Anda di halaman 1dari 1

KEBAIKAN PENGGUNAAN KALKULATOR DI SEKOLAH RENDAH

Memberikan motivasi terhadap


pembelajaran matematik secara
mendalam dan berterusan
Membekalkan pelajar cara yang
lebih mudah dan berkesan
untuk membuat penyelesaian
masalah
Membenarkan soalan yang lebih
mencabar dan mendalam yang
memerlukan diberikan kepada
murid pada peringkat yanglebih
awal
Murid berpeluang membuat
penerokaan dan aplikasi yang
lebih mendalam tentang topiK-
topik yang berkaitan
Membolehkan murid
mensintesis jawapan melalui
ramalan berdasarkan pola-pola
yang diperhatikan;
Menggalakan murid menguasai
saiz dan nilai nombor (bijak
nombor)
Murid tidak merasa bosan
menyelesaikan problem
solving malah mahu
menyiapkan walaupun
menggunakan masa yang lama.

Murid merasa yakin bahawa
kalkulator dapat membantu
memperbaiki kebolehan untuk
menyelesaikan masalah
matematik mereka.
Membina sikap yang positif
dalam matematik. Murid akan
merasa seronok dengan
matematik seeing the beauty
and enjoying the fun of
mathematics.

Membina keyakinan diri.
Sebagai alat motivasi untuk
murid sebagaimana seorang
tukang kayu yang dapat
mengukir kayaunya dengan baik
dan cepat jika mempunyai
peralatan yang cukup.

Pelajar yang menggunakan
kalkulator dalam matematik
mempunyai sikap yang lebih
positif terhadap dirinya sebagai
ahki matematik dan
berkeupayaan menyelesaikan
masalah yang lebih komolek

Boleh berdikari. Murid dapat
belajar secara penyiasatan
sendirian dengan penggunaan
kalkulator.
Pengukuhan dalam skill
jangkaan

Penyiasatan yang mudah. Murid
boleh menyiasat sendiri
jawapan dengan kaedah tanpa
perlu bantuan guru.

Kerjasama dan tanggung jawab.
Murid lebih bertanggung jawab
apabila diarah untuk menjaga
keselamatan alatan.