Anda di halaman 1dari 13

km

cm mm

1 000
100

10

13.5 km + 450 m = ___


m
25 m + 5670 m = ___
km
5 km + 3620 m = ___
km

45 m + 4.5 km = ___ m
145 m + 5.03 km = ___
m
0.6 km + 320 m = ___
km

2.15 km + 55 m = ___
km
75 m + 570 m = ___
km
2.51 km + 0.25 km = ___
m

km .

m0126+4007

km .m2048+5178

km .m0086+897

km .m2803+692

km .m4095+2678

4.133 km

4.133 km

4.133 km

4.133 km

4.133 km

4 133 m

4 133m

4 133 m

4 133 m

4 133 m

7.226 km

7.226 km

7.226 km

7.226 km

7.226 km

7 226 m

7 226 m

7 226 m

7 226 m

7 226 m

9.056 km

9.056 km

9.056 km

9.056 km

9.056 km

9 056 m

9 056 m

9 056 m

9 056 m

9 056 m

9.723 km

9.723 km

9.723 km

9.723 km

9.723 km

9 723 m

9 723 m

9 723 m

9 723 m

9 723 m

6.773 km

6.773 km

6.773 km

6.773 km

6.773 km

6 773 m

6 773 m

6 773 m

6 773 m

6 773 m

5.8 kmo + 837 m = __________________ m

2 049 m + 9.02 km = __________________ m

95 m + 5 637 m = __________________ km

890 m + 0.12 km = __________________ km

709 m + 804 m = __________________ km

87 m + 7.102 km = __________________ km

4.18 km + 5 729 m = __________________


m

99 m + 4.48 km = __________________ m

Tarikh : 18-10-2013

Hari : Jumaat

Mata Pelajaran

Matematik

Kelas

5 Dedikasi

Masa

0740-0840

Tajuk

7.0 Ukuran Panjang

Bidang

7.2 Operasi asas melibatkan ukuran panjang

Objektif Pembelajaran
melibatkan unit ukuran

7.2.1 Tambah , ttolak, darab dan bahagi


panjang

Hasil Pembelajaran :
melibatkan

i. Menambah dan menolak unit ukuran panjang yang


penukaran unit dalam
a) Kilometer
b) Kilometer dan meter

Langkah / Masa

Set Induksi
(5 minit)

Langkah 1
(20 minit)

Langkah 2
(15 minit)

Aktiviti P&P
1. Guru melekatkan beberapa
keping kad di papan tulis.
2. Guru meminta murid cuba
menyusun kad-kad tersebut
mengikut urutan yang betul.
3. Guru memperkenalkan tajuk
hari.
1. Guru melekatkan sekeping kad
masalah di papan tulis.
2. Guru menunjukkan cara
menyelesaikan.
3. Mint a murid menyalin ke
dalam buku nota.
4. Guru mengulang langkah 1 & 2
dan minta murid cuba
menjawab bersama.
1. Guru melekatkan beberapa
soalan matematik yang lain
dan minta cuba
menyelesaikannya dalam buku

Catatan
BBM :
- kad (unit, digit)
Nilai :
- yakin
- berani mencuba
BBM :
- kad
- marker pen
Nilai
-

:
yakin
berani mencuba
bekerjasama

BBM :
- kad
- marker pen

latihan.
2. Guru bincang jawapan
bersama murid.

Langkah / Masa

Aktiviti P&P

Langkah 3
(15 minit)

1. Guru minta murid-murid duduk


secara pasangan.
2. Guru mengedarkan sekeping
lembaran kerja kepada setiap
pasangan.
3. Guru menerangkan cara
menyelesaikannya.
4. Setiap pasangan diberikan
satu set jawapan.
5. Guru bincang jawapan
bersama murid.

Penutup
(5 minit)

1. Guru mengulang nota-nota


penting tajuk hari ini dengan
menggunakan persembahan
powerpoint.
2. Guru mengedarkan latihan
kepada setiap murid

Catatan
BBM :
- lembaran kerja
- gam
Nilai :
- yakin
- bekerjasama

BBM :
- LCD
- Komputer riba
(powerpoint)
- lembaran
kerja(latihan)
Nilai :
- bekerjasama