Anda di halaman 1dari 2

Ai cung cn yu va cn c yu *SNTNS-169

Mn qu ln lao nht m bn c th
trao cho ngi khc chnh l
tinh yu va chp nhn ngi y v iu kin
- Brian Tracy
Thin Cha l Tnh Yu v Ngi cung ban tng cho con ngi mn qu quy bau o la tinh
yu, mi ngi co th yu thng ngi khc, va c ngi khac thng yu la i. Trong
i sng, nu nh thiu vng tinh yu, thi cuc i nay se khng cn ang sng, bi v chnh
tinh yu la sc manh , la nghi lc , l ng lc, la hy vong , l nim tin, v cung chinh la s
sng cua con ngi . Chnh nh tnh yu m con ngi sng trong tin tng va vng tm ,
phn khi vui hng i sng. Co rt nhiu tac gia ng y v quan nim nay:

George Sand qua quyt rng con ngi ta cn phai co tinh yu: Ch c mt th hnh phc
cho con ngi sng trn i ny, o la yu thng va c thng yu.
Walter Scott xac nhn tnh yu chnh l qu Thin Cha ban cho con ngi: Tnh yu tht
s l mn qu m Cha ch trao cho con ngi ang sng bn ngoi thin ng.
Albert Camus ng y v mt thc trang:Th gii khng c tnh yu l th gii cht.
Mahatma Gandhi ni tinh yu la s sng: Ni nao co tnh yu, l ni o se c s sng.
John Lennon nhn manh con ngi cn tinh yu: Tt c nhng g bn cn l tnh yu.
Erich Fromm cho rng con ngi tn tai la nh tinh yu: Tnh yu l cu tr li sng sut
va thch ng duy nht cho vn v s tn ti ca con ngi.
Henry Drummond xc nhn tinh yu chinh la yu t quan trong cac sinh hoat cua con
ngi co th at ti thanh cng :Vi phn tch cui cng, tnh yu l cuc sng. Tnh yu
khng bao gi tht bi v cuc sng khng bao gi tht bi chng no cn c tnh yu.

Nh vy chng ta cn phai co nhng iu kin gi chung ta mi co c tinh yu? Di nhin
con ngi co quyn thng yu va quyn c yu thng , th nhng tinh yu khng phai t
nhin se n vi moi ngi. Ni cch khc, tinh yu chi n vi nhng ngi bit chun bi
on nhn tinh yu , ch khng phai n vi nhng ngi oi hoi tinh thng yu, nhng lai
khng bit chun bi tm hn minh xng ang on nhn tnh yu thng:

Louisa May Alcott khuyn chng ta phai bit to ra minh la ng i bit chun bi tm hn
on nhn tinh yu:Bn hy to ra xng ng on nhn tnh yu, v ri tnh yu se n.
Benjamin Franklin noi cho chung ta bit rng trc ht hay to ra co long thng yu , ri
se c yu thng lai: Nu bn mun c yu, bn hy yu i va to ra mnh ng yu.
Edmund Spenser ni tnh yu hai ngi ging nh tri tim cua ho cung p mt nhip va
cng c mt tm tinh:Tnh yu ni hai tri tim ha nhp to nn cng mt nguyn.
Vincent Van Gogh nhn inh sc manh la tinh yu , nn cang yu nhiu cang tt : Hy yu
tht nhiu, v sc mnh chn chnh n m o, va ai yu nhiu se hanh ng nhiu va t
nhiu thnh tu, va iu lam di danh ngha tnh yu l iu lun tt ep.
Gottfried Wilhelm Leibniz thng hoa tinh yu nh sau:Yu l vui mng v hnh phc ca
ai o, hay sung sng vi hnh phc ca ngi khc. chnh l tnh yu ch thc.
William Arthur Ward cho bit tinh yu bao g m hy sinh vi tha : Yu khng ch l mt
danh t, m la ng t; khng ch l cm xc, m l quan tm, chia s, gip , hy sinh.

T tng suy nim thm:

*Khng co tinh thng yu nao cao trong cho bng tinh yu thng ca ngi a hy sinh
chnh mng sng ca minh vi cc bn hu* - Gioan 15:13

Li cu nguyn trong ngay:

Ly cha, Cha phn u co tinh thng yu, o y co s hin din ca Cha, bi vi Cha la
tnh yu, va tinh thng yu ca Cha hi ha n chiu cht v loai ngi chng con . Xin
Cha cho chng con yu mn Cha , yu thng tha nhn tht tinh, Cha lun hin din
trong chng con, va t chng con, va qua cc vic lam bc i ca chng con , Cha se chiu
to dung nhan ca Cha to n cc anh chi em chng con.