Anda di halaman 1dari 2

Jadual kerja perlaksanaan PT3 Sejarah

Tingkatan 3 Amanah
Bil. Perkara Huraian Tarikh Catatan
1
Muat turun
soalan tugasan
dari laman MOE-
menghantar
untuk cetakan
dan
memperbanyakan
salinan
2
Taklimat awal -menyerahkan kertas soalan
tugasan
-menerangkan tajuk tugasan
kepada pelajar
-menerangkan tentang
arahan-arahan penting
berkaitan perlaksanaan
tugasan
-mengarahkan pelajar
mengumpul bahan-bahan
rujukan yang berkaitan
3
Perancangan
awal
Membantu pelajar untuk
menyediakan perkara
berikut
-jadual kerja!senarai semak
-objekti" kajian
-kaedah kajian
-menetapkan tajuk
-kerangka kasar
-menyatakan sumber
#
Proses awal
-Membantu pelajar
mengumpul maklumat dari
bahan-bahan rujukan masing
-menyediakan kerangka
penulisan yang lengkap
$
Menulis laporan
akhir
Pelajar memnulis laporan
akhir
-membantu pelajar untuk
menulis laporan akhir kajian
%
Menulis laporan
akhir
Pelajar memnulis laporan
akhir
-membantu pelajar untuk
menulis laporan akhir kajian
&
Menulis laporan
akhir
Pelajar memnulis laporan
akhir
-membantu pelajar untuk
menulis laporan akhir kajian
'
Menandatangani
(ampiran #
)orang akuan
pengesahan!perakuan
ketulenan tugasan calon
*
Menghantar
tugasan
1+
Menta"sir
tugasan
11
Menta"sir
tugasan
12
Memasukkan
markah ke dalam
system (PM