Anda di halaman 1dari 2

ILDAS

KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU


BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G

Borang Permohonan Kebenaran Meninggalkan
Pejabat Dalam Waktu Bekerja


Kepada : ______________________________________________________________
(Pegawai Penyelia)

Saya memohon kebenaran meninggalkan pejabat untuk tujuan:

(dinyatakan dengan jelas)

Tempoh yang diperlukan : ______________ hingga _______________
(jam) (jam)

Tandatangan : ______________________________________________________
Pemohon

Nama Penuh : ______________________________________________________

Jawatan : ______________________________________________________

Tarikh : ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Permohonan pelepasan waktu bekerja * DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN


Tandatangan : ______________________________________________________
Pegawai Penyelia

Nama Penuh : ______________________________________________________

Jawatan : ______________________________________________________

Tarikh : ______________________________________________________

* Potong mana yang tidak berkenaan.

Nota Penting :

1. Sekiranya tempoh staf meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja melebihi 4 jam atau
separuh daripada waktu bekerja sehari yang ditetapkan pada hari tersebut, maka staf
dikehendaki mengambil Cuti Rehat atau cuti lain yang berkelayakan.
2. Staf hendaklah sentiasa bersedia untuk menggantikan semula tempoh waktu bekerja yang
telah digunakan untuk tujuan menyelesaikan tugas hakikinya supaya penyampaian
perkhidmatan tidak terjejas sekiranya diarahkan oleh Pegawai Penyelianya.
3. Bagi urusan kematian , sila serahkan sesalinan Permit Mengubur ke unit pentadbiran.
Bank Hospital Jabatan Kerajaan Ambil Anak
Kematian Lain-lain Urusan ..

ILDAS
LAMPIRAN

TUJUAN MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA :

KE BANK CIMB/BIMB/B. RAAYAT/BSN/PUBLIC BANK/TABUNG HAJI/
MAYBANK/FINANCE DAN LAIN-LAIN
KE HOSPITAL/KELINIK/KELINIK GIGI
KE JABATAN PENDAFTARAN NEGARA/PEJABAT DAERAH/
MAHKAMAH
BENGKEL KERETA DAN MOTOR
MENZIARAHI KEMATIAN SAUDARA TERDEKAT/SAUDARA/JIRAN
LAIN-LAIN URUSAN