < +, kaki persegi. !ilik ini dilengkapi dengan permaidani pelbagai warna bagi
menandakan kawasan kanak-kanak. !ilik ini digunakan untuk akti.iti permainan dalam,
kerja berkumpulan dan juga bilik akti.iti kreati.iti dan estetika. !ilik ini lebih khusus
kepada sudut kreati.iti dan fizikal. erdapat juga beberapa tingkap untuk pengaliran
udara dan satu pintu masuk.
4
erdapat sebuah garaj berbumbung di bahagian hadapan tadika kami. >araj ini
adalah seluas +9 = 6 kaki persegi. erdapat sebuah pintu masuk utama dan empat rak
kasut untuk kanak-kanak yang disusun di tepi dinding. >araj ini digunakan sebagai
tapak perhimpunan kanak-kanak diwaktu pagi dan tempat kanak-kanak menunggu ibu
bapa mereka ketika waktu petang selepas selesai waktu persekolahan. 'antai garaj ini
dikemaskan dengan jubin jenis kesat bagi mengelakkan lantai menjadi licin apabila
terkena tempias hari hujan.
!ilik guru dan ibu bapa di prasekolah kami adalah seluas +9 < 6 kaki persegi.
!ilik ini menempatkan sebuah meja guru, sebuah kerusi beroda untuk guru, sebuah rak
fail, dan satu set sofa untuk ibu bapa. erdapat dua pintu masuk iaitu satu dari arah luar
bangunan dan satu lagi dari arah dalam bangunan. $edua-dua pintu masuk ini berupa
pintu kaca jenis gelongsor.bagi membolehkan guru memantau keadaan di dalam dan di
luar bangunan. !ilik ini dilengkapi dengan penyaman udara bagi memberi keselesaan
kepada guru dan ibu bapa. !ilik ini turut dilengkapi dengan satu cermin menghadap ke
dalam kelas dan digunakan untuk ibu bapa dan guru memantau dan memerhati kanak-
kanak. ?alaubagaimanapun, untuk tujuan kecemasan atau gangguan bekalan
elektrik,bilik ini turut dilengkapi dengan tingkap kaca jenis gelongsor untuk laluan udara
dan laluan kecemasan.
)udut pembelajaran terbuka yang berada di bahagian tengah tadika kami ini
seluas ,9 < +9 kaki persegi. )udut ini dilengkapi dengan sebuah pentas, , cermin
gergasi serta permaidani bagi akti.iti perbualan pagi. )udut ini boleh digunakan untuk
pelbagai akti.iti seperti perbualan pagi, membina yakin diri, membina personaliti diri,
main peranan, simulasi, demonstrasi dan lain-lain akti.iti yang bersesuaian sama ada
secara indi.idu, kumpulan ataupun kelas.
)udut senyap pula adalah seluas 6 < 6 kaki persegi dan terletak bersebelahan
dengan bilik penyediaan makanan. Dilengkapi dengan rak buku, permaidani tebal, satu
tilam bersaiz kecil, bantal pelbagai bentuk dan warna serta sofa kecil untuk kanak-
5
kanak. )udut ini digunakan untuk kanak-kanak yang sakit berehat serta untuk kanak-
kanak lain berehat di waktu senggang. )udut ini juga menjadi tempat untuk kanak-
kanak bersantai dan membaca buku secara senyap. )udut ini terletak bersebelahan
bilik penyediaan makanan dan dinding yang menyambungkan bilik ini dengan bilik
penyediaan makanan diperbuat dari kaca tebal supaya pembantu boleh memantau
keadaan murid dari dalam bilik penyediaan makanan.
!ersebelahan sudut senyap pula terdapat satu sudut khas yang dinamakan
@)udut :sahawan@. )udut ini menempatkan gambar-gambar dan barangan yang
dihasilkan oleh murid-murid dan segala yang berkaitan dengan program usahawan.
)udut ini dihias dan diselenggara oleh kanak-kanak dua minggu sekali.

6., Pelan 'antai !ahagian 'uar /(ujuk +a-,i#an 30.
Di bahagian luar tadika pula terdapat sebuah kolam ikan dan sebuah gazebo di
bahagian hadapan. "anakala diantara kolam dan gazebo ini terdapat sebuah pagar
utama dan laluan untuk ibu bapa dan kanak-kanak masuk ke tadika. >azebo tersebut
digunakan untuk ibu bapa berehat dan menunggu anak-anak mereka keluar dari kelas
manakala kolam ikan pula sebagai hiasan dan permandangan serta tempat untuk
kanak-kanak memelihara ikan masing-masing.
Di bahagian tepi pula terdapat sebuah taman herba khas untuk kanak-kanak
bercucuk tanam, sebuah taman permainan dan sebuah zoo mini. aman herba
tersebut dibina sendiri oleh kanak-kanak kerana kami ingin memberi lebih banyak
pengalaman langsung kepada mereka sekali gus kami akan meningkatkan lagi
kemahiran motor halus dan motor kasar mereka. )elain itu, taman ini juga akan
menghasilkan permandangan yang lebih menarik di tadika kami.
Di sebelah taman herba terdapat sebuah taman permainan yang mengandungi
satu set riorocer, beberapa set mini jongkang - jongket dan satu set buaian. $awasan
6
sekeliling taman ni pula ditutupi dengan rumput jenis permaidani bagi mengurangkan
kecederaan jika kanak-kanak terjatuh ketika mereka sedang bermain.
Aoo mini pula terletak bersebelahan dengan taman permainan. Aoo tersebut
mengandungi beberapa sangkar berkunci untuk menempatkan beberapa haiwan jinak
seperti burung, kura-kura ayam, dan arnab. $anak-kanak akan diberi tugas secara
bergilir untuk memberi haiwan-haiwan tersebut makan dan untuk aspek kebersihan
pula, kami akan melantik pekerja khas untuk membersihkan kawasan luar tadika kami.
Dengan cara itu, kawasan kami akan kekal bersih dan teratur.
Di bahagian belakang tadika pula terdapat satu sudut khas untuk akti.iti main
pasir dan satu lagi sudut khas untuk akti.iti main air. $awasan tersebut dilengkapi
dengan pili yang boleh digunakan untuk akti.iti main air, berwuduk dan memberus gigi.
Bal ini membantu kami untuk menjimatkan penggunaan ruang kerana kebanyakan
sudut kami boleh digunakan untuk tujuan yang pelbagai. $edua-dua sudut ini di
tempatkan di bahagian luar bangunan tadika supaya kanak-kanak dapat menghirup
udara segar di luar dan mengalami pengalaman yang lebih bermakna dengan situasi
sebenar.
)ecara keseluruhannya, tadika kami mempunyai kawasan seluas *9 kaki persegi
di bahagian tepi, +5 kaki persegi di bahagian depan dan 5 kaki lagi di bahagian
belakang. $ami memilih untuk memagar keseluruhan kawasan kami bagi memastikan
keselamatan kanak-kanak dan harta benda kami terjaga.

