Anda di halaman 1dari 5

ESEI

SOALAN 1
1. Kemahiran menulis merupakan kemahiran tertinggi dalam penguasaan berbahasa.
Kemahiran ini terdiri daripada 4 peringkat utama .
Huraikan aktiviti 2 yang sesuai dilaksanakan oleh murid bagi setiap peringkat
tersebut.
1. Pra tulisan
- pergerakan otot otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kuat dan teratur.
murid boleh memegang pensel dengan kemas .
-koordinasi mata dan tangan
-latihan pergerakan mata melalui lakaran terkawal dan lakaran bebas.

2. Menulis mekanis
-xtvt menulis huruf scr bebas di atas kertas kosong, kertas petak dan
garis 3.
-Guru tekankan cara pegang pegang pensel dengan betul, kedudukan
badan dengan bentuk huruf .keprluan ----------------
-Guru guna pelbagai teknik untuk mengajar kanak-kank menulis.

3. Menulis mentalis
- Selepas knk-knk dpt menulis huruf dan perkataan dengan betul, mereka
diberikan latihan menulis ayat-ayat yang akan membentuk perenggan
,karangan atau cerita.
-Pelbagai cara boleh dilakukan untuk melatih knk2: Cth;; melengkapkan
ayat, jawab pemahaman, bina ayat dr perkataan2 yg diberi serta menulis
surt kiriman.

4. Pelahiran
-Selepas dapat membina ayat dan menulis perenggan berdasarkan
rangsangan menulis untuk menyatakan betul dan baik, maka mereka
digalakkan untuk menulis dan menyatakan perasaan , idea atau ceritakan
sesuatu perkara yg akan berlaku.
Cara2 menulis berdasarkan peristiwa dan pengalaman.Soalan 2


Huraikan 5 aktiviti guru , contoh2 xtvt dan BBB yg sesuai untuk mencapai objektif P&P.
Aktiviti Bahan Bantu Belajar (BBB)
Lakonan :Murid dgn rakan sebaya tentang
cara menjaga kebersihan kelas.
Bahan maujud dalam kelas
Simulasi : murid dgn ahli keluarga
berdasarkan teks cerita yg diperlihat
Kad watak, gambar objek dan topeng
Dialog : Pembeli dgn peniaga di pasar Model sayur2 an dan buah-buahan
Improvisasi : Murid dgn guru berdasarkan
isu disiplin
Kad perkataan
Cuba teka : Kemukakan soalan untuk
meneka cita2 atau hobi rakan
Kad perkataan dank ad gambar

Hasil Pembelajaran Huraian hasil Pembelajaran
1.2
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu
perkara scr bertatasusila
Aras 2 (i)
-mengemukakan soalan bertumpu dan
mencapah dengan menggunakan kata tanya
SOALAN 3
Dalam proses pembelajaran konstruktivisme, murid menyesuaikan pengetahuan yg diterima
dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan yang baharu.

Nyatakan 4 peringkat yang terdapat dalam pembelajaran konstruktivisme dan membina xtvt
PnP berdasarkan 4 peringkat tersebut.

1.Penerokaan
2. Penyoalan
3. Penyiasatan
4.Refleksi

Aktiviti
Peringkat 1- Murid lihat foto org menulis, membaca buku , menarik lembu dan menumbuk
sambal. Murid membina ayat berkaitan dengan aktiviit yang ditunjukkan dalam gambar itu.

Peringkat 2-Murid diminta menulis ayat-ayat pada papan tulis.Murid garis kata terbitan
(menulism membaca,menarik,menumbuk)

Peringkat 3 Murid kenal pasti kata dasar daripada kata terbitan di atas. Murid senaraikan
kata dasar dan kata terbitan dalam bentuk jadual.
Murid membina kata terbitan berdasarkan kata dasar yg lain.

