Anda di halaman 1dari 2

PERSATUAN IBU BAPA - GURU

SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL, No.Tel & Fax :079432249


BANDAR SEGAMAT Kod Sekolah : JBD7067
85000 SEGAMAT.
Rujukan Kami :
Tarikh :05.03.2014
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Wisma Pendidikan
Jalan Tun Abdul Razak
80604 Johor Bahru
(u.p. : Unit Perhubungan dan pendaftaran)

Tuan,
PERMOHONAN KELULUSAN KUTIPAN SUMBANGAN PIBG TAHUN 2014
NAMA SEKOLAH : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL BANDAR SEGAMAT
KOD SEKOLAH : JBD7067

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. Sehubungan itu, pihak PIBG memohon kebenaran tuan untuk membuat kutipan sumbangan
PIBG sebagaimana berikut :
PERKARA JUMLAH SUMBANGAN PIBG(RM)
Sumbangan PIBG Satu Keluarga RM15

3. Bersama-sama ini disertakan satu salinan Minit Mesyuarat pada 23 Februari 2014.
Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan tugas, Diperakui oleh, Disemak oleh,

.. .
(VIJAYAN A/L KARUPUSAMY)

Diluluskan /Tidak Diluluskan

..
Pendaftar