/.0 K(#i!(l(- dan P#og#a- Pe-%ela&a#an.
7.+ $urikulum :tama
$urikulum yang digunakan di tadika ini adalah berdasarkan $urikulum
Prasekolah $ebangsaan /$)P$0 yang merangkumi enam komponen
utama iaitu komponen bahasa dan komunikasi, komponen perkembangan
kognitif, komponen kerohanian dan moral, komponen perkembangan
7
sosioemosi, komponen perkembangan fizikal dan yang terakhir adalah
komponen kreati.iti dan estetika.
$urikulum utama yang lengkap disertakan dalam +a-,i#an $.
7., $urikulum ambahan
$urikulum tambahan tadika ini adalah berdasarkan kemahiran
keusahawanan serta pendidikan &ardhu Cin di sebelah petang.
$urikulum tambahan yang lengkap disertakan dalam +a-,i#an *.
7.* 1adual Pembelajaran
)esi pembelajaran adalah dari jam 8.99 pagi D +,.99 tengah hari.
erdapat juga sesi pembelajaran sebelah petang selama , hari untuk
kelas untuk kurikulum tambahan kami yang kami panggil IEra% yang
bermula jam +.99 petang D ,.99 petang.
1adual pembelajaran yang lengkap boleh dirujuk pada +a-,i#an ..
7.4 !uku khas yang digunakan
adika !estari telah memilih empat buah buku khas yang
digunakan dalam pembelajaran kanak-kanak di sini. !uku-buku tersebut
terdiri daripada buku yang bertajuk Fahayaku untuk mata pelajaran
!ahasa "alaysia, buku 'ittle Ones 2duworld untuk pembelajaran bagi
mata pelajaran "atematik, )ains dan 2nglish, IEra% untuk pembelajaran
sewaktu $elas &ardhu #Cin dan sebuah Crt !ook untuk komponen
kreati.iti dan estetika.
7.6 Program ambahan
Program-program tambahan yang dirancangkan adalah program-program
yang melibatkan kerjasama ibu bapa dan komuniti setempat.
(ujuk +a-,i#an / untuk melihat kalendar akademik /akwim0 adika
!estari.
0.0 As,e! Pe-a!anan.
8
8.+ Prinsip Penyediaan "akanan
Penyediaan "akanan adika
)tatus pemakanan mempengaruhi perlakuan kanak-kanak.
$andungan nutrisi dalam kombinasi penyediaan menu makanan sangat
penting kepada perkembagan kanak-kanak. Oleh itu,kami memilih untuk
menyediakan makanan secara sendiri oleh pembantu tadika yang telah
dilatih. erdapat beberapa prinsip penyediaan makanan yang disyorkan
oleh Persatuan Pemakanan "alaysia yang turut diamalkan di adika
!estari, iaitu 3
i. !erikan pelbagai jenis makanan yang baik dan berkhasiat melalui
kombinasi yang bersesuaian berdasarkan piramid makanan.
ii. 1adikan nasi, lain-lain bijirin dan makanan berasaskan bijirin
sebagai sumber tenaga yang utama.
iii. >alakkan pengambilan lebih banyak buah-buahan dan sayur-
sayuran untuk membekalkan .itamin dan mineral.
i.. !erikan ikan, daging tanpa lemak, ayam, telur, kekacang dan
berasaskan kekacang untuk protein.
.. !erikan susu, produk tenusu dan lain-lain makanan yang kaya
dengan kalsium setiap hari.
.i. !erikan daging tanpa lemak, ayam, ikan, sayur-sayuran dan
makanan lain yang kaya dengan zat besi setiap hari untuk
mencegah kekurangan zat besi.
.ii. 'emak adalah penting tetapi pemberian secara berlebihan patut
dielakkan.
9
.iii. Badkan gula-gula, makanan manis dan minuman bergula dan
kurangkan pengambilan garam.
i=. 1ika snek diperlukan, pilih makanan yang berkhasiat dalam jumlah
yang kecil dan berikan pada masa yang sesuai.
=. )ediakan makanan yang bersih dan selamat untuk dimakan.
8., "enu "akanan
erdapat beberapa amalan pemakanan yang dijadikan rutin harian di
adika !estari. Cntaranya adalah 3
i. )ebelum memulakan pembelajaran murid akan diberi makan 7 biji
kismis.
ii. !agi murid yang tidak bersarapan disediakan biskut dan juga susu.
iii. erdapat 4 set menu makanan bagi sarapan pagi yang ditukar pada
setiap minggu.
i.. :ntuk selingan antara sarapan pagi dan makan tengahari kami
menyediakan kudapan. $ebiasaanya sajian bagi kudapan adalah
kuih, tetapi bagi menyeimbangkan zat dan .itamin kepada kanak-
kanak kami menghidangkan buah-buahan sebagai snek.
v. "akan tengahari disediakan untuk hari Isnin, )elasa dan $hamis
disebabkan murid mengikuti kelas fardhu ain pada sebelah petang.
:ntuk makan tengahari terdapat , set menu makanan yang ditukar
pada setiap
minggu
10
ARAS 4
MAKAN PALING SEDIKIT
ARAS 3
MAKAN SEDERHANA
ARAS 2
MAKAN BANYAK
ARAS 1
MAKAN PALING BANYAK
ROTI, BIIRIN, PASTA,
MEE
DAGING, IKAN, AYAM, K!MP!LAN
KA"ANG, S!S!, YOGART, KE!
LEMAK, MINYAK, G!LA
B!AH#B!AHAN, SAY!R#
SAY!RAN
)et menu yang lengkap boleh dilihat dalam +a-,i#an 0.
1.0 As,e! Ke%e#si)an dan Kesela-a"an.
G.+ Cspek $ebersihan. (ujuk 'ampiran G
G., Cspek $eselamatan. (ujuk 'ampiran +9
10.0 As,e! Kesi)a"an.
adika !estari amat mementingkan kesihatan murid-muridnya. Pihak adika
perlu mendaftar dengan $ementerian $esihatan !ahagian )ekolah untuk
meminta pihak klinik datang dan membuat pemeriksaan ke atas murid-murid.
"enurut $ementerian $esihatan !ahagian )ekolah, antara masalah-masalah
kesihatan yang di kesan di kalangan murid sekolah adalah3
+. Obesiti
,. $etajaman penglihatan
*. (abun warna
4. ulang rangka yang tidak normal
5. 1angkitan cacing
6. $udis buta
7. $urang pendengaran
Pe#!)id-a"an !esi)a"an se!ola)
11
Di bawah perkhidmatan kesihatan sekolah, kanak-kanak adika !estari akan
menerima perkhidmatan pencegahan penyakit, saringan kesihatan, rawatan
ringan dan rujukan ke klinik atau hospital. Perkhidmatan ini adalah bertujuan
seperti berikut3
+. "engekalkan tahap kesihatan murid di paras paling optima melalui
promosi kesihatan, pencegahan penyakit, rawatan dan rujukan.
,. "engesan masalah-masalah kesihatan yang boleh menghalang
pencapaian akademik murid di tadika dan seterusnya membuat rujukan
awal bagi membolehkan inter.ensi awal dan penempatan murid dalam
sistem pendidikan khas.
*. "enggalakkan penglibatan masyarakat bagi membentuk sekolah sebagai
institusi yang sihat dan selamat bagi membolehkan pembelajaran yang
berkesan.
11.0 Kos Pen(%()an.
"odal permulaan (" ,9, 999 penubuhan tadika ini adalah hasil perkongsian ,
orang pemilik adika !estari iaitu 3
+0 Hur Crif )hah bin (amli
,0 )oraya Clia bt. Cbdul ?ahab
Cnggaran pendapatan dan perbelanjaan adika !estari yang lengkap boleh
dilihat pada 'ampiran ++.
12.0 S"a'
)eramai , orang guru dan seorang pembantu telah dipilih untuk bekerja dengan
prasekolah ini. $riteria pemilihan adalah mereka yang mempunyai minat
mendalam dan berpengalaman serta gru yang mempunyai keputusan yang agak
baik dalam mata pelajaran !ahasa "alaysia, !ahasa Inggeris dan )ains di
peringkat Diploma Pendidikan atau sekurang-kurangnya )ijil inggi
Persekolahan "alaysia.
!utir-butir mengenai guru-guru adalah seperti berikut 3
12
!il Hama Ho. $;P $elulusan
Pengalaman
!erkaitan
+ #Creej bt Ifzam 8G95++-96-5*89
Diploma Pendidikan,
:" /2)',
2konomi0
"enjadi guru tadika di
$uala 'umpur selama
* tahun.
,
"uhrizah Buda bt
Idham
879*9*-9+-5844
Degree In )tatistics,
:I"
"enjadi guru tuisyen
dan menjadi guru
tadika selama 5
tahun.
13.0 Pen("(,.
Pada masa kini, kebanyakan ibu bapa yang sibuk dengan pekerjaan akan
menghantar anak-anak mereka ke tadika atau prasekolah seawal usia 4 atau 5 tahun
lagi. $esukaran mencari sekolah bagi ibu bapa akan dapat diselesaikan dengan
tertubuhnya tadika ini. adika !estari ini dapat memberikan pendidikan dan
pengalaman yang dapat menyediakan kanak-kanak untuk memasuki alam
persekolahan yang sebenar. Oleh itu, diharapkan agar kertas kerja ini dapat diberikan
kelulusan agar tadika yang akan melahirkan generasi muda yang berkualiti dapat
ditubuhkan dengan jayanya.
13
'C"PI(CH +
P2'CH 'O$C)I CDI$C !2)C(I
14
15
'C"PI(CH ,
P2'CH DC'C" CDI$C !2)C(I
PE+A2 DA+A TADIKA BESTARI

