Anda di halaman 1dari 5

Tips Belajar

Berdasarkan SPM Matematik, ia terdiri daripada 2 kertas kerjaKertas 1- 1 jam- 40 soalan-


40 markah

Kertas 2- 2 jam- Langkah kerja perlu ditunjukkan-
Seksyen A= 52 markah= 11 soalan- Bahagian B= 48 markah= 5 soalan (jawapan 4 daripada
5)

Setiap bab akan diuji dalam Kertas 1. Soalan-soalan akan diuji dari Tingkatan 1 hingga
Tingkatan 5. Oleh kerana anda telah menguasai beberapa asas dalam PMR ini tidak
sepatutnya menjadi masalah. Adakah soalan objektif tahun lepas akan mengukuhkan asas
anda.

Dalam kertas 2, terdapat bab-bab tertentu sahaja yang akan diuji dalam peperiksaan SPM
matematik. Itulah sebabnya saya akan menumpukan perhatian lebih di atas kertas 2. Kertas 2
format yang berdasarkan soalan tahun lepas dalam susunan rawak dengan tips ringkas di
bawah

Analisa Kertas 2 (Bahagian A)
1) Jumlah pepejal (yang telah diajar dalam 2 bentuk)
- Kebanyakan formula yang diberikan adalah bagi soalan ini
- Memastikan formula yang digunakan dengan betul
- Gabungan pepejal adalah jumlah isipadu pepejal
- Baki pepejal adalah penolakan pepejal yang lebih besar dan lebih kecil pepejal

2) Sudut dongakan dan kemurungan
- Menggunakan peraturan trigonometri

3) penaakulan Matematik
- Kenyataan 'dan' dan 'atau
'- Jika p, maka q. Jika q, maka p.

4) Serentak persamaan linear
- Menyamakan kedudukan yang tidak diketahui yang sama dan wujudkan persamaan ketiga
Contoh: 4p - 2s = 15
2p + 4s = 19
(2p + 4s = 19) x2 (darab 2 untuk mendapatkan sebutan 4p)
- Jangan gunakan kaedah Matematik Tambahan, jawapan akan berbeza.

5) Garis lurus
- p = mx + c
- Kecerunan, kecerunan ...
.- Apakah c? c (y-pintasan) adalah titik di mana garis menyentuh paksi-y.

6) Ungkapan dan persamaan kuadratik
- 'Menyelesaikan persamaan' adalah untuk mencari nilai anu yang tidak diketahui
- Menukar persamaan soalan ke dalam bentuk pemfaktoran
- Memfaktorkan sendiri atau anda menggunakan menggunakan kalkulator?
- Mesti menyatakan x = x =, terdapat 2 jawapan

7) Matriks
- Kebanyakannya akan meminta matriks songsang
- Jika anda tidak pasti tentang jawapannya, periksa jika hasil ini adalah sama dengan matriks
songsang dalam soalan
- Jawapan dalam a) berkaitan dengan b)

8) Kawasan dan perimeter bulatan (sama seperti nombor 1)
- 2r (perimeter atau lilitan) dan r2 (kawasan)
- (sudut/360darjah) x formula di atas untuk kawasan atau perimeter bahagian-bahagian
tertentu
-rujuk rumus yang telah disediakan

9) Kebarangkalian
- (bilangan / jumlah).
-Gunakan rumus yang diberikan sebagai panduan
- Jawapan akhir tidak pernah kurang daripada 0 atau lebih daripada 1, 1> jawapan> 0

10) Kecerunan dan luas di bawah graf
- Berdasarkan graf kelajuan / masa= Jarak kawasan graf= Kadar perubahan halaju adalah
kecerunan graf= Kelajuan berdasarkan graf (jarang ditanya)
- Berhati-hati jumlah jarak dan kelajuan jumlah

Boleh diubah setiap tahun
1) Set (2004 dan 2006)
- Berdasarkan soalan-soalan (persimpangan atau kesatuan)
-Lorekkan- Berhati-hati pelengkap seperti A '

2) Graf fungsi (2005 dan 2007)
- Ketaksamaan (garis atas adalah>, garis yang lebih rendah <)
- Jika garis condong, anda boleh bayangkan ke dalam garis lurus mendatar. Konsep yang
sama seperti di atas.

Kertas 2 (Bahagian B) Jawab 4 soalan

1) Graf fungsi
Fungsi Linear (kurang berkemungkinan untuk keluar kerana ia adalah satu garis lurus selepas
diplot)
Fungsi kuadratik (2004 dan 2005)
Fungsi kubik (2007)
Fungsi Bersaling (2006)
Soalan ini adalah mudah kerana anda boleh mengesan jenis graf selepas anda plotkan.
Pembaris = elastik disyorkan
Paksi x dan paksi-y seharusnya dinyatakan di dalam graf
2) Transformasi
Pantulan
Translasi
Putaran
Pembesaran (berhati-hati dengan 'kepada' perkataan dan 'daripada' kerana ia menentukan imej
itu akan menjadi lebih kecil atau lebih besar)
Gabungan transformasi seperti VT-Selesaikan T sebelum V.


3) Statistik
Histogram (2004 dan 2005)
= paksi-x adalah sempadan atas dengan sempadan atas tambahan yang lebih rendah di
hadapan graf
= Paksi-y adalah kekerapan

Poligon Kekerapan (2006)
= Paksi -x adalah titik tengah
= Paksi-y adalah kekerapan

Ogif (2007)
= Paksi-x adalah sempadan atas
= Paksi-y adalah kekerapan longgokan
= Sempadan atas tambahan perlu dimasukkan ke dalam jadual(sebelum sempadan atas kelas
pertama)
= Paksi x dan paksi-y seharusnya dinyatakan di dalam graf

4) Pelan dan ketinggian
Anda mesti berupaya untuk membayangkan pepejal dari segala penjuru
Pelan melihat dari atas
Ketinggian melihat daripada sisi pepejal
Panjang dan kelebihan (ABCD) perlu dinyatakan dengan betul
Serupa dengan bab kemahiran hidup dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR)
Pelajar cuba bayangkan objek itu dipenyetkan atau dipijak mengikut soalan

5) Bumi sebagai sfera
-Latitud adalah menegak dan longitud mendatar sfera
-Batu nautika
Jika anda menumpukan perhatian kepada bab-bab ini dan melakukan banyak soalan tahun-
tahun lalu, saya pasti anda boleh mendapat A1 dalam Matematik . Pilih 4 soalan yang anda
yakin dalam kertas 2 seksyen B.

Tips tambahan
1) Anda tahu tidak bermakna anda boleh mendapatkan betul, cuba untuk membuat kesilapan
kurang cuai dalam setiap kertas.
2) .Fahami kehendak soalan.
3) Jangan berasa amat sedih jika anda lakukan dengan teruk dalam SPM percubaan. Cuba
sebaik mungkin dalam peperiksaan sebenar.