Anda di halaman 1dari 1

Definisi Post Mortem

Post Mortem adalah laporan menyeluruh apabila telah selesai mengadakan sesuatu
program atau aktiviti. Segala masalah yang timbul semasa dan selepas aktiviti
dilaksanakan akan dibincang dan dikaji semula agar perkara tersebut tidak akan
berulang lagi pada masa akan datang apabila ingin melaksanakan sesuatu program
atau aktiviti.

Tujuan Post Mortem

Post Mortem dibuat adalah untuk mengenalpasti, mencari, mengkaji semula, atau
melihat kepada dua perkara penting iaitu :

1. Mengenalpasti perkara yang baik sebagai panduan kepada AJK yang bakal
dilantik untuk menganjurkan program yang sama pada masa akan datang.

2. Mengenalpasti masalah yang timbul jadi perancangan program, proses,
komunikasi dapat ditingkatkan pada program akan datang supaya masalah
dalam penganjuran program dapat dikurangkan.

Anda mungkin juga menyukai