16
+, kaki 4 kaki 4 kaki
+9 kaki 8 kaki , kaki
8

k
a
k
i
,
9

k
a
k
i
4

k
a
k
i
4

k
a
k
i
+
9

k
a
k
i
+
9

k
a
k
i
+
,

k
a
k
i
6

k
a
k
i
6

k
a
k
i
A
B
C DEF G H I J Kl
Pe"(n&(! 3
17
18
A
b
c
D
E
F
G
H
I
J
K
l
!ilik penyediaan makanan
>araj
andas murid lelaki
andas murid perempuan
!ilik pembelajaran khas
!ilik "atahari
!ilik eratai
!ilik >uru dan Ibu !apa
'orong laluan masuk
)udut pembelajaran terbuka
)udut senyap
)udut :sahawan
Pintu masuk utama
Pintu keluar
Pintu
ingkap
Dinding cermin
Pentas
Fermin gergasi
)inki
"angkuk tandas
(ak pemisah
Permaidani
Clat pemadam api
'C"PI(CH *
P2'CH ':C( CDI$C !2)C(I
PE+A2 +UAR TADIKA BESTARI
19
59 kaki
6
9

k
a
k
i
5

k
a
k
i
+
5

k
a
k
i
4
9

k
a
k
i
$ % & '()
*
+
,
Pe"(n&(! 3
20
-
21
A
b
c
D
E
F
G
H
I
J
!angunan prasekolah
aman permainan
$olam ikan
'aluan masuk
>azebo
aman herba
Aoo mini
)edut main pasir
)udut main air
)etor peralatan
Pintu pagar masuk utama
Pintu pagar keluar
'C"PI(CH 4
$:(I$:':" :C"C CDI$C !2)C(I
$O"POH2H 3 !CBC)C DCH $O":HI$C)I
"CC P2'C1C(CH 3 !CBC)C "C'CI)IC.
C. "C'C"C
+. "engenali, menyebut dan menulis huruf-huruf abjad.
,. !oleh menerima dan melakukan arahan.
*. boleh berhubung dengan ibu bapa dan kawan-kawan dengan komunikasi
yang baik.
!. ):$CCH P2'C1C(CH
22
a0 'I)CH 3-
+. "embiasakan murid-murid dengan lafaz yang baik, seperti 3
Cssalamualaikum
Cpa $habar
erima $asih
,. "embezakan bunyi-bunyi 3
!inatang
$enderaan
Orang menangis.
*. "enamakan benda-benda maujud.
4. "enerangkan bentuk-bentuk asas, warna dan saiz.
5. "elakukan sesuatu permintaan yang mudah dengan bahasa yang betul
dan tepat.
b0 !CFCCH
+. "engkelaskan benda-benda mengikut kumpulan dari segi saiz dan warna.
,. "enyusun benda-benda mengikut urutan D dari benda yang kecil kepada
besar, rendah kepada tinggi.
*. "enyesuaikan bentuk-bentuk yang sama.
4. "engenal huruf-huruf mengikut bentuk yang seakan-akan sama.
Fontoh 3 b dan d, p dan E
23
5. "embunyikan suku kata-suku kata terbuka.
6. "embaca perkataan.
c0 :'I)CH
+. 'atihan pergerakan tangan.
,. "enguasai pergerakan tangan secara bebas supaya bleh menulis dengan
selesa dan sempurna.
*. 'atihan mata D dari kiri ke kanan ; atas ke bawah.
4. $oordinasi mata dan tangan.
5. "enekap huruf-huruf yang diajar.
6. "enulis bentuk-bentuk huruf.
7. "enulis suku kata.
8. "enulis perkataan mudah.
$O"POH2H 3 P2($2"!CH>CH $O>HII&
"CC P2'C1C(CH 3 "C2"CI$
C. "C'C"C
+. "emberi pengalaman kepada murid-murid mengenai konsep angka
berasaskan pengalaman harian.
,. "embolehkan murid-murid mendapat pengalaman mengenai persekitaran
mereka dan hubungannya dengan angka.
*. "embolehkan murid-murid mengenal bentuk-bentuk dalam matematik
berasaskan pengalaman harian.
!. ):$CCH P2'C1C(CH
+. Pengalaman warna-warna asas.
,. Pengalaman set /himpunan0.
*. "engenal +-+9 /termasuk menulis angka-angka tersebut0.
4. "engenal bentuk-bentuk geometri.
24
5. $onsep saiz dan ukuran.
6. $onsep siri.
7. $onsep nilai.
8. $onsep tambah atau tolak dengan nilai +-+9.
F. P2'C$)CHCCH
+. "enggunakan kad-kad warna asas dalam mengenalkan warna-warna,
seterusnya benda-benda di sekeliling yang selalu digunakan.
,. 'atihan mewarna ; membulatkan benda-benda di sekeliling yang selalu
digunakan.
*. "enyediakan benda-benda yang sama jenis D untuk konsep pengajaran
himpunan set.
4. "engajar saiz 3 besar, kecil, panjang, pendek, tinggi dan rendah.
5. "engajar konsep nilai dengan menunjukkan kad-kad imbasan yang
mempunyai nilai-nilai tertentu.
6. "engajar konsep tambah dan tolak dengan cara menggunakan benda-
benda maujud dan kad-kad angka.
$O"POH2H 3 P2($2"!CH>CH $O>HII&
"CC P2'C1C(CH 3 C)C) )CIH).
C. "C'C"C.
+. "emperkenalkan konsep sains dan fungsinya dalam alam sekitar dan
#man-made-en.ironment%.
,. "emperkenalkan konsep membesar.
*. "emperkenalkan konsep panas, sejuk, kering basah dan alam sekitar.
4. "emperkenalkan tempat tinggal manusia dan haiwan.
25
5. "emperkenalkan makanan manusia.
!. ):$CCH P2'C1C(CH.
+. $ecil dan besar dalam alam sekitar /bumi, langit, air, tanah dan
sebagainya0 dan #man-made-en.ironment%.
,. Prinsip membesar.
*. Panas, sejuk, kering dan basah.
4. empat tinggal manusia, haiwan dan perbezaan-perbezaannya.
5. "akanan manusia D jenis-jenis makanan, proses pemakanan.
F. P2'C$)CHCCH.
+. >unakan alam sekitar tadika untuk menerangkan konsep saiz atau
gambar-gambar benda hidup yang berbeza saiz.
,. Prinsip membesar D tumbesaran biji benih /melalui ujikaji0.
*. Panas dan sejuk D gunakan ais dan air. >unakan jangkasuhu untuk
melihat perbezaan suhu.
4. Fuaca D gambar-gambar di musim panas, kering dan atau hujan dan
terangkan akti.iti-akti.iti di musim-musim yang tertentu ini.
5. >unakan gambar-gambar untuk menerangkan tempat-tempat tinggal
manusia berbagai-bagai jenis tempat tinggal.
6. "akanan D bahagikan makanan yang boleh didapati dari binatang dan
dari tumbuhan.
$O"POH2H 3 $(2CI-II DCH 2)2I$C
"CC P2'C1C(CH 3 )2HI -I):C'
C. "C'C"C
+. Cgar murid-murid dapat melibatkan diri, pemikiran dan daya kreatif untuk
satu-satu ciptaan Cllah yang berfaedah serta menambahkan ketajaman
pengamatan dan meningkatkan daya koordinasi antara mata dan tangan
yang bak untuk menghasilkan karya seni.
!. ):$CCH P2'C1C(CH
26
+. 'ukisan
,. Fatan
*. $olaj
4. Fetakan
5. Fapan
6. "uzik
7. 'ipatan dan guntingan
8. 'ipatan dan celupan
G. "ain pondok-pondok
F. P2'C$)CHCCH
+. eknik yang digunakan untuk pengajaran adalah mengikut daya kreati.iti
guru-guru.
$O"POH2H 3 !CBC)C DCH $O":HI$C)I
"CC P2'C1C(CH 3 !CBC)C IH>>2(I).
C. "C'C"C
"emperkenalkan dan mengajar asas !ahasa Inggeris.
!. ):$CCH P2'C1C(CH.
+. "engenal diri sendiri D nama, jantina, umur dan anggota badan.
,. "engenal warna-warna asas.
