Anda di halaman 1dari 5

TAHUN PERSEKOLAHAN:

NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 1 A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 E
6 6 F
7 7 G
8 8 H
9 9 I
10 10 J
11 11 K
12 12 L
13 13 M
14 14 N
15 15 O
16 16 P
17 17 Q
18 18 R
19 19 S
20 20 T
21 21 U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
31 31 AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 AI
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
41 41 AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BAND BAND
BIL NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
Sains Hayat : Tumbuhan
BAND
NAMA MURID
J A
N
T
I N
ASains Hayat : Benda Hidup dan Benda
Bukan Hidup
Sains Hayat : Manusia Sains Hayat: Haiwan
BAND
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0
* Murid menguasai Band Tertinggi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 E
6 6 F
7 7 G
8 8 H
9 9 I
10 10 J
11 11 K
12 12 L
13 13 M
14 14 N
15 15 O
16 16 P
17 17 Q
18 18 R
19 19 S
20 20 T
21 21 U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
31 31 AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 AI
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
41 41 AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL NAMA MURID
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN
J
A
N
T
I
N
A
TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0
1 1 A
2 2 B
3 3 C
4 4 D
5 5 E
6 6 F
7 7 G
8 8 H
9 9 I
10 10 J
11 11 K
12 12 L
13 13 M
14 14 N
15 15 O
16 16 P
17 17 Q
18 18 R
19 19 S
20 20 T
21 21 U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
31 31 AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 AI
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
41 41 AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL
BIL
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
GRED PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL
TAJUK/TEMA/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR
* Murid menguasai Band Tertinggi
......................
0
(Guru Mata Pelajaran)
#N/A
#N/A
Teknologi dan Kehidupan Lestari : Reka
Bentuk
Sains Fizikal : Lidah Untuk Merasa #N/A
Sains Fizikal : Kulit Untuk Menyentuh
dan Merasa
Sains Bahan : Timbul dan Tenggelam
#N/A
Sains Fizikal : Telinga Untuk Mendengar #N/A
Sains Fizikal : Mata Untuk Melihat #N/A
#N/A
#N/A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :
Sains Hayat : Tumbuhan
#N/A Sains Fizikal : Hidung Untuk Menghidu
24 Julai 2014
Sains Hayat : Benda Hidup dan Benda
Bukan Hidup
Sains Hayat : Manusia
Sains Hayat: Haiwan
#N/A
#N/A
0
GRED PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL
PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI - ELEMEN SAINS TAHUN 1
TAHUN
Nama Murid : A

Anda mungkin juga menyukai