Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran : Sejarah


Kelas : 4 Amanah
Masa : 8.45 9.45 pagi ( 1 Jam)
Fokus
Standard Kandungan
1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga
Standard Pembelajaran
1.2.2 Mengenalpasti salasilah keluarga.
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.
1.2.4 Mengenal pasti panggilan anggota keluarga.
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat
1. Menyatakan maksud keluarga asas.
2. Melukis dan melabelkan rajah salasilah keluarga.
3. Menyenaraikan panggilan dalam anggota keluarga.
4. Membuat folio gambar keluarga.
EMK
Nilai Murni : bersyukur, kasih sayang
KPS : Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian nilai
TMK : Nyanyian lagu Keluarga Bahagia
Bahan Bantu Mengajar
Komputer, LCD, slaid power point, carta bergambar, kad nama keluarga, majalah lama,
gunting, kertas pendua, gam
Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran DSP
B1D1E1, B3D1E2, B5D1E2
1. Menyatakan pengertian keluarga asas.
2. Melukis salasilah keluarga dengan melabelkan nama panggilan anggota
keluarga.
3. Menilai kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI EMK CATATAN

Set Induksi ( 5 minit)

1. Murid melihat menonton video
klip keluarga saya.
2. Guru bertanyakan soalan kepada
murid mengena video klip tadi.
A) Apakah yang kamu lihat di
dalam gambar?
B) Berapa keluargakah yang
terdapat di dalam gambar?
C) Nyatakan bilangan ahli bagi
setiap keluarga.
3. Guru menerangkan tentang
keluarga asas dan mengaitkan
jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.


Nilai murni
-bersyukur
-kasih sayang

EMK
-TKP
-TMK

KB
-menjana idea
-menghubungkait


BBM
-komputer riba, LCD,
-klip video lagu
Keluarga Saya (CD)

B1d1E1
Menyatakan
pengertian keluarga
asas.
Aktiviti 1 ( 10 minit )
1. Berpandukan gambar tadi minta
murid bandingkan dengan ahli
keluarga murid.
2. Minta murid nyatakan panggilan
dalam ahli keluarga.
3. Guru menunjukkan gambar
dalam salasilah dan minta murid
melabelkan nama panggilan ahli
keluarga di papan hitam.
4. Minta murid labelkan salasilah
keluarga pada carta yang
ditunjukkan.

EMK
-Kreativiti

KB
-membuat
perbandingan
-menjelaskan

Nilai
-menghargai
keluarga

BBM
-carta gambar
salasilah keluarga
(lampiran 1).
-kad perkataan nama
panggilan dalam
keluarga. ( Lampiran
2)

Aktiviti 2 (20 minit)
1. Murid dibahagikan kepada empat
kumpulan dan minta murid
melukis rajah salah silah
keluarga salah seorang ahli
berpandukan contoh yang
ditunjukkan oleh guru.
2. Murid membentang hasil dapatan

EMK
-kreativiti

KB
-menjana idea

Nilai

BBM
-kertas manjung, pen
marker, kertas
manjung

masing-masing.
3. Guru merumuskan hasil
pembentangan murid dan
mengaitkan dengan
pembentukan keluarga asas.
4.
-kerjasama
-hormat
menghormati
-patuh arahan


Aktiviti 3 (20 minit)
1. Murid berada di dalam kumpulan.
2. Murid dikehendaki membuat satu
folio gambar keluarga.
3. Gunting gambar di dalam
majalah lama dan lekatkan di
atas folio berdasarkan panggilan
dalam keluarga.
4. Cantumkankan dalam kumpulan.
5. Pamerkan hasil folio di meja
pameran untuk dilihat oleh lain
lain murid.

EMK
-kreativiti

KB
-mengelaskan

Nilai
-kasih sayang
-hormat
menghormati


BBM
-majalah lama, gam,
gunting, kertas
pendua, pen marker
Penutup ( 5 minit)
1. Murid diperdengarkan lagu
Keluarga Bahagia.
2. Murid diminta menyanyi
bersama-sama.
3. Guru mengaitkan seni kata lagu
dengan kepentingan keluarga di
dalam kehidupan murid.

EMK
-TMK

Nilai
-menghargai
keluarga


BBM
-komputer, LCD
-lagu Keluarga
Bahagia (CD)

Refleksi:

Lampiran 1
CARTA BERGAMBAR
SALASILAH KELUARGA
KELUARGA ASAS+
Lampiran 2
Kad perkataan
ayah
ibu
kakak
abang
adik
adik

BORANG PENENTUAN TUGASAN

PROGRAM : PPG JUN 2011
NAMA PELAJAR : ZAINAB BINTI HASHIM (671121-02-5990)
KUMPULAN :BAHASA MELAYU KUMPULAN 2
MATA PELAJARAN : SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN
( BMM 3112 )
PENSYARAH PEMBIMBING: PUAN BAINAH BT MUSTAFA

Bil Tarikh Perkara Tanda Tangan
Pensyarah
Tanda Tangan
pelajar
1 20.7.2013 Interaksi kedua, pensyarah
pembimbing memberi soalan
tugasan secara individu dan
memberi penerangan dengan
lengkap tentang tugasan
individu yang akan dilakukan
oleh pelajar.

2 4.8.2013 Mencari bahan tugasan di
Perpustakaan Awam dan
berbincang kehendak tugasan
dengan rakan.

3 12.8.2013 Mengumpul bahan untuk
rujukan tugasan melalui buku,
majalah, dan pelbagai modul-
modul dari universiti.

4 24.8.2013 Interaksi ke tiga pensyarah
pembimbing memberikan
panduan perlaksanaan tugasan.

4 28.8.2013 Mencari kesalahan sintaksis di
dalam petikan yang telah dipilih
dari majalah Harmoni.

5 20.3.2014 Menaip tugasan dan menyemak
kesalahan ejaan dan tatabahasa.

6 29.3.2014 Mencetak dan menjilid tugasan.
7 5.4.2014 Menyerahkan bahan tugasan
kepada pensyarah.BORANG KOLABORASI
PROGRAM : PPG JUN 2011
NAMA PELAJAR : ZAINAB BINTI HASHIM (671121-02-5990)
KUMPULAN :BAHASA MELAYU KUMPULAN 2 (BMM2)
MATA PELAJARAN :SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN
( BMM 3112 )
PENSYARAH PEMBIMBING: PUAN BAINAH BT MUSTAFA

Bil Tarikh Perkara Tanda
Tangan
Pensyarah
Tanda
Tangan
pelajar
1 20.7.2013 Interaksi kedua, pensyarah pembimbing
memberi soalan tugasan dan
memberi penerangan dengan
lengkap tentang tugasan
individu.

2 4.8.2013 Berjumpa di perpustakaan
Awam Negeri Kedah dan
mencari sumber rujukan di sana.
Berbincang tentang kehendak
soalan. Bertukar-tukar bahan
tugasan dengan rakan dari
kumpulan BM 2.

3 13.8.2013 Menelefon rakan berbincang
tentang tugasan dan masalah-
masalah yang dihadapi.

4 30.8.2012 Menelefon Pn Sarmiah Ahmad
untuk membincangkan cara
untuk membetulkan kesalahan
sintaksis.

5 1.9.2013 Meminta kawan di sekolah untuk
menyemak kesalahan sintaksis.

Anda mungkin juga menyukai