*. "engenal angka +-+9 dalam !ahasa Inggeris.
4. "engenal konsep saiz dan perbezaannya.
5. $onsep masa.
F. P2'C$)CHCCH.
+. Dalam mata pelajaran ini, guru boleh menggunakan teknik 3
i. 'isan.
ii. $ad-kad imbasan atau benda-benda di sekeliling tadika.
27
iii. )lide show.
i.. 'akonan.
,. eknik yang digunakan bergantung kepada kebolehan murid-murid sama
ada cepat atau lambat menerima pengajaran.
$O"POH2H 3 P2HDIDI$CH $2(OBCHICH DCH "O(C'
"CC P2'C1C(CH 3 P2HDIDI$CH I)'C"
C. "C'C"C
+. "embekalkan murid dengan pengetahuan asas Islam dalam agama yang
merangkumi ilmu auhid, &iEah, asawwuf dan )ejarah Islam.
,. "enanamkan rasa cinta dan taat kepada Cllah serta mewujudkan rasa
hubungan langsung dengan-Hya dalam setiap perlakuan di dunia.
*. "emahamkan murid akan hubungan manusia dan alam dengan Pencipta
serta kaitan kehidupan di dunia dengan akhirat.
4. "embina peribadi mukmin yang beriman, bertaEwa, berilmu, berakhlak
mulia dan beramal soleh kerana Cllah semata-mata.
5. "emastikan murid mengamalkan adab-adab serta cara hidup Islam yang
syumul dengan mengambilnya dari sumber-sumber Islam, terutama Cl-
Juran dan Cl-Badis.
6. "enyuburkan rasa cinta dan kasih kepada Habi "uhammad melalui
penceritaan riwayat hidup dan sifat-sifat baginda yang terpuji.
7. "enjadikan Habi "uhammad dan sunnah baginda sebagai model untuk
diteladani dalam segenap aspek kehidupan.
!. ):$CCH P2'C1C(CH
+. CEidah /merangkumi (ukun Iman dan (ukun Islam0
28
,. Ibadah
*. Ckhlak
4. )irah
F. P2'C$)CHCCH
+. >uru membacakan serta menerangkan ayat-ayat Cl-Juran dan Badis-
hadis (asulullah yang berkaitan dengan pelajaran CEidah, Ibadah, Ckhlak
dan )irah.
,. >uru mengajar dan melatih murid melakukan ibadah-ibadah khusus dan
sunat dalam Islam, secara indi.idu dan kumpulan.
*. "urid mempraktikkan cara berwudhuk dengan sempurna dan solat secara
berjemaah.
4. "urid berlatih membaca doa-doa tertentu selepas solat, wirid;zikir dan
doa-doa harian sehingga lancar, secara indi.idu dan secara beramai-
ramai.
5. >uru menjelaskan sifat-sifat Cllah )?, sifat-sifat (asul dan perkara-
perkara sam%iyyat menerusi cerita-cerita yang bersesuain dengan tahap
murid.
6. "urid menghafal (ukun Iman, (ukun Islam, GG nama Cllah )?, nama-
nama ,5 (asul, sifat-sifat Cllah dan sebagainya melalui nasyid yang diajar
oleh guru.
7. >uru menceritakan riwayat hidup (asulullah dan sifat-sifat terpuji baginda
yang patut diamalkan oleh setiap muslim.
8. >uru mendidik murid berakhlak mulia dengan menerangkan adab-adab
dalam Islam, sifat-sifat mahmudah dan mazmumah melalui contoh-contoh
khusus, gambar-gambar, cerita-cerita agama dan kisah-kisah teladan
yang menarik.
G. "urid-murid melakonkan watak-watak yang bersifat mahmudah atau
mazmumah dengan bimbingan guru /main peranan0.
+9. >uru dan murid sama-sama mempraktikkan sunnah Habi;cara hidup
Islam sekadar termampu.
29
++. >uru menguji kefahaman dan ingatan murid menerusi sesi soal jawab dan
pelbagai latihan.
30
'C"PI(CH 5
$:(I$:':" C"!CBCH
KURIKU+U TABAHA2.
"CC P2'C1C(CH 3 C):BCH "2"!CFC C'-J:(CH
C. "C'C"C
:ntuk memperkenalkan semua huruf-huruf hijaiyah, bentuk huruf dan
sebutannya dan persediaan untuk membaca Cl-Juran.
31
!. ):$CCH P2'C1C(CH
Pembacaan menggunakan kaedah IEra% dari !uku + D !uku 6.
F. P2'C$)CHCCH.
+. "urid-murid dikumpulkan dalam kumpulan lebih kecil dengan nisbah guru 3
murid maksima + 3 5.
,. "urid-murid dibekalkan dengan buku-buku IEra% +-6.
*. Pembacaan dimulakan dengan buku + dan seterusnya ,, *, 4, 5 dan 6
mengikut kemahiran.
4. "enggunakan !ahan !antu "engajar /!!"0 seperti kad imbasan atau
kemudahan IF. ulisan-tulisan yang besar dan jelas digunakan.
5. Ckti.iti-akti.iti menambahkan kemahiran seperti penulisan dan menggunakan
#plastisin% bagi membentuk huruf-huruf.
"CC P2'C1C(CH 3 BC&C'CH ":JCDDC".
C. "C'C"C
+. :ntuk mengajar murid-murid menghafal surah-surah pendek yang
terkandung dalam Cl-Juran.
,. "enanam rasa cinta kepada Cl-Juran melalui tanggungjawab membaca dan
menghafal.
!. ):$CCH P2'C1C(CH
+. "enghafal surah Cl-&atihah.
,. "enghafal dari awal surah iaitu )urah Cn-Has, untuk yang selanjutnya
mengikut kemampuan hafalan mereka.
32
F. P2'C$)CHCCH.
+. "urid-murid dibekalkan dengan "uEaddam setiap seorang.
,. >uru membaca dan murid-murid mengikut bacaan guru. )etelah seorang
murid telah lancar bacaannya, barulah dipindahkan ke surah yang baru.
*. >uru menyemak bacaan murid dan hafalan setiap daripada mereka supaya
bacaan dan hafalan murid-murid adalah lancar dan tartil.
4. afsir ringkas untuk surah-surah yang diajar dan dihafal.
"CC P2'C1C(CH 3 $2:)CBC?CHCH
C. "C'C"C
+. :ntuk memperkenalkan kanak-kanak kepada asas-asas keusahawanan.
,. "enanam rasa minat dan cinta kanak-kanak kepada bidang keusahawanan.
*. "enanam minat kanak-kanak terhadap pembelajaran matematik melalui
akti.iti berjual beli.
4. "emupuk nilai jujur dan amanah dalam menjalankan urusan jual beli.
!. ):$CCH P2'C1C(CH
+. "emperkenalkan kanak-kanak kepada mata wang yang digunakan di
"alaysia terlebih dahulu.
,. "engajar kepada kanak-kanak tentang konsep keusahawanan.
*. "emperkenalkan perkara-perkara yang terlibat di dalam bidang
keusahawanan seperti pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran.
F. P2'C$)CHCCH.
+. $anak-kanak diperkenalkan dengan mata wang yang digunakan di "alaysia
terlebih dahulu.
33
,. $anak-kanak diberi peluang untuk menghasilkan sendiri barangan yang akan
di pasarkan.
*. )eterusnya kanak-kanak akan di ajar tentang proses pembungkusan diikuti
dengan proses pemasaran barangan.
4. Cspek kebersihan dan keselamatan turut diselitkan.
'C"PI(CH 6
1CD:C' P2"!2'C1C(CH
34
35
36
'C"PI(CH 7
C$?I"
37
TAK4I TADIKA BESTARI SESI 201$.

