SENARAI NAMA PESAKIT YANG MENGHADIRI CERAMAH AGAMA WAD L 13

BULAN PENCERAMAH
Jun 2009

: : : :

JUN USTAD L 13

ADB. HALIM

TARIKH MASA

: :

30

JABATAN
10.00

TAJUK

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

ISNIN

ISNIN

ISNIN

JUMAAT

JUMAAT

JUMAAT

ISNIN

BIL

NAMA

1 2 3

A.LATIF B.HALIM A. RAHIM B. AHMAD MOHD. BAHARAJI B,BASIRAN
DISEDIAKAN : Abd. Ghani Abd. Hamid

JUMAAT

RABU

RABU

RABU

RABU

LAMPIRAN C
Bil
Nama No. K/P Jawatan Jumlah Hari CPD Point Bil. Kursus Yang Dihadiri

1. 2. 3. 4. 5. 6.

RUBANI BIN IBRAHIM FATIMAH BT. ABU BAKAR NORA

54051901-5311 56040601-5786

PEN. PEG. PERUBATAN U32 JURURAWAT TERLATIH U29 PENOLONG JURURAWAT U14

BAKAR BIN ANUAR SAIFUL BAHRIN BIN ISMAIL MUAZAM BIN IBRAHIM

59071901-5223 67051801-1227 80111801-5161 84042301-5995 81122001-6653 81110906-5027 84050901-5603

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U12(M) PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN

7.
MOHD. NAJIB BIN AHMAD 8. MOHD. HAZLY BIN MD.ESA 9. 10 . 11 . 12 MOHD.AZHAR BIN MD.IDERIS MD.ISKANDAR BIN JAILANI ZULHAIRIZAN BIN HUSIN

76012401-7349 82063001-5973

. MD.SIDIQ BIN SATAM 13 . 14 . ARHAM BIN WASIMIN MOHD. AZREE BIN RAHMAT 69060401-6013 83041401-6727

KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3

.

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U3

LAMPIRAN B
Nama : MUAZAM BIN IBRAHIM Perawatan Kesihatan . No. K/P : 801118-01-5161 Zain b Said .
Bil 1. Tarikh Tajuk / Keterangan Latihan Jumlah hari /jam

Jawatan :

Pembantu Hj. Md.

Nama Penyelia :

Penganjur

Tandatangan Penyelia &Tarikh

13 OGOS ‘09

Kursus Pembantu Perawatan Kesihatan Cemerlang CPD (MOTIVASI)

01hari

Pengurusan Hospital Permai

2.

01JAM 20/4/20 09 Pengurusan Hospital Permai 01 JAM 19/05/2 009 CNE (COLON CANCER) CNE (PERJAWATAN) 01 JAM Pengurusan Hospital Permai

3.

4.

5.

17/6/20 09

Pengurusan Hospital Permai

6

Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : ZULHARIZAN BIN HUSIN Kesihatan . No. K/P : Said
Bil Tarikh

Jawatan :

Pembantu Perawatan Hj. Md. Zain b
Tandatangan Penyelia &Tarikh

761024-01-7349 .
Tajuk / Keterangan Latihan Jumlah hari /jam

Nama Penyelia :

Penganjur

1.

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

2.

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : MOHD. ISKANDAR BIN JALANI Jawatan : Kesihatan No. K/P ; 840509-01-503 Said .
Bil 1. Tarikh Tajuk / Keterangan Latihan Jumlah hari /jam

Pembantu Perawatan Nama Penyelia : Hj. Md. Zain b
Tandatangan Penyelia &Tarikh

Penganjur

2. 3.

29 Mac ‘09 30 Mac ‘09 12 Mei ‘09 26 MEI

Seminar Simen Ferro

03hari

Pengurusan Hospital Permai

KURSUS DIET KURSUS”FIRST AID”

01 hari 01

Pengurusan Hospital Permai

4.

09 29 July 09 10 Sept 09 KURSUS AWARENESS PAIN AS THE 5TH

hari 2 Jam

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : MOHD. SIDIQ BIN SATAM Perawatan Kesihatan . No. K/P : Md. Zain b Said
Bil 1. Tarikh

Jawatan :

Pembantu Hj.

820630-01-5973 .
Jumlah hari /jam Penganjur

Nama Penyelia :

Tajuk / Keterangan Latihan

Tandatangan Penyelia &Tarikh

09 Sept 2009

Kursus awareness pain as the 5th

2 jam

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

2.

3.

Pengurusan Hospital Permai
4.

5

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : MOHD. DERIS No. K/P : Md. Zain b Said
Bil Tarikh

Jawatan : 811109-06-5027 .

MOHD.AZHAR BIN Pembantu Perawatan Kesihatan . Nama Penyelia : Hj.

Tajuk / Keterangan Latihan

Jumlah hari /jam

Penganjur

Tandatangan Penyelia &Tarikh

1.

16 MEI ‘09

Kursus Pembantu Perawatan Kesihatan

01hari

Pengurusan Hospital Permai

Cemerlang
2.

2 jam 11 Sept 2009 Kursus awareness pain as the 5th Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : ARHAM BIN WASIMIN Perawatan Kesihatan . No. K/P: 690604-01-6013 Hj. Md. Zain b Said
Bil Tarikh Tajuk / Keterangan Latihan

Jawatan :

Pembantu

Nama Penyelia : .
Jumlah hari /jam Penganjur Tandatangan Penyelia &Tarikh

1.