Peringkat 4 Murid membaca ayat2 menggunakan kata terbitan yg lain. Murid menyatakan
pendapat mereka samada setuju@x setuju dgn perkataan yg bergaris dlm memberikan
sebab.
STRUKTUR
SOALAN 1
Kurikulum B Melayu Sekolah Rendah digubal dgn memberikan fokus kepada Hasil
Pembelajaran yg perlu dikuasai oleh murid . Hasil Pembelajaran pula berteraskan
kemahiran berbahasa , menggabungkan peraturan(x pasti ayat ni.mcm x btul je salin..)

a) Nyatakan 2 aktiviti kemahiran membaca yg sesuai utk memupuk minat membaca sbg
salah satu amalan kearah membina budaya pembelajaran berterusan.

1.Baca dan hayati bahan sastera
2.Menyatakan/menulis perkara2 yg memberi kesan emosi kepada pembaca.
3. Membaca dan bercerita tentang cerita yg diminati dgn intonasi dan nada yg sesuai.
4. Membaca dan melakonkan semua cerita yg dibaca dgn kelengkapan prop dan
kostum

b) 3 Fokus pengajaran Sistem Bahasa
1. Sistem Ejaan pengetahuan tentang pola keselarasan vocal,ejaan kata dasar dan
terbitan.
2.. Kosa Kata Kosa kata umum dan istilah
3. Tatabahasa-morfologi iaitu ilmu bahasa yg mengkaji struktur /bentuk kata dan
penggulungan kata. Sintaksis bidang ilmu bahasa yg mngkaji bentuk, strktur dan
binaan ayat.
4. Sebutan dan Intonasi Diajar agar murid dapat sebut perkataan dan ayat dgn betul
dan fahami intonasi dan jeda.
5. Peribahasa Simpulan bahasa.

SOALAN 2 (x dan nk salin betul2)

a) Konsep 5P secara bersepadu
2 aktiviti yang sesuai dilaksanakan di X:
Tulis ayat/ tulis perkataan / tulis karangan /sambung ayat / jawab soalan
kefaham/catat nota/mengedit/meringkas karangan


lisan
x baca
b) 4 daripada konsep 5P
1. Penggabungjalinan-proses mengggabungkan kemahiran berbahasa, bahan dan
aktivti dalam satu sesi PnP.
2. Penyerapan- proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur
pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran.
3. Penilaian Proses/aktiviti yg bersistematik untuk memperolehi maklumat yang
berguna dalam menentukan sesuatu prestasi PnP.
4. Pemulihan Langkah/aktiviti khas yg dilakukan oleh guru untuk membantu murid
yg menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam menguasai kemahiran asas,
membaca, menulis dan mengira
5. Pengayaan-xtvt pembelajaran yg menarik dan mencabar dan diberikan kepada
murid selepas mereka Berjaya menguasai kemahiran asas tertentu.

SOALAN 3
Tak dan salin. rasa2 Pelbagai Kecerdasan.

a) Aktiviti dlm bilik darjah yg sesuai untuk Siti Nasirah (kinestetik )
Aktiviti yg melibatkan anggota badan : Berlakon/menyanyi sambil menari/ permainan bahasa
/ tunjuk cara /demonstrasi /simulasi

b) 2 sebab kenapa guru perlu melakukan xtvt yg berbeza untuk Melton ( Muzik ) dan Alimin
(Verbal Linguistik ).
1. Kecerdasan berbeza-perlukn xtvt yg berbeza.Melton (berorientasikan muzik).Alimin(aspek
berbahasa)
2. Kecenderungan berbeza Melton (muzik).Alimin (bahasa )

SOALAN 4
4 Kemahiran Bernilai Tambah

1. Kemahiran berfikir murid jana idea tentang fktor2 banjir daripada video yg ditayang.
2. kajian masa depan- Buat jangkaan tentang scenario kehidupan manusia akn dtg jika isu
bnjir sukar diatasi.
3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi-muat turun video dr youtube
4. Belajar cr belajar:rekodkn punca2 / sumber2 maklumat tntg banjir
5. Pembelajaran kontekstual-ceritakan pengalamann melihat.mendengar/memahami banjir
selepas tonton video
6. Kecerdasan Pelbagai-murid pilih sendiri kumpulan persembahan berasaskan aktiviit :
menyanyi /deklamasi sajak/lakonan.