JANUARI

Bil PERKARA TARIKH
+. )esi Persekolahan !ermula
9,.9+.,9+4
,. "inggu $enali Diri /Orientasi0 9,.9+.,9+4 D 96.9+.,9+4
*. "inggu Fungkil !akat !ermula +6.9+.,9+4 D ,9.9+.,9+4
4. Oh IbuK.. Oh CyahK.. ,G.9+.,9+4

FEBRUARI

Bil PERKARA TARIKH
+. 'atihan )ukan 96.9,.,9+4 D +9.9,.,9+4
,. "entorku +*.9,.,9+4
*. $emuncak Hyanyian ,6.9,.,9+4


MAC

Bil
PERKARA
TARIKH
+. $arni.al )ukan +7.9*.,9+4
,. $emuncak Penglipur 'ara ,*.9*.,9+4
*. "entorku ,6.9*-,9+4


APRIL

Bil
PERKARA
TARIKH
+. "entorku 9G.94.,9+4
,. $emuncak Peragaan ,+.94.,9+4
38
*. Bari Clam )ekitar ,8.94.,9+4


MEI

Bil
PERKARA
TARIKH
+. )ayang >uru, Fintai Ibu +6.95.,9+4
,. $emuncak Persembahan Pentas ,8.95.,9+4
*. "entorku ,8.95.,9+4


JUN

Bil PERKARA TARIKH
+. :jian Pengesanan 95.96.,9+4 D 97.96.,9+4
,.
$emuncak !udaya Puisi 9G.96.,9+4
,. "entorku +8.96.,9+4
*. "esyuarat PI!> ,5.96.,9+4


JULAI

Bil
PERKARA
TARIKH
+. "inggu :sahawan "uda 9*.97.,9+4 D 97.97.,9+4
,. "entorku +6.97.,9+4
*. $emuncak $reati.iti )eni ,8.97.,9+4

OGOS
Bil
PERKARA
TARIKH
39
+. "entorku 96.98.,9+4
,. )ambutan Bari $ebangsaan *+.98.,9+4
*. $emuncak Cnak "erdeka *+.98.,9+4


SEPTEMBER

Bil
PERKARA
TARIKH
+. "entorku 9*.9G.,9+4
,. Bari $eluarga +6.9G-,9+4
*. $emuncak Iakin Diri ,G.9G.,9+4


