Anda di halaman 1dari 6

SEKTOR YANG PALING

DIPENGARUHI OLEH RASUAH


0% 10% 20% 30% 40% 50%
Parti
Politik
Penjawat
awam
Parlimen
Perniaga
an/swast
a
Kehakim
an
Media
Keseluruhan
Malaysia
RM5000
KE ATAS
52%
RM3001-
RM5000
40%
RM1501-
RM3000
31%
KURANG
RM 1500
18%
(Kajian Transparency Internasional Malaysia)
BERITA HARIAN (6 MAC 2007)
Kedudukan malaysia
berbanding negara
asean-indeks
persepsi rasuah 2008
NEGARA TANGGA DI
ASEAN
TANGGA DALAM
180 NEGARA
SKOR CPi
DARIPADA 10
MATA
SINGAPURA 1 4 9.2
MALAYSIA 2 47 5.1
THAILAND 3 80 3.8
VIETNAM 4 121 2.7
INDONESIA 5 126 2.6
FILIPINA 6 141 2.3
LAOS 7 151 2.0
KEMBOJA 8 166 1.8
BURMA 9 178 1.3
SOURCE: TRANSPARENCY INTERNASIONAL
Global Ranking CPi Score
Ranking
In Asean
Countries 2010 2009 2010 2009
1 Singapore 1 3 9.3 9.2
2 Brunei 38 39 5.5 5.5
3 Malaysia 56 56 4.4 4.5
4 Thailand 78 84 3.5 3.4
5 Indonesia 110 111 2.8 2.8
6 Vietnam 116 120 2.7 2.7
7 Philippine
s
134 139 2.4 2.4
8 Laos 154 158 2.1 2.0
9 Cambodia 154 158 2.1 2.0
10 Burma 178 178 1.4 1.4
ASEAN COUNTRIES
CORRUPTION PERCEPTiONS
INDEX 2010
PELAN INTEGRASI
NASIONAL
Pelan Integrasi Nasional (PIN) dilancarkan pada 23 APRIL
2004 oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia,Datuk Seri
Abdullah Haji Ahmad Badawi dalah selaras dengan cabaran ke empat
Wawasan 2020 iaitu untuk Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri
moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan
kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang l
Salah satu daripada 5 sasaran Pelan Integriti Nasional ialah
mengurangkan gejala rasuah,salah guna kuasa dan
penyelewengan secara berkesan.
Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Global Corruption
Barometer (GCB) telah menunjukkan kedudukan Malaysia
berdasarkan Indeks Persepsi Rasuah (CPI) semakin menurun.Ini
bermaksud kes rasuah yang berlaku dalam semakin serius.
Langkah-langkah membanteras
rasuah melalui Pelan Integriti
Nasional
Malaysia
Securities
Exchange
Berhad
(MSEB)
Malaysian
Code on
Corporate
Governance
(MCCG)
JAWATANKUASA
KEWANGAN
TINGKAT TINGGI
Jawatankuasa
Keutuhan
pengurusan
(JKP)
FAKTOR KEGAGALAN PELAN
INTEGRASI NASIONAL
FAKTOR
KELEMAHAN
KAWALAN
DALAMAN
KEWUJUDAN PELUANG
PENYALAH-
GUNAAN
KUASA