Anda di halaman 1dari 3

UNIT MENENGAH JPN KEDAH 1

1. NORMA PERJAWATAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH (PINDAAN JUN 2004)

1.1 Sekolah Menengah Harian Gred A


GRED
1. Pengetua (Luar Norma) 1 DG 48
2. Penolong Kanan (Luar Norma) 1 DG 44
3. Penolong Kanan HEM (Luar Norma) 1 DG 44
4. Penolong Kanan Kokurikulum (Luar Norma) 1 DG 41
5. Penyelia Petang (Luar Norma - Jika dua sesi) 1 DG 41
6. Guru Perpustakaan / Media (Luar Norma) 1 DG 41
7. Guru KBSM (Bil. Kelas X 1.5) - tidak termasuk Kelas Aliran DG 41
Agama)

8. Guru Tingkatan 6 (Bil. Kelas X 2.0) DG 41


9. Guru Tambahan Amali T1, T2 & T3 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
10. * Guru Tambahan Praktik T4 & T5 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
11. Guru Kelas Aliran Agama T1 - T5 DG 41
( Bil. Kelas X 1.7 ) - Yang ada KAA SAHAJA
12. Guru Program Integrasi (Bil. Kelas X 1.5) DG 41
13. Guru MPV ( Luar Norma - 1 Guru bagi 1 MP MPV ) DG 41
14. Guru Al- Quran (Luar Norma – Sekolah ada KAA SAHAJA) 1 DG 41
15. Penyelaras Bestari (Luar Norma - bagi Sekolah 1 DG 41
Model Bestari SAHAJA )
16. **Guru Kaunseling - bilangan murid / 500 (Luar Norma) DG 41

1.2 Sekolah Menengah Harian Gred B


GRED
1. Pengetua (Luar Norma) 1 DG 48
2. Penolong Kanan (Dalam Norma) DG 44
3. Penolong Kanan HEM (Luar Norma) 1 DG 44
4. Penolong Kanan Kokurikulum (Dalam Norma) DG 41
5. Penyelia Petang (Luar Norma - Jika dua sesi) 1 DG 41
6. Guru Perpustakaan / Media (Luar Norma) 1 DG 41
7. Guru KBSM (Bil. Kelas X 1.5) - tidak termasuk Kelas Aliran Agama) DG 41
8. Guru Tingkatan 6 (Bil. Kelas X 2.0) DG 41
9. Guru Tambahan Amali T1, T2 & T3 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
10. * Guru Tambahan Praktik T4 & T5 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
11. Guru Kelas Aliran Agama T1 - T5 DG 41
( Bil. Kelas X 1.7 ) - Yang ada KAA SAHAJA
12. Guru Program Integrasi (Bil. Kelas X 1.5) DG 41
13. Guru MPV ( Luar Norma - 1 Guru bagi 1 MP MPV ) DG 41
14. Guru Al- Quran (Luar Norma - Sekolah ada KAA SAHAJA) 1 DG 41
15. Penyelaras Bestari (Luar Norma - bagi Sekolah Model 1 DG 41
Bestari SAHAJA)
16. **Guru Kaunseling - bilangan murid / 500 (Luar Norma) DG 41

SBJ / 24-Mar-08 Cwg.Dasar & Perancangan


BSM, KPM (01 Sept 2004)
UNIT MENENGAH JPN KEDAH 2

1.3 Sekolah Model Khas


GRED
1. Pengetua (Luar Norma) 1 DG 48
2. Penolong Kanan (Luar Norma) 1 DG 44
3. Penolong Kanan HEM (Luar Norma) 1 DG 44
4. Penolong Kanan Kokurikulum (Luar Norma) 1 DG 41
5. Guru Perpustakaan / Media (Luar Norma) 1 DG 41
6. Guru KBSR (Bil. Kelas X 1.5) DG A29
7. Guru KBSM (Bil. Kelas X 1.5) - tidak termasuk Kelas Aliran DG 41
Agama)

8. Guru Tambahan Amali T1, T2 & T3 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41


9. * Guru Tambahan Praktik T4 & T5 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
10. Guru Kelas Aliran Agama T1 - T5 DG 41
( Bil. Kelas X 1.7 ) - Yang ada KAA SAHAJA
11. Guru Program Integrasi (Bil. Kelas X 1.5) DG 41
12. Guru MPV ( Luar Norma - 1 Guru bagi 1 MP MPV ) DG 41
13. Guru Al- Quran (Luar Norma – Jika ada KAA ) 1 DG 41
14. **Guru Kaunseling - bilangan murid / 500 (Luar Norma) DG 41

1.4 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama


GRED
1. Pengetua (Luar Norma) 1 DG 48
2. Penolong Kanan (Luar Norma) 1 DG 44
3. Penolong Kanan HEM (Luar Norma) 1 DG 44
4. Penolong Kanan Kokurikulum (Luar Norma) 1 DG 41
5. Guru Perpustakaan / Media (Luar Norma) 1 DG 41
6. Guru KBSM ( Bil. Kelas X 1.7 ) DG 41
7. Guru Tingkatan 6 (Bil. Kelas X 2.0) DG 41
8. Guru Tambahan Amali T1, T2 & T3 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
9. * Guru Tambahan Praktik T4 & T5 ( Bil.Kelas / 5 ) DG 41
10. Guru Al - Quran (Luar Norma ) 1 DG 41
11. Penyelaras Bestari (Luar Norma - bagi Sekolah Model 1 DG 41
Bestari SAHAJA)
12. **Guru Kaunseling - bilangan murid / 500 (Luar DG 41
Norma)

* Bagi kelas-kelas penuh ERT, Sains Pertanian, Lukisan Kejuruteraan,


Teknologi Kejuruteraan, Teknologi Maklumat dan Rekacipta.

** Bil.Guru Kaunseling Bilangan Murid


1 001 - 500
2 501 - 1000
3 1001 - 1500
4 1501 - 2000
5 2001 - 2500
6 2501 - 3000
7 3001 dan ke atas

SBJ / 24-Mar-08 Cwg.Dasar & Perancangan


BSM, KPM (01 Sept 2004)
UNIT MENENGAH JPN KEDAH 3

2. KAEDAH MENGIRA KEPERLUAN GURU MENGIKUT


MATA PELAJARAN / OPSYEN DI SEKOLAH - SEKOLAH MENENGAH

M
D = ------- x *1.5 x Kelas
MK

D = Keperluan guru sesuatu mata pelajaran pada tingkatan tertentu.


M = Bil Waktu seminggu sesuatu mata pelajaran diajar di tingkatan
tertentu.
MK = Jumlah waktu seminggu semua mata pelajaran diajar di tingkatan
tertentu.

Kelas = Bilangan kelas tertentu dalam tahap / tingkatan berkenaan.

* 1.7 bagi semua Kelas SMKA dan Kelas Aliran Agama


2.0 bagi semua Kelas Tingkatan 6

** Bilangan murid / kelas bagi tahun 2006 (tingkatan 1 – tingkatan 5) adalah


35.5

SBJ / 24-Mar-08 Cwg.Dasar & Perancangan


BSM, KPM (01 Sept 2004)