OKTOBER

Bil
PERKARA
TARIKH
+. "entorku 98.+9.,9+4
,. $emuncak Basil $raf ,7.+9.,9+4


NOVEMBER

Bil
PERKARA
TARIKH
+. Bari $anak-kanak 9*.++.,9+4
,. $emuncak Cnak-anak Deena +9.++.,9+4
*. $on.okesyen Prasekolah Deena +7.++.,9+4
LLL Oh IbuK Oh Cyah merupakan satu akti.iti suai kenal di antara kanak-kanak tadika
bersama ibu bapa atau penjaga kanak-kanak. Ini adalah penting untuk membina
hubungan kerjasama yang baik di antara mereka.
40
LLL "entorku merupakan akti.iti istimewa adika !estari yang diadakan setiap bulan.
Pada setiap bulan, ibu bapa dan kanak-kanak tadika akan berkumpul dan membentuk
beberapa kumpulan. )etiap kumpulan akan bergilir untuk menunjukkan sama ada cara
memasak sesuatu atau cara-cara menghasilkan sesuatu rekaan kreatif. Ibu, bapa atau
penjaga akan menjadi mentor yang akan membuat demonstrasi.
LLL Ckti.it kemuncak pada setiap bulan seperti $emuncak Hyanyian, $emuncak
Penglipur 'ara, $emuncak Peragaan dan lain-lain memberi peluang kanak-kanak
menyerlahkan potensi diri dengan melibatkan diri dalam akti.iti yang dikhususkan
dalam sesuatu bulan berkenaan. Pada bulan Ho.ember, terdapat sebuah persembahan
khas iaitu $emuncak Cnak-anak !estari di mana kanak-kanak akan mempersembahkan
kehebatan dan kelebihan yang ada pada diri masing-masing sama ada berpantun,
bersyair, bercerita, berlakon dan menyanyi pada hari pertandingan ini. Ckti.iti bulanan
ini bertujuan untuk mengasah bakat dan menbina keyakinan diri yang tinggi di kalangan
kanak-kanak.
LLL $emuncak Basil $raf merupakan kesinambungan daripada bulan $emuncak
$reati.iti )eni di mana pada bulan ini, kanak-kanak mempamerkan hasil-hasil kreati.iti
yang telak mereka cipta.
41
'C"PI(CH 8
)2HC(CI "2H:
42
SARAPA2 PA5I.
)2 +
HARI E2U RAUA2 UTAA
KA2DU25A2
2UTRISI
I)HIH !ubur Daging M air
teh%o
!eras, daging, sayur sawi,
kentang, bawang, gula,
garam dan teh.
!ubur3 $arbohidrat
Daging3Protein
)awi3 -itamin
$entang3
$arbohidrat
>ula N garam3
'emak
43
)2'C)C )andwic elur, salad
M air susu
(oti, telur, salad, timun,
tomato, lobak, mayonis dan
susu.
(oti3 $arbohidrat
elur3 Protein
)alad, timun,
tamato3 -itamin
"ayonis3 'emak
)usu3 $alsium
(C!: Hasi >oreng M air
milo
!eras, ayam tanpa lemak,
sayur campur, timun, milo dan
susu.
Hasi3 $arbohidrat
Cyam3 Protein
)ayur campur dan
timun3 .itamin
"ilo /bijirin03
$arbohidrat
)usu3 $alsium
$BC"I) (oti !akar, kacang
panggang, telur
mata kerbauM air
horlick
(oti, kacang panggang, telur,
salad, horlick dan susu.
(oti3 $arbohidrat
$acang panggang,
telur3 Protein
)alad3 .itamin
Borlick /bijirin03
$arbohidrat
)usu3 $alsium
44
1:"CC Pau ayam M air
susu
Pau, ayam, kentang, lobak
dan susu.
Pau, kentang3
$arbohidrat
Cyam3 protein
'obak3 -itamin
)usu3 $alsium
)2 ,
HARI E2U RAUA2 UTAA
KA2DU25A2
2UTRISI
I)HIH !an tuna M air susu (oti bun, sardin, salad, timun,
tomato dan susu.
(oti3$arbohidrat
)ardin3 Protein
)alad N timun3
-itamin
)usu3 $alsium
)2'C)C "ee Boon >oreng M
air teh%o
"ee Boon, daging, sawi,
lobak, teh dan gula.
"ee Boon3
$arbohidrat
Daging3 Protein
)awi, lobak3
-itamin
45
>ula3 'emak
(C!: 'empeng pisang M
air horlick
epung, susu, telur, pisang,
dan horlick.
'empeng3
$arbohidrat
)usu3 $alsium
Pisang3 -itamin
elur3 Protein
Borlick /bijirin03
karbohidrat
$BC"I) "ee )up M air
ribena
"ee, ayam, kentang, kubis,
daun sup, jus ribena.
"ee, kentang3
$arbohidrat
Cyam3 Protein
$ubis, daun sup3
.itamin
(ibena3 -itamin,
lemak.
1:"CC auhu sumbat, sos
M air milo.
auhu basah, timun, ayam,
sos, tomato,timun, milo dan
susu.
auhu /soya0,
ayam3 protein
imun, tomato3
-itamin
)os3 'emak
46
"ilo /bijirin03
karbohidrat
)usu3 'emak
)2 *
HARI E2U RAUA2 UTAA
KA2DU25A2
2UTRISI
I)HIH "ee >oreng M air
glukosa oren
"ee, taugeh, sawi, ayam,
bawang, glukosa oren.
"ee3 $arbohidrat
augeh, sawi3
-itamin
Cyam3 Protein
)2'C)C )andwic tuna M air
horlick.
(oti, salad, timun, tuna,
mayonis, sos, horlick dan
susu.
(oti3 $arbohidrat
)alad, timun3
-itamin
una3 Protein
)os, mayonis3
'emak
)usu3 $alsium
47
(C!: !ijirin sarapan M air
susu
!ijirin sarapan dan susu. !ijirin sarapan3
$arbohidrat
)usu3 $alsium
$BC"I) Pengat pisang M air
milo
Pisang, sagu, milo dan susu. Pisang3 -itamin
)usu3 $alsium
"ilo3 $arbohidrat
1:"CC (oti !akar, telur
separuh masak M air
susu
(oti, kaya, telur dan susu. (oti3 $arbohidrat
$aya3 'emak
elur3 Protein
)usu3 $alsium
)2 4
HARI E2U RAUA2 UTAA
KA2DU25A2
2UTRISI
I)HIH Cpam kukus M air
horlick
epung, telur, ragi, horlick dan
susu.
Cpam3 $arbohidrat
elur3 Protein
Borlick3 !ijirin
48
)usu3 $alsium
)2'C)C osai, kari ayam M
air susu
epung, kari, telur, kentang,
tomato, bendi,ayam dan
susu.
osai, kentang3
$arbohidrat
)usu3 $alsium
Cyam, telur3 Protein
!endi, tomato3
-itamin
(C!: $wey teow goreng M
air teh
$wey teow, daging, ikan bilis,
sawi, timun, tomato dan teh.
$wey teow3
$arbohidrat
Daging3 Protein
Ikan bilis3 Iodin
)awi, timun,
tomato3 -itamin
$BC"I) Popiah basah M air
glukosa lemon
$ulit popiah, taugeh, lobak,
sengkuang dan glukos.
Popiah3
$arbohidrat
augeh, lobak,
sengkuang3 -itamin
>lukos3 -itamin
1:"CC Pau daging M air
milo
Pau daging,kentang, lobak,
kacang pic, milo dan susu.
Pau, kentang3
$arbohidrat.
49
'obak, kacang pic3
-itamin
"ilo3 $arbohidrat
)usu3 $alsium
KUDAPA2.
)2+
HARI
E2U
I)HIH 2pal merah O biji M air masak
)2'C)C Oren O biji M air masak
(C!: !etik O biji M air masak
$BC"I) "angga * potong M air masak
1:"CC embikai * potong M air
50
)2,
HARI
E2U
I)HIH Pisang +biji M air masak
)2'C)C 2pal hijauO biji M air masak
(C!: !elimbing * potong M air masak
$BC"I) 'imau + biji M air masak
1:"CC 'ai O biji M air
AKA2 TE25AHARI.
)2+
HARI E2U RAUA2 UTAA KA2DU25A2
2UTRISI
I)HIH Hasi M ayam masak
kicap M sayur sawi
!eras, ayam, kicap, bawang, Hasi3 $arbohidrat
51
goreng M air sirap sawi, dan kordial sirap. Cyam3 Protein
)awi3 -itamin
$ordial )irap3 >ula
)2'C)C Hasi M sup daging,
lobak merah dan
kentang M air ribena
!eras, daging, bawang, daun
sup, kentang, lobak dan
kordial ribena.
Hasi, karbohidrat3
$arbohidrat
Daging3 Protein
Daun sup, bawang,
lobak3 -itamin
$ordial (ibena3
>ula
$BC"I) Hasi M ikan masak
masam manis M
sayur lemak taugeh
M air oren
!eras, ikan kembung, sos,
tomato, cili besar, taugeh,
susu, bawang, taugeh, susu,
kordial oren.
Hasi3 $arbohidrat
Ikan kembung3
Protein
Fili, tomato,taugeh3
-itamin
$ordial oren, sos3
>ula, lemak
)usu3 $alsium
)2,
52
BC(I "2H: (C":CH :C"C $CHD:H>CH
H:(I)I
I)HIH Hasi ayam M air
sarsi
!eras, bawang, rempah
ratus, daun sup, ayam, halia,
timun, salad dan kordial sarsi.
Hasi3 $arbohidrat
Cyam3 Protein
!awang, daun sup,
salad, timun3
-itamin
$ordial )arsi3 >ula
)2'C)C Hasi M kurma ayam
M sayur kubis
goreng M air barli
!eras, ayam,serbuk kurma,
rempah ratus, susu, kubis,
bawang, ikan bilis dan kordial
barli.
Hasi3 $arbohidrat
Cyam3 Protein
$ubis, bawang3
-itamin
$ordial !arli3 >ula
Ikan bilis3 Iodin
)usu3 $alsium
$BC"I) Hasi M kari daging
Msayur kangkung
goreng M air
mangga
!eras, daging, rempah ratus,
serbuk kari, bawang,
kangkung, dan kordial
mangga.
Hasi3 $arbohidrat
Daging3 Protein
$angkung3 -itamin
$ordial "angga3
>ula
53
'C"PI(CH G
C)P2$ $2!2()IBCH
54
ASPEK KEBERSIHA2.
Dari aspek kebersihan, kami membuat keputusan untuk mengupah pekerja
kontrak bagi membersihkan dan menyelenggara kawasan luar bangunan tadika kami
manakala bagi bahagian dalam bangunan, kami akan bergilir-gilir sesama kami dalam
menyelenggara, mengurus dan membersihkan bangunan kami. $ami juga berhasrat
untuk melibatkan ibu bapa pada hujung minggu tertentu setiap bulan untuk membantu
