Anda di halaman 1dari 4

ADAKAH ANDA BERMINAT MENULIS ?

SYARIKAT KAMI MERUPAKAN PEMBEKAL BUKU KE


PERPUSTAKAAN IPTA / IPT, PERPUSTAKAAN NEGERI , SEKOLAH
& KERAJAAN DAN BERTARAF BUMIPUTRA SEDANG MENCARI
BAKAT BAKAT BARU DALAM PENULISAN SERTA MENGALUALUKAN ANDA MENGHANTAR KARYA ANDA UNTUK DI
BUKUKAN DAN DI PASARKAN DI PASARAN.

1. SETIAP BAHAN PENULISAN DI HANTAR AKAN DI


BAYAR DI ANTARA RM 100.00 RM 300.00
SETELAH PENAPISAN DI BUAT.
2. PEMBAYARAN AKAN DI BUAT DALAM JANGKA MASA
60 HARI WAKTU BEKERJA MENGIKUT
PERSETUJUAN KEDUA DUA BELAH PIHAK.
SEKIRANYA BERMINAT , PERTANYAAN SILA HUBUNGI
PIHAK KAMI ATAU EMAIL DI :

ANTARA KATEGORI BAKAT BAKAT PENULISAN YANG


PIHAK KAMI CARI IALAH
BIL
1
2
3
4
5
6
7

KATEGORI
CERITA
MOTIVASI
NOVEL / CERPEN
SKRIP DRAMA
GURINDAM
SYAIR
SAJAK

PUISI

TAJUK
TELADAN KANAK - KANAK / REMAJA
KANAK - KANAK / REMAJA
REMAJA / DEWASA
BEBAS
KEMASYARAKATAN / KEROHANIAN
KEHIDUPAN / KESOPANAN / KETAATAN
SAINS & TEKNOLOGI / SEJARAH / KESIHATAN
PEMBANGUNAN / PENCEMARAN ALAM /
MALAYSIAKU

SYARAT SYARAT
1. CERITA DI KARANGKAN TIADA DI DALAM PASARAN /
PERCETAKAN.
2. TIDAK MENYALAHI UNDANG UNDANG.
3. KARANGAN ANDA DI ANTARA 2000 2500 PATAH
PERKATAAN BAGI SETIAP CERITA , MOTIVASI , NOVEL /
CERPEN & SKRIP DRAMA.
4. MANAKALA SYAIR , PANTUN , GURINDAM & SAJAK
MINIMUM 15 TAJUK.
5. SETIAP BAHAN PENULISAN HENDAKLAH DI TAIP A4
PAPER BERSERTA DISKET / CD SEMASA DI SERAHKAN.
6. PENGGUNAAN BAHASA MALAYSIA & BAHASA ENGLISH.
7. TIADA HAD UMUR , TIADA TARIKH TUTUP &
WARGANEGARA MALAYSIA.
8. SEGALA KARANGAN YANG DI HANTAR MENJADI HAK
MILIK PENERBITAN.
PEMBAYARAN :

NAZZAM NIAGA ( 001526069 V )


NO 17 JALAN NUSAPUTRA 1 / 2 D
BANDAR NUSAPUTRA
47130 PUCHONG , SELANGOR
Tel : 03 8319 5871 Fax : 03 8319 5871
Mobile : 012 358 6003
Email : nazzamniaga@yahoo.com
DAPATKAN TUNAI SEGERA !!!

PENULISAN BUKU
TAJUK

: ___________________________________________

KATEGORI

: ____________________
PERIBADAI

Nama Penuh

:____________________________________________

No K / P

: ( B )_____________________ ( L )_______________

Alamat Rumah

___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

No Tel

: ( R ) ___________________ ( Mobile ) ________________


( P )____________________

Pekerjaan

: _________________________________

Jawatan

: _________________________________

Email

: _________________________________

Untuk Tujuan Pembayaran ( sekiranya Berjaya ) :


Akaun No

: ____________________________

Bank

: ___________________________

PERJANJIAN
SAYA ,_____________________________________________ , No K / P :_______________________________ ,
segala karya / penulisan yang saya hasilkan di serahkan / jual kepada syarikat NAZZAM NIAGA ( 001526069 v ) bagi
tujuan promosi , di jilidkan , dan seterusnya bagi tujuan jualan, menjadi hak milik penuh syarikat ini sekiranya
TERPILIH.
Maka ini , saya tidak lagi berhak menuntut hasil jualan atau royalty hasil jualan karya saya dari pihak NAZZAM
NIAGA ( 001526069 V ).
Pihak penerbitan berhak mengolah / mengubah bahan penulisan asal agar lebih menarik tanpa memberitahu penulis
asal bagi tujuan jualan ini adalah kerana saya tiada hak atas penulisan ini setelah di jual / di serah hak kepada
syarikat ini.
Dengan ini , saya di LARANG sama sekali menyerah karya ini pada pihak lain untuk tujuan sama , tiada mana
mana bahagian jua daripada pernerbitan ini boleh diterbit semula , di simpan dalam bentuk yang boleh di perolehi
semula atau di siar dalam sebarang bentuk dengan apa cara , elektronik , mekanikal , fotokopi , rakaman atau
sebaliknya tanpa mendapat izin daripada NAZZAM NIAGA ( 001526069 V ).
TANDATANGAN

_________________________
Nama Penuh :
No K / P
:
Tarikh

NAZZAM NIAGA ( 001526069 V ).

_________________________
Mohd Nazri Bin Mohd Nadzir
Pengarah Urusan
No K / P : 770125 10 - 5801
Tarikh