20 April ‘09
2.

Kursus Pembantu Perawatan Kesihatan Cemerlang Kursus awareness pain as the 5th

01hari

Pengurusan Hospital Permai

2 jam 9 Sept 2009 Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : MOHD. NAJIB BIN AHMAD Perawatan Kesihatan . No. K/P : Md. Zain b Said 840423-01-5995 . Jawatan : Pembantu Hj.

Nama Penyelia :

Bil

Tarikh

Tajuk / Keterangan Latihan

Jumlah hari /jam

Penganjur

Tandatangan Penyelia &Tarikh

1.

10 MAY ‘09

KURSUS BUDAYA KOPRAT

04 hari

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

2.

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : SAIFUL BAHRIN BIN ISMAIL Perawatan Kesihatan . Jawatan : Pembantu

No. K/P : Md. Zain b Said
Bil Tarikh

670518-01-5227 .
Jumlah hari /jam Penganjur

Nama Penyelia :

Hj.

Tajuk / Keterangan Latihan

Tandatangan Penyelia &Tarikh

1.

02 April 09 11 JUN 09 9 Sept 09

Kursus Kawalan Jangkitan BENGKEL GAYA HIDUP SIHAT

01hari

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

2. 3. 4’

2 jam Kursus awareness pain as the 5th Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : MOHD. HAZLY BIN MD. ESA Perawatan Kesihatan . No. K/P : 811220-01-6653 Md. Zain b Said .
Bil Tarikh Tajuk / Keterangan Latihan Jumlah hari /jam Penganjur

Jawatan :

Pembantu Hj.

Nama Penyelia :

Tandatangan Penyelia &Tarikh

1.

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

2.

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : ZULHARIZAN BIN HUSIN Kesihatan . No. K/P : Said
Bil Tarikh

Jawatan :

Pembantu Perawatan Hj. Md. Zain b
Tandatangan Penyelia &Tarikh

761024-01-7349 .
Tajuk / Keterangan Latihan Jumlah hari /jam

Nama Penyelia :

Penganjur

1.

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

2.

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : RUBANI BIN IBRAHIM Pegawai Perubatan . No. K/P : Md. Zain b Said
Bil Tarikh

Jawatan :

Penolong Hj.

540519-01-5311 .
Jumlah hari /jam Penganjur

Nama Penyelia :

Tajuk / Keterangan Latihan

Tandatangan Penyelia &Tarikh

1.

10 Feb 09 24 Feb 09 07 April 09 26 Mei 09

Bengkel Gaya Hidup Sihat CPD PPP Negeri Johor

01hari 03 jam

Pengurusan Hospital Permai Hospital Batu Pahat

2. 3. 4.

03 jam Kursus KPI, NIA & HAS Kursus Pengurusan & Pemahaman Diet 03 jam Kursus Pengurusan Rekod Perubatan Bil 1/2009 Kursus QA Peringkat Hospital Permai 02 hari 13-14 Feb 09 08 July ‘09 Pelancaran Dan Kursus “Pain is the vital sign” Peringkat Negeri Johor Taklimat Budaya Korporat Untuk Pegawai Dan JKNJ Dan HIS 02 jam Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai 01 hari Pengurusan Hospital Permai

5.

6.

15 April 09 03 Feb 09

01 hari

Pengurusan Hospital Permai Pengurusan Hospital Permai

7

8.

Anggota Hospital Permai
Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : : RUBANI BIN IBRAHIM Pegawai Perubatan . No. K/P: Md. Zain b Said
Bil 9. Tarikh

Jawatan :

Penolong Hj.

540519-01-5311 .
Jumlah hari /jam Penganjur

Nama Penyelia :

Tajuk / Keterangan Latihan

Tandatangan Penyelia &Tarikh

2022/07/0 9

1 0.

7TH JOHORE SCIENCTIFIC MEETING 2009 MERCURE JOHORE PALM RESORT & GOLF CPD PROGRAMME PPP JOHOR ANJURAN HOSPITAL SEGAMAT TAKLIMAT PENILAIAN ANGGOTA SEBELUM DAN SELEPAS KURSUS BUDAYA KOPRAT DAN PEMILIHAN ROLE MODEL

3 HARI

PENGARAH KESIHATAN NEGERI (FARMASI) JOHOR JKNJ

23/07/2 009

3 JAM PENGARAH HOSPITAL PERMAI

1 1.

2 JAM

24/07/2 009

Naz/folder/perkhidmatan/kursus

LAMPIRAN B
Nama : MOHD. AZREE BIN RAHMAT Kesihatan . No. K/P: 830414-01-6727 .
Bil Tarikh Tajuk / Keterangan Latihan Jumlah hari /jam

Jawatan :

Pembantu Perawatan Hj. Md. Zain b Said
Tandatangan Penyelia &Tarikh

Nama Penyelia :

Penganjur

1.

0405/08/2 009

KURSUS BERKERJA KE ARAH PEKERJA GEMILANG 2/2009 BAGI ANGGOTA SOKONGAN 2 PERINGKAT HOSPITAL PERMAI

2 HARI

Pengurusan Hospital Permai

2.

Pengurusan Hospital Permai

Naz/folder/perkhidmatan/kursus