kami membersihkan kawasan tadika dan menyediakan bahan bantu mengajar untuk
akti.iti pembelajaran anak-anak mereka.
55
'C"PI(CH +9
C)P2$ $2)2'C"CCH.
56
ASPEK KESE+AATA2.
$eselamatan merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam
penubuhan sesebuah tadika. $eselamatan ini bukan sahaja melibatkan soal
keselamatan kanak-kanak tetapi ia juga melibatkan soal harta benda, peralatan di
dalam dan di luar bangunan serta semua yang berkaitan.
)ebelum mendapat kebenaran dan kelulusan terhadap penubuhan sesebuah
tadika, pihak pengurusan tadika berkenaan perlu menyediakan pelan dalam dan luar
dan pelan tersebut perlu disertakan di dalam kertas kerja serta dihantar dan disemak
oleh pihak bomba, 1abatan Pelajaran Hegeri, 1abatan $erja (aya dan lain-lain badan
yang terlibat.
"erujuk kepada hasil temubual dan perbincangan antara kumpulan kami dan
pihak bomba, mereka telah menerangkan banyak aspek yang perlu kami fikirkan
berkaitan dengan keselamatan. "enurut pegawai di sana, sebelum pihak bomba
member kelulusan dan cadangan keselamatan, pihak pengurusan prasekolah perlu
menyediakan satu pelan yang lengkap supaya pihak bomba dapat menyemak keluasan
57
dan kesesuian bangunan dengan alat-alat keselamtan yang akan mereka cadangkan
kelak.
)etelah menghantar lukisan pelan dalam dan pelan luar tadika kami, pihak
bomba telah mencadangkan supaya kami mencari pembekal untuk mendapatkan
peralatan keselamatan yang sesuai. Pihak bomba tidak boleh membekalkan semua
peralatan kerana mereka tidak dibenarkan untuk berniaga sebaliknya mereka hanya
boleh membuat pengesahan dan penyeliaan . ?alaubagaimanapun, pihak bomba sedia
memberi bantuan dari segi khidmat nasihat dan mereka juga turut memberi kerjasama
dengan memberi kami maklumat dan nombor telefon beberapa pembekal berhampiran
1ohor !ahru. "aklumat berkenaan sangat berguna dan membantu kami.
!erdasarkan nasihat dari pihak bomba, kami telah menyediakan satu pelan
laluan keluar semasa berlaku kebakaran dan kecemasan /sila rujuk 'ampiran ,0.
)eperti mana pelan tersebut, kami menyediakan dua pintu pagar untuk laluan keluar
dan masuk iaitu di bahagian hadapan dan belakang begitu juga dengan bangunan
prasekolah kami. !angunan kami mempunyai satu pintu utama di hadapan dan juga
satu lagi pintu di bahagian belakang. "enurut pihak bomba, untuk mendapat kelulusan
dari pihak bomba, pihak pengurusan tadika perlu menyediakan pelan laluan kecemasan
terlebih dahulu dan pelan tersebut perlu mengandungi dua pintu untuk laluan keluar dan
masuk.
Cspek keselamatan boleh dibahagikan kepada beberapa aspek utama iaitu
aspek bangunan, perabot dan peralatan, bahan bantu mengajar, bahan makanan, jalan
raya dan lalu lintas, serta aspek emosi kanak-kanak. Dari segi bangunan, terdapat
pelbagai perkara yang perlu di ambil. Cntaranya seperti pemilihan jubin lantai. Di
prasekolah kami, kami memilih jubin yang sederhana kesat untuk memastikan lantai
kami tidak licin. 1ubin jenis ini kami letakkan di bahagian bilik pembelajaran, bilik
penyediaan makanan, bilik akti.iti khas, dan ruang pembelajaran terbuka. Di bahagian
garaj dan tandas pula, kami memilih jubin kesat kerana kedua-dua kawasan ini lebih
kerap untuk terkena air.
58
)elain lantai, punca kuasa juga perlu dijaga. $ami memastikan setiap punca
kuasa mempunyai penutup bagi mengelakkan berlaku renjatan elektrik. )etiap punca
kuasa juga ditempatkan di ketinggian yang tidak mudah untuk dicapai oleh kanak-
kanak. )etiap punca kuaca diletakkan jauh dari sumber air demi menjaga keselamatan
tadika kami.
)ekeliling bangunan kami pula dilengkapi dengan tingkap-tingkap kaca jenis
gelongsor bagi membolehkan cahaya dan udara memasuki ruang bangunan kami.
)etiap tingkap dan pintu pula dipasang grill yang boleh dibuka dan dikunci dari dalam
bangunan. >rill jenis ini adalah cadangan dan saranan dari pihak bomba kerana
menurut pihak bomba, jika berlaku kebakaran, grill dari jenis tidak boleh dibuka akan
menyekat laluan kecemasan dan melambatkan proses menyelamat. Dengan
menggunakan grill seperti yang disarankan oleh pihak bomba berkenaan, kami dapat
mencegah dariberlakunya kecurian sekaligus dapat membantu pihak bomba dan
penyelamat menyelamatkan kanak-kanak dengan lebih cepat.
Dari aspek perabot dan peralatan pula, kami memilih perabot dan peralatan yang
sesuai dengan saiz kanak-kanak, kukuh dan tegap, tidak tajam dan berat, bebas
selumbar, tidak mudah terbalik, bebas bahan kimia merbahaya, bebas karat, memenuhi
keperluan dan standard,serta susunannya tidak menghalang pergerakan kanak-kanak.
)elain itu, kami memilih perabot pelbagai warna menarik supaya dapat menceriakan
kelas kami.
Dari aspek bahan bantu mengajar, kami memilih bahan-bahan yang sesuai
dengan saiz dan keperluan kanak-kanak. )etiap bahan disimpan ditempat yang
selamat dan dilabelkan. )elain itu, bahan basah dan kering juga di simpan di tempat
berasingan bagi mengekalkan kualiti bahan dan memudahkan pengurusan bahan
tersebut.
Dari aspek bahan makanan pula, kami menyediakan tempat menyimpan bahan
makanan di bilik penyediaan makanan. !ahan kering di simpan di dalam cabinet dapur
59
manakala bahan basah di simpan dalam peti ais. !ahan kering dibeli secara borong
sebulan sekali manakala bahan bsah pula dibeli secara mingguan bagi memastikan
kesegaran makanan tersebut sekaligus mengelakkan keracunan makanan.
!eralih kepada aspek jalan raya dan lalu lintas pula, kami menetapkan satu
peraturan supaya ibu bapa atau penjaga kanak-kanak perlu menunggu dan mengambil
anak masing-masing di dalam kawasan tadika. "ereka tidak dibenarkan membawa
atau meletakkan kenderaan di dalam kawasan tadika mahupun di hadapan pintu pagar
utama prasekolah. $anak-kanak hanya dibenarkan pulang setelah diambil sendiri oleh
ibu bapa dan penjaga mereka.
Ckhir sekali ialah dari segi aspek keselamatan emosi. ?alaupun tidak dapat di
lihat secara luaran, kami tetap menitik beratkan aspek ini kerana tanpa emosi yang
stabil, adalah mustahil untuk kanak-kanak itu belajar dengan selesa dan mudah. :ntuk
memastikan keselamatan emosi kanak-kanak di tadika kami, kami memilih bahan
pengajaran yang sesuai dengan kehendak, minat dan keperluan mereka. $ami turut
mengaitkan pengajaran kami dengan isu-isu semasa yang tidak terlalu berat dan tidak
sensitif.
)elain itu, kami juga menyediakan peralatan bagi mencegah dan memadam
kebakaran seperti alat pemadam api, sprinkler di syiling, pengesan asap dan haba serta
pelan laluan kecemasan. )etiap tiga bulan, pihak bomba dan penyelamat akan datang
untuk memeriksa alat-alat berkenaan dan setiap tahun, pihak bomba juga akan
mengadakan ceramah kebakaran untuk kanak-kanak dan ibu bapa serta di ikuti dengan
latihan kebakaran buat untuk melatih kanak-kanak.
60
'C"PI(CH ++
$O) P2H:!:BCH
61
A6 PE2DAPATA2
+0 "odal permulaan (" ,9,999.99
,0 Iuran Pendaftaran /(" *9 = ,50 (" 759.99
*0 Iuran !ulanan /(" ,59 = ++ = ,50 (" 68,759.99
40 !ayaran !uku $erja /(" ,99 < ,50 (" 5,999.99
50 !ayaran Clatan tulis /(" 79 < ,50 (" +,759.99
60 !ayaran :niform /(" 44 < ,50 (" +,+99.99
JU+AH R 1/,3*0.00
B6 PERBE+A2JAA2
62
CH>>C(CH P2HDCPCCH DCH
P2(!2'CH1CCH CDI$C !2)C(I
+0 Peralatan;perabot
i0 "eja pelajar
- !ulat
- )egiempat
ii0 $erusi pelajar
- "etal chair street back
iii0 "eja komputer pelajar
i.0 $erusi meja guru
.0 $erusi meja pejabat
.i0 $atil D easy stack cot
.ii0 "anipulatif storage
/,9 !aket0
.iii0 "anipulatif Fubby )helf
i=0 "anipulatif )torage )helf
=0 ?hite board /double side0

