Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN TAHUNAN

PANITIA PENDIDIKAN MORAL


SEKOLAH KEBANGSAAN KAPAR
2013

OBJEKTIF:
1. Melatih murid-murid mengamalkan nilai-nilai murni dalam semua situasi
kehidupan mereka.
2. Melatih murid-murid lebih berani berdepan, bercerita, berucap dan sebagainya di
khalayak ramai dengan mengamalkan tingkah laku sopan dan mulia.
3. Mendapat keputusan yang lebih baik dan cemerlang dalam peperiksaan mata
pelajaran pendidikan moral yang diadakan.
4. Memberi pengetahuan tentang suasana masyarakat di Malaysia yang berbilang
kaum hidup bersatu padu dan aman.
5. Mncungkil bakat murid-murid daripada aktiviti yang dijalankan oleh panitia.
6. Mewujudkan suasana yang seronok dan gembira semasa belajar di dalam kelas
dan melakukan aktiviti yang dirancang.

SENARAI NAMA GURU PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2013


1. Puan Norazah bt Ahmad Sahudin
2. Pn Khaizanariah bt Borhnuddin
3. Pn Norhayati bt Azhar
4. En Mohd Noor Azman b Jaafar
5. En Md Yusof b Md Mokhtar
6. En Ruslan b Zakaria.
7. Pn Normah bt Abdullah
8. En Muhammad Uzair b Muhammad

POST MORTEM KESELURUHAN:


1. KEKUATAN
Pada keseluruhannya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan
moral dapat dijalankan dengan berkesan. Semua murid dapat mengamalkan sikap
mulia dan nilai-nilai murni dalam semua situasi kehidupan mereka. Murid-murid juga
lebih baik setelah mendapat pengetahuan daripada apa yang mereka pelajari.
Aktiviti-aktiviti panitia juga dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Aktiviti
Bulan Pendidikan Moral juga dapat dijalankan dengan baik. Murid-murid berasa
seronok dan gembira semasa malakukan aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
Semua perancangan dan aktiviti yang dijalankan dapat membantu pelajar-pelajar
lebih menguasai kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran pendidikan moral.
Murid-murid juga dapat keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan mata
pelajaran pendidikan moral.
Ceramah motivasi yang diberi kepada murid-murid juga dapat memberi
pengetahuann dan pendedahan awal untuk mereka lebih bersedia menghadapi masa
depan yang lebih mencabar. Mereka lebih mengamalkan nilai-nilai murni untuk
menjadi murid yang unggul dan cemerlang.

2. KELEMAHAN
Kelemahan yang ketara ialah masih terdapat sebilangan kecil murid-murid yang
belum mengamalkan nilai-nilai murni, terutamanya semasa mereka berada di
kawasan sekolah.
Aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan semasa bulan pendidikan moral juga perlu
ditambah bagi memberi lebih keseronokan kepada murid-muird dalam mempelajari
mata pelajaran pendidikan moral.

3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
1. Menambahkan aktiviti semasa bulan pendidikan moral berlangsung.
2. Mengadakan lebih banyak ceramah motivasi kepada murid-murid.
3. Memberi penerangan yang lebih kerap tentang amalan nilai-nilai murni yang perlu
diamalkan setiap masa oleh muri-murid.
4. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik untuk
mendapat keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang.

PENGHARGAAN
Panitia Pendidikan Moral mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak
pentadbir sekolah di atas segala sumbangan dan sokongan yang telah diberikan
sepanjang tahun 2013 untuk menjayakan segala aktiviti yang dirancang.
Panitia Pendidikan Moral juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru
yang mengajar mata pelajaran Pendidikabn Moral demi kemajuan murid-murid
khasnya dan sekolah amnya.

BAHAGIAN B
( Masa : 40 minit / 30 markah )
Bahagian ini mengandungi tiga soalan. Kamu dikehendaki menjawab satu
soalan sahaja. Panjang karangan hendaklah melebihi 80 patah perkataan.
Soalan 1
Kamu amat gembira kerana kelas kamu telah mendapat keuntungan
sempena Hari Kantin yang telah diadakan di sekolah. Sebagai setiausaha
Hari Kantin , tulis laporan lengkap tentang program tersebut.
ATAU
Soalan 2
Setelah keletihan mengulang kaji pelajaran, kamu pun memohon
kebenaran daripada ibu bapa kamu untuk tidur. Tulis satu catatan tentang
aktiviti hari persekolahan kamu.
ATAU
Soalan 3
Tulis sebuah karangan tentang kawan baik kamu.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

30
4

BAHAGIAN C
( Masa : 20minit / 20 markah )
Tulis lima pengajaran berdasarkan cerita di bawah. Tulis jawapn kamu
dalam satu perenggan dan tidak melebihi 80 perkataan.
Ibrahim sering membantu ayahnya ketika dia ada kelapangan.
Ayahnya ,Pak Mail, seorang nelayan. Pada awal pagi dia sudah turun ke laut
mencari rezeki. Ibrahim selalu mendengar nasihat ayahnya supaya belajar
bersungguh-sungguh.
Ibrahim bertekad untuk mencapai 5 A dalam UPSR yang akan
didudukinya pada tahun hadapan. Dia ingin belajar di sekolah berasrama
penuh dan seterusnya ke menara gading. Dewasa kelak dia ingin menjadi
seorang doktor.
Sebelum pergi ke sekolah, dia selalu bersalaman dengan ibunya.
Ibunya membawakan bekal untuk Ibrahim. Kadang kala Ibrahim berkongsi
bekalnya dengan kawan baiknya, Haikal. Kawannya itu anak yatim piatu.
Haikal tinggal dengan neneknya di sebuah pondok yang usang. Ibrahim juga
selalu membawa buah tangan ketika melawat nenek Haikal. Nenek Haikal
mengucapkan terima kasih atas pemberian Ibrahim itu.
Ibrahim dan Haikal selalu belajar bersama-sama. Mereka rajin
membantu guru Bahasa Inggeris mereka. Mereka berjanji untuk menjadi
murid yang cemerlang dan mengharumkan nama sekolah.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

20
6