/(" ,85 = 80
/(" +G9 < +,0
/(" 49 < *90
/(m ,G5 = ,0
(" ,,,89.99
(" ,,,89.99
(" +,,99.99
(" 5G9.99
(" 6*9.99
(" 549.99
(" +89.99
(" 5,5.99
(" 4G9.99
63
(" 4G9.99
(" *,G.99
R 1,*3$.00
,0 aman Permainan
- Playhouse Flimber
- riorocer
- 1ongkang-jongkit
(" ,,999.99
(" +4G.99
(" *99.99
R 2,$$1.00
*0 $os binaan dan upah >azebo (m *,999.99
40 )taf
i0 >uru-guru
64
ii0 $erani
iii0 ukang masak
/(" +,G99 < +,0
/(" 899 < +,0
/(" 899 < +,0
(" ,,,899.99
(" G,699.99
(" G,699.99
50 2pf;insurans (" 4,699.99
60 !ayaran buku kerja /(" +59 < ,50 (" *,759.99
70 !ayaran alatan tulis /(" 59 < ,50 (" +,,59.99
80 "akan ; minum /(" 59 < ,50 (" +,,59.99
9. :niform tadika /(" *9 < ,50 (" 759.99
10. Ckti.iti tadika
i0 $eraian tadika
ii0 )ukan dan permainan
/(" +99 < +,0 (" +,,99.99
(" +,999.99
++0 Cpi ; air ; telefon /(" +59 < +,0 (" +,899.99
+,0$os membaikpulih
bangunan
(" +,999.99
JU+AH R /3,*03.00
65

Anda mungkin juga menyukai